PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Fritstillet? Sådan er dine rettigheder

Hvad må du egentlig, når du er fritstillet efter en fyring? Må du fx finde et nyt job, og skal du holde din ferie i perioden? Her fortæller advokat Mette Asmussen, hvordan du juridisk kommer godt igennem din opsigelsesperiode.
Som fritstillet medarbejder har man en række rettigheder, men også forpligtelser over for arbejdsgiveren

Hvis du bliver fyret, skal du som udgangspunkt møde på arbejde i hele opsigelsesperioden. Nogle arbejdsgivere vælger dog at fritstille deres medarbejdere. Og selvom det umiddelbart giver en frihed for medarbejderen, skal man passe på med at forveksle det med en lang, lønnet ferie.

”Som fritstillet medarbejder har man en række rettigheder, men også forpligtelser over for arbejdsgiveren. Går man galt i byen på den konto, kan man risikere at stå over for en bortvisning eller et erstatningsansvar. Den vigtigste huskeregel er, at du stadig er ansat i fritstillingsperioden,” siger advokat Mette Asmussen fra Advodan Helsingør.

Du får stadig løn

Selvom du ikke udfører arbejde for din arbejdsgiver under en fritstilling, har du stadig ret til fuld løn i opsigelsesperioden. Som udgangspunkt får du også stadig eventuelle personalegoder som fx fri telefon og fri bil. Du har ligeledes krav på arbejdsgiverbetalt pension i opsigelsesperioden, hvis du ellers har krav på dette som del af din ansættelseskontrakt eller en gældende overenskomst.

 

Husk at melde dig ledig

Du har pligt til at søge nyt arbejde, mens du er fritstillet og det anbefales, at du melder dig ledig i jobcentret i fritstillingsperioden, også selv om du ikke kan modtage ydelser som f.eks. dagpenge i fritstillingsperioden. Hvis ikke du søger nyt arbejde kan din arbejdsgiver afvise at betale din løn. Derfor bør du gemme alle ansøgninger, således du kan dokumentere, at du har været jobsøgende.

Du må gerne tage nyt arbejde

Ifølge Mette Asmussen må du gerne starte på et nyt arbejde, mens du er fritstillet og stadig er ansat i den gamle virksomhed. I fritstillingsperioden kan arbejdsgiveren modregne din indtægt fra et nyt arbejde i den løn, som skal udbetales i fritstillingsperioden. Er du funktionær, må arbejdsgiveren imidlertid ikke modregne din indtægt for de første tre måneder (kaldet minimalerstatningsperioden). I den periode kan du altså få "dobbelt løn".

Du skal dog stadig være loyal over for din tidligere arbejdsgiver og overholde alle kunde- og konkurrenceklausuler. Det vil sige, at du fx ikke må starte hos en konkurrent eller selv starte konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden.

 

Afholdelse af ferie

Når du bliver fritstillet, betyder det, at du som udgangspunkt (medmindre du og din arbejdsgiver har aftalt andet, og det fremgår af opsigelsesskrivelsen) skal holde så meget som muligt af din ferie i fritstillingsperioden. Dette gælder selv om du og din arbejdsgiver ikke forud for fritstillingen har aftalt ferie og selv om arbejdsgiver ikke måtte have oplyst dig om det i forbindelse med fritstillingen.

Ferien skal dog kun afholdes, hvis den kan varsles behørigt, og feriedagene kan holdes inden fratrædelsen. Hvis ikke der fremgår andet af din ansættelseskontrakt, så skal sommerferie varsles med tre måneder, mens restferie skal varsles med en måneds varsel.

Når du bliver fritstillet, optjener du i øvrigt stadig ret til ferie i opsigelsesperioden.

Få det på skrift

Først og fremmest skal du være sikker på, at du rent faktisk er blevet fritstillet og ikke fx suspenderet. Det afgørende er, at du er blevet stillet helt frit. Forskellen er, at som fritstillet har du ikke pligt til at udføre arbejde for din arbejdsgiver i opsigelsesperioden. Derimod kan en suspenderet medarbejder godt blive kaldt på arbejde med en dags varsel, hvis der er behov for det.

Mette Asmussen anbefaler derfor, at du får alle detaljer omkring din opsigelse på skrift, herunder hvad arbejdsgiver forventer af dig i opsigelsesperioden, hvis du samtidig er fritstillet.

Brug for rådgivning?

Er du blevet fritstillet eller opsagt, og ønsker du rådgivning i forbindelse med din sag, kan en af vores erfarne advokater fra Advodan hjælpe dig. 

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

166 kommentar

0 / 700 tegn

Lars

Hej! Hvad er konsekvensen hvis man sideløbende med sit arbejde har været studerende, man så siger op med 4 måneders varsel og arbejdsgiver vælger at fritstille en? Må man forsat passe sit studie? På Forhånd tak!

Teddy

Hej Mette. Jeg er opsagt med fratrædelse den 31/12 2024 og blev fritstillet 1/3 2024, hvor jeg også startede i nyt job. Jeg er i en situation hvor jeg ikke kan gentegne forsikringsdækningen (Liv, erhvervsevnetab og kritisk sygdom) i det nye pensionsselskab som min nye arbejdsgiver har aftale med. Derfor vil jeg hører om jeg har krav på at disse forsikringsdækninger fortsætter til min fratrædelse?

Sebastian

Hej Mette. Jeg er fritstillet fra min arbejdsplads pr. 1. juni og frem til 31. august. I forbindelse med dette er jeg selvfølgelig begyndt at søge arbejde. Nu er jeg nået dertil, hvor en ansættelse ligger og lurer om hjørnet hos en ny virksomhed. Da jeg arbejder med IT/udvikling, vil man så anse ethvert job som udvikler - som værende konkurrerende? Mit nuværende job beskæftiger sig udelukkende med større B2B-kunder, mens det nye ikke har berøringsflade med samme størrelse kunder, men trods alt udvikler sites til mindre B2C-kunder. Derudover er det nuværende firma kunde hos det nye firma (hvilket var nyheder for mig til samtalen) - dog i marketing-øjemed. Tak for din tid!

Mette Asmussen

Hej Sebastian, Det kan sagtens betragtes som en konkurrerende virksomhed til trods for forskellene. Konsekvensen ved ansættelse i strid med loyalitetsforpligtelsen kan blive, at du risikerer at blive bortvist, og miste din ret til løn i fritstillingsperioden (og i værste fald blive mødt med et erstatningskrav). Du kan overveje at forespørge din nuværende arbejdsgiver om, hvorvidt de betragter virksomheden som konkurrerende, eller alternativt afvente ansættelse til efter udløbet af fritstillingsperioden. Håber det besvarer dit spørgsmål.

Tina

Hej Mette, Jeg er opsagt d. 17/4 og fritstillet med fratrædelse d. 31/8. Jeg var deltidssygemeldt ved opsigelse og arbejdsgiver meldte mig rask til kommunen pr. 22/4. Jeg er IKKE rask og har fået tilbagefald grundet opsigelse. Det har jeg selv meldt til kommunen og arbejdsgivers raskmelding blev annulleret. Mit spg. går på varsling af ferie. Hvis jeg eks. bliver raskmeldt d. 30/6. Så kan arbejdsgiver jo ikke varsle min hoved ferie med 3 mdr.? -eller gælder varsling på 3 mdr. ikke når man er fritstillet? Arbejdsgiver har skrevet: Du anses for i videst muligt omfang at have afholdt ferie i fritstillingsperioden og afspad. anses for afviklet i perioden. Vh. Tina

Mette Asmussen

Hej Tina, Først og fremmest er det vigtigt, at du har sygemeldt dig overfor din arbejdsgiver. Det fremgår ikke af din mail, hvorledes det er kommunikeret at du fortsat er syg, og om du er deltidssygemeldt eller fuldtidssygemeldt. Hvis din arbejdsgiver er bekendt med dine sygemelding, og har accepteret denne uden yderligere dokumentation fra læge vil de ikke kunne varsle ferie i fritstillingsperioden. Sygdom er lovligt forfald, og udgør en feriehindring. God bedring, og held og lykke.

Steliana

Hej Jeg har været ansat lidt over 3 år. Jeg et blevet fyret og fristillet afslutning af februar. Derfor sidste løn i juni måned. Ifl funktioner Ok24 skulle man have en lønstigning på minimum 5.9 % fra d.1 april. Mister man retten til lønstigning hvis man er fristillet?

Peter

Hej Mette Jeg er blevet fritaget fra tjeneste som tjenestemand (Suspenderet), da de mener jeg har gjort noget forkert. Jeg har sygemeldt mig ovenpå den voldsomme hændelse det var for mig. Så det kører som det skal de første måneder mht løn - jeg får stadig min fulde løn og virksomheden refusion af kommunen nu. Jeg må som udgangspunkt ikke holde ferie, når jeg får sygedagpenge og min Fagforening anbefaler ikke jeg søger om en teknisk sygemelding. Men hvad er risiko ved at søge om en enkelt ferieuge for min fremtidige sygemelding, hvis kommunen vurderer det er foreneligt og holde en uges ferie i udlandet og jeg også får Go fra min arbejdsplads? Hvad kan ødelægge noget for mig på sigt? Vh

Heidi

Hej jeg er blevet fritstillet og har fået min første lønseddel efter, er det lovligt, at satsen til pension er sat ned fra 4% til 2%? Mvh Heidi Jensen

Emil

Jeg er blevet opsagt og har 3 måneders opsigelse som udløber 31/5. Jeg har været sygemeldt i nogen uger nu og de har ikke bedt om en lægeerklæring, i dag får jeg en mail omkring jeg bliver fritstillet fra 1/5 til min opsigelsesperiode udløber d. 31/5, i min opsigelse står der ferie afholdes i videst muligt omfang, men i og med at jeg er syg kan jeg vel ikke holde mine feriedage de mener jeg skal holde her i maj - uanset om jeg blev fritstillet eller ej?

CJ

Er fritstillet pr. 31/7. Der er gensidigt 1 mdr. forlænget varsel. Hvis jeg bliver spurgt om jeg kan starte i nyt arbejde 1/8 - i konkurrende virksomhed, må jeg det uden at det kan give mig øko /konsekvenser eller andet? Med loyalitetsforpligtelse til 31/7. Hvis jeg kontraopsiger til udgangen af maj med fratrædelses samme dato pr. 31/7 giver det nogle fordele/ ulemper /rettigheder. Hvad kan jeg stå overfor hvis jeg starter nyt 1/8?Jeg har ingen kundeklausul. Det er en kunde der har ringet og tilbudt mig job. Jeg er pt. sygemeldt med stress pga. nuv. virksomhed og føler ikke jeg kan tage job før jeg er rask det ved ny arbejdsgiver. De vil gerne løbe den risiko alligevel, opstart 1/8

Simon

Hej Mette, Jeg er opsagt og fritstillet med 9mdr opsigelse. I opsigelsen står “I fritstillings perioden må du påtage dig anden ikke konkurrerende beskæftigelse eller starte egen ikke konkurrerende virksomhed… XXXX vil modregne for anden indkomst i fritstillingsperioden…”. Jeg har skrevet til min arbejdsgiver at jeg vil starte egen ikke konkurrerende virksomhed, og spørger til dokumentationskrav. Min arbejdsgiver svarer nu “Hvis du starter egen virksomhed, vil XXX stoppe din lønudbetaling efter minimalerstatningsperioden, da du ikke opfylder tabsbegrænsningspligten.” Jeg kan forstå at der er lidt tvivl om retspraksis i dette tilfælde, men opsigelsen forstår jeg at jeg gerne må?

Mette Asmussen

Hej Simon, Når det står anvist i din opsigelse at de opfordrer dig til at starte egen virksomhed i forhold til et modregningskrav er jeg for så vidt enig i, at dette kan udgøre en accept, der vil forhindre din arbejdsgiver i at ophøre løn i fritstillingsperioden med henvisning til manglende iagttagelse af tabsbegrænsningspligten. Som du selv nævner taler praksis lidt i forskellige retninger, men ovennævnte er ud fra de foreliggende oplysninger min vurdering. Pas på med konkurrerende virksomhed generelt, da dette kan udgøre misligholdelse, der evt. kan berettige en bortvisning. Jeg er nødt til at have flere oplysninger, hvis jeg skal rådgive konkret om, hvorvidt du kan opretholde et lønkrav overfor arbejdsgiver. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har behov for yderligere. Venlig hilsen

Katrine

Hej Mette Jeg er blevet opsagt af min arbejdsplads med 6 mdr. opsigelse, således at jeg har løn til ultimo oktober. Jeg er fritstillet fra 1. August og afholder ferie i juli måned. Jeg fik at vide, at såfremt jeg får et nyt job skal dette varsles og modsvares min løn i opsigelsesperioden. Det forholder sig sådan, at jeg under min nuværende ansættelse har startet eget firma og har haft/ har en indtægt ved siden af min hovedbeskæftigelse. Skal denne indtægt oplyses og modsvares i min opsigelsesperiode når jeg er fritstillet?

Mette Asmussen

Hej Katrine, I de første tre måneder kan de ikke modregne i din løn. Derefter er der som udgangspunkt modregningsadgang. Hvis du har startet egen virksomhed kan dette sidestilles med anden beskæftigelse og løn derfra kan derfor formentlig modregnes, men der er praksis der peger i retning af, at tabsbegrænsningspligten kan tilsidesættes helt eller delvist ved egen virksomhed, hvilket du skal være opmærksom på. Pas på med konkurrerende virksomhed generelt, da dette kan udgøre misligholdelse, der evt. kan berettige en bortvisning. Jeg er nødt til at have flere oplysninger, hvis jeg skal rådgive konkret om, hvorvidt dit tilfælde vil være omfattet, og om du er i risiko for at miste din løn i fritstillingsperioden. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har behov for yderligere. Venlig hilsen

Ole

Hej Jeg er blevet fritaget fra tjeneste, endnu ikke varslet fyret , men tænker det kommer. Kan/må jeg sygemelde mig, imens jeg er fritaget fra tjeneste ?

Thao

Hej Mette Jeg har været ansat fra maj 2015 og fritstillet d. 29 feb 2024. Hvornår fratræder man så med sædvanligløn ? D.31.07.24 eller d.31.08.24 vh Thao

Jennifer

Jeg blev fyret af økonomiske årsager på trods af, at virksomheden fortsatte med at rekruttere i mit eget team. Jeg har arbejdet i 10 år, så jeg har 6 måneders opsigelse. Virksomheden vil ikke fritstille mig, da de vil undgå at betale mig så meget som muligt af opsigelsesperioden. De håber, at jeg finder et job og siger op. Jeg har fundet et job og starter 1. maj. Teknisk set burde jeg få dobbelt løn for maj, men de siger, at jeg ikke er fritstillet. Jeg har ikke noget arbejde at udføre. De har ikke tildelt mig noget, og de har flyttet deres kontor til en anden by. Jeg sidder bare hele dagen. Er jeg lovligt frigjort, eftersom de har taget mit arbejde fra mig og ikke tildeler mig noget?

Mette Asmussen

Kære Jennifer, Jeg kan desværre ikke ud fra de fremsendte oplysninger give dig en vurdering af om du kan betragtes som frigjort. Som udgangspunkt er arbejdsgiver dog ikke forpligtet til at fritstille dig, og de er som udgangspunkt berettiget til at kræve din tilstedeværelse på arbejdspladsen. Du har med andre ord ikke krav på at blive fritstillet, og dermed heller ikke krav på dobbeltløn, hvis fritstilling ikke har fundet sted. Jeg kan ikke afvise, at du ville kunne få medhold i en sag omkring dette, men som sagt ligger det uden for rammerne af, hvad jeg kan vurdere på denne platform. Mit umiddelbare bud er dog, at det vil være en svær sag at komme igennem med. Held og lykke med det nye job. Med venlig hilsen

Camilla

Hej Mette, Jeg blev fritstillet sidste mandag med fuld løn frem til d. 30/6. Jeg fik at vide af HR-Chefen, at jeg må beholde telefon og computer frem til sidste dag og de ligeledes betaler for arbejdsgiverbetalt internet og telefoni i perioden. I dag er adgangen til pc’erne blevet spærret og jeg kan ikke få ‘renset min computer’, som jeg blev bedt om eller flytte filer af privat karakter. Er det nogle retningslinjer herfor? Der udover arbejdede jeg 7 ekstra dage i november/december i weekenderne. Ikke fordi jeg havde lyst men fordi det var nødvendigt. Jeg blev lovet ‘uofficielle’ feriedage som kompensation, men er gået tabt, fordi jeg er sendt hjem med fuld løn. Må de det? Mvh Camilla

Mette Asmussen

Kære Camilla, Arbejdsgiver er berettiget til at inddrage medarbejdergoder i fritstillingsperioden, dog således, at du kompenseres for værdien. I dette tilfælde læser jeg det dog således, at du fortsat kan bruge telefon og computer privat og at du fortsat har internet. I forhold til at få renset din computer er der ikke som sådan nogle retningslinjer lovmæssigt, men du bør gives rimelig anledning til at få overført dine personlige mails fra din arbejdsmail. Det bør du adressere overfor arbejdergiver. Man kan i fritstillingsperiode varsle feriefridage og ferie i videst muligt omfang. Det betyder, at de gerne må modregne. I forhold til ferie gælder der, at hovedferie skal kunne varsles indenfor fristillingsperioden med det lovmæssige varsel på 3 måneder og restferie skal kunne varsles med 1 måned. Da de uofficielle feriedage må betragtes som restferie kan de altså godt varsle disse afholdt. Med venlig hilsen

Peter

Hej Mette Jeg har været ansat i 7 år og 9 måneder som funktionær og er blevet opsagt her i marts. Jeg har derved 5 måneders opsigelse, men er det korrekt at hvis jeg kontraopsiger såfremt jeg får nyt arbejde at tidligere arbejdsgiver minimum skal betale 3 af de 5 måneder og muligvis også udbetale hovedferie da den som jeg forstår skal varsles med 3 måneder?

Mette Asmussen

Kære Peter, Minimumserstatningen i 3 måneder er kun aktuel, hvis du bliver fritstillet. Hvis du fritstilles, og du får andet arbejde kan arbejdsgiver modregne i indtægten fra andet arbejde, dog først efter 3 måneder. Hvis du ikke er fritstillet kan du kontraopsige, men i det tilfælde vil arbejdsgiver blive frigjort pr. udløbet af dit opsigelsesvarsel på én måned. Mvh

Kennet

Hej Mette I virksomheden jeg var ansat ii, i 23 år, har alle medarbejdere Office 365 som også må bruges privat til familie. Jeg har i min kontrakt pc stillet til rådighed. Nu er jeg opsagt med fritstilling og alle it adgange er blevet lukket. Jeg har derfor ikke adgang til pc og heller ikke Office 365 længere. Må de godt lukke disse adgange i min fritstilling? Vh Kennet

Sussie

Hej Mette. Jeg er blevet opsagt med efter 12 års ansættelse som funktionærer . Jeg har 6 måneders opsigelse og har lavet en fratrædelses aftale hvor jeg er fritstillet med løn Nuer mine spørgsmål :hvis jeg får nyt job i efter 3måneder får jeg så stadigvæk min fratrædelses bonus på 1 månedsløn? Hvornår skal den udbetales ? Er det efter 3 måneder hvis jeg får nyt job der , eller er det efter de 6 måneder ? Og hvis jeg får deltidsjob på 3 dage om ugen Skal den tidligere arbejdsgiver så supplere op til den løn jeg egenntlig er berettiget til i 6 måneder ? Hilsen Sussi

Mette Asmussen

Kære Sussie, Ja, det gør du. Fratrædelsesgodtgørelsen er betinget af, at du er blevet opsagt, men ikke, hvorvidt du i en fritstillingsperiode for nyt arbejde. Godtgørelsen udbetales ved endelige fratræden. Hvis du får ansættelse et andet sted i fritstillingsperioden, er du fortsat tilknyttet arbejdspladsen, og betaling af godtgørelsen sker derfor først ved udløbet af din opsigelsesperiode. I forhold til modregning skal din nuværende arbejdsplads betale differencen i forhold til din nuværende løn. Hvis du får anden ansættelse, hvor lønnen er lavere end nu skal den nuværende arbejdsplads således betale dig op til den nuværende løn. Bemærk dog, at der ikke kan modregnes i de første 3 måneder af fritstillingen. Venlig hilsen

Simone

Hej Mette Jeg er blevet fritstillet pr. 1. februar 2024 med 3 måneders varsel. Min arbejdsgiver kræver restferie afholdt i fritstillingsperioden dvs. 10 feriedage, som er optjent i indeværende ferieår. Jeg har været i dialog med den eksterne revisor for virksomheden, som oplyser at jeg også har 10,8 feriedage optjent fra det gamle ferieår. Kan arbejdsgiver kræve at disse feriedage også skal afholdes som restferie i fritstillingsperioden?

Mette Asmussen

Hej. Ja, det kan arbejdsgiver i det omfang, at der kun er tale om restferie, da dette kan varsles afholdt indenfor fritstillingsperioden med en måneds varsel. Hvis en del af den opsparede ferie er hovedferie kan denne ikke varsles afholdt, da det kræver tre måneder varsel, og denne del af ferien skal derfor udbetales. Man udregner hovedferie og restferie forholdsmæssigt i forholdet 3/2. Den ferie du optjener i den sidste måned af fritstillingen kan heller ikke varsles afholdt. Venlig hilsen

Anette

Hej. Jeg er opsagt og den sidste måned af opsigelsen er jeg fritstillet og må ifølge min arbejdsgiver gerne tage andet arbejde, dog ikke i samme branche. Hvilket er fint. Men hvis jeg tager arbejde i den måned hvor jeg også får løn fra nuværende arbejdsgiver, vil det så blive modregnet i mine dagpenge den efterfølgende måned hvor jeg er uden arbejde?

Kathrine

Hej - Jeg er opsagt og friststillet 30 oktober 2023 med 6 måneds varsel. Altså med fratrædelse 30 april 2024 Alt restferie på opsigelsespunktet anses som afholdt. Men hvad med det ferie jeg optjener i fristillingsperioden, som jo gerne skulle dække min sommerferie. Kan de også anse den for afholdt? Mange tak for svaret.

Mette Asmussen

Hej Katrine, Man kan varsle ferie, hvis det kan indeholdes indenfor fritstillingsperioden. Alt ferie, både gammel ferie, og ferie der opspares i fritstillingsperioden, kan umiddelbart varsles indenfor en periode på 6 måneder pånær ferie opsparet i den sidste måned, der ikke kan varsles. Du skal derfor have udbetalt 2,08 dages ferie. Venlig hilsen

Viggo

Hej Mette, Hvis jeg er funktionæransat og har 3 måneders opsigelses efter 9 måneders ansættelse, og der intet står omkring konkurrenceklausul eller noget i min kontrakt, kan jeg så godt starte i en konkurrererende virksomhed under min fritstillingsperiode?

