PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Fritstillet? Sådan er dine rettigheder

Hvad må du egentlig, når du er fritstillet efter en fyring? Må du fx finde et nyt job, og skal du holde din ferie i perioden? Her fortæller advokat Trine Irmang Østengaard, hvordan du juridisk kommer godt igennem din opsigelsesperiode.
Som fritstillet medarbejder har man en række rettigheder, men også forpligtelser over for arbejdsgiveren

Hvis du bliver fyret, skal du som udgangspunkt møde på arbejde i hele opsigelsesperioden. Nogle arbejdsgivere vælger dog at fritstille deres medarbejdere. Og selvom det umiddelbart giver en frihed for medarbejderen, skal man passe på med at forveksle det med en lang, lønnet ferie.

”Som fritstillet medarbejder har man en række rettigheder, men også forpligtelser over for arbejdsgiveren. Går man galt i byen på den konto, kan man risikere at stå over for en bortvisning eller et erstatningsansvar. Den vigtigste huskeregel er, at du stadig er ansat i fritstillingsperioden,” siger advokat Trine Irmang Østengaard fra Advodan Lyngby.

Du får stadig løn

Selvom du ikke udfører arbejde for din arbejdsgiver under en fritstilling, har du stadig ret til fuld løn i opsigelsesperioden. Som udgangspunkt får du også stadig eventuelle personalegoder som fx fri telefon og fri bil. Du har ligeledes krav på arbejdsgiverbetalt pension i opsigelsesperioden, hvis du ellers har krav på dette som del af din ansættelseskontrakt eller en gældende overenskomst.

 

Husk at melde dig ledig

Du har pligt til at søge nyt arbejde, mens du er fritstillet og det anbefales, at du melder dig ledig i jobcentret i fritstillingsperioden, også selv om du ikke kan modtage ydelser som f.eks. dagpenge i fritstillingsperioden. Hvis ikke du søger nyt arbejde kan din arbejdsgiver afvise at betale din løn. Derfor bør du gemme alle ansøgninger, således du kan dokumentere, at du har været jobsøgende.

Du må gerne tage nyt arbejde

Ifølge Trine Irmang Østengaard må du gerne starte på et nyt arbejde, mens du er fritstillet og stadig er ansat i den gamle virksomhed. I fritstillingsperioden kan arbejdsgiveren modregne din indtægt fra et nyt arbejde i den løn, som skal udbetales i fritstillingsperioden. Er du funktionær, må arbejdsgiveren imidlertid ikke modregne din indtægt for de første tre måneder (kaldet minimalerstatningsperioden). I den periode kan du altså få "dobbelt løn".

Du skal dog stadig være loyal over for din tidligere arbejdsgiver og overholde alle kunde- og konkurrenceklausuler. Det vil sige, at du fx ikke må starte hos en konkurrent eller selv starte konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden.

 

Afholdelse af ferie

Når du bliver fritstillet, betyder det, at du som udgangspunkt (medmindre du og din arbejdsgiver har aftalt andet, og det fremgår af opsigelsesskrivelsen) skal holde så meget som muligt af din ferie i fritstillingsperioden. Dette gælder selv om du og din arbejdsgiver ikke forud for fritstillingen har aftalt ferie og selv om arbejdsgiver ikke måtte have oplyst dig om det i forbindelse med fritstillingen.

Ferien skal dog kun afholdes, hvis den kan varsles behørigt, og feriedagene kan holdes inden fratrædelsen. Hvis ikke der fremgår andet af din ansættelseskontrakt, så skal sommerferie varsles med tre måneder, mens restferie skal varsles med en måneds varsel.

Når du bliver fritstillet, optjener du i øvrigt stadig ret til ferie i opsigelsesperioden.

Få det på skrift

Først og fremmest skal du være sikker på, at du rent faktisk er blevet fritstillet og ikke fx suspenderet. Det afgørende er, at du er blevet stillet helt frit. Forskellen er, at som fritstillet har du ikke pligt til at udføre arbejde for din arbejdsgiver i opsigelsesperioden. Derimod kan en suspenderet medarbejder godt blive kaldt på arbejde med en dags varsel, hvis der er behov for det.

Trine Irmang Østengaard anbefaler derfor, at du får alle detaljer omkring din opsigelse på skrift, herunder hvad arbejdsgiver forventer af dig i opsigelsesperioden, hvis du samtidig er fritstillet.

Vil du vide mere?

