PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Michael Harms

Advokat / Partner / Højesteret

Michael Harms

Advokat / Partner / Højesteret

Michael Harms

Advokat / Partner / Højesteret
Send mail

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

Autoriseret bobestyrer ved retten i Glostrup
Medlem af danske Familieretsadvokater
Beneficeret strafferets- og familieretsadvokat ved retten i Glostrup, Lyngby, Frederiksberg samt Østre Landsret
Medlem af danske Arveretsadvokater

Om Michael

Jeg er partner i vores privatteam hos Advodan Glostrup København, og jeg er særligt specialiseret i strafferet, arveret og dødsbobehandling. Jeg har altid fokus på klienten og de gode konkrete løsninger.

 

Engageret forsvarsadvokat

Jeg har som forsvarsadvokat beskæftiget mig med en lang række store straffesager, både om økonomisk kriminalitet, bedrageri og menneskehandel, drabssager, sager om narkotika mm. Mit fokus i straffesager er udelukkende at repræsentere klienten på bedste vis. Det kan være uoverskueligt for klienten at stå i en sag, hvor politi og anklagemyndighed samt domstole er involveret, hvor sproget kan være kompliceret, og hvor man kan føle sig alene mod mange. Der er det min opgave som forsvarsadvokat at sikre den enkelte klient det bedst mulige forsvar, og at vedkommende oplever ikke at stå alene, men altid at have en engageret og kompetent forsvarsadvokat på sin side. Faglig kompetence, tillid og engagement er nøgleordene mit arbejde som forsvarsadvokat indenfor strafferet.

 

Erfaren og fagligt stærk specialist i arveret og dødsbobehandling

Jeg er af retten i Glostrup udpeget som autoriseret bobestyrer i dødsbosager, og har igennem mere end 20 år beskæftiget mig med og udviklet store kompetencer inden for dødsbobehandling og arveret, hvor jeg også har skrevet artikler og holdt foredrag om arveret og dødsbobehandling.

Den store indsigt i både de love, der gælder dødsbobehandlingen, men også den praksis der er på området, gør at jeg er meget efterspurgt, både til at behandle dødsboer og være arvingsrepræsentant. Jeg har også ført en række retssager om arveret, herunder vedrørende tvister mellem arvinger, fortolkning af testamenter mv. ligesom jeg i mit virke løbende er med til at løse komplicerede problemstillinger om arv, gæld, salg af dødsboejendomme mm.

Ved min rådgivning i arvesager og generationsskiftesager har jeg altid vægtet at levere kompetent rådgivning på et højt niveau, men samtidig i et sprog der er forståeligt, ligesom jeg altid har gjort meget ud af at vise respekt for den vanskelige situation folk er i, og de problemstillinger, der er opstår med afsæt i at en nær slægtning er afgået ved døden.

Jeg behandler både private skifter og bobestyrerboer samt rådgiver arvinger, herunder repræsenterer umyndige arvinger.

 

Erstatningssager – personskade

Jeg beskæftiger mig desuden med personskadeerstatning, som advokat for skadelidte typisk i sager mod forsikringsselskaber. Her rådgiver jeg om mulighed for at få erstatning, opgørelse af erstatningskrav, og vejleder om klagemuligheder. Jeg fører erstatningssager ved domstolene om personskade som fx piskesmæld, rygskader, psykiske traumeskader mm.

 

Familieret – forældremyndighed – samvær – bodeling

Jeg har gennem mange år også beskæftiget mig med familieretsområdet, og bistår i den forbindelse kompetent og kvalificeret i sager om både forældremyndighed, samvær mm., men også den økonomiske side i form af bodeling.

Mere om Michael

Andre arbejdsområder

Medlem af

Andre arbejdsområder

Ungdomskriminalitetsnævnet
Ægtepagter og fremtidsfuldmagter
Ejendomshandler
Børn og Ungesager i kommuner i Storkøbenhavnsområdet

Medlem af

Danske Familieretsadvokater
Danske Arveretsadvokater
Landsforeningen af Forsvarsadvokater
Bestyrelsen i Alzheimerforskningsfonden