Mette Asmussen

Hej Viggo. Nej, det vil du ikke kunne som udgangspunkt. Du er underlagt loyalitetsforpligtelse i fritstillingsperioden, og kan derfor ikke tage arbejde i en konkurrerende virksomhed uden at du derved risikerer at det sidestilles med illoyal adfærd, der kan medføre bortvisning. Du kan alternativt kontraopsige, men du mister derved din fritstillingsperioden med løn. Håber det giver svar på dit spørgsmål. Venlig hilsen

Matthias

Hej Mette. Jeg blev opsagt i min stilling som funktionsleder i sundhedssektoren, med sidste dato d. 31/12-23. I forbindelse med min opsigelse, var der ikke forudgående aftale omkring afholdelse af evt. restferie. På min lønseddel for december og oktober, kan jeg se at min leder har trukket mig for selvbetalt ferie for omkring 22 timer i alt. Så vidt jeg kan læse mig til, ud af dit opslag, skal jeg være varslet afholdelsen af ferien, senest 1 måned før selve afholdelsen, hvilket min forhenværende leder ikke har gjort. Hverken mundtligt eller skriftligt. Kan jeg kræve at få tilbageført det ferie hun har trukket mig for, på baggrund af manglende varsling? Mvh Matthias

Mette Asmussen

Kære Matthias, Udgangspunktet er, at man skal varsles ferie. Hvis du er blevet fritstillet er udgangspunktet, at ferie betragtes som afholdt, hvis det kan varsles indenfor fritstillingsperioden. Hovedferie skal varsles med 3 måneder, og restferie skal varsles med 1 måned. Jeg kan ikke læse af dit spørgsmål om du blev fritstillet, og jeg ved heller ikke, hvad dit opsigelsesvarsel, hvilket jeg er nødsaget til at få oplyst for korrekt besvarelse af dit spørgsmål. Men det lyder til, at restferie har kunnet varsles indenfor en evt. fritstillingsperiode. Hvis du blot er sendt på ferie den sidste måned er der ikke givet korrekt varsel. Håber det besvarer dit spørgsmål. Venlig hilsen

Thomas

Hej Mette. Jeg er pr. dags dato fritstillet på mit arbejde som kvalitetsansvarlig på en fødevarevirksomhed (ansat som funktionær) grundet omstrukturering. Jeg sad desuden som arbejdsleder i arbejdsmiljøorganisationen. Har jeg ret i at man derfor sidestilles som tillidsrepræsentant og derfor har længere opsigelsesvarsel? Jeg er fritstillet med 3 mdr's løn men har jeg ikke ret til mere når jeg sad som arbejdsmiljøleder i arbejdsmiljøorganisationen? Mvh Thomas

Mette Asmussen

Hej Thomas, Det lyder ikke til, at du er ansat under en overenskomst. I de tilfælde, hvor det kun er arbejdsmiljøloven og funktionærloven, der finder anvendelse er der ved Højesterets afgørelse af 29. november 2017 i sag 50/2017 taget stilling til situationen, hvormed en arbejdsmiljørepræsentant som udgangspunkt ikke opnår beskyttelse mod opsigelse, medmindre det kan dokumenteres, at der findes en overenskomst, der dækker et ”tilsvarende« fagligt område”. Jeg kan heller ikke udlede af dit spørgsmål om du er udpeget som egentlig arbejdsmiljørepræsentant i lovens forstand, hvilket vil være en forudsætning. Jeg håber dog med dette, at du er hjulpet lidt på vej. Med venlig hilsen

Camilla

Hej Mette, jeg er blevet opsagt pr 1 oktober, da min stilling bliver nedlagt grundet nordiske organisationsændringer. Jeg er blevet fritstillet, men er ansat til og med december 2023. Jeg har underskrevet en fratrædelsesaftale, hvor jeg blandt andet skriver under på ikke at ville tale dårligt om virksomheden, dens samarbejdspartnere etc etc. Det er nu kommet mig for øre, at der er samarbejdspartnere uden for organisationen der af min leder er blevet orienteret om, at jeg ville blive opsagt ca. 14 dage før jeg selv er blevet orienteret om det. Hvordan forholder jeg mig til det og må man overhovedet det? Vores HR/Complianceafdeling er i London og ikke lokalt.

Mette Asmussen

Hej Camilla, Der gælder en gensidig loyalitetsforpligtelse, så det vil jeg ikke mene var i orden. Du kan evt. nævne det for din tidligere leder, og bede om bemærkninger, men derudover er det ikke noget jeg vil anbefale dig at gøre mere ved. Du skal også overveje om det er hensigtsmæssigt for dig, at den pågældende samarbejdspartner”udstilles”. Med venlig hilsen

Karsten

Hej Mette, Er blevet opsagt i min nuværende stilling. Jeg har 5 måenders opsigelseperiode jf. funktionærloven. Vil helst fritstilles hurtigst muligt, men ved også at jeg ikke har krav på fritstilling. Hvilke muligheder har jeg og hvor kan jeg få hjælp til dialog med arbejdsgiver angående fritstilling?

Mette Asmussen

Kære Karsten, Man har desværre ikke krav på fritstilling. Det er noget som din arbejdsgiver kan vælge. Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder for opsigelsen, men hvis der er grundlag for at anfægte begrundelsen for opsigelsen, og du er omfattet af funktionærloven, eller en overenskomst, der giver tilsvarende rettigheder kan et krav vedr. usaglig opsigelse evt. være løftestand til en forhandling om fritstilling. Du er velkommen til at kontakte mig for en drøftelse heraf. Med venlig hilsen

Nicole

Hvis jeg selv opsiger min stilling og arbejdsgiver og jeg bliver enige om at jeg holder ferie fordi det ikke giver mening at jeg opstarter projekter i den sidste tid jeg er ansat. Men det ikke er defineret hvorvidt det er med eller uden løn i den aftalte ferieperiode. Jeg har ikke optjent ferie nok, det jeg havde var afholdt i måneden forinden. Så jeg går ud fra at jeg har ferie med løn, men min arbejdsgiver fortæller mig da jeg ikke modtager min løn at det er uden løn. Jeg var ansat efter funktionærloven og ferieloven. Er det rigtigt det hun siger eller? Jeg kan ikke finde noget lovgivningsmæssigt omkring når jeg selv opsiger?

Mette Asmussen

Kære Nicole, Det lyder desværre til, at du er havnet i en uheldig situation. Hvis I har aftalt at du holder ferie, og du ikke har opsparet ferie til at dække dette vil udgangspunktet være, at du selv skal betale. Om man kan betragte jeres aftale som en fritstilling, hvor din arbejdsgiver er forpligtet til at betale din løn kan jeg desværre ikke vurdere på det foreliggende grundlag. Sandsynligheden for at kunne indtage dette standpunkt med succes er dog for mig at se ikke stor. Jeg håber dette giver dig svar. Held og lykke. Venlig hilsen

Jens

Hej Mette, Jeg er pr (31/08) blevet kollektivt opsagt med 3 måneders varsel som del af en nedlæggelse af min afdeling. Som ydereligere del af min opsigelse er jeg fritstillet senest pr. 8 september 2023, hvor jeg skal have lavet overlevering. Ift. ferie så "anses mest mulig feries som afholdt i fritstillingsperioden. Eventuel resterende optjent ferie afregnes efter reglerne i ferieloven. Såfremt feriedagene ikke er afholdt på frætrædelsestidspunktet, vil de blive udbetalt." Jeg er i den situation at jeg kun har afholdt 2 ugers sommerferie, og jeg har d.d. 11 feriedage til gode samt 5 ferie fridage. Hvordan er jeg stillet. Kan arbejdsgiver tvinge mig til at afholde samtlige feriedage?

Mette Asmussen

Hej Jens, Det kommer an på, om feriedagene kan nås varslet indenfor fritstillingsperioden. I forhold til hovedferien, der udgør 3 uger kræves der et varsel på 3 måneder, hvorfor denne del af ferien ikke kan varsles afholdt. I forhold til restferien – de resterende 2 uger kræves der et varsel på 1 måned, hvorfor en del af denne ferie kan nås afholdt indenfor perioden. Så vidt jeg kan se er der altså en del af ferien (formentlig 5 dage afhængigt af hvornår du ellers har holdt ferie), der ikke kan nås varslet og som du så skal have udbetalt. I forhold til feriefridage gælder der sædvanligvis, at disse betragtes som afholdt i fritstillingsperioden. Venlig hilsen

Claus

Hej Mette. Hvordan kan en virksomhed kontrollere om en fritstillet medarbejder, rent faktisk modtager dobbelt løn, i en periode hvor modregning er muligt ? Mange vil sikker tænke "går den så går den"

Sara

Hej, Hvordan er reglerne hvis man bliver fritstillet under barsel med løn? Vi er i den situation at min partner under barsel med fuld løn er blevet fyret og fritstillet (afdelingen er delvist nedlagt). Vi mener at virksomheden ikke længere kan trække barselsdagpengerefusion fra fritstillelsesdatoen, men vi har lige fået brev fra udbetaling Danmark om at de har gjort. Derfor forventer de partner har 2.5 barsels tilbage (og så har en 1 måned med fuld løn som fritstillet efterfølgende). Fagforeningen siger at de ser min partner som arbejdsløs og derfor skal søge job men samtidig at virksomheden godt må trække barselsdagpenge-refusion. Hilsen Sara

Mette Asmussen

Hej Sara, Jeg kan desværre ikke besvare dit spørgsmål ud fra de oplysninger du har givet i din mail. Man kan som udgangspunkt godt opsige og fritstille medarbejdere, der er på barsel, men fra hvornår og med hvilke varsler afhænger af det konkrete ansættelsesforhold. I skal dog være opmærksomme på, at der kan være grundlag for en sag omkring opsigelse i strid med ligebehandlingsloven. Dette bør overvejes, idet opsigelse sker under barsel. I er velkommen til at kontakte mig direkte for en yderligere drøftelse af sagen. Venlig hilsen

Pernille

Hej Mette. 1)Jeg blev fritstillet sidste dag i min prøveperiode 21/6.23 og “ansættelsen” stopper her ultimo juli. Jeg har parkeringsordning trukket fra min bruttoløn. Kortet er opsagt 22/6.2023 af arbejdsgiver, men de trækker beløbet fra min bruttoløn frem til og med juli på trods af jeg ikke har adgang til arbejdspladsen Må de det? 2)Jeg er i fritstillingsperioden konstateret kritisk syg og er ikke istand til, pt at søge nyt arbejde. Vil det være en fordel ifht jobcenter og a-kasse at blive sygemeldt inden fritstillingsperioden udløber? 3) Der er tvungen ferie på arbejdspladsen uge 31+32 og jeg blev fritstillet uge 25, skal jeg afholde ferie i fristillingsperioden? Hilsen Pernille

Mette Asmussen

Hej Pernille, I forhold til parkering kan jeg desværre ikke svare på om du kan kræve refusion af parkeringsbetaling. Det vil komme an på, hvilken aftale, der er indgået omkring parkering. Normalt kan parkering opsiges med en måneds varsel, men der kan være aftalt noget andet. Parkering knytter sig imidlertid ofte til ansættelsesforholdet, og ophører dermed som regel ved ophør. Imidlertid er det ikke sikkert, at fritstilling i dette tilfælde, hvor der reelt er tale om et lejeforhold kan sidestilles med ophør. I forhold til de andre spørgsmål bør du sygemelde dig, hvis du er syg, og dermed ikke er arbejdsdygtig. Dette har blandt andet indvirkning på om du kan lovligt kan varsles ferie, idet sygdom udgør en feriehindring. Håber dette hjælper dig videre. Venlig hilsen

Michael

Jeg er blevet fritstillet fra mit job. Efter 2 måneders af min fritstilling, modtager jeg pr eboks og ved at et bud overbringer mig et brev, at jeg har mødepligt vedr nogen indkøb. Har jeg i dette tilfælde mødepligt ?. Jeg stiller gerne op til møder der kan afklare ting, men har jeg mødepligt ?.

Mette Asmussen

Hej Michael, Hvis du er almindelig funktionær og er blevet fritstillet i din opsigelsesperiode har du ikke mødepligt, og fritstilling vil være endelig, dvs. den kan ikke annulleres. Hvis du derimod er blevet suspenderet i din opsigelsesperiode har du mødepligt, hvis suspensionen annulleres/tilbagekaldes. Håber dette besvarer dit spørgsmål. Venlig hilsen

Ole

Jeg har sagt mit stiiling op og blevet fritstiller på skrift fra kunde og konkurrence klausul. Er jeg bundet af andre klausuler? Har startet et konsulent firma og arbejder internationalt. Har hørt jeg er bundet i 6 måneder hvor jeg ikke kan kontakte kunder som mit tidligere firma har solgt til.

Mikkel

Hej Mette Jeg er i dag blevet opsagt efter 9 måneders ansættelses. Der står ikke hvilken form for opsigelse det drejer sig om, men de skriver at jeg skal fortsætte arbejdet indtil d. 29/9 Længere nede i skrivelsen står der så at jeg er forpligtet til at orientere dem om jeg begynder andet arbejde i fritstilling perioden ? Det betyder vel jeg ret beset er fritstillet og må køre hjem ? Håber det er forståeligt

Mette Asmussen

Hej Mikkel Det lyder som om der er en fejl i opsigelsen, idet du specifikt bedes om at arbejde i opsigelsesperioden (altså frem til udgangen af september). Hvis der er tale om en fejl vil denne sætning efter min opfattelse ikke i sig selv udgøre en meddelelse om fritstilling. Du bør derfor sikre dig, hvad der menes førend du kører hjem, idet du risikerer at blive bortvist som udebleven uden løn. Jeg ønsker dig held og lykke. Venlig hilsen

Henriette

Jeg er blevet opsagt og fristillet efter en konkurs, men nogle dage efter trækker de det tilbage. Det er en kurator som har fristillet mig. Er det ok?

Jack

Hej, Jeg er blevet fritstillet med 3 mdrs opsigelse. Er min arbejdsgiver stadig forpligtet i at tilbyde sundhedsforsikring i denne periode? Med andre ord, kan jeg fx gå til en kiropraktor og kræve at denne udgift er dækket af arbejdsgiveren?

Mette Asmussen

Hej Jack. Ja, du er som udgangspunkt berettiget til at modtage alle løndele inkl. medarbejdergoder såsom forsikring i fritstillingsperioden, men din arbejdsgiver kan vælge at bede dig returnere telefon, bil osv. samt formentlig også opsige forsikringsdækning mod, at du modtager den skattemæssige værdi i fritstillingsperioden. Du bør derfor undersøge hvad fritstillingen indebærer. Dog skal du være opmærksom på, at du først har dækning for evt. udgifter til kiropraktor, hvis forsikringsselskabet har accepteret at dække. Det er altså ikke din arbejdsgiver der skal betale, men derimod forsikringsselskabet. Håber dette besvarer dit spørgsmål. Hej Jack. Ja, du er som udgangspunkt berettiget til at modtage alle løndele inkl. medarbejdergoder såsom forsikring i fritstillingsperioden, men din arbejdsgiver kan vælge at bede dig returnere telefon, bil osv. samt formentlig også opsige forsikringsdækning mod, at du modtager den skattemæssige værdi i fritstillingsperioden. Du bør derfor undersøge hvad fritstillingen indebærer. Dog skal du være opmærksom på, at du først har dækning for evt. udgifter til kiropraktor, hvis forsikringsselskabet har accepteret at dække. Det er altså ikke din arbejdsgiver der skal betale, men derimod forsikringsselskabet. Håber dette besvarer dit spørgsmål. Venlig hilsen

Anja

Jeg er d 20/12-2022 blevet fritstillet med 6 mdrs opsigelse. Jeg var sygemeldt da jeg blev opsagt, var sygemeldt til d 3/4-2023. I forhold til afholdelse af ferie står der at ferie regnes for afholdt. Men hvordan i forhold til at varslet skal kunne være indeholdt i fritstillingsperioden, Tæller de 3 mdr "varsling" fra jeg blev opsagt 20/12, men var langtidssygemeldt og der derfor ikke kunne vides om jeg kunne holde ferien inden endelig fratrædelse, ell tæller varsling fra 3/4 og de tre mdr derfor ikke nås inden fratrædelse. Der står i aftale at ved raskmelding i perioden, forventes at ferie er afholdt. Bør ferien fremgå af lønsedler? På lønseddel fremgår hvor mange feriedage jeg har tilgode

Mette Asmussen

Hej Anja, Dagsbeviser gælder kun én dag, og ophold i lufthavnen vil formentlig blive betragtet som privat anvendelse. Det er dog ikke muligt for at besvare spørgsmålet mere konkret i dette forum, og jeg vil derfor anbefale, at du retter henvendelse til SKAT, eller søger nærmere oplysninger herom på SKAT´s hjemmeside. God ferie. Venlig hilsen

Peter

Hej Mette Jeg blev tilbage i december 2022 fritstillet fra mit arbejde pga ordre nedgang. Fik min sidste løn sidst i marts. Men har hørt at man ret til at få udbetalt op til to G-dage på de to første ledighedsdage. Dem har jeg ikke modtaget og nu hvor jeg er kommet på dagpenge har jeg fået 2 mindre dage udbetalt. Er det rigtig at de skal udbetale mig dem? På forhånd tak De bedste hilsner Peter

Mette Asmussen

Kære Peter, Som udgangspunkt har du ret til G-dage fra din tidligere arbejdsgiver. Der er dog visse betingelser knyttet op på denne ret, f.eks., at du skal have været medlem af en A-kasse på fratrædelsestidspunktet og at du skal opfylde beskæftigelseskravet. Du kan finde mere information herom på https://star.dk/media/8117/g-dags-pjecen-okt-2018.pdf. Med venlig hilsen

Josefine

Hej Mette. Er det tilladt at tilbageholde en del af en opsagt medarbejders sidste lønudbetaling, såfremt denne ikke har tilbageleveret fx telefon og bil stillet til rådighed til erhvervsmæssig brug? Bedste hilsner, Josefine

Mette Asmussen

Kære Josefine. Det er muligt at tilbageholde lønudbetaling i visse særlige situationer, men vil som udgangspunkt afhænge af, hvad der står i ansættelseskontrakten, og hvorvidt de sædvanlige modregningsbetingelser er opfyldt. Hvis du har behov for yderligere rådgivning i denne forbindelse er du velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen

Ulrik

Kære Mette Jeg er i starten af fratrædelsesaftale og fritstillet. Nu er jeg i den pudsige situation, at en anden enhed under den (offentlige) virksomhed, hvor jeg er ansat, vil ansætte mig i en projektansættelse med start før udløb af gældende fratrædelsesaftale. Det er helt fint, men i følge fratrædelsesaftalen anser de størstedelen af min ferie for afviklet efter fratræden. Det har de ret til i følge funktionærloven. Men aftalen siger ikke noget om, hvad der gælder for restferie, hvis jeg starter på ny før fratrædelsesaftalens udløb. Kræver det mon ny konkret aftale i forbindelse med (gen)ansættelse eller er der generelle regler eller præcedens, som man kan forlade sig på? Mvh Ulrik

Mette Asmussen

Kære Ulrik, ved fritstilling betragtes ferie som afholdt i videst muligt omfang. Dette fordrer dog, at restferien kan varsles i henhold til ferielovens regler indenfor fritstillingsperioden. Om det bliver tilfældet i din situation, eller om genansættelsen skal betragtes som en ny ansættelse, eller en fortsættelse af den tidligere kan jeg desværre ikke udtale mig om på det foreliggende grundlag. Det vil kræve en nærmere gennemgang af sagens dokumenter. Jeg vil dog anbefale, at du laver en ny aftale med dem, hvori restferie aftales nærmere. Du er velkommen til at kontakte mig såfremt du har behov for yderligere bistand i denne forbindelse. Med venlig hilsen

Helle

Hej Mette Jeg har en parkeringsplads, som jeg betaler til via en bruttolønsordning, men jeg blev fritstillet d. 26/1 2023. Jeg skrev og opsagde parkeringen til min arbejdsgiver d. 2/3 2023, da jeg opdagede, at jeg stadig betalte via lønnen. Min arbejdsgiver siger, at jeg vil blive trukket for parkering helt frem til d. 31/5 2023. Jeg betaler derfor fortsat for parkering, men har ikke adgang til parkeringen. Er det rimeligt? Bedste hilsner, Helle

Mette Asmussen

Hej Helle. Det kommer an på, hvilken aftale, der er indgået omkring parkering. Normalt kan parkering opsiges med en måneds varsel, men der kan være aftalt noget andet. Parkering knytter sig imidlertid ofte til ansættelsesforholdet, og ophører dermed som regel ved ophør. Imidlertid er det ikke sikkert, at fritstilling i dette tilfælde, hvor der reelt er tale om et lejeforhold kan sidestilles med ophør. Kontakt mig gerne for en nærmere vurdering på 49 21 21 21. Med venlig hilsen

Lars

Hej Mette. Hvis man er blevet fritstillet og har planer om at starte en konkurrerende virksomhed op straks efter perioden er overstået - må starttidspunktet for ens nye virksomhed så godt være en dato under fritstillingsperioden på Virk? Tak :-)

Mette Asmussen

Hej Lars. Det vil jeg bestemt ikke anbefale. Formelt set er du fortsat ansat i fritstillingsperioden, men fritstillingen medfører blot, at du ikke er forpligtet til at yde en arbejdeindsats for virksomheden. Du bevarer dermed en ret til vederlag uden arbejdsindsats, men skal omvendt også optræde loyalt overfor arbejdspladsen. Det betyder, at du ikke må starte konkurrerende virksomhed i fristillingsperioden, hvilket registrering i virk - i min optik - ville kunne indikere at du havde gjort. Du er velkommen til at kontakte mig for en uddybning på 49 21 21 21. Med venlig hilsen

Mads

Hej Trine :-) Et spørgsmål angående genansættelse i samme virksomhed efter konkurs, dog med nyt CVR naturligvis. Jeg skal starte igen en måned efter fritstilling. Vil jeg stadig få dobbeltløn og er der ellers noget vigtigt man skal have for øje, når det drejer sig om samme virksomhed?

