PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ungdomskriminalitetsnævnet

Ungdomskriminalitetsnævnet er et uafhængigt nævn, som medvirker til at forebygge kriminalitet blandt unge og sikre, at kriminalitetstruede mellem 10 og 17 år bliver mødt med den rette indsats. Bliver du indkaldt til møde i nævnet, har du og dine forældre i de fleste tilfælde ret til gratis advokathjælp.

Hvornår bliver man indkaldt til møde i Ungdomskriminalitetsnævnet?

Hvis myndighederne vurderer, at et barn eller ung i alderen 10-17 år er ved at komme eller er kommet ud i kriminalitet, kan den unge og forældrene blive indkaldt til et møde i Ungdomskriminalitetsnævnet. Både den unge og forældrene har mødepligt.

Barnets eller den unges alder har en betydning for, hvordan sagen havner hos Ungdomskriminalitetsnævnet:

Børn mellem 10 og 14 år:
Politiet henviser sagen til nævnet, hvis der er mistanke om, at barnet har begået kriminalitet.

Unge mellem 15 og 17 år:
Sagen vil først blive behandlet i retten, hvorefter dommeren kan vælge, at sagen også skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet. Som 15-17-årig kan man altså både blive idømt en straf i retten og efterfølgende foranstaltninger fra Ungdomskriminalitetsnævnet.

 

Hvad består Ungdomskriminalitetsnævnet af? 

Ungdomskriminalitetsnævnet består af en dommer, en sagsbehandler fra kommunen samt en repræsentant fra politiet. Ungdomskriminalitetsnævnene er nedsat i alle landets politikredse. Hvis du bliver indkaldt til møde i Ungdomskriminalitetsnævnet, vil mødet blive afholdt ved retten i din lokale politikreds.   

 

Hvilke forebyggende foranstaltninger kan nævnet træffe afgørelse om?

Det er Ungdomskriminalitetsnævnets opgave at beslutte hvilke forebyggende foranstaltninger/indsatser, der bedst kan hjælpe barnet eller den unge ud af kriminalitet. Indsatserne bliver fastlagt ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet eller den unge. Beslutningen træffes i dialog med både barnet eller den unge og forældrene.


Hvis de forebyggende foranstaltninger ikke efterleves, eller barnets eller den unges forhold ændrer sig, kan sagen blive behandlet i nævnet igen.

Eksempler på forebyggende indsatser

Nævnets afgørelse kan indeholde to indsatser: en straksreaktion og/eller et forbedringsforløb.

 

Straksreaktion

En straksreaktion består i, at barnet eller den unge skal bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre aktiviteter, der har et genoprettende eller samfundsnyttigt formål. Det kan eksempelvis være oprydning efter hærværk (rengøring eller reparation), deltagelse i konfliktmægling eller frivilligt arbejde.

 

Forbedringsforløb

Et forbedringsforløb består af en handleplan, der angiver en eller flere konkrete foranstaltninger, som barnet eller den unge skal efterleve. Det kan eksempelvis være deltagelse i fritidsaktiviteter, etablering af praktiktilbud hos en arbejdsgiver eller faste rammer for, hvornår barnet eller den unge skal være hjemme.

Det er som led i et forbedringsforløb også muligt at træffe afgørelse om anbringelse udenfor hjemmet.

 

Er du blevet indkaldt til møde i Ungdomskriminalitetsnævnet?

Hvis du er blevet indkaldt til møde i Ungdomskriminalitetsnævnet, bør du tage kontakt til en advokat med speciale i anbringelsessager og som er opført på Ungdomskriminalitetsnævnets liste over advokater til varetagelse af denne type sager. Advokaten kan forberede dig og dine forældre, så I er godt klædt på til mødet med nævnet.

Du kan læse mere om Ungdomskriminalitetsnævnet på www.ungdomskriminalitetsnaevnet.dk

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til