PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Bistandsadvokat – offer for en forbrydelse

Du har mulighed for at få beskikket en bistandsadvokat, hvis du har været udsat for fx voldtægt, vidnetrusler, røveri, vold eller incest.

Får du beskikket en bistandsadvokat, har du ingen udgifter. Bistandsadvokatens salær bliver 100% betalt af staten.

Du kan som udgangspunkt frit vælge hvilken bistandsadvokat, du ønsker, og det er nemt at skifte advokat undervejs. 

 

Søg erstatning, når du er blevet udsat for en forbrydelse

Vælger du en Advodan-bistandsadvokat, sørger vi for, at du får fremsat et eventuelt krav om erstatning mod gerningsmanden under retssagen. Erstatningskravet kan for eksempel omfatte svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til medicin og erstatning for såkaldt tort (den skade sagen kan have haft for dit omdømme). 

Kan gerningsmanden ikke betale det idømte erstatningskrav, kan kravet fremsættes over for statens Erstatningsnævn. Det kræver dog bl.a.:

  • at skaden er sket ved en overtrædelse af straffeloven eller lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.
  • at der er tale om personskade.
  • at forbrydelsen er anmeldt til politiet inden for 72 timer. Det gælder dog ikke sager om voldtægt, incest og seksuel misbrug af børn.
  • at du har fremsat erstatningskravet, hvis sagen har været i retten.
  • at du har fremsat kravet over for Erstatningsnævnet inden to år efter at forbrydelsen er begået, endelig dom er afsagt, eller at politiet har indstillet efterforskningen i sagen.

Du kan også få erstatning, selvom gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes – og også hvis han eller hun er under 15 år gammel.


Få hjælp af en bistandsadvokat fra Advodan

I Advodan har vi specialiserede bistandsadvokater, som kan hjælpe dig, hvis du har været udsat for en forbrydelse.

Vi vejleder dig grundigt om sagens gang hos politiet og i retten, så du føler dig tryg i hele processen. Hvis du ønsker det, så er vi til stede ved politiets afhøring af dig. Vi er også med i retten, når du som vidne skal afgive forklaring. Vi fremsætter og begrunder erstatningskravet over for retten, og vi støtter dig hele vejen igennem sagen.

Når der er grund til det, så sørger vi også for at fremsætte begæring over for retten om, at gerningsmanden føres ud af retslokalet, når du skal afgive vidneforklaring. Under sagen holder vi styr på, at du ikke bliver stillet unødvendige spørgsmål om din troværdighed eller om din tidligere seksuelle adfærd i for eksempel en sag om voldtægt.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?