Trine Irmang Østengaard

Kære Mads. Tak for din henvendelse. Jeg er ikke enig i præmissen for dit spørgsmål, idet det jo netop ikke i juridisk forstand er samme virksomhed, som du bliver ansat i. Under denne forudsætning vil du derfor efter min vurdering godt kunne opnå dobbeltløn i op til tre måneder forudsat du er funktionær. Du skal være opmærksom på, at det også er afgørende om det er en anden juridisk person i relation til din optjente anciennitet, idet denne vil anses for afbrudt når ansættelsesforholdet er ophørt. Med venlig hilsen

Michael

Hej Trine. Hvis man på arbejdsgivers initiativ laver en fratrædelsesaftale med fritstilling. Har man så stadig ret til muligheden for "dobbelt løn" de første tre måneder (minimum erstatningsperiode) hvis man er funktionær, eller er det kun hvis man bliver "fyret normalt". Mvh Michael

Trine Irmang Østengaard

Kære Michael. Tak for din henvendelse. Jeg foreslår at du kontakter mig telefonisk på 45 88 05 55 for en telefonisk drøftelse af de nærmere omstændigheder ved din fratrædelse. Med venlig hilsen

Signe

Hej Trine Jeg blev opsagt og fritstillet i juni måned, da jeg var sygemeldt (det var dog ikke begrundelsen i opsigelsen). Jeg skulle have løn til og med november, men min sidste løn er ikke blevet udbetalt. De begrunder det med, at jeg ikke har udfyldt skema om sygedagpengerefusion. Men jeg har jo ikke været syg i hele perioden, jeg har dog heller ikke tænkt over, at det var nødvendigt at raskmelde mig. Men jeg holdt fx sommerferie i de første uger af juli, hvor jeg var ude og rejse, hvilket min arbejdsplads også var vidende om, og de fik refusion indtil da. Og de har ikke spurgt mig eller givet mig en advarsel om, at de nu ville tilbageholde min løn. Må de godt det? Mvh. Signe

Trine Irmang Østengaard

Kære Signe. En arbejdsgiver vil godt under visse omstændigheder kunne modregne beløb svarende til f.eks. manglende refusion i medarbejderens løn, hvis f.eks. arbejdsgiveren har mistet retten til refusion af dagpenge grundet medarbejderens forhold eller undladelser. Manglende efterlevelse af pligter i henhold til Sygedagpengelove kan også i visse tilfælde betragtes som en grov misligholdelse af ansættelseskontrakten som kan bevirke en ophævelse af ansættelsesforholdet. Du er velkommen til at kontakte mig telefonisk for en videre drøftelse på 45 88 05 55. Med venlig hilsen

Winnie

Hej Trine, jeg er den 23.11.22 opsagt fra mit job og fritstillet med virkning fra den 23.11.22 til den 28.1.23. der står ingen begrundelse i opsigelsen men spurgte selvfølgelig og svaret var samarbejde. Jeg har fra start den 15.1.22 fået besked fra ledelsen om at der var store udfordringer i afdelingen vedr. samarbejde og at jeg endelig skulle komme hvis der var udfordringer, hvilket jeg har benyttet et par gange. Jeg har aldrig fået mundtlig eller skriftlig advarsel. Jeg er godt rystet og er nu gået ned med flaget. 2 spørgsmål: 1) Kan jeg melde mig syg nu jeg er gået hjem? 2) kan jeg føre en sag for uberettiget fyring? Winnie

Trine Irmang Østengaard

Kære Winnie. Tak for henvendelsen. For at kunne besvare din henvendelse har jeg behov for flere oplysninger. Jeg foreslår, du kontakter mig telefonisk på 45 88 05 55. Med venlig hilsen

Lotte

Hej Trine Jeg blev fritstillet 1. nov og frem til 31.3. Min stilling er nedlagt. I min opsigelse står der: "Ferie optjent i perioden 1.sep til 28.2.2023 samt ferie fra tidligere ferieår anses for afholdt i fritstillingsperioden. Feriefridage anses ligeledes for afholdt i perioden. Den sidste feriedag vil bliver overført til feriekonto". Er det helt rigtigt? Mener ikke de må tage så mange feriedage og da slet ikke mine feriefridage. Vh Lotte

Trine Irmang Østengaard

Kære Lotte. Tak for din henvendelse. En fritstilling betragtes uanset om det fremgår eksplicit af opsigelsen som et automatisk pålæg om at afholde ferie. Det forudsættes dog at opsigelsesperioden kan rumme såvel varsel og den ferie, du har til gode. Som det også fremgår af tråden her til artiklen vedr. feriefridage, så anses disse for afholdt i forbindelse med fritstillingen medmindre andet er aftalt. Arbejdsgiveren har ikke pligt til at give et særligt varsel eller i øvrigt indgå aftale herom. Med venlig hilsen

Trine

Hej Trine, Hvis man bliver fritstillet uden krav om ferieafholdelse i perioden og får sin uafholdte ferie udbetalt til feriekonto og efter fratrædelsesperioden modtager dagpenge fra A-kassen, kan man da få sine feriepenge udbetalt, hvis man angiver ferien som afholdt i fratrædelsesperioden, uden at blive modregnet i sine dagpenge?

Trine Irmang Østengaard

Kære Trine. Tak for din henvendelse. Jeg vil anbefale, at du taler med din A-kasse herom, for det er en lidt ejendommelig situation, da en fritstilling normalt sidestilles med et pålæg om at afholde opsparet ferie i fritstillingsperioden (forudsat fritstillingsperioden kan rumme såvel varslet og den optjente ferie). Med venlig hilsen

Mette

Hej Trine Jeg er fritstillet 10. juni 22 - med endelig fratrædelse 31.10. Jeg kan se jeg må tjene "dobbelt løn" de første tre måneder. Gælder det fra den 10. juni - eller er det de første 3 hele måneder (altså juli, aug og september)? mvh Mette

Trine Irmang Østengaard

Kære Mette. Tak for din henvendelse. Minimalerstatningsperioden for funktionærer regnes fra fritstillingstidspunktet løbende måned plus tre måneder. Det vil i dit tilfælde sige, at minimalerstatningsperioden varer indtil 30. september. Med venlig hilsen

Maiken

Hej Jeg har fået en fratrædelsesaftale da omstændighederne på min arbejdsplads har gjort mig syg. Min læge mener dog jeg er rask til at varetage et job i et andet firma. I min aftale står der, at hvis jeg melder mig rask bliver jeg fritstillet. Men jeg er i tvivl om jeg er raskmeldt på min nuværende arbejdsplads i denne situation? Desuden står der, at jeg kan blive fritstillet ved raskmelding men at jeg skal aflevere al it udstyr. Betyder det også, at jeg mister retten til fri mobil og internet? PFT

Trine Irmang Østengaard

Kære Maiken. Udgangspunktet er, at hvis du melder dig rask og bliver fritstillet, ja så er du jo raskmeldt i nuværende stilling. Der vil imidlertid være situationer, hvor en sygemelding specifikt er relateret til f.eks. stressende arbejdsforhold på en specifik arbejdsplads, og hvor sygemeldingen alene gælder i forhold til den nuværende arbejdsplads, men hvor en medarbejder godt vil kunne anses for at være i stand til at arbejde på fuld tid på en anden arbejdsplads. Jeg vil opfordre dig til at tale med din læge herom. Såfremt du har behov for mere rådgivning herom, vil jeg anbefale dig at kontakte dit lokale Advodan-kontor for en mere konkret rådgivning. Vedr. aflevering af personalegoder kan jeg oplyse, at du i fritstillingsperioden har ret til fuld løn og derfor har du som udgangspunkt stadig ret til evt. personalegoder som for eksempel fri telefon og internet. Hvis din arbejdsgiver inddrager disse goder før du fratræder, har du ret til kompensation. Med venlig hilsen

Anja

Hej Trine Jeg er fritstillet pr 16/8 - løbende måned plus tre, står med 18,88 ferie dag pr DD. Hovedferien var/er aftalt til 11 feriedage og 5 SF afholdt fra den 22/9. Kan det passe at min arbejdsgiver også “bare” kan tage de sidste 14 feriedage? De siger, de vil udbetale de 2,08 for november. Er resten bare tabt? Med den nye ferielov betyder det jo, at jeg mister al min jule- og vinterferie (hvis jeg får et nyt job).

Trine Irmang Østengaard

Kære Anja. En fritstilling medfører, at du i videst muligt omfang skal afholde din ferie i fritstillingsperioden. Hvis hovedferie og 3 måneders varsel kan rummes inden for fritstillingsperioden, vil hovedferien anses for afholdt. Vær opmærksom på, at hvis du får nyt job i fritstillingsperioden, som ikke muliggør at du kan få fri til at holde den varslede ferie, så anses den varslede ferie ikke for afholdt under din fritstilling. Med venlig hilsen

Anja

Hej Trine Jeg har modtaget et brev om at min nye arbejdsplads gerne vil: "benytte muligheden for at bringe din ansættelse til ophør, indenfor rammerne af prøvetiden. Det tiltænkte ophør af din ansættelse vil ske iht. bestemmelserne i funktionærlovens §2, stk. 5 og med effekt fra 30. september 2022". Kan jeg bede om, at jeg gerne vil fritstilles i opsigelsesperioden?

Trine Irmang Østengaard

Kære Anja. Ja, du kan godt anmode om at blive fritstillet, men du har ikke krav på det. Eftersom dit opsigelsesvarsel skal kunne rummes inden for 3 måneder fra ansættelsen, går jeg ud fra at du er ansat den 1. juli eller derefter? Ellers er det anvendte varsel ikke korrekt. Med venlig hilsen

Ib

Hej Trine Jeg er fritstillet med 5 måneders varsel til fratrædelse den 31. januar 2023. Jeg er medlem af en A-kasse siden 23. januar 2022. På fratrædelsesdagen den 31. januar 2023 vil jeg have været medlem af A-kassen i et år. Mit spørgsmål er, vil jeg har ret til dagpenge efter at jeg har været medlem af en A-kasse i et år inklusiv opsigelsesperioden? På forhånd tak

Trine Irmang Østengaard

Kære Ib. Jeg vil umiddelbart tro, at du skal have været medlem af en A-kasse i et år på det tidspunkt, hvor du søger dagpenge, men jeg vil anbefale at du forhører dig hos din A-kasse. Med venlig hilsen

Sidsel

Hej Jeg er sygemeldt og blev opsagt med 3 måneders varsel i juni måned (dvs. løn i juli, august og sept.). Der står i opsigelsen, at jeg skal afholde planlagt ferie i opsigelsesperioden. Jeg har dog pga. sygdom ikke afholdt mine 3 ugers sommerferie endnu. Hvis jeg bliver fritstillet, raskmeldt og starter nyt job d. 1. sept., og dermed ikke kan nå at holde ferie, kan jeg da kræve, at min tidligere arbejdsgiver udbetaler min ferie ved opsigelsesperiodens udløb? …eller SKAL den afholdes og dermed udskyde jobstart på ny arbejdsplads? På forhånd tak.

Trine Irmang Østengaard

Kære Sidsel Hvis du er forhindret i at holde ferie i fritstillingsperioden på grund af sygdom, er din arbejdsgiver forpligtet til at udbetale ikke afholdt ferie. Med venlig hilsen

Henrik

Hej Trine Kan man sygemelde sig i fritstillingsperioden, for på den måde at undgå at skulle bruge alt sin opsparet afspadsering + UA tid og på den måde få det udbetalt i stedet for?

Trine Irmang Østengaard

Hej Henrik. Sygemelding skal alene finde sted ved sygdom. Med venlig hilsen

Helle

Hej Trine Jeg er blevet fritstillet med tre måneders løn. Skal virksomheden også betale pensionsbidrag, selvom jeg opnår anden ansættelse i fritstillingsperioden, eller er det kun bruttolønnen som indgår i minimalerstatningen?

Trine Irmang Østengaard

Kære Helle. Minimalerstatningen beregnes på baggrund af din månedsløn med faste tillæg, pensionsbidrag m.v. og beregnes på baggrund af tabet set over hele opsigelsesperioden. Med venlig hilsen

Christina

Hej Trine Jeg har været fritstillet 5 mdr. - fra 1.1.2022 og med fratrædelse 31.5.2022, med aftale om modregning i løn i april og maj mdr. april havde jeg indtægt som skulle modregnes min løn og dokumentation vedr. den indtægt er sendt til arbejdsgiver i april. 31.5.2022 er jeg fratrådt og d.d. har tidligere arbejdsgiver skrevet, at de ikke har fået modregnet det i april og vil nu modregne i mine feriepenge, samt have at jeg skal betale det som feriepengene ikke dækker. Mit spørgsmål: Kan de modregne nu, hvor jeg er fratrådt?

Trine Irmang Østengaard

Kære Christina. Tak for din henvendelse. Jeg vil umiddelbart mene, at hvis det er oplagt for enhver, at det er en fejl, at din tidligere arbejdsgiver ikke har fået modregnet som aftalt, så vil der godt kunne ske modregning nu efter du er fratrådt. Med venlig hilsen

Alexa

Hej Er der noget der hedder "delvis fritstillet"? Dvs. 3 dages fritstilling og 2 dages arbejde om ugen? Hvis ikke, hvad er det så reelt, i forhold til hvilke rettigheder man har under en opsigelsesperiode på 3 måneder? Pft. for svar. /Alexa

Trine Irmang Østengaard

Kære Alexa. Jeg har modtaget din henvendelse, men er ikke helt klar over, hvad du spørger om. Måske forveksler du fritstilling med suspension? Du er velkommen til at kontakte mig telefonisk. Med venlig hilsen

Maria

Gælder disse regler også, hvis man har været ansat på elev kontrakt?

Trine Irmang Østengaard

Kære Maria. Tak for din henvendelse. Det kommer an på, om det af din kontrakt fremgår, at du er omfattet af funktionærloven. Du er velkommen til at kontakte mig telefonisk for en drøftelse af din situation. Med venlig hilsen

Mads

Hej Hvor mange feriedage må min arbejdsgiver kræve afholdt når man bliver fritstillet med 3 måneders opsigelse/løn?

Trine Irmang Østengaard

Hej Mads. Din arbejdsgiver kan kun pålægge dig at afholde din hovedferie på tre uger hvis det varsles med 3 måneder. Når dit opsigelsesvarsel som her er på tre måneder, kan arbejdsgiver kun pålægge dig at afholde din hovedferie hvis enten du selv indvilliger i det eller hvis din opsigelsesperiode tilsvarende forlænges med det antal feriedage, som du har til gode. Din arbejdsgiver kan imidlertid pålægge dig at afholde øvrig ferie som skal varsles med en måned.

Sara

Hej, jeg er blevet fritstillet til og med i dag og har fået udbetalt min sidste løn, men som arbejdsmiljørep blev der indgået en aftale om 2,5 mdr. kompensation, dette var ikke blevet udbetalt sammen med den sidste løn, hvilket er ved at blive løst, dog mener arbejdsgiveren at jeg kun er berettiget løn eksl. fritvalgskonto, kan dette passe? I min ansættelsesforhold er der løn og fritvalgskonto. Mvh Sara

Michael

Hej Jeg er blevet opsagt, og har sidste dag den dag den 31/7 2022. For ca. 3 uger siden er jeg blevet fritstillet. Så er spørgsmålet, har jeg ret til at deltage i en sommerfest som firmaet afholder den 17/6. Eller det har jeg ingen ret til da jeg er blevet fritstillet.

Trine Irmang Østengaard

Kære Michael Tak for din henvendelse. Selv om du i fritstillingsperioden stadig er ansat, så vurderer jeg, at det forhold, at du er fritaget fra at arbejde i opsigelsesperioden samtidig betyder, at du er fritaget fra at deltage i møder, fester m.v. for personalet. Så nej, jeg mener ikke, du har krav på at deltage i en sommerfest for personalet afholdt af din arbejdsgiver.

kenneth

Hej, jeg er opsagt og fritstillet. Efter aftale med arbejdsgiver står der i min aftale at jeg må tage job hos konkurrerende virksomheder, samt jeg ikke modregnes min løn. Nu har jeg fået andet arbejde og har oplyst dem om hvornår jeg starter og hvad min løn er. Nu vil de have en kopi af min fleksjobbevilling fordi de mener min løn står i den, det gør den så ikke. Hvordan skal jeg informere dem om min løn, hvis jeg ikke vil informere dem om hvor jeg har fået job Mvh Kenneth

Trine Irmang Østengaard

Kære Kenneth Tak for henvendelsen. Umiddelbart synes din tidligere arbejdsgiver ikke at have nogen interesse i at få oplyst hvem din nye arbejdsgiver er og hvilken løn du oppebærer, når det som her har tilkendegivet at du godt må tage job hos konkurrerende virksomheder og at du ikke vil blive modregnet i løn. Du er velkommen til at kontakte mig på 45 88 05 55 for en telefonisk drøftelse af sagen.

Sofie

Hej Jeg har været på en 24 mdr. ubetalt orlov fra min arbejdsgiver pga. corona situationen. Nu er de 24 mdr. snart gået, og jeg har fået et brev fra min arbejdsgiver hvori der står at jeg kan forvente at blive opsagt den 30. juni 2022. Samtidig skal jeg tilkendegive om jeg vil: 1. stå til rådighed i hele min opsigelsesperiode og få fuld løn, 2. blive fritstillet, på den betingelse at jeg enten har et modsvarende arbejde eller læser en SU-berettiget uddannelse. 3. kontraopsige med 1 mdr. løn. Jeg har 5 mdr. opsigelsesperiode og min ansættelseskontrakt følger funktionærloven. Kan min arbejdsgiver godt opstille de betingelser for fritstilling som de har gjort? eller har alle ret til fritsti

Trine Irmang Østengaard

Kære Sofie Tak for din mail. Den henvendelse, du har fået fra din arbejdsgiver, lægger i pkt. 1 op til det, som kaldes en suspension, som betyder, at din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke vil gøre brug af din arbejdskraft i opsigelsesperioden, og at du derfor ikke skal møde på arbejde – men at du skal stå til rådighed og kan risikere at blive indkaldt til at udføre arbejde. Skrivelsens pkt. 2 vedrører fritstilling, det vil sige, hvor du stadig er ansat, men ikke skal arbejde, og ikke skal stå til rådighed. Jeg kan oplyse, at du ikke krav på at blive fritstillet i opsigelsesperioden. Din arbejdsgivers henvendelse er dog for så vidt angår pkt. 2 og 3 noget uklare – for hvad menes der med ”et modsvarende arbejde / uddannelse” – og det fremgår ikke klart om du ved kontraopsigelse under pkt. 3) fritages for at skulle udføre arbejde i opsigelsesperioden. Jeg vil anbefale dig at bede din arbejdsgiver om at uddybe disse punkter. Hvis du stadig er i tvivl, når du får arbejdsgivers tilbagemelding, er du velkommen til at kontakte mig telefonisk på 45 88 05 55.

Minette

Jeg er fritstillet og har derfor stadig bilen. Men brobizzen var blevet lukket. Har jeg ikke ret til den i fritstillingsperioden?

Trine Irmang Østengaard

Kære Minette Tak for henvendelsen. Hvis det er aftalt, at arbejdsgiver under ansættelsesforholdet stiller Brobizz til rådighed og den er blevet lukket i forbindelse med din fritstilling, vurderer jeg, at din arbejdsgiver er forpligtet til at kompensere for den i fritstillingsperioden.

Sinne

Jeg er fritstillet fra Carlsberg ind til 6.5.22 men har tænkt en del over ferie/feriepenge mv. Jeg har været aflønnet i mine ferie perioder imens jeg var ansat og er nu i tvivl om, om jeg i det hele taget har ferie penge til gode når jeg har haft ferie med løn... Jeg kan læse mig til 12,5% af løn i ferieperioden august -september Men er det så "ferie" penge jeg får udbetalt eller kan ansøge om efter sidste arbejdsdag? På forhånd tak

Trine Irmang Østengaard

Kære Sinne Tak for din henvendelse. Når du fratræder, har du krav på den feriegodtgørelse, som dækker ferie du har optjent under din ansættelse, men som du ikke har afholdt. Når du som her er privatansat, kan du være tillagt f.eks. ekstra feriefridage eller en ekstra ferieuge. Det vil typisk fremgå af din ansættelseskontrakt eller personalehåndbog, hvad der sker hermed i tilfælde af, at du fratræder. Se mere om emnet i ADVODANs artikel: https://www.advodan.dk/da/privat/viden-til-dig/sadan-undgar-du-at-komme-i-klemme-ved-jobskifte/

Berit

Hej Jeg er opsagt år. 28.02 og har 6 mdr opsigelse efter 17 års ansættelse. Sygemeldt siden oktober. Jeg har før jul indgivet ønsker for ferie. Jeg har fået ferieønskerne, de tre dage før påske og dagen efter kr.himmelfarts dag godkendt. Jeg har også ønsket tre ugers ferie i juli/august. Men her har jeg ikke fået direkte besked om det er godkendt. Fx var jeg fleksibel i forhold til uge 31 eller 32. Jeg er stadig sygemeldt. I forliget står der, at ferie bliver betragtet som afholdt. Men hvis jeg stadig er sygemeldt, så kan arbejdsgiver vel ikke kræve det ? Har det betydning, at jeg ikke har fået besked af min leder om sommerferie? Kolleger har fået godkendt deres ferie på et møde.

Jacob Tranekær Krebs

Hej Berit Tak for din henvendelse Foreligger der feriehindringer i form af sygdom, vil du som arbejdstager imidlertid ikke skulle afholde optjent ferie uanset varsler i fritstillingsperioden – også selv om du forinden opsigelsen har søgt om ferien. Du har herefter krav på at få udbetalt ferien i stedet..

Daniel

Hej, jeg er blevet fristillet her den. 1/3 pga psykiske problemer, ville derfor spørger om jeg har krav til og få min løn

Jacob Tranekær Krebs

Hej Daniel Tak for din henvendelse. Såfremt du i dit opsigelsesbrev er blevet oplyst, at du er fritstillet i opsigelsesperioden, vil du have krav på din sædvanlige løn i fritstillingsperioden. Forudsat at du er funktionær ansat, vil du i de første tre måneder være sikret en modregningsfri periode, såfremt du finder andet ikke-konkurrende arbejde i fritstillingsperioden.

Peter

Hej jeg er fleksjobber ( 18 år i samme firma) og på den gamle ordning. Ved fyring får man normalt 6 måneders løn, gælder det også som fleksjobber ? Mvh. Peter

Trine Irmang Østengaard

Kære Peter Ved opsigelse af medarbejdere i fleksjob gælder de samme varselsregler som ved opsigelse af andre medarbejdere.

