PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvad er en straffesag?

I en straffesag efterforsker politiet en sag mod dig. Det kan dreje sig om alt fra en sag om overtrædelse af færdselsloven, for eksempel en hastighedsovertrædelse, til meget alvorlige sager som røveri, voldtægt eller drab.

En straffesag er en retssag om en forbrydelse, der hører under strafferetten.

En straffesag kan handle om dine handlinger som privatperson, men det kan også være handlinger, som du har foretaget som en del af dit arbejde eller i din virksomhed. Erhvervsstraffesager kan for eksempel vedrøre reglerne om arbejdsmiljø, landbrug og fiskeri, skatte- og afgiftsregler, køre- og hviletid, dyreværnssager eller andre særlove.

 

Hvordan starter en straffesag?

En straffesag mod dig kan starte på to måder:

  • Politiet opdager, at du overtræder loven (fx hvis de stopper dig, mens du kører bil, og måler en for høj promille)
  • Nogen anmelder dig til politiet

Hvordan forløber en straffesag?

Politiet efterforsker sagen i det omfang, det er nødvendigt. Herefter vil anklagemyndigheden vurdere, om der skal rejses tiltale mod dig.

 

Det starter i byretten

Hvis der rejses tiltale, vil din straffesag starte i byretten. Når straffesagen skal afgøres i retten, foregår det ved en såkaldt hovedforhandling. Er der tale om en bødesag, vil sagen som udgangspunkt blive afgjort af én juridisk dommer.

Hvis anklagemyndigheden forlanger, at du får en fængselsstraf, deltager der også to lægdommere. Lægdommerne er almindelige borgere, som afgør sagen på lige fod med den juridiske dommer. Hvis du selv erkender at have begået det, du er anklaget for, er der mulighed for, at sagen kan køre som en tilståelsessag uden lægdommere.

 

Selve straffesagen

Almindelige sager er offentlige og indledes med, at anklageren læser anklageskriftet op. Efter oplæsningen vil du blive afhørt, hvis du ønsker det. Du har ikke pligt til at svare på spørgsmål. Herefter vil anklageren gennemgå beviserne i sagen og afhøre eventuelle vidner.

Din forsvarsadvokat vil også kunne fremlægge sine modbeviser og afhøre indkaldte vidner. Vidner har som udgangspunkt pligt til at svare på spørgsmål og har pligt til at tale sandt. Efter bevisførelsen vil både anklager og forsvarer fremlægge deres syn på sagen.

Når alle argumenter er lagt frem, vil retten afgøre, om du er skyldig eller ej – og hvilken straf, du skal have, hvis du kendes skyldig.

Du har som udgangspunkt ret og pligt til at være til stede ved hovedforhandlingen i retten.

Dømmes du i en straffesag, kan afgørelsen komme til at stå på din straffeattest.

Hvad sker der, når sagen er slut?

I en straffesag kan du blive idømt en bøde eller fængsel. Der kan også ske konfiskation af dine ting eller værdier, og du kan miste dit kørekort eller bestemte rettigheder, eksempelvis retten til at drive virksomhed. Du kan også blive dømt til at betale erstatning. Dømmes du i en straffesag, kan afgørelsen komme til at stå på din straffeattest.

Du kan indbringe sagen for landsretten, hvis du bliver kendt skyldig i en forbrydelse. Anklagemyndigheden kan gøre det samme, hvis du bliver frifundet. På den måde vil sagen blive ført på ny.

 

Vi kan hjælpe, hvis du er tiltalt for en forbrydelse

Vi behandler alle typer straffesager med samme grundighed og omhu – uanset om det er en lille eller en stor sag. Vi inddrager dig tæt i sagens behandling, så du ved, hvad der sker i sagen. Du får altid personlig rådgivning og et eller flere møder med din forsvarer. Bliver du frifundet i retten eller opgiver politiet selv sagen, så fremsætter vi erstatningskrav mod staten for uberettiget anholdelse mv.

Indsender formularen...

Har du brug rådgivning?