PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Michael Harms

Advokat / Partner / Højesteret

Michael Harms

Advokat / Partner / Højesteret

Michael Harms

Advokat / Partner / Højesteret
Send mail

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

Autoriseret bobestyrer ved retten i Glostrup
Medlem af danske Familieretsadvokater
Beneficeret strafferets- og familieretsadvokat ved retten i Glostrup, Lyngby, Frederiksberg samt Østre Landsret
Medlem af danske Arveretsadvokater

Om Michael

Jeg er partner i vores privatteam og er særligt specialiseret i strafferet, arveret og dødsbobehandling. Jeg
har altid fokus på klienten og de gode konkrete løsninger.


Engageret forsvarsadvokat

Jeg har som forsvarsadvokat beskæftiget mig med en lang række store straffesager, både om økonomisk
kriminalitet, bedrageri og menneskehandel, drabssager, sager om narkotika mm.

Mit fokus i straffesager er udelukkende at repræsentere klienten på bedste vis. Det kan være uoverskueligt
for klienten at stå i en sag, hvor politi og anklagemyndighed samt domstole er involveret, hvor sproget kan
være kompliceret, og hvor man kan føle sig alene mod mange. Der er det min opgave som forsvarsadvokat
at sikre den enkelte klient det bedst mulige forsvar, og at vedkommende oplever ikke at stå alene, men
altid at have en engageret og kompetent forsvarsadvokat på sin side. Faglig kompetence, tillid og
engagement er nøgleordene mit arbejde som forsvarsadvokat indenfor strafferet.


Erfaren og fagligt stærk specialist i arveret og dødsbobehandling

Jeg er af retten i Glostrup udpeget som autoriseret bobestyrer i dødsbosager, og har igennem mere end 20
år beskæftiget mig med og udviklet store kompetencer inden for området omkring dødsbobehandling og
arveret, hvor jeg også har skrevet artikler og holdt foredrag om arveret og dødsbobehandling.

Den store indsigt i både de love, der gælder omkring dødsbobehandlingen, men også den praksis der er på
området, gør at jeg er meget efterspurgt, både til at behandle dødsboer og være arvingsrepræsentant.
Jeg har også ført en række retssager om arveret, herunder vedrørende tvister mellem arvinger, fortolkning
af testamenter mv. ligesom jeg i mit virke løbende er med til at løse komplicerede problemstillinger
omkring arv, gæld, salg af dødsboejendomme mm.

Ved min rådgivning i arvesager og generationsskiftesager har jeg altid vægtet at levere kompetent
rådgivning på et højt niveau, men samtidig i et sprog der er forståeligt, ligesom jeg altid har gjort meget ud
af at vise respekt for den vanskelige situation folk er i, og de problemstillinger, der er opstår med afsæt i at
en nær slægtning er afgået ved døden.

Jeg behandler både private skifter og bobestyrerboer samt rådgiver arvinger, herunder repræsenterer
umyndige arvinger.


Erstatningssager - personskade

Jeg beskæftiger mig med endvidere med personskadeerstatning, som advokat for skadelidte typisk i sager
mod forsikringsselskaber. Her rådgiver jeg om mulighed for at få erstatning, opgørelse af erstatningskrav,
og vejleder om klagemuligheder. Jeg fører erstatningssager ved domstolene om personskade som
eksempelvis piskesmæld, rygskader, psykiske traumeskader mm.


Familieret – forældremyndighed – samvær - bodeling

Jeg har gennem mange år også beskæftiget mig med familieretsområdet, og bistår i den forbindelse
kompetent og kvalificeret i sager omkring både forældremyndighed, samvær mm., men også den
økonomiske side i form af bodeling.

Vis mere

Mere om Michael

Andre arbejdsområder

Medlem af

Andre arbejdsområder

Ungdomskriminalitetsnævnet
Ægtepagter og fremtidsfuldmagter
Ejendomshandler
Børn og Ungesager i kommuner i Storkøbenhavnsområdet

Medlem af

Danske Familieretsadvokater
Danske Arveretsadvokater
Landsforeningen af Forsvarsadvokater
Bestyrelsen i Alzheimerforskningsfonden