Peter

Hej, Jeg blev opsagt skrifligt pr. 1/12 2021….med 6 mdr. løn og 3 mdr. godtgørelse. Efter 17 års ansættelse i firmaet. Jeg aftalte med arbejdsgiver at jeg passede mit arbejde i dec-Jan-feb så jeg blev endeligt fritstillet pr. 28/2 - 2022 Får dermed min sidste løn og godtgørelse den 31/5-2022 Mit spørgsmål er … Må jeg have dobbelt job i marts-april-maj og dermed få dobbelt løn ? - selv om opsigelsen var 1/12-2021 Vh. Peter

Trine Irmang Østengaard

Hej Peter Tak for din henvendelse. Forudsat du er funktionær, så er det korte svar: Ja. Du har ret til fuld løn i marts, april og maj uanset om du får andet arbejde. Vær opmærksom på, at du ikke må tage arbejde i fritstillingsperioden hos en konkurrerende virksomhed.

Lotte

Hejsa Jeg er opsagt den 1.2.22 og er fritstillet i opsigelsesperioden indtil 1.8.22. Jeg kan forstå, at jeg er forpligtet til at søge jobs men ikke til at melde mig ledig. Angående dobbeltløn i opsigelsesperioden er det så korrekt forstået at jeg indenfor perioden kan tage et job i 3 måneder uden at arbejdsgiver kan modregne mig i lønnen? Er dette også hvis det bare er et 3 måneders vikariat?

Trine Irmang Østengaard

Kære Lotte Tak for din henvendelse. Forudsat du er funktionær, så kan du de første 3 måneder af fritstillingsperioden (det vil sige februar, marts og april) få løn fra ny arbejdsgiver uden, at den tidligere arbejdsgiver kan modregne i lønnen. Dette gælder også, hvis det er et vikariat. Løn opnået i maj, juni og juli kan der foretages modregning i. Bemærk, at du i denne periode har en tabsbegrænsningspligt, som medfører at du er forpligtet til at være aktiv jobsøgende. I modsat fald, kan din arbejdsgiver afvise at betale løn til dig. Selvom du ikke i fritstillingsperioden kan opnå f.eks. dagpenge, så anbefaler jeg, at du melder dig ledig i jobcenteret. Du ønskes held og lykke med jobsøgningen.

Heidi

Hejsa Jeg er blevet opsagt, jeg er blevet fritstillet og jeg har underskrevet en fratrædelsesaftale. Hvori der står ar jeg er forpligtet til at oplyse såfremt jeg finder et andet arbejde I opsigelsesperioden som er 3 måneder. Jeg er i tvivl om jeg må.arbejde i den periode?. Hvis jeg nu fandt et andet job hvor lønnen er mindre, men stadig flere rimer om ugen end 8 og indenfor det samme erhverv. Skal der så modregnes løn?. Eller fårmjeg dobbeltløn i perioden?. Går det automatisk eller er der noget jeg skal indberette?. Jeg håber du kan hjælpe da jeg får forskellige svar på.spørgsmålet når jeg søger det på nettet. Mvh Heidi

Trine Irmang Østengaard

Kære Heidi Tak for din henvendelse. Det kommer an på om du er funktionær eller ej. Hvis du er funktionær og bliver fritstillet, kan du godt oppebære løn fra nyt arbejde, uden at din nuværende arbejdsgiver modregner i lønnen de første tre måneder. Du kan med andre ord som funktionær godt få dobbeltløn i tre måneder. Hvis ikke du er funktionær kommer det an på, hvad I har aftalt i fratrædelsesaftalen.

Anne

Jeg fyldte i min fritstillingsperioden rundt og har i 17 år betalt til arbejdspladsens personaleforening. Har jeg krav på en gave?

Trine Irmang Østengaard

Kære Anne Tak for din henvendelse. Selv om din arbejdsgiver måtte yde tilskud til personaleforeningens aktiviteter vil en manglende gave i anledning af en rund fødselsdag som udgangspunkt ikke anses som en forskelsbehandling fra arbejdsgiveren, idet en gave ikke udgør en del af lønnen. Hvis der sker en generel forskelsbehandling, hvor for eksempel alle mænd modtager en gave, men ikke alle kvinder vil det dog være retsstridig. Det kan være i strid med personaleforeningens vedtægter, at der ydes gaver til nogle medarbejdere men ikke til andre – men det vil i så fald være foreningen – og ikke arbejdsgiveren, som du kan rette et krav imod. Kære Anne. Tak for din henvendelse. Selv om din arbejdsgiver måtte yde tilskud til personaleforeningens aktiviteter vil en manglende gave i anledning af en rund fødselsdag som udgangspunkt ikke anses som en forskelsbehandling fra arbejdsgiveren, idet en gave ikke udgør en del af lønnen. Hvis der sker en generel forskelsbehandling, hvor for eksempel alle mænd modtager en gave, men ikke alle kvinder vil det dog være retsstridig. Det kan være i strid med personaleforeningens vedtægter, at der ydes gaver til nogle medarbejdere men ikke til andre – men det vil i så fald være foreningen – og ikke arbejdsgiveren, som du kan rette et krav imod.

Malene

Når man er I chok over en fritstilling i en offentlig forvaltning på Dagtilbudsområdet på lederniveau og sriver under på 3 dagen. Gælder underskriften så hvis man fortryder efter 1 uge, 1 måned, 1/2 år og frem?

Trine Irmang Østengaard

Kære Malene Tak for din henvendelse. Som udgangspunkt har du ikke krav mod din arbejdsgiver hvis du fortryder indholdet af en aftale der er indgået i forbindelse med fratrædelse. Der kan dog være konkrete momenter, som bevirker, den kan tilsidesættes. Du er velkommen til at ringe mig op for en drøftelse af sagen.

Solveig

Hej Trine Er opsagt fra fleksjob i en større virksomhed, ansat som funktionær. er der ikke noget om at virksomheden ifølge ligestillingsloven og forskelsbehandlingsloven som fleksjobbere er beskyttet af .har pligt til at afsøge andre muligheder/tilpasninger for ansættelsen og tilbyde en anden stilling/område såfremt der er et behov inden de afskediger en ansat. Tre timer før opsigelsen bliver arbejdsgiver oplyst om at sygdommen der ligger tilgrunde for fleksjobansættelsen, er budt kraftig ud, 2 timer efter indkaldes der til møde, og møde afholdes 1 time efter, hvor der på dette møde præcenteres en opsigelse, dog med en anden begrundelse en sygdommen - er det en saglig opsigelse?

Trine Irmang Østengaard

Kære Solveig. Tak for din henvendelse. Jeg kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, hvorvidt der er tale om en saglig opsigelse, men hvis du har et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og din arbejdsgiver ikke forud for opsigelsen har overholdt sin tilpasningsforpligtelse, så vil opsigelsen være i strid med forskelsbehandlingsloven. Du er velkommen til at kontakte mig telefonisk for en drøftelse af sagen.

Ulla

Hej Trine I min opsigelse står der, at jeg er fritstillet i 6 måneder. Udover det står der at jeg skal være “ aktiv jobsøgende”. Hvad betyder det konkret og Lan arbejdsgiveren forlange dette når jeg er fritstillet? Hi Ulla

Trine Irmang Østengaard

Kære Ulla Tak for din henvendelse. Jeg kan oplyse, at din arbejdsgiver godt kan kræve, at du er aktiv jobsøgende i fritstillingsperioden. Din arbejdsgiver har en interesse i, at du får et ny job, for selv om der som følge af minimumserstatningsperioden, når du som her er funktionær, ikke kan ske modregning de første 3 måneder, så vil din nuværende arbejdsgiver herefter kunne modregne din løn i din indtægt hos en ny arbejdsgiver. Dette følger af den tabsbegrænsningspligt, som du er underlagt.

Anni

Hej Trine Jeg er blevet opsagt og fritstillet af min arbejdsgiver. Jeg er funktionær, og blev opsagt og fritstillet, med udgangen af oktober og havde en måneds opsigelse. Jeg har taget et vikarjob fra den 3/11 t.o.m 31/12 21. Det vil sige at jeg oppebærer dobbeltløn i hele november måned, og har så yderligere en måned i vikariatet, så jeg skal melde mig ledig den 1/1-22. Hvordan skal jeg forholde mig til at jeg har oppebåret dobbeltløn i November måned, vil der blive modregnet noget i min understøttelse pr. 1. januar 2022 På forhånd tak for hjælpen Anni

Trine Irmang Østengaard

Kære Anni Når du som her er fritstillet i mindre end tre måneder, har du som funktionær ret til fuld løn fra din oprindelige arbejdsgiver uden modregning, selv om du opnår indtægt fra nyt arbejde. Jeg kan ikke se, at der er grundlag for at foretage modregning i din understøttelse pr. 1/1 2022 henset til at du i november 2021 har modtaget dobbelt løn. Mvh

Pia

Hej Trine Min arbejdsgiver gik konkurs ultimo september. Jeg fandt hurtigt nyt job, som jeg startede primo oktober. Nu har jeg fået besked fra fagforeningen, at min løn fra det nye arbejde bliver modregnet, hvad LG udbetaler til mig fra min konkursramte arbejdsgiver??? Kan det virkelig passe, at jeg bliver “straffet” for hurtigt at komme i arbejde igen??

Trine Irmang Østengaard

Kære Pia. Hvis du er funktionær og dit opsigelsesvarsel er på 3 måneder eller derunder, og du har søgt og har opnået tilsagn om løn fra LG, er du berettiget til at modtage løn i opsigelsesperioden fra LG, uanset om du har fået nyt arbejde og dermed ny lønindkomst. Hvis du har et opsigelsesvarsel på mere end 3 måneder er LG kun forpligtet til at udbetale din løn for de første 3 måneder (minimalerstatningsperioden), og kan modregne i lønnen for den resterende del af opsigelsesperioden.

Mille

Hej Trine Jeg er fleksjobber og et blevet fritstillet. Jeg var funktionæransat, og blev fritstillet med aftale om fuld løn i 4 mdr uden modregning ved nyt job. Kommunen siger så at jeg ikke må få dobbeltløn fordi jeg stadig arbejder der, og de fratrækker det. Her er mit spørgsmål så. Den ligestillingslov og forskelsbehandlingslov som fleksjobbere er beskyttet af så der netop ikke forekommer forskelsbehandling.... Burde den ikke gælde her? I min optik skal man, som du også skriver, ikke være til rådighed på jobbet når man er fritstillet. Kun hvis man er suspenderet. Så arbejder man der vel i princippet ikke? Og er berettiget på ligefor med alm ansatte der fritstilles? De havde fået dobbelt?

Trine Irmang Østengaard

Kære Mille. Tak for henvendelsen. Selv om du er fritstillet i opsigelsesperioden, så er du stadig ansat med løn indtil fritstillingsperiodens udløb. I relation til dit spørgsmål om evt. ulovlig forskelsbehandling har jeg brug for flere oplysninger for at kunne besvare dit spørgsmål. Jeg foreslår derfor, at du ringer mig op på 45 88 05 55. Mvh

Rikke

Hej Trine Manden er blevet fritstillet. Han er ikke funktionær. Firmaet har betalt hans sidste løn, hvor der står ledighedsdage beløb, han har fået et beløb langt over satsen, og han er heller ikke ledighed, da han har fundet andet job. Skal man gøre firmaet opmærksom på dette?

Trine Irmang Østengaard

Kære Rikke. Tak for din henvendelse. Selv om en arbejdsgiver som udgangspunkt bærer ansvaret for, at det er den korrekte løn der udbetales, så vurderer jeg, at det i et tilfælde som det, du beskriver, hvor der helt oplagt er tale om en fejl, at arbejdsgiveren har krav på at få det for meget udbetalte tilbagebetalt. Så ja- jeg vil mene, at din mand skal gøre hans arbejdsgiver opmærksom på.

Rasmus

Hej Trine, jeg er godt nok ikke blevet fritstillet, men firmaet har frataget min firmabetalte fri bil. Jeg er funktionæransat. Jeg har sagt at jeg skal kompenseres med det beløb firmaet betaler for min fri bil, men det nægter de og siger sådan er reglerne ikke. Det synes jeg bare at have læst, men kan ikke finde det igen.

Trine Irmang Østengaard

Kære Rasmus Tak for din henvendelse, og undskyld den lange svartid. Jeg forstår din situation således, at du er opsagt, men ikke fritstillet. Da du stadig arbejder i opsigelsesperioden har du som udgangspunkt ret til at beholde den firmabetalte bil medmindre der fremgår andet af din ansættelseskontrakt. Såfremt arbejdsgiver fritstiller dig, er du berettiget til at få udbetalt et beløb, der svarer til den skattemæssige værdi af fri bil. Mvh

Anja

Hej Trine Jeg har været sygemeldt pga helbredsmæssige årsager i længere tid og blev opsagt d. 1. April pga driftsmæssige årsager. Min opsigelsesperiode udløber den 30. oktober. Jeg har nu fået tilkendt revalidering, da jeg pga helbred ikke kan varetage tidligere job som Social og sundhedsassistent.. Jeg vil gerne starte på ny uddannelse til august, og det har sagsbehandler sagt god for, men det siger arbejdsgiver nej til, da jeg så ikke længere er sygemeldt og han så ikke kan få refusion. Der har hele tiden været enighed om at jeg ikke skulle tilbage på nuværende arbejdsplads, men jeg har ikke en fritstilling på skrift… min arbejdsgiver forlanger en kontraopsigelse hvis jeg vil starte på ny uddannelse. Mit spørgsmål: Må han forlange en kontraopsigelse, og på den måde slippe for at betale løn de sidste 3 måneder af min opsigelse?

Trine Irmang Østengaard

Kære Anja Tak for din henvendelse, og undskyld den lange svartid. Dit spørgsmål kan vanskeligt besvares præcist på det foreliggende grundlag, men jeg kan måske give dig et par guidelines. Hvis Jobcentret er af den opfattelse, at du er syg i relation til din arbejdsplads, men ikke syg i relation til at kunne begynde en uddannelse, kan de træffe en afgørelse herom, hvilket formentlig vil betyde, at du kan påbegynde en uddannelse i fritstillingsperioden og stadig opnå løn. Hvis ikke du længere anses for syg, så kræver en påbegyndelse af uddannelse sandsynligvis at du kontraopsiger, og derved ikke opnår løn i den resterende del af fritstillingsperioden. Mvh

MICHAEL

Hej Trine, Efter 16 år blev jeg fyret med 6 måneders opsigelse indtil 31. juli. Den 11. juni blev jeg fritstillet. I løbet af opsigelseperioden havde jeg aftalt med min nærmeste arbejdsgiver (som ikke vidste, at jeg blev fyret) for at holde min 3 ugers sommerferie efter 31. juli. Mit spørgsmål er, kan de tvinge mig til at bruge min sommerferie i fristilletperioden? Tak, Michael

Trine Binderup

Hej Michael Ja det kan de faktisk godt, da du har en opsigelsesperiode på over 3 måneder. Men de bør give dig meddelelse om at de forventer at du afvikler ferie i din fritstillingsperiode. Hvis du har opnået en anden aftale med nærmeste arbejdsgiver, efter du er blevet fritstillet, så vil jeg mene at den aftale gælder. Hvis du skal have konkret rådgivning, er jeg dog nødt til at se materiale og korrespondance i din sag.

Thomas

Hej Trine, Jeg har en dialog med mine kollegaer og HR omkring hvilke forhold, der gør sig gældende for Løn. I den lønpakke som flere af os har indgået, er der indeholdt Firmabil. Men når vi taler med HR og virksomheden, er det kun vores bruttoløn, som er omfattet af reguleringerne (lønforhandlinger). Derfor bliver vores "værdi" af firmabilaftalen mindre over årene... Kan det virkelig passe, at denne værdi skal holdes udenfor lønreguleringen? Vh Thomas

Trine Irmang Østengaard

Kære Thomas. Umiddelbart vil jeg ikke mene, at værdien af personalegoder indgår i en lønregulering med mindre at det aftales med arbejdsgiveren. Med venlig hilsen

Mette

Hej Trine, hvordan kan en arbejdsgiver vide om man har fået nyt job og hvad man får i løn, og dermed modregne det i ens løn i opsigelsen?

Trine Binderup

Hej Mette Hvis det handler om at du er fritstillet og i den periode får andet arbejde? I så fald, har du en loyal forpligtelse til at oplyse arbejdsgiver om det nye arbejde, da du har en tabsbegrænsningspligt. Medmindre der konkret er aftalt/nedskrevet, at der ikke sker modregning af anden løn i din fritstillingsperiode.

Erik

Hej Trine - jeg er idag blevet opsagt i den virksomhed jeg har været ansat i i 13 år. Mit spørgsmål til dig er.: du skriver man som funktionær gerne må tage et nyt arbejde og dermed få dobbelt løn i fritsti.llingsperioden. På min opsigelse står der jeg kan få 3 måneders løn på sædvanlig vis i fritstillingsperioden.Herefter vil lønindtægter fra andet arbejde i hele fritstillingsperioden blive modregnet - kan det være korrekt?

Trine Irmang Østengaard

Tak for din henvendelse. Det er korrekt, at du som funktionær alene har krav på ”dobbelt løn” i tre måneder (kaldet minimalerstatningsperioden), og at lønindtægter fra ny arbejdsgiver herudover kan modregnes.

Kenni

Hej Trine Jeg er blevet fritstillet af min arbejdsplads men er samtidig tilknyttet en akademiuddannelse i sundheds praksis og er pt igang med at færdiggøre mit 3 modul. Idag ringer min chef så og siger at jeg ikke må færdig gøre mit 3 modul på trods af jeg først er opsagt pr 31 i 10.. Kan arbejdsgiveren forlange at jeg stopper på uddannelsen? Mvh kenni

Trine Irmang Østengaard

Kære Kenni. Tak for din henvendelse. Jeg har ikke mulighed for på det foreliggende grundlag at besvare din henvendelse og vil foreslå, at du kontakter mig telefonisk (45 88 05 55) for en drøftelse af sagen.

Trine

Hej, jeg er opsagt og har krav på 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse. Min løn er 45000 plus 5000 i arbejdsgiverbetalt pension. Udgør min fratrædelsesgodtgørelse 3 gange disse tal eller skal jeg lægge 12,5 i feriepenge oveni? Mvh Karen

Trine Irmang Østengaard

Kære Karen. Tak for din henvendelse. Din fratrædelsesgodtgørelse skal beregnes på baggrund af din grundløn samt den arbejdsgiverbetalte pension. Hvis du tillige har opnået provision, bonus eller andre løndele, skal disse tillige indgå i beregningen. Mvh Trine I. Østengaard

Steffen

Min situation er den at jeg blev fritstillet med 5 mdr løn sidste år (har kun været ansat i 2 år, men forlænget opsigesesperioden). Jeg fandt relativt hurtigt et nyt job hvilket resulterede i at jeg ”kun” fik løn i de 3 mdr som jeg var berttiget til i forhold til lovgivning. Mit spg. Er nu om jeg kan få bonus for alle 5 måneder som jeg var berettiget til såfremt jeg ikke havde fundet nyt job, eller kun for de 3 mdr som jeg fik løn i? Bonussen er resultat orienteret for hele virksomheden, og altså ikke min performance specifikt. Mvh Steffen

Trine Irmang Østengaard

Kære Steffen. Tak for henvendelsen. Som funktionær har du altid krav på minimalerstaningen svarende til 3 måneders løn. Du kan godt have et ”restkrav” herudover, hvis du i fritstillingsperioden derefter ville have opnået en højere løn inkl. bonus (samt andre løngoder) fra din tidligere arbejdsgiver end den du får fra den nuværende. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Steffen Nielsen

Hej Jeg er slut august blevet fritstillet frem til starten 2019 Er allerede i gang med jobsøgningsaktivitet. Firmaet har nu sendt en besked “jeg har en mulighed som jeg gerne vil drøfte med dig” Hvis dette er et nyt “jobtilbud” da der er kommet en ny stilling i firmaet. -hvordan stiller det mig i forhold fritstillingsperiode, både hvis jeg takker JA eller NEJ tak!? -løn nyt tilbudte job, skal det være med gammel løn eller kan de forhandle mindre ind i det nye tilbudte job? Mvh Steffen

Trine I. Østengaard

Kære Steffen. Tak for din mail. Såfremt du er funktionær har du krav på minimalerstatningen på tre måneders løn uanset om du får nyt job hos ny eller tidligere arbejdsgiver. Din tidligere arbejdsgiver kan modregne løn ud over de tre måneder (medmindre arbejdsgiveren har fraskrevet sig denne mulighed). Det vil sige, at der kan ske modregning fra december og frem. Hvis du får tilbudt et nyt job vil det være en ny situation hvor der på ny skal ske forhandling af vilkår, herunder løn. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Bodil

Hej Jeg er blevet opsagt min stilling som funktionæransat, og er siden blevet fritstillet inden fratrædelsesdato. Mit spørgsmål er om jeg har krav på G-dage, når Jeg ikke har været beskæftiget i virksomheden de sidste fire uger inden fratrædelse netop pga. min fritstilling ?

