PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Opsigelse: opsigelsesvarsel og skriftlig opsigelse

Hvis du ønsker at forlade dit job, er det en god idé at indlevere en skriftlig opsigelse. Når du gør det, bør du være bevidst om dit opsigelsesvarsel.

Et opsigelsesvarsel fastsætter den tid, der minimum skal gå, fra du siger op eller bliver opsagt, til du stopper på din arbejdsplads. Et opsigelsesvarsel sikrer altså, at du ikke står uden job fra den ene dag til den anden, hvis du bliver sagt op. Omvendt sikrer det ligeledes, at arbejdsgiveren ikke pludselig står uden arbejdskraft.

Når du siger op, er det en fordel på forhånd at undersøge dit opsigelsesvarsel, så du ved, hvor længe du skal fortsætte på arbejdspladsen. Du bør desuden sørge for at sige op på skrift for at undgå en længere opsigelsesperiode, fordi din arbejdsgiver afviser at have modtaget din opsigelse.

Er du i tvivl om din opsigelse – fx dit opsigelsesvarsel eller hvilke klausuler, du er forpligtet på – kan du til enhver tid kontakte Advodan for en uforpligtende samtale.

Hvis du er timelønnet, afhænger dit opsigelsesvarsel af, om du er funktionær eller ej.

Opsigelsesvarsel 

Dit opsigelsesvarsel afhænger af din ansættelse og varierer derfor alt efter, om du er funktionær, timelønnet, dækket af en overenskomst mv. Det står typisk i din ansættelseskontrakt.

Her giver vi dig et overblik over reglerne for din opsigelsesperiode, når det er dig selv, der siger din stilling op. Vi anbefaler dog, at du siger op så tidligt som muligt for at lette din chefs arbejde med at finde din afløser. På den måde holder du dig på god fod med arbejdspladsen, så du måske kan få en anbefaling med på vejen.

 

Opsigelsesvarsel funktionærer 

Du er som udgangspunkt funktionær hvis du arbejder med kontorarbejde eller salg, og du gennemsnitligt arbejder mindst otte timer om ugen. I så fald er dit opsigelsesvarsel bestemt ved funktionærloven til udgangen af den efterfølgende måned.

Eksempel: Thomas er omfattet af funktionærloven og indleverer sin opsigelse den 10. juli. Han skal derfor fortsætte på sin arbejdsplads resten af juli og hele august. Han kan starte nyt job den 1. september.

 

Opsigelsesvarsel timelønnede 

Hvis du er timelønnet, afhænger dit opsigelsesvarsel af, om du er funktionær eller ej. Hvis du er funktionær, så er dit opsigelsesvarsel som beskrevet i afsnittet ovenfor, selvom du er timelønnet.

Er du ikke funktionær, vil dit opsigelsesvarsel fremgå af din ansættelseskontrakt. Det er altså noget, der kan aftales medarbejder og arbejdsgiver imellem. Hvis du har en overenskomst, er det imidlertid dén, som regulerer opsigelsesvarslet.

Eksempel: Tina har fået en ansættelseskontrakt med et opsigelsesvarsel på to måneder. Hun er timelønnet, men har ingen overenskomst og er ikke funktionær. Hun forhandler med arbejdsgiveren, og det skrives ind i kontrakten, at hendes opsigelsesvarsel nu er 14 dage. Hvis Tina indleverer sin opsigelse den 10. juli, kan hun derfor starte nyt job den 25. juli.

Den skriftlige opsigelse

Der er ikke noget lovkrav til, hvad din skriftlige opsigelse skal indeholde. Der er dog et par gode huskeregler til, hvordan du skriver en opsigelse.

 

Det skal din skriftlige opsigelse indeholde

Du kan stort set skrive din opsigelse, som du vil, men der er en række ting, der som minimum bør indgå i den:

  • Datoerne for den dag du afleverer opsigelsen og din sidste arbejdsdag
  • En kort formulering om, at du opsiger din stilling
  • Dit fulde navn
  • Din underskrift

Din opsigelse behøver ikke indeholde en begrundelse for, hvorfor du forlader arbejdspladsen. Hvis din arbejdsgiver spørger ind til det, har du heller ikke pligt til at fortælle det. Det er dog værd at overveje, om den bedste afslutning på din ansættelse indebærer, at du ærligt fortæller din arbejdsgiver, hvorfor du forlader arbejdspladsen.

 

 

Vi vil dog til enhver tid anbefale, at du afleverer et skriftligt opsigelsesbrev frem for en mundtlig opsigelse.

Sig altid op på skrift 

Du kan vælge at indlevere opsigelsen personligt i printet form eller sende den på e-mail. Det er helt op til dig. Vi vil dog til enhver tid anbefale, at du afleverer et skriftligt opsigelsesbrev frem for en mundtlig opsigelse. Du kan eventuelt medbringe et opsigelsesbrev til en samtale, hvor du først siger op mundtligt. Det kan være en god måde at sige pænt farvel til din arbejdsplads på.

Uanset om du supplerer med en mundtlig samtale eller ej, bør du sige op skriftligt. Det er også en god idé at få en skriftlig bekræftelse på din opsigelse fra din arbejdsgiver. På den måde kan han eller hun ikke senere påstå, at du fx aldrig har sagt dit job op. Således sikrer du helt klare linjer, og du kan komme godt videre i dit arbejdsliv.

 

Vær velforberedt

Når du indleverer din opsigelse, bør du først og fremmest kende til dit opsigelsesvarsel, så du ved, hvor længe du skal fortsætte på arbejdspladsen. Det er altid en god idé at holde en god tone, når man siger op, men det er særligt vigtigt, hvis du skal fortsætte på arbejdspladsen flere uger efter din opsigelse.

Få råd til, hvordan du siger op på en god måde

Eksempler på opsigelse

Her kan du se to eksempler på, hvordan en skriftlig opsigelse kan se ud.

Sørg altid for øverst i din mail at angive dato, modtagerens navn, virksomhedsnavn og adresse. Angiv til sidst dine egne oplysninger – og husk at signere med din underskrift.

 

1) Eksempel på opsigelse

Kære Hans

Jeg opsiger hermed min stilling som XXXX i virksomheden XXXX per 22. juni 2021 med fratrædelse den 30. juli 2021.

Jeg er blevet tilbudt et job som XXXX i virksomheden XXXX, som jeg har valgt at takke ja til. Det har ikke været nogen nem beslutning, da jeg i de 2 år, som jeg har været ansat, har været glad for at være her.

Jeg står selvfølgelig til rådighed ift. oplæring og overlevering, når I finder min efterfølger.

Med venlig hilsen

DIN UNDERSKRIFT

 

2) Eksempel på opsigelse

Kære Hans,

Jeg opsiger hermed min stilling som XXXX i virksomheden XXXX per. 22 juni 2021 med fratrædelse den 30. juli 2021.

Med venlig hilsen

DIN UNDERSKRIFT

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til