PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvad er en kundeklausul?

En kundeklausul er en aftale om, at du ikke må tage ansættelse hos eller udnytte dine kontakter til at udføre arbejde for din tidligere arbejdsgivers kunder. Kundeklausuler er især relevante for sælgere, der har tæt og direkte kontakt med mange kunder.

De nuværende regler om kundeklausuler har eksisteret siden den 1. januar 2016. Er du omfattet af en kundeklausul, der er indgået før den 1. januar 2016, gælder der andre regler. Tag fat i en advokat, hvis du har spørgsmål til disse eller ønsker hjælp til at gennemgå det med småt i din ansættelseskontrakt.

Kundeklausulen gælder uanset om det er dig selv, der siger op, eller om det er din arbejdsgiver, der opsiger dig.

Hvornår gælder en kundeklausul?

En kundeklausul gælder fra du fratræder og i en periode på op til tolv måneder. Du og din arbejdsgiver kan godt have aftale om en kortere periode – fx seks måneder.

En kundeklausul skal være aftalt skriftligt, og den må kun omfatte kunder, som du selv har haft forretningsmæssig forbindelse med i de seneste tolv måneder før opsigelsen.

Efter opsigelsen skal din arbejdsgiver give dig en liste med de kunder, der er omfattet af kundeklausulen. Du har pligt til at hjælpe med at udarbejde listen.

Kundeklausulen gælder uanset om det er dig selv, der siger op, eller om det er din arbejdsgiver, der opsiger dig.

 

Opsigelse af kundeklausul 

Du kan ikke som lønmodtager opsige en kundeklausul. Din arbejdsgiver kan derimod opsige klausulen med en måneds varsel til udgangen af en måned. Du kan have ret til kompensation, hvis din arbejdsgiver opsiger kundeklausulen.

Fratræder du, inden du har været ansat i seks måneder, gælder klausulen ikke. Er du omfattet af både en konkurrenceklausul og en kundeklausul, er det reglerne for kombinerede klausuler, der gælder.

Kompensation og konventionalbod

Er du omfattet af en kundeklausul, har du ret til kompensation. Overtræder du klausulen, kan du til gengæld risikere at skulle betale for det.

Bliver du berettiget bortvist fra dit job, gælder klausulen stadig. Men du får ikke kompensation.

Krav på kompensation

Gælder kundeklausulen i op til seks måneder, skal det fremgå af aftalen, at du får en kompensation på mindst 40% af din månedsløn.

Gælder klausulen i stedet i op til tolv måneder, skal det fremgå af aftalen, at du får en kompensation på mindst 60% af månedslønnen.

Du har krav på de første to måneders kompensation som et engangsbeløb sammen med din sidste løn. Kompensationen for de resterende måneder skal du have udbetalt månedsvist, indtil klausulperioden udløber.

Bliver du berettiget bortvist fra dit job, gælder klausulen stadig. Men du får ikke kompensation.

 

Konventionalbod ved overtrædelse

Når du indgår en aftale om en klausul, indeholder aftalen typisk en konventionalbod. Boden er et beløb, du skal betale til din tidligere arbejdsgiver, hvis du overtræder klausulen og dermed bryder jeres aftale.

Klausulen gælder stadig, selvom du har betalt en bod en gang. Overtræder du klausulen igen, kan du komme til at betale bod flere gange. Hvis aftalen er urimelig, kan bodens størrelse måske blive nedsat af domstolene.

Din arbejdsgiver må modregne

Finder du andet arbejde, hvor du ikke bryder kundeklausulen, må din tidligere arbejdsgiver modregne din nye løn i kompensationen fra tredje måned og frem. Du skal dog stadig have mindst 16% af din månedsløn, når klausulen gælder i op til seks måneder og mindst 24% af din månedsløn, når klausulen gælder i op til tolv måneder. Der kan ikke ske modregning i engangsbeløbet for de første to måneder.

Læs mere om klausuler ved fyring.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?