Trine I. Østengaard

Kære Bodil. Tak for din henvendelse. Som også anført ovenfor i en besvarelse fra 1/8 2017 så beror det på en række konkrete omstændigheder, om du er berettiget til G-dage betaling. F.eks. om du er medlem af en a-kasse, om du har arbejdet mindst 74 timer i en 4-ugers periode, hvad årsagen til afskedigelsen er o.s.v. Jeg kan derfor ikke på det foreliggende grundlag svare dig på, om du er berettiget til udbetaling af G-dage. Eftersom en sådan udbetaling forudsætter, at du er medlem af en a-kasse, vil jeg anbefale dig at henvende dig hos denne. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Alex Kristensen

Hej Jeg er funktionær og fritstilles i 5 måneder. Hvis jeg får nyt job i starten af fritstillingsperioden, kan der ske en modregning i lønnen (ud over de første 3 måneder) men kan der nogensinde ske modregning i en fratrædelsesgodtgørelse? Venlig hilsen Alex

Trine Irmang Østengaard

Kære Alex. Tak for din henvendelse. Når du er blevet opsagt efter du har været ansat som funktionær (eller overenskomstansat) i mange år, har du ret til en fratrædelsesgodtgørelse på 1 måneds godtgørelse, når du har været ansat i mindst 12 år og 3 måneders godtgørelse, når du har været ansat i mindst 17 år. Fratrædelsesgodtgørelsen består af din månedsløn inklusive eventuelt arbejdsgiverbidrag til en pensionsordning samt værdien af skattepligtige personalegoder som f.eks. fri bil, telefon m.v. Da der ikke er tale om løn vil der ikke kunne foretages modregning herfor i ny løn, og du får af samme årsag heller ikke feriepenge af godtgørelsen. Bemærk at der er særlige beskatningsregler for fratrædelsesgodtgørelse. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Steffen

Hej Trine Hvad sker der med de 3 md fratrædelsesgodtgørelse, efter mere en 17 års ansættelse i firmaet, hvis jeg siger ja til en tilbudt ny opstået jobmulighed i det “gamle” firma, i mens jeg er i fritstillingsperioden? Mvh Steffen

Trine I. Østengaard

Kære Steffen. Udgangspunktet er, at krav på fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2a erhverves ved opsigelsen, men forudsætter, at der sker en fratræden. Fratrædelsesgodtgørelse kan derfor kun kræves, hvis funktionæren vælger at forlade virksomheden. En genansættelse i stillingen inden fratrædelsen, der accepteres af funktionæren medfører derfor, at krav på fratrædelsesgodtgørelse mistes. Omvendt vil jeg mene, at din anciennitet bør bevares. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Pia

Hej Jeg blev fritstillet fra mandag den 9. juni hvor jeg så havde tvunget 3 ugers sommerferie (jeg er fritstillet til udgangen af oktober måned) Jeg har nu fået arbejde pr. 1.8. og jeg mener, at jeg vil få dobbeltløn til og med udgangen af september måned? eller hvordan beregnes det. Jeg har oplyst arbejdsgiver at jeg har fået arbejde pr. 1.8. Har jeg ret i min beregning? Mange hilsner Pia

Trine I. Østengaard

Kære Pia. Forudsat, at du er funktionær eller er ansat på funktionærlignende vilkår, så vurderer jeg på det foreliggende grundlag, at din beregning er korrekt. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard.

Mona Astrup Flæng Jakobsen

Hej Min arbejdsplads er gået konkurs. Har et spørgsmål omkring fratrædelsesgodtgørelse, mister man de penge hvis man får nyt arbejde. Har været ansat i 28 år, så min fratrædelsesperiode er 18 uger

Trine I. Østengaard

Kære Mona. Tak for din henvendelse. Når din arbejdsgiver som her er gået konkurs og konkursboet har valgt at opsige dig, som jeg går ud fra er tilfældet, så skal dette ske med sædvanlig eller rimelig varsel. Hvad du herefter har krav på, kommer an på de konkrete (ansættelsesmæssige) forhold, herunder den fratrædelsesaftale, som er indgået. Jeg kan oplyse, at dit krav skal anmeldes til LG (Lønmodtagernes Garantifond), som også kan være dig behjælpelig med opgørelsen af dit krav i en situation, som den, du er havnet i. Du kan se mere herom på https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Konkurs-og-ophoer/LG-hvis-din-arbejdsgiver-er-konkurs Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

susanne christensen

er i går 8/8 blevet sendt hjem som sygemeldt men er ikke syg har været til læge intet er i vejen. Hvordan takler jeg min situation. Har talt med tillidsrepræsentant og fælles tillidsrepræsentant venter på indkaldelse til tjenstlig samtale . hvordan er jeg stillet

Trine Irmang Østengaard

Kære Susanne. Det er ikke muligt for mig at besvare din henvendelse på det foreliggende grundlag. Hvorledes du er stillet vil bl.a. afhænge af den overenskomst, som du måtte være omfattet af, samt af de konkrete omstændigheder i øvrigt, som du ikke oplyser noget om. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Marie Hansen

Indtil 14. juni 2017 var jeg ansat som voksenelev i virksomhed A. Dagen efter, d. 15. juni 2017, startede jeg normal ansættelse som funktionær i virksomhed B. Ved udgangen af juni 2018, et år og 14 dage efter ansættelse, blev jeg dog opsagt, da min stilling nedlægges, og jeg er fritstillet indtil 30. september 2018. Mit spørgsmål omhandler ferie: jeg har fra virksomhed A optjent ferie svarende til 11,5 dage (på elevløn), disse er overført til Feriekonto, og jeg har dermed optjent resten, 13,5 dage, fra virksomhed B til en væsentlig højere løn. Tre af disse har jeg allerede afholdt, så der er 10,5 dage tilbage. Da jeg har et opsigelsesvarsel på 3 måneder, kan min arbejdsgiver jo ikke nå at varsle hovedferie, men de kan kræve, at jeg afholder resten af min restferie, dvs. 7 dage. Kan de kræve, at disse dage trækkes fra de 10,5 dage, jeg har til gode fra dem? Eller kan jeg selv vælge, om jeg vil bruge de feriepenge, jeg har til gode fra min elevplads, og dermed have ferien fra min nuværende arbejdsplads til gode som hovedferie? Tvinges jeg til at holde min hovedferie primært med feriepengene fra min elevplads, vil det betyde en måned med en væsentlig lavere indtægt, så derfor har det stor betydning for mig, hvordan ferien trækkes. Hvordan og hvorledes forholder det sig, når nu jeg er fritstillet i hele resten af dette ferieårs "hovedferieperiode"? Kan jeg vælge at holde min hovedferie uden for denne periode? Kan de kræve, at jeg afholder restferie, selvom jeg ikke har nok dage til gode hos dem til min hovedferie? Hvad med mine feriefridage - de betragtes som afholdt? Jeg er naturligvis interesseret i at afholde så få feriedage som muligt, mens jeg er fritstillet. Jeg er omfattet Industriens Funktionæroverenskomst. Der står ikke noget specifikt om feriefridage i hverken ansættelse eller opsigelse. I min opsigelse står der, at optjent ferie afregnes i henhold til Ferieloven. På forhånd mange tak for svar!

Trine I. Østengaard

Kære Marie. Tak for din henvendelse. Jeg forstår din henvendelse således, at du er opsagt med udgangen af juni 2018 med 3 måneders varsel, som du er fritstillet i. Jeg har noteret mig, at du har optjent 11,5 ferie dag hos tidligere arbejdsgiver og 10,5 hos den seneste arbejdsgiver – i alt 22 feriedage. Som du selv skriver, kan din arbejdsgiver ikke varsle hovedferien på 15 dage afholdt i opsigelsesperioden, men han kan godt varsle restferien afholdt. Restferien, som for dit vedkommende udgør 7 dage, anses for afholdt, når fritstillingsperioden udgør mere end 1 måned og 7 arbejdsdage. Eftersom din fritstillingsperiode udgør 3 måneder, anses din restferie for afholdt i fritstillingsperioden, og trækkes derfor fra de 10,5 dage, som du har til gode. Vedr. feriefridage anses disse for afholdt i forbindelse med fritstillingen medmindre, der er aftalt andet. Arbejdsgiveren har ikke pligt til at give et særligt varsel eller i øvrigt at indgå aftale herom. Jeg håber, at ovennævnte besvarer alle dine spørgsmål - ellers er du velkommen til at kontakte mig telefonisk. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Britt Baun

Dejlig overskuelig og let forstålig artikel - og eftersøgte egentlig en skarp og klar definition af, hvordan man kan sikre sig, at man får det man skal have i løn efter de første 3 måneder. Man kan sige en formel til beregning af minimalerstatningen, for den er ikke umiddelbart, at finde nogle steder og den er desværre årsag til mange tvists. Og som menig mand tror jeg ikke man kan gennemskue om man får det man skal have eller ej når der modregnes. Kunne man forestille sig, at I har de vise sten og havde mulighed for, at skrive det ind i artiklen? Måske som en guideline til hvad man skal være opmærksom på der helt klart skal være med i beregningen eller hvad man helt klart er berettiget til selv om der modregnes i lønnen.

Trine Irmang Østengaard

Kære Britt. Tak for din henvendelse og din ros af artiklen. Ved beregning af den ansattes eventuelle krav ud over minimalerstatningen er der ikke en decideret formel, idet der foretages en sammenligning mellem lønnen i den hidtidige stilling og den ansattes samlede indtægt fra et nyt arbejde. For overenskomstansatte, der ikke har funktionærstatus, er der fuld modregningsadgang. De pågældende har således ikke ret til minimalerstatning. Måske kan følgende eksempel på en funktionærs lønkrav ved fritstilling med modregning give dig det nødvendige overblik: Løn: 30.000 kr. om måneden. Opsigelsesvarsel: 6 måneder Afskediget den 30. juni til fratræden 31. december Fritstillet pr. 1. juli Tiltrådt nyt job den 15. juli Løn i nyt job: 15.000 kr. om måneden. Samlet krav: 6 måneders løn i opsigelsesperioden 180.000 kr. Heraf udgør minimalerstatningen 3 måneders løn svarende til 90.000 kr. Indtægt fra nyt job i fritstillingsperioden udgør (5 1/2 måneder x 15.000 kr.) 82.500 kr. I alt 172.500 kr. Funktionærens restkrav udgør derfor 7.500 kr. (180.000 kr. - 172.500 kr.) Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Britt Baun

Tusind tak for hurtigt svar - og det ser meget enkelt ud. Men har oplevet, at der er tvist om, hvordan månedslønnen skal beregnes, forstået således, at nogen mener der skal indberegnes personalegoder (fx fri bil og fri telefon) med i månedslønnen - men hvis medarbejderen beholder personalegoderne, så bliver de beskattet dobbelt. Så er der nogen der mener, at pension skal med i beregningen, men så får medarbejderen dobbelt pension af beløbet og det virker ikke korrekt. Og hvad hvis en medarbejder har bruttolønsordning - så skal minimalerstatningen vel ikke fratrækkes dette beløb selv om det er et personalegode. Så når jeg sidder og gennemgår en minimalerstatning, så har jeg svært ved, at gennemskue hvad en månedsløn i denne beregning reelt skal indeholde. Jeg ville mene det er bruttogagen + evt. tillæg (ekskl. personalegoder og pension) - altså rene løngivende løndele, men det er der desværre ikke enighed om og det står ikke klart og skarpt beskrevet nogle steder. Og på den måde er det svært, at hjælpe menig mand med, at gennemskue om de reelt har fået det de skal have. Er helt med på, at feriepengeberegningen skal stoppes - det er mere løndelene og selve indholdet i månedslønnen der er svær, at hjælpe med eller udregne.

Trine I. Østengaard

Kære Britt. Medarbejderen har ret til sin fulde løn, inklusive bonus, pension, tillæg m.v. og personalegoder som f.eks. fri bil, telefon, computer, internet, avis abonnement m.v. i hele opsigelsesperioden. Hvis du stadig er i tvivl om, hvorvidt du har fået det, som du er berettiget til, vil jeg anbefale dig at rette henvendelse til din fagforening eller en advokat, som kan bistå dig med den konkrete udregning, hvilket rækker ud over, hvad formålet er med denne brevkasse. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Peter Danielsen

Jeg er netop blevet anbragt i en partshøringsperiode på 14 dage. Den offentlige institution (ingen navne) agter at afskedige mig. Jeg er imidlertid blevet tilbudt arbejde andetsteds (privat virksomhed) med kort varsel. Er det muligt/realistisk, at blive fritstillet under partshøringsperioden ? På forhånd tak. Peter O. Danielsen

Trine Irmang Østengaard

Kære Peter. Tak for din henvendelse. Det er helt op til din nuværende arbejdsgiver, hvorvidt denne vil fritstille dig i en evt. opsigelsesperiode. Pt. er du jo ikke opsagt - og det kræver det for, at du kan blive fritstillet. Jeg vil anbefale dig at tage en drøftelse med din arbejdsgiver om opsigelse og fritstilling for at finde en løsning, som I begge kan være tilfredse med. Det står dig naturligvis altid frit for at opsige din nuværende stilling med det aftalte varsel. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Peter Overgaard Danielsen

Hej Trine, Tak for svar. Jeg går videre med sagen.. Mvh.Peter

Trine Irmang Østengaard

Kære Peter. Selv tak:-) Såfremt du får behov herfor, er du velkommen til at kontakte mig telefonisk. De bedste hilsner Trine Irmang Østengaard

Søren andersen

Hej trine Jeg har et spørgsmål.er almindelig lønmodtaget og lige fået en fyreseddel hvor jeg er fritstillet og får fuld løn i 5 uger.. Men det jeg vil høre efter er Jeg var på nathold og fik mødetillæg og natholdstillæg. skal jeg ikke have natholdstillæg nu her mens jeg er fritstillet?

Trine Irmang Østengaard

Kære Søren. Tak for din henvendelse. I fritstillingsperioden skal du have din normale løn inkl. de tillæg, som du har fået under ansættelsesforholdet, ligesom du må beholde evt. personalegoder. Hvis du ikke er funktionær, må din gamle arbejdsgiver modregne din nye løn, medmindre du er blevet garanteret, at du beholder lønnen, selvom du finder nyt arbejde. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Dorthe jørgensen

Jeg har et spørgsmål angående løn ved fritstillelse. Jeg har arbejdet på institution for misbrugere i samlet 13 år. Ved en evt fritstillelse hvor længe kan jeg da modtage løn efter opsigelse er trådt i kraft ? Jeg har 1 måneds opsigelse. Mvh Dorthe Jørgensen.

Trine I. Østengaard

Kære Dorthe. Tak for din henvendelse. Hvis du er blevet opsagt, bliver du ikke nødvendigvis fritstillet. Udgangspunktet er, at du skal fortsætte med at arbejde på samme måde som hidtil, indtil opsigelsesvarslet udløber. Hvis du selv ønsker at blive fritstillet, så du ikke længere skal møde på arbejde, er det noget, du skal forhandle dig frem til. Længden af en evt. fritstillingsperiode vil bero på den aftale, som du måtte indgå med din arbejdsgiver. Såfremt du selv har sagt op, har du ikke krav på at være arbejdsfri i opsigelsesperioden, men din arbejdsgiver kan beslutte at fritstille dig, således at du ikke skal møde på arbejde i opsigelsesperioden, som du oplyser udgør 1 måned. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Torben Jørgensen

Hvis man bliver fyret, grundet sygemelding, med udløb af ansættelse ved udgangen af en måned og arbejdsgiveren så fejlagtigt udbetaler løn den følgende måned, er den så tilbagebetalingspligtig? (jeg gjorde selv arbejdsgiver opmærksom på, at jeg ikke længere var ansat, og nu forlanger de den udbetalte løn retur). vh.

Trine I. Østengaard

Kære Torben. Tak for din henvendelse. Ud fra dine oplysninger, vurderer jeg at der er tale om en fejludbetaling fra arbejdsgivers side, som du med det samme er klar over er forkert. Du er derfor forpligtet til at tilbagebetale arbejdsgiver det beløb, som ved en fejl er udbetalt til dig. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Jens

Har en funktionær der er fritstillet en tabsbegrænsningspligt når vedkomende er studerende? Og skal denne melde sig ledig ? Vedkomende studere side løbene med jobbet, og bliver opsagt på saglig grundlag, og fortsætter sit studie. På forhånd tak.

Trine I. Østengaard

Kære Jens. Tak for dine spørgsmål. Tabsbegrænsningspligten og pligten til at melde sig ledig gælder også for studerende. Vedkommende har derfor pligt til i hele opsigelsesperioden at søge nyt arbejde og vedkommende er også underlagt en loyalitetsforpligtelse. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Lars

Ferie træk i periode som fritstillet. Jeg er blevet fritstillet fra min stilling med 6 måneder fritstilling. Spørgsmålet går på "ferie for egen regning". Jeg har optjent 19,5 feriedag inkl. 5 ferie-fri-dage hos arbejdsgiveren. Fra tidligere job i samme ferieoptjeningsår har jeg optjent 8,32 ferie dage. Alle ovennævnte ferie dage fra begge arbejdsgivere er brugt i 2017. I 2018 tager jeg 4,5 feriedage for "egen regning". Samlet har jeg derfor afholdt 32,3 feriedage og har ikke aftalt yderligere ferie med arbejdsgiveren. Mit spørgsmål går på om arbejdsgiveren uden forudgående aftale med mig kan trække yderligere 6 feriedage i april lønnen i min periode som fritstillet? Som konsekvens af fritstillingen anses resterende tilgodehavnende ferie fra optjeningsåret 2016 og 2017 for afholdt i opsigelsesperioden. Jeg er helt med på at arbejdsgiveren får en væsentlig billigere pris for at fritstille mig, men er det lovlig? På forhånd tak for hjælpen

Trine I. Østengaard

Kære Lars. Tak for henvendelsen. Når du som lønmodtager er fritstillet, anses ferie som udgangspunkt for afholdt, uanset om ferien er fastsat, hvis varslet for hovedferien på 3 måneder og varslet på øvrige feriedage på 1 måned samt feriens afholdelse kan rummes inden for fritstillingsperioden. Ud fra det af dig oplyste, ser det for mig ud som om, at dette godt kan rummes inden for de 6 måneders fritstilling. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Simona

Goddag! Jeg kender en kvinde som er under infertilitetbehandling (arbejdsgiveren har fået at vide om det) og på grund af dårligt samarbejde med leder har hun skrevet under fratrædelsesaftale!I opsigelsesperioden er hun fritstillet! Hun er ikke funktionær og opsigelsesvarslet er 60 dage !Hun vil få løn 2 måneder! Er det korrekt? I fratrædelsesaftale skriver at der vil ikke kunne ske modrening, hvis hun opnår anden indtægt i opsigelsesperioden! Har hun pligt at melde sig ledig til Jobcenter?Hvis ja, skal hun oplyse/informere Jobcenteret og A-kasse at hun forsørge at blive gravid (kunstig befrugtning)? Tusind tak!

Trine I. Østengaard

Kære Simona. Jeg er ikke bekendt med, hvor lang tid din veninde har været ansat, og ved derfor ikke, hvilket opsigelsesvarsel din veninde havde. Som udgangspunkt er det heller ikke så relevant at vide her, da du oplyser, at hun netop ikke er opsagt, men har indgået en fratrædelsesaftale med to måneders løn og fritstilling. Din veninde, som du oplyser ikke er funktionær, kan godt indgå en sådan aftale med sin arbejdsgiver - og ja, hun skal melde sig ledig i jobcentret. Såfremt din veninde var blevet opsagt og arbejdsgiveren var bekendt med fertilitetsbehandlingen kunne en opsigelse bl.a. have været i strid med ligebehandlingsloven (forudsat, at der var iværksat en egentlig behandling). Jeg mener ikke, at din veninde er forpligtet til at oplyse Jobcentret om, at hun er i fertilitetsbehandling, men det kan jo godt være hensigtsmæssigt at gøre det. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

John Jensen

Hej Jeg er blevet fritstillet som timelønnet i 3 mdr frem til 25 maj 2018. Jeg vil gerne tage et sea survival kursus mens jeg går ledig. Har man krav på at arbejdsgiveren betaler for kursus i fritstillingsperioden?

Trine I. Østengaard

Kære John. Tak for din henvendelse. Jeg kan ikke svare entydigt på dit spørgsmål, da jeg ikke kender indholdet af din kontrakt og din aftale om fritstilling, men jeg kan oplyse, at du (forudsat, at du er overenskomstansat) i en fritstillingsperiode evt. kan søge kompetenceudviklingsfonde om tilskud til kurser. Om du vil kunne opnå tilskud til et sea survival kursus vil bl.a. afhænge af om dette vil være med til at forbedre og bevare dine jobmuligheder inden for den branche som du arbejder i. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Andreas

Hej Jeg er blevet fristillet, med fuld løn i fire måneder, og med en klausul om modregning i min opsigelse. Jeg forstår at der er en formel for modregning, men jeg har ikke kunnet finde den på et officielt sted. Lige nu modtager jeg 45000,-/md plus pension (18%). Hvad sker der hvis jeg får et nyt job til en lavere løn (40.000+18%)? Hvad sker der hvis lønnen er den samme eller højere, men pensionsordningen til gengæld er dårligere (50000+13%)? Hvad gør jeg når der står i min ansættelseskontrakt, og i min opsigelse, at jeg har en PC og en telefon til rådighed, men at min tidligere arbejdsgiver bad mig efterlade min PC da jeg forlod virksomheden?

Trine I. Østengaard

Kære Andreas. Tak for din henvendelse. Jeg har ingen formel for modregning, men kan oplyse, at såfremt du får et nyt job med lavere løn i fritstillingsperioden, kan din arbejdsgiver fortsat modregne. Din arbejdsgiver trækker den løn, du skal have på din opsagte arbejdsplads fra den løn, du får på din nye arbejdsplads, således at det passer med det antal måneder der er overlap mellem de to steder. Eftersom din minimalerstatning som funktionær udgør tre måneders løn indeholdes denne i modregningen, således at du er sikret minimalerstatningen. Dit krav mod din arbejdsgiver bliver således reelt set forskellen mellem de to lønniveauer i den resterende fritstillingsperiode. Du har ret til fuld løn inkl. pension og løngoder i fritstillingsperioden, hvorfor modregningen i pensionstillægget vil følge samme linje som den ovenfor nævnte, da pensionen anses som en del af den almindelige løn. Er din nye løn højere end den gamle, vil modregningen medføre, at du ikke har noget krav på lønudbetaling over for din arbejdsgiver udover minimalerstatningen. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Merete

Hvis man er fritstillet fuldt ud til sidst i juli, og der kommer lockout, for man så fuld løn, når fratrædelse-ordningen er underskrevet sidst i marts 2018, eller skal man have strejkepenge fra a- kassen??

Trine I. Østengaard

Kære Merete. Tak for din henvendelse. I en fritstillingsperiode er du principielt ansat på lige fod med de øvrige ansatte, og din fritstilling ændrer ikke herved, uanset at du er fritaget for at stille din arbejdskraft til rådighed i perioden. Dette gælder også, når fritstillingen sker på baggrund af en fratrædelsesaftale. Derfor får du ikke udbetalt løn af din arbejdsgiver, hvis du er omfattet af en eventuel lockout. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Winnie

Hej Du skriver om at holde ferie. Jeg er pt langtidssygemeldt. Og er nu ved at blive fyret grundet nedgang i elevtal. Chefen vil ikke forhandle en fritstilling ved raskmeldingen, når jeg er klar til dette, med mindre jeg afholder alt min ferie for ferieåret 2018 i min opsigelse tid, og han så fritstillet mig efter det afholdte ferie. Dvs hvis jeg holder 6 ugers ferie ud af de 4 mdr s opsigelse, så har jeg ikke mere ferie at holde i 2018 med min familie, autist datter eller i fald af at ny arbejdsplads har kollektiv ferielukket. Må min chef kræve alle 6 uger afholdt i opsigelsesperioden?

