PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Tvangsfjernelse af børn

Tvangsfjernelse af børn er en barsk oplevelse for en familie, hvad end der er tale om et spædbarn, et barn eller en ung. Men hvad er reglerne for tvangsfjernelse et barn, og skal en tvangsfjernelse ses som en permanent løsning?

Beslutningen om tvangsfjernelsen bygger på en forældrekompetenceundersøgelse, der udføres i løbet af kvindens graviditet. Her vurderer kommunen, om forældrene har evnerne til at håndtere forældreopgaven.

Tvangsfjernelse af børn – hvad er reglerne?

Hvis et barn mistrives i sin familie, kan kommunen beslutte, at det skal anbringes uden for hjemmet. Det sker på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, som kommunen skal gennemføre, før beslutningen om tvangsfjernelsen kan træffes.

Det er Børne og Unge-udvalget, der træffer den endelige beslutning om tvangsfjernelse. Et barn kan kun anbringes uden for hjemmet, hvis der er en åbenbar risiko for, at dets sundhed eller udvikling vil lide alvorlig skade, hvis det bliver i hjemmet. Det er desuden en forudsætning, at problemerne ikke vil kunne løses, mens barnet opholder sig i hjemmet.

 

Tvangsfjernelse af spædbørn

Tvangsfjernelse af spædbørn er et hårdt indgreb på en nybagt familie. Beslutningen om at tvangsfjerne et spædbarn sker ofte allerede inden barnet er født. Det medfører, at barnet fjernes fra forældrene allerede ved fødslen eller kort tid efter.

Beslutningen om tvangsfjernelsen bygger på en forældrekompetenceundersøgelse, der udføres i løbet af kvindens graviditet. Her vurderer kommunen, om forældrene har evnerne til at håndtere forældreopgaven. På dette tidspunkt har forældrene ikke haft mulighed for at bevise deres evner i praksis, og derfor kan afgørelsen i mange henseender omstødes.

 

Hyppige årsager til tvangsfjernelse af spædbørn

I mange tilfælde vil kommunen forsøge at hjælpe forældrene på andre måder, inden en anbringelse kan komme på tale.

Hvis kommunen i sidste ende beslutter at tvangsfjerne et spædbarn, skyldes det ofte, at forældrene:

  • har et misbrug af alkohol eller stoffer,
  • lider psykiske sygdomme,
  • udøver vold i hjemmet,
  • eller begår sig i et uhensigtsmæssigt miljø

 

Typiske fejl i en tvangsfjernelsessag

Der er mange regler, som skal sikre børnene og forældrene, men desværre sker der ofte fejl i kommunens sagsbehandling.

Typiske fejl i en sag om anbringelse uden samtykke kan være:

  • ​Manglende partshøring
  • ​Manglende høring af børn
  • Manglende handleplaner eller fejl i handleplaner
  • Faktuelt forkerte oplysninger
  • Alt for vidtgående undersøgelser
  • ​Manglende undersøgelser af, om tvangsfjernelse kan undgås ved at anvende mindre indgribende foranstaltninger – fx støtte i hjemmet

 

 

​En advokat kan hjælpe dig med at belyse fejl og mangler i din sag og varetage dine interesser i møder med kommunen, Børne og Unge-udvalget m.m.

 

Er en tvangsfjernelse af et barn en permanent løsning?

Selvom dit barn skulle ende med at blive anbragt, er det ikke ensbetydende med, at du ikke har mulighed for at få barnet hjem til dig igen på et senere tidspunkt.

Kommunen skal løbende følge op på en anbringelse. Det sker første gang efter tre måneder og herefter hver sjette måned. Her vurderes det, om barnets behov og udfordringer fortsat kræver en anbringelse, eller om barnet kan komme hjem og bo.

Hvis du og dit barn står overfor en sag om tvangsfjernelse, kan I få gratis advokathjælp.

Få gratis hjælp af en advokat til din sag om tvangsfjernelse af børn

Reglerne og processen forbundet med en tvangsfjernelsessag administreres ikke altid ens i alle kommuner. Hos Advodan har vi erfaring med tvangsfjernelsessager på tværs af Danmark. Vi kan guide dig gennem processen – uanset hvilken kommune, du bor i.

 

Hvis du og dit barn står overfor en sag om tvangsfjernelse, kan I få gratis advokathjælp. Vores advokater har igennem mange år specialiseret sig i sager om tvangsfjernelse. Vi kan hjælpe dig, så du og dit barn får den bedst mulige behandling gennem hele processen.

Læs mere om tvangsfjernelse og tvangsanbringelse.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til