PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Straffeattest

Der findes tre forskellige former for straffeattest: til privat brug, til brug for politiet og offentlige myndigheder samt børneattest.

Privat straffeattest

Den straffeattest, du kan få udleveret af politiet, er straffeattesten til privat brug. Andre personer eller arbejdsgivere kan ikke få udleveret denne attest af politiet.

Sager, der ikke er endelig afgjort, er ikke med på attesten. Er du derfor kun mistænkt, sigtet eller tiltalt, men ikke dømt, er sagen ikke med på attesten.

Hvad kommer på straffeattesten til privat brug?

Den private straffeattest indeholder kun endelige afgørelser i form af domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffeloven og lov om euforiserende stoffer.

Afgørelser om overtrædelse af færdselsloven, som for eksempel hastighedsbøder eller spirituskørsel, er ikke med på straffeattesten til privat brug. Sager, der ikke er endelig afgjort, er heller ikke med på attesten. Er du derfor kun mistænkt, sigtet eller tiltalt, men ikke dømt, er sagen ikke med på attesten. Frifindende domme optræder heller ikke på straffeattesten.


Hvornår bliver afgørelsen slettet fra din straffeattest?

  • Tiltalefrafald slettes, når der er forløbet to år fra datoen for tiltalefrafaldets godkendelse i retten. Der er tale om et tiltalefrafald, hvis anklagemyndigheden anser dig for at være skyldig, men din sag ikke skal for retten.
  • Bødestraffe slettes, når der er forløbet to år fra datoen for den endelige afgørelse.
  • Ubetingede fængselsstraffe vedrørende straffelovsovertrædelser slettes fra straffeattesten fem år efter løsladelsestidspunktet.
  • Betingede domme slettes fra straffeattesten efter tre år.

 

Særlige regler for straffeattest for unge

Er der tale om overtrædelser begået af unge mellem 15 og 18 år, gælder der særlige regler:

  • Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke på straffeattesten, hvis det er første gang, den pågældende modtager en afgørelse, der omfatter overtrædelse af straffeloven eller lovgivningen om euforiserende stoffer. Det gælder dog kun, hvis der er forløbet et år fra datoen for tiltalefrafaldets godkendelse i retten.
  • Bødestraffe medtages ikke, hvis det er første gang, den pågældende modtager en afgørelse, der omfatter overtrædelse af straffeloven. Igen er det en forudsætning, at der er forløbet et år fra datoen for den endelige afgørelse.

Offentlig straffeattest

Der er forskel på den offentlige og den private straffeattest. Reglerne for den offentlige straffeattest betyder blandt andet, at den indeholder flere oplysninger, og at disse oplysninger bliver registreret i længere tid i forhold til den private straffeattest.

 

Hvad er reglerne for offentlig og privat straffeattest?

En offentlig straffeattest indeholder flere oplysninger end den private straffeattest, og afgørelserne er registreret i længere tid. Attesten kan blandt andet udstedes til en offentlig myndighed ved behandlingen af en jobansøgning. Straffeattesten kan dog kun udleveres, hvis du skriftligt har givet samtykke til det.

Domme og andre afgørelser står på den offentlige straffeattest i mindst 10 år fra den endelige afgørelse.

 

Børneattest

Børneattester indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år. Børneattester udleveres til fx idrætsforeninger, skoler, børnehaver mv., som for eksempel skal ansætte personer, der skal have kontakt med børn under 15 år.

Børneattesten kan kun udleveres, hvis du giver skriftligt samtykke til det.

 

Bestil straffeattest

Du kan bestille din private straffeattest på borger.dk med dit NemID.

Det koster ikke noget at bestille en straffeattest, og du vil modtage den som digital post indenfor fem hverdage. Du kan vælge, om du vil bestille attesten på dansk, engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?