Trine I. Østengaard

Kære Winnie. Tak for din henvendelse. Det er arbejdsgiveren, der bestemmer, hvorvidt der skal ske fritstilling. Såfremt du fritstilles, kan din arbejdsgiver - forudsat, at opsigelsesvarslet er mere end 3 måneder - kræve, at du afholder al din ferie i opsigelsesperioden. Hovedferien skal imidlertid varsles med tre måneder og din øvrige ferie skal varsles med en måned. Med andre ord kræver afholdelse af 3 ugers hovedferie og 1 uges restferie, at fritstillingsperioden er minimum 4 måneder. Eftersom du oplyser, at du har 6 ugers ferie, og du har 4 måneders opsigelse, vil din arbejdsgiver med andre ord ikke kunne kræve, at du afholder al din ferie i opsigelsesperioden, idet ca. to uger ikke vil kunne afholdes inden opsigelsesperiodens udløb. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Jan

Hej Jeg blev opsagt i oktober og er fritstillet fra medio december til 30. april. Løn forhandles/reguleres jf ansættelseskontrakten 1/1. Jeg vil høre, om man har krav på lønforhandling/lønregulering i en sådan situation?

Trine I. Østengaard

Kære Jan. Tak for din henvendelse. Du skriver ikke om du er funktionær - men forudsat du er det, så har du i henhold til funktionærloven ret til den løn, du “ville have haft, hvis du ikke var blevet fritstillet”. Funktionærloven indeholder ikke nærmere regler om, hvorledes dette beregnes. Eftersom du ved en fritstilling skal stilles på samme måde, som hvis du var i arbejde i virksomheden, vil jeg mene, at du har ret til en lønregulering. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Henrik Nielsen

Hvis du blir fyret som sælger da firmaet lukker vores salgsafd. ned og skal stå til rådighed og i din løn har Kørsel i privat bil til statens takster men har fået at vide at man ikke skal besøge kunder Hvad har man krav på

Trine I. Østengaard

Kære Henrik. Du har kun krav på befordringsgodtgørelse (kilometerpenge) efter statens takster i det omfang, at du benytter din egen bil under arbejdet, og hvis der er arbejde, som kræver befordring. Hvis ikke der er et sådant arbejde at udføre, får du tilsvarende ingen godtgørelse herfor. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Lene Haagensen

Jeg blev grundet opnormering, fritstillet efter en samtale med 2 fra menighedsråd d. 1. feb. og derefter opsagt d.13. feb 2018. med fratrædelse d.31 juli 2018, grunde til den lang fritstilling var at jeg havde haft en del overarbejde ( det viste de så godt, at jeg ikke må have, da jeg er i fleksjob, men jeg var dum nok til ikke at nægte) jeg havde også en del ferie/feriefridage til gode, de havde så også glemt, at de egentlig først skulle tilbyde mig den opnormerede stilling. Alt var såre godt da jeg gik derfra, men da opsigelsen kom stod der at jeg skulle afholde ferie/feriefridage/overarbejde i fritstillingsperioden , fint nok hvis det kun drejede sig om det der var tilbage fra ferieåret, men det viser sig nu at det også er for det nye ferieår der starter 1. maj 2018, dvs at jeg "forærer dem mere end 8 uger, det syntes jeg ikke er ok, da der slet ikke blev nævnt noget om det til samtalen. Ang at melde sig til jobcentret, har jeg telefonisk fået besked på først, at melde mig midt i juli mdr..

Trine I. Østengaard

Kære Lene Haagensen. Tak for din henvendelse. Når du bliver fritstillet, skal du som udgangspunkt holde så meget som muligt af din ferie i perioden. Arbejdsgiveren kan kræve, at du afvikler din resterende ferie, feriefridage og afspadsering i fritstilingsperioden. Hvis du ikke behøver at afholde din ferie m.v. i fritstillingsperioden, skal det fremgå af arbejdsgiverens opsigelse. Hvorvidt du kan pålægges at afholde 5 ugers ferie i fritstillingsperioden afhænger af, hvorvidt varslingsperioderne for ferien kan indeholdes i dit opsigelsesvarsel. Jeg forstår din henvendelse således, at du har et opsigelsesvarsel på 6 mdr. Eftersom varslingsperioderne er henholdsvis 3 mdr. for hovedferien og 1 mdr. for øvrig ferie, kan hele din ferie indeholdes i dit opsigelsesvarsel. Din arbejdsgiver har derfor overholdt varslingsreglerne, og du er forpligtet til at afholde de 5 ugers ferie i fritstillingsperioden. Det af dig om det nye ferieår anførte, stiller jeg mig uforstående over for. Det er fortsat således, at optjeningsåret er fra 1/1 - 31/12 mens ferieåret er fra 1/5 til 30/4, hvorfor det, som du skriver ikke rigtig giver mening for mig. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

lene haagensen

Mange tak for svaret... Jeg er nu også selv blevet klar over reglen, men mener, at menighedsrådet burde have fortalt om det, da vi havde mødet, hvori de oplyser, at de vil opsige mig, den dag var det slet ikke på tale, grunden til, at jeg fik en ekstra måneds opsigelse var da også fordi jeg havde overarbejde, men som det er nu, betaler jeg jo selv for det arbejde jeg udførte ekstra i kirken. Jeg havde 16 feriedage + overarbejde svarende til 2 uger til gode i det nuværende ferieår, dem forstår jeg godt at de vil tage men, at de også kan tage fra det nye ferieår har jeg svært ved at godtage, det bliver 8 uger alt i alt. Og skulle min opsigelse ikke stemme overens med det aftalte til samtalen og samtidig være sendt til mig i partshøring ? Et helt andet spørgsmål, jeg var på dagen, hvor samtalen finder sted sygemeldt og har ikke rask meldt mig på noget tidspunkt, er jeg så egentlig ikke stadig sygemeldt?? Hvordan er reglerne hvis jeg nu finder nyt arbejde inden opsigelsen ender og derved ikke kan afholde ferie, er den så bare spildt? Venlig Hilsen Lene Haagensen

Trine I. Østengaard

Kære Lene Haagensen. Dine supplerende spørgsmål rækker ud over, hvad der med rimelighed kan forventes besvaret i brevkasseform. Du er naturligvis velkommen til at kontakte mig eller en af mine kolleger, såfremt du ønsker juridisk bistand i sagen. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Peter Qvist

Jeg blev opsagt i okt 2016 og havde 6 måned opsigelse men blev fristillet efter 3 måneder. jeg starter så på et nyt job 1 jan 2017. skal min nye arbejdsgiver indbetale ferie for hele året eller kan han modregne de 4,32 dag som mit tidligere arbejdsgiver har indbetalt så han kun skal indbetale 20,7 dag m.v.h Peter Qvist

Trine I. Østengaard

Kære Peter. Jeg kan ikke helt få dine oplysninger til at stemme. Jeg vil foreslå, at du kontakter mig telefonisk på 45 88 05 55 for en drøftelse af sagen. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Poul Erik Jensen

Jeg er med udgangen af 2017 blevet opsagt fra mit job (funktionær), og med 4 måneders opsigelse. Mit spørgsmål drejer sig om, hvilken løn jeg skal have i opsigelsesperioden. Er det den løn, som jeg havde i december 2017 og hele 2017, eller er det den løn jeg havde, hvor jeg kun var på halv tid? Jeg var indtil oktober 2016 ansat på halv tid. En kollege skulle i gang med et kursus, som sluttede i december 2017, hvorfor der blev lavet en aftale gældende for hele den periode, hvor han var på kursus. Han var afsted på kursus 5-6 uger ad gangen (4 gange) og på arbejde den øvrige del af perioden. I aftalen lavede vi en gennemsnitsberegning, så jeg fik samme løn hver måned uafhængigt af hvordan kususperioder m.m. faldt. Jeg var således på fuld tid, når kollegaen var på kurus, og på halv tid, når han var hjemme.

Trine I. Østengaard

Kære Poul Erik. Tak for din henvendelse. Det er ikke muligt at svare på dine spørgsmål uden at kende det eksakte indhold af din ansættelsesaftale og den aftale, som er indgået efterfølgende mellem dig og din arbejdsgiver. I den forbindelse skal det bl.a. vurderes, om den aftale, som I har indgået er en specifik aftale vedrørende en bestemt periode med et på forhånd aftalt sluttidspunkt. Hvis det er tilfældet, så vil jeg umiddelbart mene, at du i opsigelsesperioden skal udføre deltidsarbejde og honoreres i overensstemmelse hermed. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

LiseLotte

I situationen: Arbejdsgiver opsiger ansat. Og i samme øjeblik får ansatte til at notere og underskrive ´frasiger mig løn i resterende periode´ mod mundtlig aftale om fritstilling (den sidste måned). Må man godt stilles ringere end funktionærloven? Er den skriftlige aftale om ingen løn gældende (den ansatte i opsigelsesøjeblikket er naturligvis chokkeret, og kender ikke sine fulde rettigheder)? Vh, LiseLotte

Trine I. Østengaard

Kære Lise Lotte. Tak for din henvendelse. Bestemmelserne i funktionærloven er som udgangspunkt ufravigelige, og kan derfor ikke fraviges til ugunst for en funktionær heller ikke ved aftale mellem parterne. Det vil bero på en helt konkret vurdering om den aftale, der er indgået mellem arbejdsgiveren og funktionæren er gyldig, hvor bl.a. indholdet af aftalen og den måde, som aftalen er tilblevet på, vil indgå. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Line

Hej Trine, Jeg blev fritstillet som studentermedarbejder, da min arbejdsplads blev opkøbt. Jeg har fået "fuld" løn (15 timer om ugen) i 4 måneder som følge heraf og har ikke være været på arbejde i perioden. Jeg kan nu se at der ikke er blevet betalt feriepenge af min løn for de 4 måneder. Jeg kan dog se at de har betalt mig ca. 700 kr. for meget hver måned, i forhold til hvad jeg er berettiget til i følge min kontrakt. Kan det passe at en arbejdsgiver kan udbetale feriepenge gennem lønnen direkte i forbindelse med en fritstillingsperiode i stedet for at indbetale dem til feriefonden?

Trine I. Østengaard

Kære Line. Tak for din henvendelse. Udbetaling af feriepenge kan godt ske direkte til dig som lønmodtager, hvis du under ansættelsen har fået ferie med løn og du i forbindelse med fratrædelsen afholder ferie. Du bør være opmærksom på, at du ved en fritstilling anses for at have afholdt din ferie i fritstillingsperioden, hvis denne udgør mindst 3 måneder. Din ferie kan dog kun anses for afholdt, hvis du faktisk har holdt fri, og ikke hvis du for eksempel er startet på et nyt arbejde, som hindrer dig i at holde ferie. Udbetaling kan også ske når en lønmodtager fratræder og kun har optjent i alt under 750 kr. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Anne Marie

Hej Trine :-) Jeg er blevet opsagt i november 2017 med fratrædelse 31.07.18 i fuld overensstemmelse med min kontrakt. Jeg er opsagt, fordi virksomheden lukker pr. 31.05.18. Aktiviteterne bliver overtaget af vores moderselskab, som ligger i et andet land. Hvis jeg bliver fritstillet pr. 31.05.18 og får nyt job 01.06.18, skal jeg så have løn i de 2 måneder? (så jeg får dobbeltløn) Og kan de andet end fritstille mig? Kan de forlange, at jeg arbejder for moderselskabet i de 2 måneder? Vi har fået at vide, at moderselskabet overtager alle forpligtelser. Jeg har planlagt ferie 3 uger i juli. Hvad med det? På forhånd tusind tak for svar. Med venlig hilsen Anne Marie

Trine I. Østengaard

Kære Anne Marie. Tak for din henvendelse. Hvis du er funktionær og du efter at være blevet opsagt i november 2017 bliver fritstillet pr. 31. maj d.å., og du i fritstillingsperioden får nyt arbejde, har du som funktionær med et opsigelsesvarsel på mindst 3 måneder krav på at oppebære løn fra din gamle arbejdsgiver fra du bliver fritstillet og indtil du fratræder ultimo juli d.å. Dette følger af minimalerstatningsreglen. Vedrørende ændringer i jobindholdet, så kan en arbejdsgiver altid ændre ansættelsesvilkårene med øjeblikkelig virkning, såfremt ændringerne er ubetydelige. Hvis der imidlertid er tale om betydelige ændringer, har du krav på et varsel svarende til opsigelsesvarslet. En overflytning til et helt andet arbejde, end det, som du oprindelig er ansat til, vil typisk være at betragte som en væsentlig ændring, men vurderingen heraf beror på en konkret vurdering. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Anita Kvist

Jeg er blevet opsagt pr. den 1. marts 2018 og er fritstillet t.o.m. den 30. juni 2018. Jeg er sygemeldt med arbejdsrelateret stress og depression siden den 30. oktober 2017. Jeg havde i min partshøring bl.a. skrevet, at jeg ville have mine 100 "flex"timer og al min restferie (20 feriedage, 37 særlige ferietimer fra optjenings år 2016 og 20 overførte særlige ferietimer fra optjeningsåret 2015) udbetalt. Det var aftalt med min leder før min sygemelding, at jeg skulle afvikle alle dagene/timerne, da jeg ikke ønskede det udbetalt. Jeg har så i dag modtaget min opsigelse hvor de skriver, at jeg vil få udbetalt mine 100 "flex"timer på min sidste løn. Samtidig skriver de at ferie og særlig ferie optjent i 2016 eller tidligere anses som afviklet efter gældende regler og i fritstillingsperioden anses 2 ugers ferie optjent i 2017 eller tidligere for afholdt efter gældende regler. De har aldrig bedt om en mulighedserklæring og jeg har ikke haft en konkret samtale med min leder. Det eneste min leder havde sagt til mig, var at jeg bare skulle tage mig god tid til at komme ovenpå igen. Det skal lige sige, at jeg er den 5. medarbejder ud af 12 under den samme leder som er gået ned med stress. Der var en fyringsrunde den 29. januar 2018 hvor der skulle afskediges 100 medarbejdere (på grund af effektivisering) og der valgte de at "slippe" af med mig. Stillingen bliver ikke sparet væk, men bliver genbesat. Mit spørgsmål er, kan de virkelig inddrage min restferie når jeg er sygemeldt ? Det drejer sig om 20 feriedage og i alt 57 særlige ferietimer. Jeg har kun afviklet 5 feriedage i perioden den 1. maj 2017 til den 29. oktober 2017. Der er jo klart en årsag til, at jeg er gået ned med stress.

Trine I. Østengaard

Kære Anita. Tak for henvendelsen. Når du som her er blevet opsagt og fritstillet kan din arbejdsgiver forlange, at din ferie skal afvikles i den periode du er fritstillet. Din arbejdsgiver behøver ikke at give dig særskilt besked herom. For at din arbejdsgiver kan anse din ferie som afholdt, skal både ferievarslet og ferien kunne rummes indenfor opsigelsesperioden. Foreligger der feriehindringer i form af sygdom, vil du som arbejdstager imidlertid ikke skulle afholde optjent ferie uanset varsler. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Turid Ania Sørensen

Hej Trine, Jeg er opsagt og fritstillet og har både fået varslet 3 ugers hovedferie + 1 uges hovedferie i maj 2018. Så hvis jeg i maj måned har et andet arbejde, kan den forrige arbejdsgiver ikke krævet den varslede ferie afholdt, vel? Samtidigt har arbejdsgiver ikke afgivet retten til at modregne i en evt. ny løn for maj måned. Mvh Turid

Trine I. Østengaard

Kære Turid. Tak for din henvendelse. Når du som her har ferie til gode, anses den for afviklet, hvis varslet og ferieperioden kan placeres inden for fritstillingsperioden. Såfremt du får nyt job, inden du har kunnet afholde din ferie, har du ret til at tage din ferie med dig, medmindre du er fritstillet uden at din forrige arbejdsgiver har adgang til at modregne i din løn fra den nye arbejdsgiver. I relation til modregningsretten kan jeg oplyse, at der for funktionærer gælder en minimalerstatning på 3 måneder, som sikrer, at funktionærer opnår mindst 3 måneders løn i tilfælde af fritstilling forudsat, at funktionæren ikke udøver konkurrerende virksomhed. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

ulla madsen

Hvis jeg er fritstillet (4 mdr) til fratrædelse 30.6. og dermed er tvunget til at afholde min ferie i fritstillelsesperioden, hvad sker der så med ferietillægget, som jeg normalt modtager ultimo juni hvert år? Har jeg stadig krav på at få det udbetalt? BH Ulla

Trine I. Østengaard

Kære Ulla. Tak for henvendelsen. Såfremt du er ansat med løn under ferie, og du har været ansat helt eller delvist i kalenderåret forud for ferieåret, har du udover din løn krav på et ferietillæg på 1% af din ferieberettigede løn. Da du først fratræder efter 1. maj, er udgangspunktet, at du har ret til at få udbetalt ferietillægget (hvilket normalt sker med april eller maj lønnen), hvis du afholder optjent ferie med løn inden fratrædelsen den 30. juni d.å. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Steffen

Hej Trine Jeg har i juni 2017, opsagt en funktionæransat. Vedkommende blev fritstillet i de 6 måneders opsigelsesvarsel og havde sidste lønudbetaling d. 31/12 17. Det er mig bekendt at vedkommende ikke har meldt sig ledig uden ydelse, hvilket bl.a. har betydet at hun efter 1/1 18 at have meldt sig ledig. Umiddelbart herefter har hun meddelt at vi skal betale 3 G-dage. Mit spørgsmål er: Hvor langt tilbage kigger man på 4 ugers reglen for opnåede arbejdstimer? Og gør det noget særligt, at hun ikke har meldt sig ledig uden ydelse i umiddelbar forlængelse af hendes opsigelse i sommer? mvh Steffen

Trine I. Østengaard

Kære Steffen. For at tage det sidste først, så har det forhold, at arbejdstageren ikke har meldt sig ledig i forlængelse af opsigelsen i sommeren 2017, den i ovennævnte artikel angivne betydning, nemlig at du som arbejdsgiver kan afvise at udbetale løn. Vedrørende G-dage, så beror det på en række konkrete omstændigheder om arbejdstageren er berettiget til G-dage betaling, og jeg kan derfor ikke på det foreliggende grundlag svare på, hvorvidt arbejdstageren her er berettiget til udbetaling af G-dage. Generelt om G-dage kan det oplyses, at arbejdstageren kun har ret til betaling for G-dage, når vedkommende har faktiske arbejdstimer for samme arbejdsgiver svarende til fuld arbejdstid på 2 uger i løbet af en 4 ugers periode forud for opsigelsen. Alle de timer, som der er udbetalt løn for medregnes. Dette gælder tillige eventuelle overarbejdstimer. De timer, hvor der ikke arbejdes, men der for eksempel i stedet udbetales løn under ferie, sygdom eller i forbindelse med en fritstilling tælles derimod ikke med. I dette tilfælde forlænges den nævnte 4 ugers periode bagud. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Lisa

Jeg er første arbejdsdag efter endt barsel blevet opsagt. Uden advarsel. Årsagen er at jobbet er flyttet til udlandet. Jeg fik tilbud om at flytte med, hvilket jeg sagde nej tak til. Virksomheden har på den baggrund fritstillet mig. Jeg kan nu 2 måneder efter (hvor jeg stadig modtager fritstilling løn) se at min gamle stilling er genoprettet i Denmark. Samme adresse og nøjagtig samme job beskrivelse. Hvordan skal jeg forholde mig til dette. Må de det? Er det et krav at jeg søger den (jeg skal jo bevies at være aktivt jobsøgende)? Med venlig hilsen Lisa

Trine I. Østengaard

Kære Lisa. Du er opsagt med den begrundelse, at din stilling er flyttet til udlandet. Dette er – naturligvis forudsat, at stillingen også reelt er flyttet til udlandet – en saglig grund til at opsige dig. Såfremt det viser sig, at stillingen alligevel ikke er flyttet til udlandet, er situationen en anden, og jeg vil i den situation anbefale dig at kontakte en advokat eller din fagforening. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Mona

Jeg var ansat som fleksjobber på gammel ordning i en butik, som lukkede d.31.12.17.Jeg har opsigelsesperiode indtil d.31.05.18.Der skete så det, at jeg gik psykisk helt ned med flaget( det er også af psykiske årsager jeg har fleksjob)og blev sygemeldt sidst i november og stadig er det. Nu har jeg så fået det noget bedre efter psykologhjælp og har fået nyt job, når jeg er klar. Det bliver så fleksjob på ny ordning. Jeg er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, men vil det bare blive trukket i flekslønstilskuddet i det nye job, så jeg slet ikke får nogen økonomisk kompensation? Venlig hilsen Mona

Trine I. Østengaard

Kære Mona. Tak for din henvendelse. Jeg kan imidlertid ikke svare entydigt på dit spørgsmål ud fra de foreliggende oplysninger. Hvorvidt det kan have en betydning, at du går fra den gamle ordning til den nye fleksjobordning er jeg ikke bekendt med. Jeg vil anbefale dig at rette henvendelse til din bopælskommune, som er den kommune, der beregner det konkrete tilskud og i den forbindelse fremlægge samtlige af dine oplysninger for dem. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Pia Christensen

Hej tak for fine svar. Mit problem er at min datter er blevet syg i et forløb hvor hun har halv orlov til at studere . Det vil sige er på halv løn. Hun er ikke rask men lægerne skønner at hun måske vil have godt af at genoptage studie som er halvtids. Hun vil blive fyret nu efter lang tids sygdom kan hun blive fritstillet og prøve studiet af som deltidssygemeldt, lægernes opfordring. Hun er funktionær og har 6 måneders opsigelse fra arbejdsgivernes side. Hun får også lige nu fortsat SU under sygdom. Tak for hjælpen venlig hilsen Pia

Trine I. Østengaard

Kære Pia. Tak for din henvendelse. Jeg er glad for, at du finder besvarelserne nyttige. Såfremt din datter fritstilles i opsigelsesperioden betyder det, at hun ikke har nogen arbejdsforpligtelse over for arbejdsgiveren dog således, at ansættelsen fortsat består. Fritstillingen indebærer derfor, at arbejdsgiveren er forpligtet til at betale løn i opsigelsesperioden – også løn under sygdom. Hvis din datter genoptager sit studie vil det være en konkret vurdering, hvorvidt hun stadig kan betragtes som delvist sygemeldt. Hvis ikke, er udgangspunktet, at hun for at kunne opnå løn i fritstillingsperioden, skal melde sig ledig i jobcentret og søge nyt arbejde mens hun er fritstillet. Også her vil det bero på en helt konkret vurdering, hvilke krav, der stilles til hendes indsats for at opnå ny ansættelse for derved at begrænse arbejdsgiverens tab, og det skal ses i forhold til de realistiske muligheder herfor. Henset til, at din datter er funktionær, vil hun i en fritstillingssituation i hvert fald have krav på minimalerstatningen på 3 måneder. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Jan

Jeg var sygemeldt et godt stykke tid af min fratrædelseperiode. Jeg raskmeldte mig d. 1 november 2017 og blev fritstillet i den forbindelse. Jeg fratræder officielt min gamle stilling d. 28 feb. 2018. For at leve op til min forpligtelse for tabsbegrænsning, brugte jeg hele november måned på, at søge en pokkers masse jobs, samt gå til en masse jobsamtaler. Jeg fik et nyt job med tiltrædelse 1 december 2017. Jeg har derfor ikke haft mulighed for, at afholde min optjente restferie. Jeg havde regnet med og håbet på, at jeg kunne afholde min optjente ferie i februar ( altså inden min fratrædelse er definitivt overstået), men nu får jeg beskeden, at den tolkes som værende afholdt i november. Kan det virkelig passe, at man er forpligtet til at søge job, imens man afholder ferie??? Jeg føler mig ærlig talt snydt!

