PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Varetægtsfængsling og dine rettigheder

Hvis du er mistænkt for at have begået en forbrydelse, kan du blive varetægtsfængslet. Men det betyder ikke, at du er skyldig.

Du kan blive varetægtsfængslet, mens sagen efterforskes. Politiet kan kun varetægtsfængsle dig, hvis en dommer afgør, at betingelserne for det er opfyldt.

Her på siden kan du læse mere om varetægtsfængsling, dine rettigheder, og hvordan du kan få hjælp, hvis du er sigtet for en forbrydelse.

 

Hvad er varetægtsfængsling?

Der er tale om varetægtsfængsling, hvis frihedsberøvelsen varer mere end 24 timer.

Hvornår kan man blive varetægtsfængslet?

  1. Der skal være en konkret grund til mistanken
  2. Forholdet skal være ”af en vis grovhed”
  3. Der skal være en grund til den mistænktes frihedsberøvelse

Der kan være fire forskellige grunde til, at den mistænkte frihedsberøves, mens sagen efterforskes:

  1. Flugtfare
  2. Fare for ny kriminalitet
  3. Fare for at den mistænkte vil påvirke efterforskningen
  4. Fare for at andre bliver krænket over den mistænktes frihed

 

Hvilke rettigheder har jeg som mistænkt?

Bliver du varetægtsfængslet, skal dommeren fastsætte en frist for varetægtsfængslingens udløb. Fristen skal være så kort som mulig, og skal senest udløbe efter fire uger.

 

Hvor længe kan jeg varetægtsfængsles?

Når fristen for din varetægtsfængsling udløber, skal du stilles for en dommer igen. Dommeren skal så vurdere, om din varetægtsfængsling kan forlænges. Det sker ved et kortvarigt retsmøde, hvor du har ret til at være til stede – og hvor forsvareren også er til stede.

Hvis din varetægtsfængsling forlænges, kan den igen højst vare fire uger. Denne frist kan dog forlænges flere gange, hvis betingelserne for din varetægtsfængsling fortsat er opfyldt.

Når der er fastsat en endelig dato for, hvornår sagen skal afgøres i retten, kan dommeren bestemme, at du skal være fængslet frem til dommens afsigelse (dvs. du kan være varetægtsfængslet i mere end fire uger).

Hvis din varetægtsfængsling bliver forlænget, kan du kræve, at sagen tages op i landsretten.

 

Kan jeg modtage besøg og breve?

Du kan som udgangspunkt godt få besøg, når du er varetægtsfængslet. De besøgende skal dog søge om tilladelse hos politiet – og det tager cirka en uge at få godkendt besøg.

Politiet kan i visse tilfælde bestemme, at du skal være underlagt brev- og besøgskontrol. Det betyder, at politiet er til stede under de besøg, du får i arresten, samt gennemlæser de breve, du modtager og afsender.

Politiet kan i visse tilfælde bestemme, at du skal være underlagt brev- og besøgskontrol. Det betyder, at politiet er til stede under de besøg, du får i arresten, samt gennemlæser de breve, du modtager og afsender. Du har dog altid ret til at få besøg af din forsvarer, og du har altid ret til at skrive og modtage breve fra din forsvarer uden brevkontrol.

Hvis der er en person, som du ønsker at få besøg af, uden at politiet er til stede, kan forsvareren bede politiet om det – og hvis de afslår, så kan forsvareren indbringe spørgsmålet for retten.

Man har altid ret til at have en forsvarer med til afhøring hos politiet. Det er frivilligt, om man vil udtale sig til politiet.

 

Hvordan kan jeg få hjælp?

Hos Advodan kan vi tage hånd om din sag, hvis du er blevet varetægtsfængslet:

  • Vi bistår og rådgiver dig under politiets efterforskning, under fristforlængelser og frem til, at selve straffesagen skal afgøres i retten
  • Vi sikrer, at varetægtsperioden bliver så kort som overhovedet muligt
  • Vi besøger dig jævnligt i arresten, og du kan altid skrive til os, hvis du har brug for yderligere kontakt

Vi får som forsvarere tilsendt kopi af politiets materiale. Når vi mødes, vil vi have sagen med, og vi vil under møderne i almindelighed have mulighed for at læse sagen sammen med dig. Vi må ikke give dig eller andre en kopi af sagen eller lade andre læse med.

Hvis sagen tillader det, hjælper vi gerne med at kontakte dine nærmeste pårørende og fortælle om situationen. Vi må dog ikke fortælle, hvad der er sket i lukkede retsmøder. Hvis du er fængslet i isolation eller med besøgs- og brevkontrol, kan vi ikke videregive beskeder til pårørende uden at få tilladelse af politiet.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?