PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne

Hvis der sker en nedgang i din løn på grund af en person- eller arbejdsskade, kan du få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller tab af erhvervsevne.

Er du kommet til skade, kan det betyde, at du ikke kan tjene de samme penge ved at arbejde, som du har gjort tidligere. Det kan udløse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og i nogle tilfælde for tab af erhvervsevne.

 

Hvad er tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne?

Du kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis en skade er skyld i, at du ikke kan tjene det samme som før. Det vil normalt dreje sig om en kortvarig periode.

Du kan få erstatning for tab af erhvervsevne, hvis du har en varig nedsættelse på mindst 15% af din evne til at skaffe indtægt ved arbejde.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste stopper, hvis du enten igen får en indtægt som før skaden, eller hvis du får erstatning for tab af erhvervsevne.

Du kan få erstatning for tab af erhvervsevne, hvis du har en varig nedsættelse på mindst 15% af din evne til at skaffe indtægt ved arbejde. Det vil sige, at du ikke fremover vil kunne arbejde som tidligere – fx fordi du permanent må gå ned i timer på grund af smerter fra en piskesmældsskade.

 

 

Hvor meget kan jeg få i erstatning? 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne beregnes forskelligt, men dækker i princippet over det samme: At du ikke kan tjene det samme som før skaden.

 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 

Tabt arbejdsfortjeneste erstattes krone for krone. Hvis du er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, vil du altså få en erstatning, der svarer til din nedgang i løn. Det kan være et kompliceret regnestykke, fordi der også skal medregnes feriepenge, pension, eventuelle bonusser og lignende.

Erstatning for tab af erhvervsevne 

Erstatning for tab af erhvervsevne afhænger af dit erhvervsevnetab i procent, din årsløn før og efter tilskadekomsten og din alder på skadetidspunktet. Som udgangspunkt beregnes erstatningen ved først at gange din erhvervsevnetabsprocent med forskellen på din årsløn før og efter tilskadekomsten og derefter gange dette beløb med 10. Erstatningen nedsættes herefter med 1% for hvert år, du på skadetidspunktet var ældre end 29 år, og med 2% for hvert år, du på skadestidspunktet var ældre end 54 år. Ved 69 år nedsættes erstatningen ikke yderligere.

 

Hvis du har lidt et tab af erhvervsevne på mindre end 50%, vil du få erstatning for dette tab udbetalt som et engangsbeløb. Ved højere tab af erhvervsevne vil du modtage erstatning i form af en løbende ydelse (som du dog kan vælge at få udbetalt som et engangsbeløb).

Er din skade en arbejdsskade, kan der være særlige regler, som regulerer din erstatning.

 

Få hjælp af en advokat 

Det er ofte et kompliceret regnestykke, når din erstatning skal gøres op, og du og forsikringsselskabet kan have modstridende interesser. I Advodan er vi specialister i erstatningssager, og vores advokater arbejder ud fra dine interesser. Vi kan hjælpe dig med at sikre, at dit tab af erhvervsevne og din tabte arbejdsfortjeneste fastsættes korrekt, så du får den erstatning, du har krav på.

Du kan læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, her

Få hjælp til