Trine I. Østengaard

Kære Jan. En fritstilling fungerer automatisk som et pålæg fra arbejdsgivers side om, at du i videst muligt omfang skal holde din ferie i opsigelsesperioden. Ved fritstilling behøver din arbejdsgiver ikke udtrykkeligt at varsle din ferie til afholdelse. Din opsigelsesperiode skal imidlertid stadig kunne overholde de tidsmæssige varsler for hovedferie og øvrig ferie/restferie (på henholdsvis tre og en måned). Hvis du som her har øvrig ferie/restferie til gode, skal fritstillingsperioden altså med andre ord være på mindst en måned og ti arbejdsdage, før ferien kan anses for afholdt. Eftersom du først er fritstillet den 1. november kan din øvrig ferie/restferie derfor ikke anses for afholdt i november måned. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Jacob

Hej, Jeg har sagt mit job op efter 6 måneders ansættelse, og står med et lille problem ift. firmatelefon: Jeg havde et råderum på 3000kr til en ny tlf. og lagde selv yderligere 2200kr så jeg kunne få en bedre model. Nu står jeg til at skulle forlade virksomheden, men hvad med denne telefon? Er jeg forpligtet til at købe min virksomheds andel ud, eller skal de købe mig ud? De er ikke interesseret i at købe mig ud, da det vil betyde den næste der skal eje telefonen også vil skulle ligge en egenbetaling. Jeg er omvendt ikke interesseret i telefonen da jeg får en ny på mit nye arbejde, og jeg vil skulle betale en for høj værdi for telefonen ift. hvad jeg sælge den for til en privat. Hænger jeg på den, eller er det min nuværende arbejdsgivers pligt at købe min andel ud igen? Håber I har et svar, og evt. noget jeg kan referere til overfor min nuværende arbejdsgiver.

Trine I. Østengaard

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Såfremt du og din arbejdsgiver ikke oprindeligt har indgået en aftale om, hvem telefonen tilhører, så tilkommer ejendomsretten til denne i princippet jer begge. Du og din tidligere arbejdsgiver bør derfor søge at finde en aftale som tilgodeser jer begge. Såfremt din tidligere arbejdsgiver ved indkøbet har accepteret, at du købte en dyrere telefon og han/hun ønsker at beholde telefonen til din efterfølger, finder jeg det rimeligt, at din tidligere arbejdsgiver betaler din udgift helt eller delvist. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Mette

Hvis man er fritstillet efter en opsigelse med begrundelse i sygdom af ukendt varighed, hvordan gælder reglerne for afholdelse af ferie/rejse da? pft Mette

Trine I. Østengaard

Kære Mette. Tak for henvendelsen. Du er i fritstillingsperioden forpligtet til at sygemelde dig, hvis sygdommen forhindrer dig i at afholde ferie i fritstillingsperioden. Du har herefter krav på at få udbetalt ferien i stedet. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Mette

Hej Trine Tak for dit svar. Vil det sige at jeg godt kan holde ferie, når jeg er fritstillet efter en opsigelse grundet i sygdom af ukendt varighed. Skal jeg oplyse dette nogensteder? pft Mette

Søren

Hej Trine Hvor finder man lovtekst omkring at begrænse arbejdsgivers økonomiske skade, ift med fritstilling. Mit jobcenter har undersøgt flere gange og mener ikke jeg skal være tilmeldt uden ydelse. Pft Søren

Trine I. Østengaard

Kære Søren. Tak for din henvendelse. Tabsbegrænsningspligten følger af de almindelige erstatningsregler og kan udledes af retspraksis på området. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Linda Jensen

Hvis man har et flexjob og bliver fritstillet. Og man så selv skaffer sig et nyt arbejder som de gerne vil lave som et Flexjob og man så går i gang. Man begynder og får løn. Alt på samme vilkår som tidligere. Nu kommer kommunen så i den 28. december og trækker 8.500,00 i flexydelsen fordi man har fået dobbeltløn (fra det gamle job da man jo var fritstillet indtil 31.12.17) og fra det nye job hvor man har været siden slut oktober. Kan kommune det?

Trine I. Østengaard

Kære Linda. Tak for din henvendelse. Såfremt du er ansat i et fleksjob og opnår fleksløntilskud fra kommunen som tilskud til din løn, vil størrelsen af dette tilskud afhænge af dine øvrige indtægter, herunder lønindtægt fra dit fleksjob. Ved beregningen af størrelsen af tilskuddet medtages alle dine indtægter og du er derfor forpligtet til at oplyse kommunen om alle indtægter, herunder bl.a. udbetaling af feriepenge, bonus, sygedagpenge og løn fra andet arbejde. Eftersom du i en periode har modtaget løn fra både din tidligere og din nuværende arbejdsgiver, er det således min vurdering, at kommunen kan inddrage begge lønindtægter ved beregningen af fleksløntilskuddet, hvilket jeg formoder er baggrunden for, at kommunen har modregnet et beløb stort kr. 8.500,00 i dit flekslønstilskud. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Michelle

Hej Trine Jeg har et spørgsmål i forhold til fritstilling, minimalerstatning og kontraopsigelse. Hvis man bliver fritstillet med minimalerstatningsperiode på 3 måneder, men med fuld modregning hvis man fx får job hos samme arbejdsgiver, fx en kommune. Så vælge man at kontraopsige sig selv for så at tiltræde sit nye job. Frasiger man sig så alle "rettighederne" man har under sådan en fristilling/minimalerstatningsperiode? Vh Michelle

Trine I. Østengaard

Kære Michelle. Tak for din henvendelse. Ansættelsesforholdet ophører definitivt ved kontraopsigelse. Såfremt du er fritstillet med minimalerstatningsperiode på 3 måneder og du kontraopsiger din stilling, fordi du har fået andet arbejde, vil jeg mene, at minimalerstatningen ikke kan udgøre et beløb svarende til lønnen længere end til udløbet af opsigelsesperioden. Vær imidlertid opmærksom på, at du ikke nødvendigvis mister retten til en eventuel fratrædelsesgodtgørelse ved langvarig ansættelse efter funktionærlovens § 2a. Det vil her være fratrædelsestidspunktet, der er afgørende for, om du har ret til godtgørelsen. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Bjarne Lynge Nielsen

Mine forældre er ved at blive skilt efter 50 års ægteskab. Min far driver nogle virksomheder men har ikke særeje i disse. De købte for et par år siden en bil, som min mor har kørt i og er blevet beskattet af, men nu skal afleveres fordi hun ikke længere hjælper i virksomheden og derfor ikke har løn. Han kræver nu at bilen afleveres inden Jul, da virksomheden har lukket resten af året. Dvs. hun bliver beskattet af bilen året ud, men har den ikke i Julen, hvor hun har stort behov for at kunne køre. Hvordan er reglerne mht. aflevering af sådan en bil? Bilen er i øvrigt indregistreret i min fars navn privat og burde derfor være en del af bodelingen? Iflg. firmaets bogholder er den dog optaget i virksomhedens anlægsregnskab.

Trine I. Østengaard

Kære Bjarne. Tak for din henvendelse. Indledningsvis bemærkes, at jeg i det følgende alene tager stilling til de ansættelsesretlige forhold i din henvendelse og ikke eventuelle bodelingsmæssige forhold. Jeg vil anbefale jer at undersøge, om der står noget om fri bil i din mors ansættelseskontrakt. Det forekommer ofte, at der er taget stilling til aflevering af fri bil ved opsigelse i en medarbejders ansættelseskontrakt. Spørgsmålet afhænger dog også af, om din mors opsigelses- eller fritstillingsperiode først udløber ultimo december, eftersom din mor i så fald ville have ret til fri bil eller kompensation herfor indtil dette tidspunkt. Dette gælder imidlertid kun, hvis andet ikke er aftalt. Såfremt din mor har behov for bistand vedr. bodelingen, kan jeg henvise til min kollega advokat Dennis Holm Pedersen dehp@advodan.dk Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Oliver Nielsen

Hej. Er blevet fritstillet med 6 måneders løn og besked om, at mit gamle firma ikke vil håndhæve tabsbegrænsningspligten, men dog vil benytte sig af modregningsretten, hvis jeg får nyt job. Kan jeg blive medejer af en nystartet virksomhed, der p.t. ikke tjener det helt store, uden at risikere at fortabe min ret til 6 måneders løn? Jeg skal kun indtræde for 10% ejerskab og lige nu er der stort set ingen indtægter i selskabet, men en masse udgifter. Jeg har læst et svar på en anden spørgeside, hvor advokaten siger, at arbejdsgiver har ret til modregning, selvom man ikke tjener noget i sin nye virksomhed - altså at der kan modregnes alene fordi man stifter en virksomhed. Kan det virkelig passe? Eller har det noget at gøre med om man har tabsbegrænsningspligt eller ej?

Trine I. Østengaard

Kære Oliver. Tak for din henvendelse. Din arbejdsgiver kan ikke foretage modregning i din løn, hvis du ikke har nogen indtægt fra den nystartede virksomhed endnu. Det er derimod omdiskuteret, om en fritstillet medarbejder opfylder sin tabsbegrænsningspligt ved opstart af selvstændig virksomhed i en fritstillingsperiode, eftersom indtægten typisk er meget lav i starten. Forholdet er ikke endeligt afklaret i retspraksis, og du kan derfor risikere at miste dit lønkrav fra din tidligere arbejdsgiver under henvisning til, at du ikke opfylder din tabsbegrænsningspligt. Hvis du imidlertid melder dig ledig i fritstillingsperioden og aktivt søger nyt job vil du bibeholde lønkravet. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Michael Lindkvist

Hej Advodan Jeg har opsagt min stilling pr. 30/11 og stopper med udgangen af december, jeg er ikke fritstillet, og passer mit normale job såsom ordremodtagelse samt tilkald, mit spørgsmål er så følgende.: Jeg har fri bil (hvidplade), men er blevet bedt om at afleverer alle mine effekter (bil,mobil og diverse i virksomheden den 21 december, er der en regel eller lov om at jeg skal kompenseres for dette, da jeg ikke har effekterne i hele måneden, eller må arbejdsgiveren vælge og lade vær?? Jeg ser frem til at høre fra Jer Med venlig hilsen Michael Lindkvist

Trine Irmang Østengaard

Kære Michael. Tak for din henvendelse. Jeg vil anbefale dig at gennemgå din ansættelseskontrakt, da reglerne om fri bil typisk er indskrevet i en ansættelseskontrakt. Hvis ikke andet er aftalt, er udgangspunktet, at du har ret til fri bil i hele opsigelsesperioden. Såfremt din arbejdsgiver nægter dig dette, vil du have krav på kompensation i stedet for. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Helle

Hej Trine Når en ny løn skal modregnes i den gamle løn, skal arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag da indregnes som en del af den nye løn, eller er det alene almindelig løn?

Trine Irmang Østengaard

Kære Helle. Tak for din henvendelse. Et pensionsbidrag anses for at være en så sædvanlig og naturlig del af en arbejdsaftale, at det betragtes som en del af lønnen, uanset om pensionsbidraget betales af arbejdsgiveren eller den ansatte. Derfor skal pensionsbidraget medregnes som en del af din nye løn, når der skal foretages modregning. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Jens

Kære Trine Hvis man er opsagt og fristillet med en opsigelsesvarsel på 3 måneder er man så stadig pålagt at søge job? Jeg vil hellere bruge tiden til at opkvalificere mig. Mange tak for din tid

Trine Irmang Østengaard

Kære Jens Tak for din henvendelse. Udgangspunktet er, at man som medarbejder har en tabsbegrænsningspligt, mens man er fritstillet, og derfor skal man aktivt skal søge nyt job i fritstillingsperioden. Såfremt du er funktionær, har du imidlertid krav på en minimalerstatning svarende til 3 måneders løn, uanset om du får et nyt job i fritstillingsperioden. Du er derfor som funktionær ikke forpligtet til at begrænse din arbejdsgivers tab i denne periode, og det er derfor min vurdering, at du kan bruge fritstillingsperioden på at opkvalificere dig. Dette gælder imidlertid kun, hvis du er funktionær, eller hvis du er omfattet af funktionærloven via en overenskomst eller ansættelseskontrakt. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Heidi

Hej Jeg er blevet opsagt, men har efterfølgende fået en mail fra min arbejdsgiver om at jeg kan blive fritstillet. Han skriver dog, at hvis jeg kommer i job inden ophør af fritstillingsperioden, er de (min arbejdsgiver) ikke forpligtet til at betale løn. Som jeg læser forskellige artikler og i funktionærloven (jeg er ansat som funktionær), så har jeg ret til min løn i de 3 måneder i opsigelsesperioden uanset om jeg får nyt job inden opsigelsesperioden udløb. Jeg håber, at du mulighed for at svare på ovenstående? På forhånd tak. Hilsen Heidi

Trine Irmang Østengaard

Kære Heidi. Tak for din henvendelse. Det er rigtigt forstået, at du har ret til løn i de første 3 måneder af fritstillingsperioden, hvis du er funktionær. Dette kaldes også ’minimalerstatningsreglen’. Din arbejdsgiver er derfor forpligtet til fortsat at udbetale løn i denne periode, selv om du får et nyt arbejde. Hvis din arbejdsgiver herefter gør gældende, at I blot kan aftale jer ud af denne regel, kan jeg oplyse dig om, at dette ikke er muligt. Minimalerstatningsreglen er ufravigelig, og du har derfor et ufravigeligt krav på løn i de første 3 måneder af fritstillingsperioden. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Heidi

Kære Trine Mange tak for dit svar. Bare for at jeg forstår det ret, så har jeg ret til fuld løn i de to måneder hvor jeg også modtager løn fra en ny arbejdsgiver? Eller har jeg blot ret til differencen mellem min gamle og min nye løn (forudsat at min nye løn er lavere end min gamle) i henhold til 'minimalerstatningsreglen'? Hvis jeg kræver dette, er der jo så stadig en risiko for at min nuværende arbejdsgiver afviser fritstillingen. På forhånd tak. Venlig hilsen Heidi

Trine irmang Østengaard

Kære Heidi. Du har ret til fuld løn i første 3 måneder af fritstillingsperioden. Du kan derfor oppebære dobbelt løn i denne periode. Det er først efter udløbet af perioden, at du alene har krav på differencen mellem den gamle og nye løn. Dette får dog kun betydning, hvis din opsigelsesperiode er længere end 3 måneder. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Heidi

Så vidt jeg kan læse mig til, så har funktionærloven ingen selvstændige bestemmelser om fritstilling. Refereres der til anden lovgivning og/eller retspraksis? Man kunne forestille sig en aftale om fritstilling og en formulering fra min arbejdsgivers side, der taler om lønmodregning, såfremt jeg får andet job. Aftalen om lønmodregning ville blive tilsidesat efterfølgende, hvis den var funderet i funktionærloven, men jeg er i tvivl om, hvor bestemmelserne er funderet (anden lovgivning og/eller retspraksis). På forhånd tak. Venlig hilsen Heidi

Trine Irmang Østengaard

Kære Heidi. Selv om begrebet ’fritstilling’ ikke fremgår direkte af ordlyden af funktionærlovens § 3, dækker bestemmelsen netop en fritstillingssituation. Selve minimalerstatningsreglen fremgår af funktionærlovens § 3, stk. 2. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Michael

Hej Jeg er funktionæransat og er grundet besparelser blevet opsagt pr. 30/10 med sidste arbejdsdag 31/1-2018. Jeg er ifølge kontrakt ansat til 37 timer pr. uge. Samtidig står der også at evt. overarbejde skal afspadseres. Jeg har arbejdet mange timer i virksomheden og har derfor oparbejdet 245 overarbejdstimer i 2017- svarende til 384 timer med procenttillæg som selvfølgelig kan dokumenteres med logbog. Jeg har været ansat siden marts 2016. I 2016 havde jeg næsten lige så mange overarbejdstimer men har ikke krævet dem udbetalt / afspadseret. Jeg har set mig selv som en god og loyal medarbejder (og det mener arbejdsgiveren også ifølge den udtalelse som jeg har fået) og at dette har været en del af mit bidrag til en virksomhed som har det svært. Jeg er nu i en alder, 50+ hvor jeg skal finde det rigtige job da det formentlig ikke bliver nemmere jo ældre jeg bliver. Derfor vil jeg gerne bruge min opsigelsesperiode til at søge job og opsummere mine kompetencer på nogle kurser. Jeg har bedt min arbejdsgiver om at jeg vil afspadsere timerne for i år (som ca passer med de resterende 10 uger af min opsigelse periode) Dette nægter arbejdsgiver med henvisning til at jeg ikke kan komme så lang tid efter for at bede om mine overarbejdstimer, at der i øvrigt ikke er tid til afspadsering i november og december. Mine spørgsmål går så på: om mine timer er forældede ? hvis de ikke er, om jeg kan kræve at afspadsere dem ? om jeg kan tilbyde at "gå" tiden ud og så få dem udbetalt ? I øvrigt kunne det være interessant og vide om mine 2016 timer er forældede ?. Hvis jeg får brug for advokatbistand er det så en "sag" som i vil går ind i ?

Trine I. Østengaard

Kære Michael. Din henvendelse rækker en del over den rådgivning, som er mulig at give i dette forum, ligesom en behørig vurdering vil kræve et nærmere kendskab til sagens omstændigheder. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, såfremt du ønsker at vi skal bistå dig i sagen. Henvendelse kan ske til undertegnede på trio@advodan.dk eller på tlf. 45 88 05 55. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Anette

Hej Kan man lave en aftale om fritstilling og samtidig møde om fx. 3 dage om ugen for at færdiggøre opgaver, hvis det er ok med arbejdsgiver? Eller kan man lave en aftale om fritstilling to mdr. inde i opsigelsen på de sidste to måneder?

Trine I. Østengaard

Kære Anette Tak for din henvendelse. Ved en fritstilling giver din arbejdsgiver endeligt afkald på din arbejdskraft. Der er derfor ikke tale om en fritstilling, såfremt du fortsat møder 3 dage om ugen. I kan derimod sagtens aftale, at du alene fritstilles de sidste to måneder af opsigelsesperioden, således at du kan nå at afslutte dine arbejdsopgaver forinden. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Søren Madsen

Hej Jeg er blevet opsagt i mit nuværende job i en kommune pga. besparelser. Jeg har lidt over 18 års anciennitet og er funktionæransat. Jeg har derfor 6 mdr. opsigelse og er berettiget til 3 mdr.s godtgørelse. Jeg er opsagt pr. den 01.11.17 og perioden udløber derfor i april 18 Jeg har forhandlet med dem omkring fritstilling med ikræfttræden pr. den 01.01.18 og perioden ud. Det lød jo meget godt. Jeg har nu modtaget skrivelsen vedr. aftalerne omkring min fritstilling. Der er et afsnit som jeg "studser" over, som lyder: "Såfremt Søren Madsen opnår anden beskæftigelse inden 30. april 2018 uden for Kommunen, vil der blive foretaget modregning i lønnen fra det nye arbejde uden hensyntagen til funktionærlovens § 3, da fritstillingen er efter Søren Madsens eget ønske." Mine spørgsmål er følgende: Har det indflydelse på muligheden for at oppebære dobbeltløn, hvis jeg fandt nyt arbejde fra den 15. januar 2018, når de skriver at det var mit eget ønske at blive fritstillet? Er det korrekt, at man ikke kan oppebære dobbeltløn hvis man får arbejde indenfor samme kommune? På forhånd tak for svaret mvh Søren Madsen

Trine I. Østengaard

Kære Søren. I anledning af din henvendelse, kan jeg oplyse, at det ikke umiddelbart har betydning for din adgang til at oppebære dobbelt løn, at det er dit eget ønske, at du bliver fritstillet. Det er dog helt almindeligt, at der bliver foretaget modregning under en fritstillingsperiode, såfremt man får nyt arbejde i perioden. Som følge af funktionærlovens § 3 kan der dog ikke foretages modregning i de første 3 måneder. Hvis du derfor er fritstillet pr. 1. januar 2018, kan der først foretages modregning i din løn pr. 1. april 2018. Du vil derfor ikke modtage dobbelt løn i den sidste måned af din fritstillingsperiode, da din tidligere arbejdsgiver kan foretage modregning her. Derudover fremgår det af visse fratrædelsesaftaler, at såfremt man opnår ny ansættelse inden for samme kommune eller region, er der adgang til modregning i lønnen allerede fra ansættelsestidspunktet hos den nye arbejdsgiver, og ikke først efter de nævnte 3 måneder. Jeg kan se, at der i det fremsendte afsnit også står ”uden for Kommunen”, hvilket formentlig må betyde, at der gælder andre regler, hvis du opnår et nyt arbejde inden for samme kommune. Da jeg dog ikke kender til samtlige vilkår i din fratrædelsesaftale, er det vanskeligt for mig med sikkerhed at fastslå, om du også har ret til at oppebære dobbelt løn, hvis du får et nyt job inden for samme kommune. Jeg forestiller mig dog, at dette står et sted i din fratrædelsesaftale. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Søren Madsen

Hej igen Der skulle være en byretsdom fra 2012, der siger, at når den opsagte selv ønsker en fritstilling så må arbejdsgiver modregne uden hensyntagen til funktionærlovens paragraf 3.....

