PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Forsvarsadvokat – sigtet for en forbrydelse

Uanset om du er sigtet for vold, spirituskørsel, narkotika, skattesvig eller anden alvorlig lovovertrædelse, så er en forsvarsadvokat fra Advodan klar til at hjælpe dig med det samme.

Rolf Ledertoug
Advokat / Partner / Højesteret

Du har ingen pligt til at udtale dig til politiet, og du har altid ret til at have en forsvarsadvokat med ved din side under afhøring. Vi er altid klar til at tage med dig på politigården til afhøringen.

Har politiet foretaget ransagning af dit hjem, skal politiet som udgangspunkt have en retskendelse. I hastende sager foretager politiet nogen gange ransagninger uden retskendelse – men så har du ret til efterfølgende at få sagen indbragt for retten.

Under efterforskningen kan du altid skrive/ringe til en af vores forsvarsadvokater med spørgsmål.

Hvis anklagemyndigheden rejser tiltale mod dig, så holder vi altid et møde med dig, hvor vi sammen forbereder et effektivt og strategisk forsvar.

I retten taler vi din sag, og vi sikrer det mest optimale resultat. Vi sørger for, at alle relevante omstændigheder kommer frem, inden dommeren træffer sin afgørelse. Skal sagen ankes til landsretten eller til Højesteret, så behandler vi sagen hele vejen.

Skal du afsone, kan du også have brug for en forsvarsadvokat. Vi kan for eksempel hjælpe dig med at arrangere besøg, ændring af afsoningssted, ansøgning om prøveløsladelse, osv.

 

Hvad koster en forsvarsadvokat?

Når retten har beskikket en forsvarer, betyder det, at advokatens salær som udgangspunkt betales af statskassen, der så vil opkræve salæret hos den dømte.

Hvis du bliver frifundet, skal man imidlertid ikke betale salæret. Hvis du bliver dømt, vil du normalt også blive dømt til at betale sagens omkostninger, herunder forsvarersalæret.

Det er retten, der fastsætter salærets størrelse med udgangspunkt i nogle vejledende takster – dem kan vi oplyse dig nærmere om. Salæret vil normalt være timebetaling efter den tid, sagen varer.

Udover det nævnte salær, kan der være fastsat rejseomkostninger for den tid, forsvareren har brugt på transport i sagen. Beløbet fastsættes af retten efter gældende takster.

Du kan frit vælge hvem, der skal være din forsvarsadvokat. Ønsker du en anden forsvarer, kan du kontakte os, og så sørger vi for det formelle. Du kan også selv skrive til retten eller til politiet.

I almindelighed vil du få beskikket den forsvarsadvokat, som du ønsker.

Retten giver dig dog ikke altid lov til at skifte forsvarer – det kan for eksempel være fordi, at den forsvarer du ønsker, er forsvarer for en anden person i samme sag. Det kan også være fordi, at sagen vil blive forsinket, eksempelvis fordi den nye forsvarer ikke har tid til at møde i retten på et bestemt tidspunkt eller skal bruge lang tid på at sætte sig ind i sagen.

Få hjælp til din straffesag

Kontakt en forsvarsadvokat fra Advodan

Overvejer du at få en forsvarsadvokat til at hjælpe med din sag?

Se, hvordan vi kan hjælpe dig, her