PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Bistandsadvokat – offer for en forbrydelse

Du har mulighed for at få beskikket en bistandsadvokat, hvis du har været udsat for eksempel voldtægt, vidnetrusler, røveri, vold eller incest.

Michael Harms
Advokat / Partner / Højesteret

Får du beskikket en bistandsadvokat, har du ingen udgifter. Bistandsadvokatens salær bliver 100 % betalt af staten.
Du kan som udgangspunkt frit vælge bistandsadvokat og det er nemt at skifte advokat undervejs.

Vælger du Advodan som bistandsadvokat, sørger vi for, at du får fremsat et eventuelt krav om erstatning mod gerningsmanden under retssagen. Erstatningskravet kan for eksempel omfatte svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til medicin og erstatning for såkaldt tort.

Kan gerningsmanden ikke betale det idømte erstatningskrav mv., kan kravet fremsættes over for statens Erstatningsnævn. Det kræver dog bl.a., at:

  • at skaden er sket ved en overtrædelse af straffeloven eller lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.
  • at der er tale om personskade.
  • at forbrydelsen er anmeldt til politiet inden for 72 timer.
  • at du har fremsat erstatningskravet, hvis sagen har været i retten.
  • at du har fremsat kravet over for Erstatningsnævnet inden to år efter at forbrydelsen er begået, endelig dom er afsagt, eller at politiet har indstillet efterforskningen i sagen.

 

Du kan også få erstatning selv om gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes – og også hvis den pågældende er under 15 år.

Vi vejleder dig grundigt om sagens gang hos politiet og i retten, så du føler dig tryg i hele processen. Hvis du ønsker det, så er vi tilstede ved politiets afhøring af dig. Vi er også med i retten, når du som vidne skal afgive forklaring. Vi fremsætter og begrunder erstatningskravet over for retten, og vi støtter dig hele vejen igennem sagen.

Når der er grund til det, så sørger vi også for at fremsætte begæring over for retten om, at gerningsmanden føres ud af retslokalet, når du skal afgive vidneforklaring. Under sagen påser vi, at du ikke bliver stillet unødvendige spørgsmål om din troværdighed eller om din tidligere seksuelle adfærd i for eksempelvis en sag om voldtægt.

Strafferet

Bistandsadvokat fra Advodan

En bistandsadvokat fra Advodan kan hjælpe dig, hvis du har været udsat for en forbrydelse.

Læs hvordan her