PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Tvangsfjernelse og tvangsanbringelse: Hvad gør jeg?

En familie står i en meget svær og sårbar situation, hvis barnet bliver tvangsanbragt uden for hjemmet. Som forældre kan det være svært at finde rundt i reglerne for tvangsfjernelse, og der er sandsynligvis mange spørgsmål, der melder sig. Her på siden finder du svar på nogle af de vigtigste.

Hvad er en tvangsfjernelse?

En tvangsfjernelse vil sige, at myndighederne fjerner et barn fra dets hjem mod forældrenes vilje. Dette kaldes også for ”anbringelse uden samtykke”. Formålet med en tvangsfjernelse er at undgå, at barnet lider overlast. Barnet kan eksempelvis lide overlast, hvis forældrene er alkoholiserede, voldelige eller alvorligt psykisk syge. Det er muligt, at barnet på et senere tidspunkt kan vende tilbage til hjemmet, hvis myndighederne konkluderer, at det vil være forsvarligt.

 

Tvangsfjernelse i Danmark

I Danmark er omkring 14.000 børn og unge mellem 0-22 år anbragt uden for hjemmet (tal fra 2018). Cirka 20 % er fjernet uden forældrenes samtykke. Det betyder, at omkring 2.713 børn bor uden for hjemmet efter at være blevet tvangsfjernet.

 

Hvem bestemmer, om mit barn skal tvangsfjernes?

Det er kommunes medarbejdere – altså din socialrådgiver – der i første omgang vil foreslå en anbringelse uden for hjemmet. Hvis du er enig i, at denne hjælpeforanstaltning vil være en god støtte, kan du give samtykke til en frivillig anbringelse af dit barn. Er du derimod modstander af, at dit barn skal anbringes uden for hjemmet, kan socialrådgiveren indstille sagen til Børne og Unge-udvalget. Udvalget kan derefter beslutte at tvangsfjerne dit barn, hvis de vurderer, at det er nødvendigt. 

Børn kan kun blive tvangsfjernet fra hjemmet, hvis der er åbenlys risiko for, at børnene tager alvorlig skade af at blive boende hos forældrene. Det er herved en betingelse, at problemerne ikke kan løses med hjælp i hjemmet. 

 

Hvad kan jeg gøre, hvis mit barn bliver tvangsfjernet?

Det kan være rigtig hårdt, hvis en tvangsfjernelse truer over familien, og det kan være svært at navigere i reglerne på området. Det er vigtigt, at du kender til det lovpligtige forløb ved en tvangsfjernelsessag samt dine og dit barns rettigheder.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til en advokat hurtigst muligt, hvis dit barn er blevet tvangsfjernet eller står overfor en potentiel tvangsfjernelse. Hos Advodan har vi stor erfaring med tvangsanbringelsesager og kan hjælpe jer med at forstå lovgivningen og sagens forløb. Vi kan bl.a. guide jer til, hvordan I bedst håndterer møder med kommunen, Børne og Unge-udvalget, Ungdomskriminalitetsnævnet og lignende.

 

Få gratis hjælp af en advokat

Som forælder har du ret til gratis advokatbistand under behandlingen af sager om tvangsfjernelse. Du vælger selv, hvilken advokat du vil benytte. Børn over 12 år har også ret til gratis advokathjælp, hvis kommunen har planer om at tvangsfjerne dem.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til