Trine irmang Østengaard

Kære Søren. Tak for din henvendelse. Det er korrekt, at det følger af retspraksis, at en arbejdsgiver i visse tilfælde har adgang til modregning, selv om dette vil indebære en fravigelse af funktionærlovens § 3. Arbejdsgiveren skal dog kunne bevise, at det er medarbejderen, der selv har ønsket at blive fritstillet. Dette løses typisk ved, at der mellem parterne indgås en fratrædelsesaftale, hvor det er aftalt, der kan ske modregning uden hensyn til minimalerstatningsreglen. Dette var netop tilfældet i byretsdommen fra 2012, og det var blandt andet derfor, at arbejdsgiveren fik medhold i, at der kunne foretages modregning. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Sabine Gaarsvig

Når man bliver fritstillet i af arbejdsgiveren, hvornår har skal firmaet udbetale penge for G-dage, når man bliver ledig, dette syntes jeg er lidt svært at finde ud af. Har læst at der står mange steder, at så forlænges 4 ugers perioden tilsvarende. Venligst forklar dette. På forhånd tak.

Trine I. Østengaard

Kære Sabine. Tak for din henvendelse. Din arbejdsgiver skal først udbetale G-dage, når dit fritstillingsperiode er udløbet, og dette er under forudsætning af, at du opfylder betingelserne for at få udbetalt G-dage. Du skal eksempelvis have meldt dig ledig hos din a-kasse, og din arbejdsgiver skal kun betale G-dage, hvis det er arbejdsgiveren, der har opsagt ansættelsesforholdet. Herudover gælder der et beskæftigelseskrav d.v.s., at du som medarbejder kun har krav på G-dage, hvis du de sidste 4 uger før arbejdsophøret har haft et antal arbejdstimer, der svarer til mindst 2 ugers fuld arbejdstid. I dit tilfælde vil denne 4-ugers periode blive afbrudt, fordi du er fritstillet. Derfor forlænges 4-ugers perioden på den måde, at man ser længere tilbage end de seneste 4 uger. Hvis du eksempelvis har været fritstillet de seneste 5 dage inden arbejdsophøret, ser man på de 4 uger, der ligger før de 5 dages fritstilling. Jeg håber, at ovenstående bringer lidt klarhed over din situation. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Nikita

Hej Jeg blev i udgangen af august opsagt gr. nedskæring. Fandt ud af de ville out-source og nedlægge vores arbejdsplads. Fik at vide i min opsigelse at sidste dag på arbejdspladsen var 30. sep. og jeg derefter ville blive fritstillet de resterende 2 mdr. De var venlige nok til at hjælpe med jobsamtaler hos deres samarbejdspartnere, som skulle overtage. Fik en stilling hos dem, med lidt mindre i løn. Jeg har så herefter den første uge fundet ud af at den stilling slet ikke er mig. Det er stressede forhold og konstant overarbejde der ikke bliver varslet og har derfor besluttet ikke at fortsætte hos det firma. Mit spørgsmål lyder på om det har nogen konsekvenser for min fritstilling?

Trine I. Østengaard

Kære Nikita Tak for henvendelsen. Du kan som udgangspunkt opsige dit nye job uden, at dette får konsekvenser for fritstillingen hos din tidligere arbejdsgiver. Du skal dog være opmærksom på, at der gælder en tabsbegrænsningspligt i fritstillingsperioden, hvorfor du er forpligtet til at søge nyt job i den resterende del af fritstillingsperioden. Din tidligere arbejdsgiver kan kræve dokumentation for dette. Såfremt du er funktionær, eller på anden vis er omfattet af funktionærloven, vil du dog have krav på fuld løn fra din tidligere arbejdsgiver i de første 3 måneder af fritstillingsperioden, uanset om du får nyt job i denne periode eller ej. Tabsbegrænsningspligten får derfor først betydning, hvis du har et opsigelsesvarsel, der er længere end 3 måneder. Jeg forstår din henvendelse således, at dit opsigelsesvarsel alene er 3 måneder. Du har derfor fortsat krav på fuld løn fra din tidligere arbejdsgiver i den resterende del af fritstillingsperioden, hvis du kan betegnes som funktionær. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Stefan

Hej Jeg blev ansat i et firma som funktionær 1/10-16. Jeg blev så fyret pga omstrukturering og fritstillet, den 28/8-17. Med 3 måneders opsigelse. På min opsigelse står der, at jeg skal nå at holde resten af min ferie i opsigelsesperioden. Men kan de kræve det når jeg allerede havde afholdt det ferie som jeg havde optjent i det firma og det som står på feriekonto er fra min gamle arbejdsgiver? Mvh

Trine I. Østengaard

Kære Stefan. Tak for din henvendelse. Eftersom dit opsigelsesvarsel er på 3 måneder, kan din arbejdsgiver alene kræve, at du afholder din restferie i fritstillingsperioden. Dette gælder alene den ferie, som du har optjent hos din nuværende arbejdsgiver. Du har derfor fortsat krav på udbetaling af beløbet på FerieKonto, som hidrører fra din tidligere arbejdsgiver. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Tina

Jeg er opsagt og har 6 mdrs opsigelse, da jeg har være ansat i 10 år. Hvad sker der hvis jeg får et job hurtigt og IKKE er blevet fritstillet endnu? Skal jeg så sige op med 1 mdr varsel og bortfalder lønnen så? Og hvis jeg når at blive fritstillet inden jeg evt får nyt job. Modregnes lønnen så? Mvh Tina

Trine I. Østengaard

Kære Tina. Tak for din henvendelse. Såfremt du får et nyt job i opsigelsesperioden, og ikke er fritstillet, vil det være nødvendigt, at du selv siger op hos din nuværende arbejdsgiver, det vil sige kontraopsiger. Dermed bortfalder lønnen efter udløbet af dit opsigelsesvarsel på 1 måned. Såfremt du derimod bliver fritstillet, inden du får et nyt job, kan din nuværende arbejdsgiver først foretage modregning efter 3 måneders fritstilling som følge af ”minimalerstatningsreglen” i funktionærloven. Efter disse 3 måneder vil der være adgang til modregning i lønnen fra dit eventuelle nye job i den resterende del af fritstillingsperioden. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Søren Løkkegaard

Hej Trine. ifm med outsourcing står vores afdeling over for en opsigelse med fritstilling. Vi har alle rådighedsvagt som er time betalt. Og da den ikke er en fast del af lønnen mener arbejdsgiver ikke, at den skal udbetales under fritstilling. Men jeg mener der har været en lign. sag med en sygeplejerske. Hvor rådighedsbeløb blev udbetalt da denne ansås som en forventelig del af lønnen. Vi har et fast interval på 4 uger, som er skemalagt Desuden modtog vi sidste år skriftelig varsling fra HR hvor der står, at vi skulle gå fra et vagt interval på 3 uger til nu 4 uger. Det bliver vel ikke mere fast end det. Fagforeningen mener vi har ret til beløbet under fritstillingen. Hvad siger lovgivningen ? pft Søren

Trine I. Østengaard

Kære Søren. Tak for din henvendelse. Det afgørende for vurderingen er, om rådighedsvagterne forekommer kontinuerligt, og derfor kan betragtes som en forventelig del af lønnen. Såfremt dette er tilfældet, har du også krav på dette beløb under din fritstilling. Dette fremgår ikke direkte af lovgivningen, men kan udledes af retspraksis på området. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Pia

Hej, jeg blev fritstillet d. 1/2-17 med 6 mdrs. løn. har stadig ikke fået et job, så jeg har modtaget løn i hele fritstillingsperioden. Optjener jeg feriepenge i de 7 mdr. af 2017 (til brug 2018-19)? Mit gamle firma har ikke overført nogle feriepenge for ferieåret 2017-18, da de har skrevet i opsigelsen at ferien skal afholdes i fritstillingsperioden, men kan det være rigtigt at 5 ugers ferie skal afholdes på 3 mdr. (maj-jul)? På forhånd tak for svar. M.v.h. Pia

Trine irmang Østengaard

Kære Pia. Tak for din henvendelse. Først og fremmest kan jeg oplyse, at du fortsat optjener ret til feriepenge i din fritstillingsperiode, eftersom du modtager din sædvanlige løn i perioden. Hvorvidt du kan pålægges at afholde 5 ugers ferie i fritstillingsperioden afhænger af, hvorvidt varslingsperioderne for ferien kan indeholdes i dit opsigelsesvarsel. Jeg forstår din henvendelse således, at du har et opsigelsesvarsel på 6 mdr. Eftersom varslingsperioderne er henholdsvis 3 mdr. for hovedferien og 1 mdr. for øvrig ferie, kan hele din ferie indeholdes i dit opsigelsesvarsel. Din arbejdsgiver har derfor overholdt varslingsreglerne, og du er forpligtet til at afholde de 5 ugers ferie i fritstillingsperioden. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Mette E

Hej MIn stilling som Teamleder vil blive nedlagt i en struktur ændring snarrest. Jeg er så blevet tilbud en anden stilling men på et lavere niveau ( som jeg ikke er interesseret i ) eller en fratrædelsesordning. Jeg har været ansat i 1 år og 4 måneder - Hvilke krav har jeg i forhold til en fratrædelse ordning? ( ud over min normale 3 måneder funktionær) . Er der andet jeg har krav på eller ? Vh Mette

Trine I. Østengaard

Kære Mette. Tak for din henvendelse. Forudsat at den tilbudte stilling adskiller sig væsentligt fra den nedlagte stilling, så kan du betragte dig som opsagt af din arbejdsgiver. Såfremt du er funktionær, har du derfor krav på et opsigelsesvarsel på 3 måneder. Eftersom du alene har været ansat i 1 år og 4 mdr., giver lovgivningen dig som udgangspunkt ikke krav på andet i forbindelse med din fratræden. Du skal dog være opmærksom på, hvorvidt der er aftalt andet i din ansættelseskontrakt. Der kan eksempelvis være aftalt en fratrædelsesgodtgørelse ved arbejdsgiverens opsigelse. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Ditte P. Christiansen

Hej Jeg er blevet opsagt uden at blive fritstillet. Jeg er funktionær og har 4 mdrs opsigelse. Jeg har været sygemeldt indtil nu, hvor jeg raskmeldes. Min chef har lovet mig at han ikke vil tvinge mig til at komme på arbejde, men giver mig fri med løn de 4 mdr det drejer sig om. Jeg har en virksomhed (enkeltmandsvirksomhed) ved siden af som hobbyvirksomhed. Skal jeg melde mig ledig, hvis min tanke er at gøre min hobbyvirksomhed til mit levebrød? Og skal jeg kontra opsige for at kunne gøre dette? og vil jeg kunne komme i klemme i systemet ved at starte min egen virksomhed op mere seriøst end den er nu? (Der går lidt tid før jeg kommer til at tjene noget på min egen virksomhed.) Vh Ditte

Trine Irmang Østengaard

Kære Ditte Tak for din henvendelse. Hvis du er fritaget fra arbejdspligten i din opsigelsesperiode, men samtidig modtager sædvanlig løn, må dette sidestilles med en fritstilling. Her gælder der særlige regler, som du skal være opmærksom på. Først og fremmest gælder der fortsat en loyalitetspligt, hvilket indebærer, at du ikke må påbegynde konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden. Ud fra din henvendelse kan jeg dog ikke vurdere, om din hobbyvirksomhed vil være i konkurrence med den virksomhed, som du er ansat i på nuværende tidspunkt. Du skal derudover være opmærksom på, om der i din ansættelseskontrakt er en kunde- eller konkurrenceklausul, da dette kan medføre, at loyalitetspligten også gælder en vis tid efter fritstillingsperiodens udløb. Såfremt din virksomhed ikke er konkurrerende virksomhed, er der som udgangspunkt intet til hinder for, at du påbegynder denne. Du skal dog være opmærksom på, at du skal overholde din tabsbegrænsningspligt i fritstillingsperioden. Ifølge retspraksis er det uklart, om opstart af selvstændig virksomhed er tilstrækkeligt for at opfylde tabsbegrænsningspligten, eftersom indtægten typisk er meget lav i starten. Derfor bør du enten kontraopsige eller melde dig ledig og søge job i fritstillingsperioden for at være sikker på, at du opfylder dine forpligtelser over for din arbejdsgiver. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Peter N

Hej Trine, I forbindelse med omstruktureringer varsler vi en medarbejder henholdsvis ændrede arbejdstider og henholdsvis nedgang i løn, som følge af organisatoriske ændringer samt ændret ansvar (fra daglig leder til intet ansvar). Dette er tilsyneladende en traumatisk oplevelse for medarbejderen, hvorfor hendes ægtefælle den efterfølgende dag sygemelder hende. Vi modtager den første lægeerklæring fra medarbejderens læge efter anmodning inden for rimelig tid, vi har en løbende dialog med kommunens virksomhedskonsulent, og vi tilbyder arbejdstager at vende gradvist tilbage til arbejdet - men alt afvises pure. Arbejdstager vælger i stedet efter et sygdomsforløb på ca. 6 uger (svarende til lægeerklæringens varighed) at involvere hendes fagforening. Fagforeningen kan imidlertid ikke anfægte varslingen, som er sagligt begrundet, ikke diskriminerende i forhold til alder, køn el. andet. 3 måneder senere, efter anmodning fra kommunen indkaldes medarbejderen til en mulighedssamtale på kommunen (neutral grund) med deltagelse af kommunens virksomhedskonsulent, hvor arbejdstager møder med en fagforeningsrepræsentant og hendes ægtefælle. Arbejdstager ønsker igen at diskutere varslingen. Dette afvises, og mulighedssamtalen gennemføres - igen tilbydes medarbejderen at vende tilbage til arbejdsstedet med en væsentlig nedsat arbejdstid (1-2 timer hver anden dag). Arbejdstager har imidlertid ikke gjort sig nogle overvejelser om at vende tilbage, og svarer afvisende til ethvert forslag om hendes tilbagevenden til arbejdspladsen. I forlængelse af mødet accepterer vi som arbejdsgiver at holde et møde med fagforeningens repræsentant alene, som kommer med et oplæg til et forlig, hvor: - vi, som arbejdsgiver, ikke skal anmode om flere lægeerklæringer - medarbejderen fortsat er sygemeldt, og fritstilles i resten af opsigelsesperioden ved eventuel raskmelding. Under evt. fritstillingsforløb afvikles ferie/feriefridage i videst mulige omfang på sædvanlige vilkår som ved en afskedigelse - vi, som arbejdsgiver, udarbejder en afskedigelse begrundet ved strukturelle ændringer, som tilbagedateres og i øvrigt ikke anfægtes af arbejdstager. - der udbetales sædvanlig fratrædelsesgodtgørelse, jf. funktionærloven. Efter drøftelser med en rådgiver, accepterer vi dette forlig, eftersom forliget svarer til tilsvarende vilkår, som havde vi opsagt medarbejderen fremfor at have varslet ændrede ansættelsesforhold. Det betyder, at vi i dette forløb har udsigt til en udgift svarende til 6 måneders løn + 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse + feriepenge/godtgørelse for feriefridage. En ikke ubetydelig udgift for en virksomhed med 10-15 ansatte. Medarbejderen raskmelder sig efter 5 måneder og 19 dage, men medarbejderen har ikke fremlagt dokumentation for at hun har tilmeldt sig Jobcenteret og i øvrigt dokumenteret, at hun er/har været aktivt jobsøgende. Hun er nu i arbejde ca. 3-4 uger efter endt fritstillingsperiode. I forbindelse med opgørelsen udbetaler vi ikke G-dage, da dette ikke er omfattet af forliget. Fagforeningen anfægter dog naturligvis dette under henvisning til anden lovgivning. Spørgsmålene er således: 1. Kan vi anmode om dokumentation for tilmelding til Jobcenteret og i øvrigt at arbejdstager har været aktivt jobsøgende? 2. Kan vi - og i såfald med hvilken hjemmel evt. afvise udbetaling af løn i fritstillingsperioden (12 dage) + for de 3 G-dage med henblik på at begrænse vore tab?? Ovenstående er et stærkt forenklet resume af forløbet - forud har arbejdstager presset øvrige ansatte til at bryde i gråd, været meget dominerende og egenrådig, og vi har modtaget klager fra såvel leverandører som kunder; hvorfor en bortvisning havde været det rette valg. På forhånd tak for hjælpen!

Peter N

Vi har besluttet at betale G-dage, for at få afsluttet sagen uden videre diskussioner med HK.

Trine I. Østengaard

Kære Peter. Jeg har noteret mig, at I har besluttet at betale G-dage. I relation til din henvendelse i øvrigt henvises til min besvarelse ovenfor. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Trine I. Østengaard

Kære Peter. Jeg har noteret mig, at I har besluttet at betale G-dage, hvorfor denne besvarelse alene vedrører dit spørgsmål 1. Som udgangspunkt kan arbejdsgiver, når arbejdstager er fritstillet kræve dokumentation for tilmelding til Jobcentret og dokumentation for, at arbejdstager er aktiv jobsøgende. I den situation, som du beskriver, hvor arbejdstager er sygemeldt og parterne har indgået en aftale om fritstilling ved raskmelding og en sådan raskmelding først er sket efter 5 måneder og 19 dage, er det alene de resterende dage op til de 6 måneder (d.v.s. ca. 11 dage), hvor tabsbegrænsningspligten gælder. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Winnie Bruun

Er jeg som tidligere funktionærlønnet og nu fritstillet de næste 5 måneder berettiget til G dage udbetaling?

Trine I. Østengaard

Kære Winnie. Tak for din henvendelse. Det beror på en række konkrete omstændigheder, om du er berettiget til G-dage betaling. F.eks. om du er medlem af en a-kasse, om du har arbejdet mindst 74 timer i en 4-ugers periode, hvad årsagen til afskedigelsen er o.s.v. Jeg kan derfor ikke på baggrund af dine sparsomme oplysninger svare dig på, om du er berettiget til udbetaling af G-dage. Eftersom en sådan udbetaling som sagt forudsætter, at du er medlem af en a-kasse, vil jeg anbefale dig at henvende dig hos denne. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Heidi

Hej, Ultimo maj blev jeg opsagt på mit arbejde efter 5,5år og har ialt 4 mdrs opsigelse. Begrundelse for afskedigelse er opstrukturering. Jeg aftalte med min daglige chef at blive juni måned for at lave oplevering til den nye medarbejder som skal overtage min stilling, og derefter fritstilles pr 30. Juni. Jeg har mundtlig aftalt med min chef, at jeg inden 30juni skulle afholde mine feriefridage, da som hun sagde; at disse ikke kunne overføres til min feriekonto. De resterende feriedage som ikke blev afholdt ville blive overført til feriekonto. Jeg har bekræftelse af denne aftale på en mail fra min chef. D. 29. Juni modtager jeg fritstillelsesbrevet fra firmaets CEO, heri står der at alt min ferie vil blive trukket i fritstillelses perioden. Jeg ved godt dette er de gængse funktionær regler, men også derfor at jeg har aftalt og fået bekræftelse fra min chef på det andet,som vi har aftalt. Samtidig står der at de forbeholder sig retten til at kalde mig ind med en dags varsel. Men kan de det når det er en fritstilling?? Troede kun det var når det er en suspension? Jeg har ikke skrevet under på fritstillingen, da den efter min mening ikke er som vi aftalte. Jeg har påpeget det overfor min chef, og fået svar tilbage at hun synes hun har været rigelig large og egentlig bare kunne ha forlagt at jeg arbejdede perioden ud. Kan de godt trumfe deres fritstillingsbrev igennem, eller kan jeg nægte at skrive under hvis de ikke ændre det til det vi har aftalt?? Og kan de inddrage min fritstilling? Håber I kan svarer på mine overstående spørgsmål Mvh. Heidi

Trine I. Østengaard

Kære Heidi. Tak for din henvendelse, som bliver for omfattende til at besvare her på siden. Du er imidlertid velkommen til at ringe mig op. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Peter

Hej Jeg er p.t. fritstillet (i 6 mdr.) funktionær. Hvis man eks.vis får nyt arbejde i den sidste måned, kan man så nøjes med at meddele denne startdato samt den nye (evt. lavere) månedsløn via mail og samtidig fraskrive sig retten til de ca. 14 dages modregning (for ikke at fremlægge nyt ansættelsesbevis)? Mvh Peter

Trine Irmang Østengaard

Kære Peter. Tak for din henvendelse. Du skal dokumentere ansættelsestidspunktet og lønnen over for din tidligere arbejdsgiver. Dette har den tidligere arbejdsgiver krav på. Det kan f.eks. ske ved fremsendelse af ansættelseskontrakten eller ved, at du fremsender en erklæring fra din nuværende arbejdsgiver om ansættelsestidspunkt og løn. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Dorthe Meyer

Hvordan er det mht. Et mobilabonnementet jeg har via bruttolønstræk når er bliver opsagt. Jeg har talt med minudbyder der siger at mit abb. Er bundet til dec 2017. Og jeg vil have mit tlf nr med mig da jeg har haft det i mange år. Mvh Dorthe Meyer

Trine I. Østengaard

Kære Dorthe. Jeg forstår din henvendelse således, at der er tale om et telefonabonnement, som du har tegnet privat, og i så fald kan du, med mindre der er aftalt andet med din arbejdsgiver, tage telefonnummeret med dig. Du har krav på at beholde eventuelle personalegoder i en opsigelses- eller fritstillingsperiode. Du vil altså i denne periode få betalt dit telefonabonnement, hvis dette er en del af ansættelsesaftalen. Efter denne periode må du selv betale herfor. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Claus Pedersen

Hejsan, Først tak for de informative svar der gives på diverse spørgsmål. Jeg har også et: Jeg er blevet fritstillet og har nu søgepligt...OK med det. Men er der nogen praksis for hvad jeg skal søge? Jeg har arbejdet på kontor i 35 år, men kan nuværende arbejdsgiver kræve at nu jeg søger fx timelønnet fabriksarbejde i fritstllingsperioden? Hilsen Claus

Trine Irmang Østengaard

Kære Claus. Selv tak:-) Du er kun forpligtet til at søge en anden passende stilling. Du er derfor ikke forpligtet til at søge en stilling, der ligger væsentligt fra den branche, som du er i. Tabsbegrænsningspligten er således ikke ubegrænset. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Maria

Hej Jeg blev opsagt pr. 27/1-2017 med umiddelbar fritstilling med løn i fire måneder. Jeg er studerende uden SU, studiet foregik ved siden af job med min arbejdsgivers velsignelse. Jeg vidste ikke at jeg skulle melde mig ledig i jobcenteret, men har søgt omkring fem stillinger indtil videre, deltaget i karrieremesse og søgt studierelevante praktikstillinger. Nu beder min arbejdsgivers advokat om dokumentation for min jobsøgningsindsats. Mit spørgsmål er: Skal man være meldt ledig i jobcentret for at leve op til min tabsbegrænsningspligt? Vh Maria