PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvad indebærer en konkurrenceklausul?

Er du omfattet af en konkurrenceklausul i din ansættelseskontrakt? Bliv klogere på, hvad det betyder for din karriere.

En konkurrenceklausul forhindrer dig i at arbejde for en konkurrent eller starte egen virksomhed, der konkurrerer med din nuværende arbejdsgiver. Når du modtager din ansættelseskontrakt, er det derfor vigtigt at være opmærksom på, om der indgår en konkurrenceklausul, og hvilke begrænsninger det kan sætte for dig senere i din karriere.

Hos Advodan kan vi hjælpe dig med at gennemgå din ansættelseskontrakt, så du er sikker på, at alt er i orden – også det med småt.

Konkurrenceklausulen skal være skriftlig, og den skal beskrive helt konkret, hvordan du opfylder kravet om at være særligt betroet i virksomheden. Ellers er klausulen ikke gyldig.

Hvornår gælder en konkurrenceklausul?

Konkurrenceklausulen gælder fra det tidspunkt, hvor du fratræder og derefter i en periode på op til tolv måneder alt efter, hvad I har aftalt.

Efter reglerne i den nuværende lov om ansættelsesklausuler kan du kun blive omfattet af en konkurrenceklausul, hvis du er en særligt betroet medarbejder. Det kan fx være, at du kender til kundelister, prispolitikker eller andre forretningshemmeligheder. Der gælder andre regler, hvis klausulerne er indgået før den. 1. januar 2016.

Konkurrenceklausulen skal være skriftlig, og den skal beskrive helt konkret, hvordan du opfylder kravet om at være særligt betroet i virksomheden. Ellers er klausulen ikke gyldig.

Konkurrenceklausulen gælder, hvis du selv siger op, men også hvis din arbejdsgiver bortviser eller opsiger dig på grund af dine forhold.

 

Opsigelse af konkurrenceklausul

Du kan ikke selv opsige en konkurrenceklausul. Det må din arbejdsgiver til gengæld godt. Når arbejdsgiveren opsiger en konkurrenceklausul, skal det ske med én måneds varsel til en måneds udgang. Du kan have ret til kompensation, hvis din arbejdsgiver opsiger klausulen.

Har du været ansat i mindre end seks måneder, gælder klausulen ikke. Er du omfattet af både en konkurrenceklausul og en kundeklausul, gælder reglerne for kombinerede klausuler.

 

Regler for kompensation

Gælder klausulen i op til seks måneder, skal det fremgå af jeres aftale, at du får kompensation på mindst 40% af din månedsløn.

Gælder klausulen i op til tolv måneder, skal det fremgå af aftalen, at du får en kompensation på mindst 60% af din månedsløn.

Du har krav på de første to måneders kompensation som engangsbeløb sammen med din sidste løn. Kompensationen for de resterende måneder skal udbetales månedsvist, indtil klausulperioden udløber.

Bliver du bortvist på berettiget vis, gælder klausulen stadig, men du får ikke kompensation. Hvis du bliver opsagt, uden at dine forhold er årsag til dette, eller hvis du selv siger op, fordi din arbejdsgiver misligholder sine pligter i ansættelsesforholdet, har du krav på engangsbeløbet – men konkurrenceklausulen gælder ikke.

Din arbejdsgiver må modregne

Finder du et passende arbejde, som ikke strider imod konkurrenceklausulen, må din tidligere arbejdsgiver modregne din nye løn i kompensationen fra tredje måned og frem. Du har dog stadig krav på mindst 16% af din månedsløn, når klausulen gælder op til seks måneder, og mindst 24% af din månedsløn når klausulen gælder i op til tolv måneder. Der sker ikke modregning i engangsbeløbet for de første to måneder.

Du har pligt til aktivt at søge andet passende arbejde. Du skal derfor huske at notere hvilke stillinger, du søger.

Klausulen gælder stadig, selvom du har betalt en bod.

Konventionalbod

Når du bliver pålagt en klausul, indeholder aftalen typisk en såkaldt konventionalbod. Boden er et beløb, du skal betale til din tidligere arbejdsgiver, hvis du overtræder klausulen og dermed bryder den aftale, I har indgået.

Klausulen gælder stadig, selvom du har betalt en bod. Overtræder du klausulen igen, kan du komme til at betale bod flere gange. Bodens størrelse kan måske blive nedsat af domstolene, hvis aftalen er urimelig.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?