PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Vi giver dig overblik over strafferetten

Strafferet handler om reglerne vedrørende forbrydelser, og hvordan disse regler anvendes i retssager. Forbrydelser dækker over alt fra fartovertrædelser til alvorlige overtrædelser som bedrageri, vold og drab.

Strafferetten omfatter både de lovovertrædelser, man kan begå som privatperson og i forbindelse med sit erhverv. Der er stor forskel på straffesagers alvor og derfor også på konsekvensen, hvis den tiltalte bliver dømt. En straffesag kan derfor ende med alt fra en lille bøde til mange års fængsel – eller en frifindelse, hvis retten vurderer, at den tiltalte er uskyldig.

Du kan læse mere om sager inden for strafferetten, og hvordan de forløber, her.

 

Få hjælp af en advokat med speciale i strafferet

Er du involveret i en sag inden for strafferetten, kan du med fordel alliere dig med en advokat.

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, har du mulighed for at få beskikket en bistandsadvokat. Det betyder, at advokatens salær bliver betalt af staten. Det kan du læse mere om her.

Hvis du er blevet sigtet eller tiltalt for en forbrydelse, har du ret til at få beskikket en forsvarsadvokat, medmindre forbrydelsen er af mindre alvorlig karakter. Selvom du ikke kan få beskikket en forsvarsadvokat, kan du altid vælge at alliere dig med én alligevel. Læs mere om forsvarsadvokatens pris og rolle her.

 

Skal vi hjælpe dig med en sag inden for strafferetten?

Hos Advodan har vi advokater med stor erfaring inden for strafferetten, som kan hjælpe dig både før, under og efter sagen. Vi hjælper dig med at opnå det bedst mulige resultat i retssagen og vejleder dig gennem hele forløbet.

Vil du vide mere om strafferetten?

Vi har udarbejdet en række guides, hvor du kan blive klogere på relevante emner inden for strafferetten:

  • Du kan være berettiget til erstatning, hvis du bliver frifundet for en forbrydelse, eller hvis du har lidt skade efter at være blevet udsat for en forbrydelse.
  • Der findes både en privat og en offentlig straffeattest samt en børneattest, og der gælder forskellige regler for dem.
  • Varetægtsfængsling. Der er tale om varetægtsfængsling, når en person frihedsberøves i mere end et døgn på grund af mistanke om en forbrydelse.
  • Er du blevet tiltalt i en voldssag, eller har du været udsat for vold, er det afgørende, at du kender dine rettigheder og håndterer situationen rigtigt.

Vi hjælper dig også gerne videre, hvis du har brug for personlig rådgivning om et bestemt aspekt af strafferetten. Tag kontakt i dag.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?