PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Varige mén

Har du fået varige mén i forbindelse med en arbejdsskade eller en ulykke, kan du være berettiget til erstatning.

Hvis de gener og ulemper, du oplever som følge af din skade, viser sig at være varige, kan du få udbetalt godtgørelse af enten din skadeforvolder, din arbejdsgivers forsikringsselskab eller din ulykkesforsikring. Her på siden gør vi dig klogere på, hvornår du er berettiget til godtgørelse, og hvor stor en godtgørelse du kan få for varige mén.

Godtgørelse for varigt mén udbetales som et engangsbeløb, og den er ikke skattepligtig.

Kan jeg få erstatning for varige mén?

Hvis du har fået en varig fysisk eller psykisk skade, kan du være berettiget til godtgørelse for varigt mén. Godtgørelsen er en kompensation for de gener, smerter og begrænsninger, du oplever i hverdagen, som skyldes skaden.

 

Betingelser for godtgørelse af varige mén

En række betingelser skal være opfyldt, hvis du skal have godtgørelse for varige mén efter en skade:

  1. Hvis skaden er en arbejdsskade, skal den være anerkendt som en arbejdsulykke eller erhvervssygdom efter arbejdsskadeloven.
  2. Hvis skaden er en soloulykke, skal du være dækket af en ulykkesforsikring.
  3. Du skal opleve mén – altså gener og ulemper som følge af din skade.
  4. Dit mén må ikke forventes at blive bedre af sig selv eller ved behandling (så er det ikke varigt mén).
  5. Dit mén skal som minimum være 5%, hvis der er tale om en arbejdsskade. Hvis skaden skal dækkes af din ulykkesforsikring, fremgår det af dine forsikringsbetingelser, hvad ménprocenten skal være.

Det kan først afklares, om dit mén er varigt, når dine gener er stationære (dvs. når det må antages, at der ikke indtræder blivende bedring af skadens følger). Det vil ofte være et år efter skadesdatoen. Derfor kan du ikke få godtgørelse for varigt mén, lige så snart du oplever gener som følge af skaden.

Vurdering af varigt mén 

Din ménprocent er afgørende for, hvad du kan få i godtgørelse for dine gener. Når din ménprocent skal vurderes, vil det som regel ske på baggrund af lægeerklæringer. Derfor er det vigtigt, at du får fyldestgørende lægelig dokumentation for skadens varige følger. Det er også vigtigt, at du får fremhævet, hvordan skaden har haft indvirkning på dit personlige liv.

 

 

 

Hvor meget kan jeg få i godtgørelse for varigt mén?

Din ménprocent er afgørende, når størrelsen på din godtgørelse skal fastsættes.

Normalt er det forsikringsselskabets lægekonsulent, som fastsætter din ménprocent. Ved arbejdsskader er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som fastsætter ménprocenten ud fra méntabellen. Er du uenig i forsikringsselskabets vurdering i en privat erstatningssag, kan du anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en vejledende udtalelse.

 

Méntabellen – ved arbejdsskader

I méntabellen kan du finde de mest almindelige skader og sygdomme og deres vejledende méngrad i procent (ménprocenten). Du finder den vejledende méntabel her.

Du kan også beregne størrelsen på en eventuel godtgørelse for varigt mén efter en bestemt arbejdsskade ved hjælp af ménberegneren. Ménberegneren er baseret på méntabellen.

Det er dog ikke alle skader, som er omfattet af méntabellen. Er din arbejdsskade ikke det, vil din méngrad blive fastsat efter et skøn fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du kan beregne størrelsen på en eventuel godtgørelse for varigt mén efter en bestemt arbejdsskade ved hjælp af ménberegneren.

Sats for méngrad i 2020

Skal godtgørelsen udbetales af dit eget forsikringsselskab, afhænger beløbet af din ménprocent og forsikringssummen. Forsikringssummen fremgår af din police.

Skal godtgørelsen udbetales af en ansvarlig skadeforvolder eller af din arbejdsgivers forsikringsselskab, beregnes beløbet som din ménprocent af et standardbeløb på 918.000 kr. (tal fra 2020). Det betyder, at du vil få udbetalt 5% af 918.000 kr., hvis din ménprocent er 5%.

Godtgørelsens størrelse beregnet ud fra eksempler på ménprocenter:

Ménprocent

Godtgørelse

5 %

45.900 kr.

10%

91.800 kr.

25%

229.500 kr.

40%

367.200 kr.

50%

459.000 kr.

75%

688.500 kr.

100%

918.000 kr.

Få hjælp til