PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvordan forholder jeg mig til min ansættelseskontrakt?

Din ansættelseskontrakt er den aftale, du indgår med din arbejdsgiver om vilkårene for din ansættelse. Bliv klogere på kontrakten, og hvad du skal være opmærksom på.

Ansættelseskontraktens indhold vil variere alt efter, hvilken form for ansættelse du har. Fx er der forskel på rettighederne for timelønnede og funktionærer. Undersøg, hvilke vilkår der gælder for din type af ansættelse, eller tag fat i os – så hjælper vi dig med en gennemgang af din kontrakt.

Din ansættelseskontrakt skal være underskrevet senest en måned efter, du er startet på det nye job.

Det skal du vide om ansættelseskontrakten

Din arbejdsgiver har pligt til at give dig en ansættelseskontrakt, der formulerer vilkårene for din ansættelse. Kontrakten fungerer som et positivt udgangspunkt for jeres fremtidige samarbejde og som et værn mod unødvendige stridigheder under din ansættelse.

 

Hvad skal kontrakten indeholde?

Din ansættelseskontrakt skal være underskrevet senest en måned efter, du er startet på det nye job. Kontrakten skal indeholde alle formelle oplysninger som fx din titel, arbejdstid, løn, ferie og opsigelsesvarsler. Det er også vigtigt, at kontrakten indeholder aftaler om overarbejde, lønforhandling og barselsvilkår.

 

Personalehåndbogen kan indgå i din ansættelseskontrakt

Henviser din ansættelseskontrakt til personalehåndbogen, skal du huske at læse den grundigt igennem, inden du skriver under. Henvisningen betyder nemlig, at personalehåndbogen er en del af ansættelseskontrakten.

Personalehåndbogen indeholder virksomhedens regler, normer og værdier og giver dig et godt indblik i din nye arbejdsplads.

 

Pas på klausuler i din ansættelseskontrakt

Kræver din arbejdsgiver, at du påtager dig en konkurrence- eller kundeklausuler, bør du overveje det nøje. Ofte vil en klausul nemlig være en kraftig begrænsning for din fremtidige karriere. Du skal derfor være opmærksom, hvis der indgår klausuler i din ansættelseskontrakt.

 

Vær særligt opmærksom på konkurrence- og kundeklausuler

En konkurrenceklausul er en aftale om, at du ikke må tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed eller starte egen konkurrerende virksomhed i en periode efter ansættelsen hos din nuværende arbejdsgiver.

En kundeklausul er en aftale om, at du ikke må tage ansættelse hos eller udføre arbejde for din arbejdsgivers kunder.

 

Alle lønmodtagere har krav på kompensation 

Lov om ansættelsesklausuler siger, at din arbejdsgiver skal betale dig kompensation for både kunde- og konkurrenceklausuler i din ansættelseskontrakt. Hvis virksomheden insisterer på en konkurrencebegrænsende klausul, er det vigtigt, at du ikke blot accepterer en standardklausul uden først at drøfte og vurdere de enkelte elementer i klausulen.

Det kan være en god idé at få en advokat til at hjælpe dig med at gøre klausulens indhold tydeligt og afgrænset – og eventuelt til at forhandle ansættelseskontrakten med din arbejdsgiver, så dine fremtidige karrieremuligheder er sikret.

 

Hvad er en jobklausul?

En jobklausul er en aftale, som en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder eller en medarbejder med henblik på at hindre eller begrænse medarbejderens muligheder for at opnå ansættelse i en anden konkret virksomhed.

Den 1. januar 2016 trådte den nuværende lov om ansættelsesklausuler i kraft. Ifølge loven er det som udgangspunkt ikke længere lovligt at indgå aftaler om jobklausuler. Der er dog en undtagelse ved virksomhedsoverdragelser, hvor de involverede virksomheder gerne må aftale jobklausuler for de berørte medarbejdere.

Jobklausulerne gælder under egentlige forhandlinger om virksomhedsoverdragelse og op til seks måneder efter, at forhandlingerne er afsluttet. Som medarbejder har du ikke krav på at blive informeret om, at du er omfattet af en jobklausul. Du har heller ikke krav på kompensation for de begrænsninger i dine jobmuligheder, som klausulen medfører.

Er du ansat i den virksomhed, som bliver overdraget til den anden virksomhed, og har du været ansat i tre måneder eller mindre, kan en jobklausul ikke forhindre dig at skifte job.

Er du omfattet af en jobklausul, der er indgået før den 1. januar 2016, gælder der andre regler frem til den 1. januar 2021.

Funktionærloven indeholder en række regler, der blandt andet giver dig løn under sygdom. Du er typisk omfattet af funktionærloven, hvis du besidder et kontorjob.

Er du omfattet af overenskomster?

Mange lønmodtagere er omfattet af en overenskomst. Overenskomsten fastsættes ved en kollektiv aftale og definerer forhold og regler om fx ansættelse, afskedigelse, aflønning og arbejdstid, som ellers alene ville være bestemt af din ansættelseskontrakt.

Enkelte forhold kan dog være fastsat ved lov. Fx lov om ligeløn til mænd og kvinder, der sikrer, at du ikke bliver forskelsbehandlet pga. af dit køn, eller hvis du fx bliver gravid.

Funktionærloven indeholder en række regler, der blandt andet giver dig løn under sygdom. Du er typisk omfattet af funktionærloven, hvis du besidder et kontorjob.

Tjek derfor altid hvilke overenskomster du er omfattet af, inden du skriver under på din ansættelseskontrakt.

Vi står klar til at gennemgå din ansættelseskontrakt, så du kan få den bedst mulige start på din nye arbejdsplads. Læs mere her.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?