PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Personskade

Er du kommet ud for en ulykke, har du mulighed for at få personskadeerstatning. Men der er mange regler at tage højde for, og blot et enkelt fejltrin kan betyde, at du ikke får anerkendt din skade. Advodan fører din sag og sikrer, at du får den erstatning, du har ret til.

Som erstatningsadvokat har man ofte sager, som omhandler arbejdsskade, trafikulykke, patientskade, forsikringsskade og forsørgertabserstatning. Herudover varetager vores dygtige erstatningsadvokater en række andre erstatnings- og forsikringsorienterede sager.

Har du fået en personskade?

En personskade kan være starten på en svær tid både menneskeligt og økonomisk, og det er derfor afgørende, at du får god juridisk rådgivning og opbakning igennem hele forløbet.

Det har afgørende betydning, at du kender dine rettigheder og træffer de rigtige valg og beslutninger for at få erstatning for din personskade.

Personskadeerstatning

Hos Advodan har vi mange specialiserede erstatningsadvokater, som kan hjælpe og rådgive dig – uanset hvor i landet du bor.  De er klar til at rådgive dig om din personskadeerstatning og håndtere din sag igennem hele forløbet. Vi kan hjælpe dig med alle dele af erstatningsretten og forsikringsretten samt sagens økonomiske elementer. Vi kan også hjælpe dig med at afdække, om du er tilstrækkeligt forsikret som fx arbejdsgiver eller i privatlivet.

 

Vigtige spørgsmål

Hvem betaler advokatens salær i en erstatningssag om personskade? 

Ofte er det sådan, at den, der er ansvarlig for en personskade, er dækket af en ansvarsforsikring. Det involverede forsikringsselskab og dig, som har lidt skade, har som udgangspunkt modsatrettede interesser, og derfor kan det i mange tilfælde være nødvendigt med advokatbistand. Du kan kræve tilskud til udgifter til advokatbistand erstattet af den, der har forvoldt skaden – og dermed det involverede forsikringsselskab.

Du kan kræve tilskud til udgifter til advokatbistand erstattet af den, der har forvoldt skaden – og dermed det involverede forsikringsselskab.

Jeg har fået et piskesmæld efter en trafikulykke. Kan jeg få personskadeerstatning?

Du kan få erstatning for et piskesmæld, men det kræver benhård styring af erstatningssagen. Det kan nemlig være svært at få anerkendt piskesmældet som en personskade. Kontakt Advodan, så snart du har symptomer på piskesmæld.

 

 

Jeg har fået en løbeskade. Kan jeg få personskadeerstatning?

Er du blevet skadet i forbindelse med motionsløb, kan du have ret til erstatning, hvis skaden er opstået pludseligt under en løbetur. Det skyldes, at man i dag sidestiller motionsløb med anden sportsudøvelse og ikke med dagligdagsbevægelser.

 

Kan jeg stole på, at forsikringsselskaberne behandler min sag korrekt?

I modsætning til offentlige myndigheder har forsikringsselskaber ikke pligt til at undersøge din erstatningssag, hjælpe med at fremskaffe dokumentation eller oplyse dig om dine krav. Selvom selskabet behandler din sag korrekt, kan du altså risikere at gå glip af en stor sum penge, hvis du ikke kender din retsstilling, eller hvis du ikke vedlægger nødvendig dokumentation i din anmeldelse af skaden. Hos Advodan kan vi føre din sag, så du får den erstatning for din personskade, som du har ret til. Læs mere her.

Faldgruber 

Gå til læge og få dine skader registreret straks efter ulykken

Det er vigtigt, at du opsøger egen læge eller skadestue straks efter skaden for at blive undersøgt og få afdækket, hvilke skader du har fået. Hvis du venter for længe, kan du risikere, at sammenhængen mellem dine gener og ulykken ikke kan påvises. I værste fald kan det betyde, at du ikke kan få erstatning.

 

 

Vær sikker på, at du har fortalt lægen om alle dine skader

Det er dig, der skal bevise overfor forsikringsselskaberne, at du har pådraget dig en personskade. Det er derfor vigtigt, at alle dine symptomer fra skaden fremgår af dine lægejournaler i umiddelbar tilknytning til tidspunktet for skaden. Du kan bede om et udskrift af journalen i forbindelse med selve lægebesøget, så du kan sikre dig, at lægen har fået det hele med.

 

Vær særlig opmærksom som bilist

Kommer du til skade i en eneulykke i trafikken, kræver det en førerpladsdækning, for at du kan få fuld erstatning. Din ansvarsforsikring dækker kun skader på passagerer, mens din ulykkesforsikring kun dækker varige mén og måske udgifter til behandlinger.