PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Straffeattest

Der findes tre forskellige former for straffeattest: Til privat brug, til brug for politiet og offentlige myndigheder samt børneattest.

Dan Jordy
Partner, advokat (H)

Hvad kommer på straffeattesten til privat brug?

Den straffeattest du kan få udleveret af politiet, er straffeattesten til privat brug. Andre personer eller arbejdsgivere kan ikke få udleveret denne attest af politiet. Straffeattesten indeholder kun endelige afgørelser i form af domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffeloven og lov om euforiserende stoffer.

Afgørelser om overtrædelse af færdselsloven, som for eksempel hastighedsbøder eller spirituskørsel er ikke med på straffeattesten til privat brug. Sager, der ikke er endelig afgjort, er ikke med på attesten. Er man derfor kun mistænkt, sigtet eller tiltalt, er sagen ikke med på attesten. Frifindende domme optræder heller ikke.

 

Hvornår bliver afgørelsen slettet fra din straffeattest?

  • Tiltalefrafald slettes, når der er forløbet to år fra datoen for tiltalefrafaldets godkendelse i retten.
  • Bødestraffe slettes, når der er forløbet to år fra datoen for den endelige afgørelse.
  • Fængselsstraffe slettes, når der er forløbet tre år fra datoen for den endelige afgørelse. Hvis den, som afgørelsen vedrører, har været indsat til afsoning, slettes afgørelsen først, når der er forløbet fem år fra den endelige løsladelse.

 

Særlige straffeattestregler for unge

Er der tale om overtrædelser begået af unge mellem 15 og 18 år, gælder følgende regler:

  • Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke, hvis det er første gang, den pågældende modtager en afgørelse, der omfatter overtrædelse af straffeloven eller lovgivningen om euforiserende stoffer, og der er forløbet et år fra datoen for tiltalefrafaldets godkendelse i retten.
  • Bødestraffe medtages ikke, hvis det er første gang, den pågældende modtager en afgørelse, der omfatter overtrædelse af straffeloven, og der er forløbet et år fra datoen for den endelige afgørelse.

 

Straffeattest til offentlig brug og børneattest

Der er forskelle mellem den offentlige og den private straffeattest. Reglerne for den offentlig straffeattest betyder blandt andet, at den indeholder flere oplysninger og registrerer dem i længere tid i forhold til den private straffeattest. Find forskellene i nedenstående gennemgang.

 

Hvad er reglerne for hhv. offentlig og privat straffeattest?

En offentlig straffeattest indeholder flere oplysninger end den private straffeattest, og afgørelserne er registreret i længere tid. Attesten kan blandt andet udstedes til en offentlig myndighed ved behandlingen af en jobansøgning.

Straffeattesten kan dog kun udleveres, hvis ansøgeren skriftligt har givet samtykke til det. Oplysningerne står på denne straffeattest i mindst 10 år fra den endelige afgørelse

Børneattester indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år. Børneattester udleveres til eksempelvis idrætsforeninger, skoler, børnehaver mv., som for eksempel skal ansætte personer, der skal have kontakt med børn under 15 år. Børneattesten kan kun udleveres, hvis personen der ønskes ansat har givet sit skriftlige samtykke til det.

Du kan bestille din private straffeattest på borger.dk.

Indsender formularen...

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om din straffeattest? Så kontakt en af vores advokater