PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Forsvarsadvokat – er du sigtet for en forbrydelse?

Hvis du er mistænkt eller sigtet for at have begået en forbrydelse, kan en forsvarsadvokat hjælpe dig.

Når du er mistænkt eller sigtet for en forbrydelse, er det afgørende, at du kontakter en forsvarsadvokat tidligst muligt. En forsvarsadvokat sørger for, at du kender dine rettigheder, og at de bliver overholdt under sagens forløb.

En forsvarsadvokat fra Advodan kan hjælpe dig med det samme, uanset om du er sigtet for vold, spirituskørsel eller en anden alvorlig lovovertrædelse

Få en erfaren forsvarsadvokat på din sag

Det er vigtigt, at du får en forsvarsadvokat på din sag hurtigst muligt, hvis du bliver anklaget for en forbrydelse.

En forsvarsadvokat fra Advodan kan hjælpe dig med det samme, uanset om du er sigtet for vold, spirituskørsel, narkotika, skattesvig eller en anden alvorlig lovovertrædelse. Hos Advodan får du tilknyttet en specialiseret advokat, som tager dig seriøst, og som er til at stole på.

 

Du kan selv vælge forsvarsadvokat

Du kan frit vælge, hvem der skal være din forsvarsadvokat. Hvis du ønsker en anden forsvarer end den, retten har udpeget, kan du kontakte os – så sørger vi for det formelle. Du kan også selv skrive til retten eller til politiet.

I nogle tilfælde kan retten nægte at lade dig skifte forsvarer. Det kan fx være, at den forsvarsadvokat, du ønsker, er forsvarsadvokat for en anden person i samme sag. Det kan også være fordi, sagen vil blive forsinket, fordi den nye forsvarer ikke har tid til at møde i retten en bestemt dag eller skal bruge lang tid på at sætte sig ind i sagen.

 

Sådan hjælper vi dig

En forsvarsadvokat fra Advodan kan bistå dig under afhøring hos politiet, svare på dine spørgsmål under efterforskningen og forberede et effektivt og strategisk forsvar, hvis din sag skal for retten. Det sidste gør vi selvfølgelig i samarbejde med dig.

I retten taler vi din sag og sikrer det mest optimale resultat. Vi sørger for, at alle relevante omstændigheder kommer frem, inden dommeren træffer sin afgørelse. Hvis sagen skal ankes til landsretten eller til Højesteret, så hjælper vi også med det.

Skal du afsone, kan du også få hjælp af en af vores forsvarsadvokater – fx med at arrangere besøg, ændre afsoningssted eller ansøge om prøveløsladelse.

Læs mere om, hvordan en forsvarsadvokat fra Advodan kan hjælpe dig, her.

Kend dine rettigheder

Du har ingen pligt til at udtale dig til politiet (udover navn og adresse), og du har altid ret til at have en forsvarsadvokat med ved din side under afhøring. Vi er altid klar til at tage med dig på politigården til afhøringen.

Hvis politiet ønsker at ransage dit hjem, skal de som udgangspunkt have en retskendelse. I hastende tilfælde kan dit hjem blive ransaget uden retskendelse, men i så fald har du ret til at få sagen indbragt for retten efterfølgende.

 

En dygtig forsvarsadvokat sikrer, at du er bekendt med dine rettigheder, så sagen forløber på en måde, der er retfærdig for dig.

 

Hvad koster en forsvarsadvokat?

Når retten har beskikket en forsvarsadvokat, betyder det, at advokatens salær som udgangspunkt betales af statskassen, som senere vil opkræve salæret hos den dømte. Hvis du bliver dømt, vil du derfor normalt også skulle betale omkostningerne til din forsvarsadvokat, men du skal ikke betale noget, hvis du bliver frifundet.

Salærets størrelse fastsættes normalt ud fra antallet af arbejdstimer samt rettens vejledende takster. Vil du vide mere om taksterne, kan du kontakte dit nærmeste Advodan-kontor.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?