PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Piskesmæld

Du kan søge erstatning, hvis du har gener på grund af piskesmæld efter en ulykke. Men der er høje krav til bevisførelsen, og det kan være svært at få medhold i sagen.

Piskesmæld kan give mange gener, og det er derfor helt legitimt at søge om erstatning for skaden. Desværre kan den være svær at bevise objektivt ved fx en MR-scanning. Hos Advodan har vi erfarne erstatningsadvokater, som kan hjælpe dig med at løfte bevisbyrden og give dig de bedste chancer for at opnå erstatning for din piskesmældsskade. 

 

Hvad er piskesmæld?

Piskesmæld opstår, når din nakke og dit hoved pludselig udsættes for voldsom fysisk påvirkning – fx i forbindelse med en påkørsel bagfra, vold eller et fald.

Symptomer på piskesmæld

De mest almindelige symptomer ved piskesmæld er smerte i nakke, skuldre og hoved. Andre symptomer er:

  • Hukommelsestab
  • Svimmelhed
  • Koncentrationsbesvær
  • Lysfølsomhed
  • Problemer med høje lyde
  • Træthed og irritabilitet

Kan jeg få erstatning for piskesmæld?

Det kan være svært at få erstatning, når du er blevet ramt af piskesmæld. Piskesmæld kan nemlig ikke ses på røntgen- eller scanningsbilleder, og derfor kan skaden være svær at bevise. Får du derimod kroniske symptomer på grund af piskesmæld, kan du i mange tilfælde have ret til erstatning. I så fald er der nemlig tale om varige mén.

 

Sagens forhold

Om du kan opnå erstatning for piskesmæld, afhænger af mange forhold, herunder:

  • Hvordan du fik piskesmæld
  • Hvor tidligt du søgte læge
  • Om du er sygemeldt
  • Din løn
  • Advokathjælp

 

Erstatningens størrelse

Når du skal have godtgørelse for din skade, kan du enten få det fra din ulykkesforsikring eller fra den person, der har forårsaget skaden. Uanset hvad er din méngrad afgørende for, hvad du kan få i erstatning.

Hvis en anden person forårsager din skade, og du har tegnet en ulykkesforsikring, vil du modtage godtgørelse for varigt mén fra både din forsikring og skadevolders forsikring.

Erstatningsansvarsloven fastlægger, at godtgørelsen ved en méngrad på 100% udgør 918.000 kr. (tal fra 2020). Har du en méngrad på 50%, vil du altså være berettiget til 459.000 kr. i godtgørelse. Hvis du modtager godtgørelse fra din egen ulykkesforsikring, kan du være berettiget til et højere beløb, fordi du har betalt dig til en bedre dækning (forsikringssum).

Hvis en anden person forårsager din skade, og du har tegnet en ulykkesforsikring, vil du modtage godtgørelse for varigt mén fra både din forsikring og skadevolders forsikring. Har du tegnet flere ulykkesforsikringer, vil du også modtage godtgørelse for hver af dem.

 

Hvis du har fået piskesmæld i forbindelse med dit arbejde, kan der være tale om erstatning for en arbejdsskade. Du kan læse mere om arbejdsskader her.

 

Pas på forsikringsselskabet

Når du søger om erstatning, kan du risikere at gå glip af mange penge, fordi forsikringsselskabet forsøger at holde omkostningerne så langt nede som muligt. En advokat sørger derimod for at varetage dine interesser, så du har de bedste chancer for at få, hvad du har ret til.

 

Hvad skal jeg gøre?

Har du været ude for en hændelse, som kan have forårsaget piskesmæld, skal du hurtigst muligt tjekkes hos din læge, som kan notere dine gener. Dit piskesmæld skal også anmeldes til forsikringsselskabet, og det er vigtigt, at du udfylder alle papirer og skemaer korrekt.

Du bør desuden kontakte en erstatningsadvokat hurtigst muligt og helst indenfor få dage, efter dine symptomer er opstået.

Få hjælp til