PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvad er en straffesag?

I en straffesag efterforsker politiet en sag mod dig. Det kan dreje sig om alt fra en sag om overtrædelse af færdselsloven, for eksempel en hastighedsovertrædelse til spirituskørsel, og over til sager om vold og indbrud, til meget alvorlige sager som røveri, voldtægt eller drab.

Poul Jost Jensen
Advokat / Partner / Højesteret

Når efterforskningen er afsluttet, vil anklagemyndigheden vurdere, om der skal rejses tiltale mod dig. I en straffesag kan du blive idømt en bøde eller fængsel. Der kan også ske konfiskation af dine ting eller værdier, du kan miste dit kørekort eller miste bestemte rettigheder, eksempelvis retten til at drive virksomhed. Du kan også blive dømt til at betale erstatning. Dømmes du i en straffesag, kan afgørelsen komme til at stå på din straffeattest.

En straffesag kan handle om dine handlinger som privatperson, men det kan også være handlinger, som du har foretaget som en del af dit arbejde eller i din virksomhed. Erhvervsstraffesager kan for eksempel vedrøre reglerne om arbejdsmiljø, landbrug og fiskeri, skatte- og afgiftsregler, køre- og hviletid, dyreværnssager eller andre særlove.

Vi behandler alle typer straffesager med samme grundighed og omhu – uanset om det er en lille eller en stor sag. Vi inddrager dig tæt i sagens behandling, så du ved, hvad der sker i sagen. Du får altid personlig rådgivning og et eller flere møder med din forsvarer. Bliver du frifundet i retten eller opgiver politiet selv sagen, så fremsætter vi erstatningskrav mod staten for uberettiget anholdelse mv.

Indsender formularen...

Er du sigtet i en straffesag? Tag kontakt i dag.