90 kommentar

0 / 700 tegn

Anni

Hej Trine Jeg er blevet opsagt og fritstillet af min arbejdsgiver. Jeg er funktionær, og blev opsagt og fritstillet, med udgangen af oktober og havde en måneds opsigelse. Jeg har taget et vikarjob fra den 3/11 t.o.m 31/12 21. Det vil sige at jeg oppebærer dobbeltløn i hele november måned, og har så yderligere en måned i vikariatet, så jeg skal melde mig ledig den 1/1-22. Hvordan skal jeg forholde mig til at jeg har oppebåret dobbeltløn i November måned, vil der blive modregnet noget i min understøttelse pr. 1. januar 2022 På forhånd tak for hjælpen Anni

Trine Irmang Østengaard

Kære Anni Når du som her er fritstillet i mindre end tre måneder, har du som funktionær ret til fuld løn fra din oprindelige arbejdsgiver uden modregning, selv om du opnår indtægt fra nyt arbejde. Jeg kan ikke se, at der er grundlag for at foretage modregning i din understøttelse pr. 1/1 2022 henset til at du i november 2021 har modtaget dobbelt løn. Mvh

Pia

Hej Trine Min arbejdsgiver gik konkurs ultimo september. Jeg fandt hurtigt nyt job, som jeg startede primo oktober. Nu har jeg fået besked fra fagforeningen, at min løn fra det nye arbejde bliver modregnet, hvad LG udbetaler til mig fra min konkursramte arbejdsgiver??? Kan det virkelig passe, at jeg bliver “straffet” for hurtigt at komme i arbejde igen??

Trine Irmang Østengaard

Kære Pia. Hvis du er funktionær og dit opsigelsesvarsel er på 3 måneder eller derunder, og du har søgt og har opnået tilsagn om løn fra LG, er du berettiget til at modtage løn i opsigelsesperioden fra LG, uanset om du har fået nyt arbejde og dermed ny lønindkomst. Hvis du har et opsigelsesvarsel på mere end 3 måneder er LG kun forpligtet til at udbetale din løn for de første 3 måneder (minimalerstatningsperioden), og kan modregne i lønnen for den resterende del af opsigelsesperioden.

Mille

Hej Trine Jeg er fleksjobber og et blevet fritstillet. Jeg var funktionæransat, og blev fritstillet med aftale om fuld løn i 4 mdr uden modregning ved nyt job. Kommunen siger så at jeg ikke må få dobbeltløn fordi jeg stadig arbejder der, og de fratrækker det. Her er mit spørgsmål så. Den ligestillingslov og forskelsbehandlingslov som fleksjobbere er beskyttet af så der netop ikke forekommer forskelsbehandling.... Burde den ikke gælde her? I min optik skal man, som du også skriver, ikke være til rådighed på jobbet når man er fritstillet. Kun hvis man er suspenderet. Så arbejder man der vel i princippet ikke? Og er berettiget på ligefor med alm ansatte der fritstilles? De havde fået dobbelt?

Trine Irmang Østengaard

Kære Mille. Tak for henvendelsen. Selv om du er fritstillet i opsigelsesperioden, så er du stadig ansat med løn indtil fritstillingsperiodens udløb. I relation til dit spørgsmål om evt. ulovlig forskelsbehandling har jeg brug for flere oplysninger for at kunne besvare dit spørgsmål. Jeg foreslår derfor, at du ringer mig op på 45 88 05 55. Mvh

Rikke

Hej Trine Manden er blevet fritstillet. Han er ikke funktionær. Firmaet har betalt hans sidste løn, hvor der står ledighedsdage beløb, han har fået et beløb langt over satsen, og han er heller ikke ledighed, da han har fundet andet job. Skal man gøre firmaet opmærksom på dette?

Trine Irmang Østengaard

Kære Rikke. Tak for din henvendelse. Selv om en arbejdsgiver som udgangspunkt bærer ansvaret for, at det er den korrekte løn der udbetales, så vurderer jeg, at det i et tilfælde som det, du beskriver, hvor der helt oplagt er tale om en fejl, at arbejdsgiveren har krav på at få det for meget udbetalte tilbagebetalt. Så ja- jeg vil mene, at din mand skal gøre hans arbejdsgiver opmærksom på.

Rasmus

Hej Trine, jeg er godt nok ikke blevet fritstillet, men firmaet har frataget min firmabetalte fri bil. Jeg er funktionæransat. Jeg har sagt at jeg skal kompenseres med det beløb firmaet betaler for min fri bil, men det nægter de og siger sådan er reglerne ikke. Det synes jeg bare at have læst, men kan ikke finde det igen.

Trine Irmang Østengaard

Kære Rasmus Tak for din henvendelse, og undskyld den lange svartid. Jeg forstår din situation således, at du er opsagt, men ikke fritstillet. Da du stadig arbejder i opsigelsesperioden har du som udgangspunkt ret til at beholde den firmabetalte bil medmindre der fremgår andet af din ansættelseskontrakt. Såfremt arbejdsgiver fritstiller dig, er du berettiget til at få udbetalt et beløb, der svarer til den skattemæssige værdi af fri bil. Mvh

Anja

Hej Trine Jeg har været sygemeldt pga helbredsmæssige årsager i længere tid og blev opsagt d. 1. April pga driftsmæssige årsager. Min opsigelsesperiode udløber den 30. oktober. Jeg har nu fået tilkendt revalidering, da jeg pga helbred ikke kan varetage tidligere job som Social og sundhedsassistent.. Jeg vil gerne starte på ny uddannelse til august, og det har sagsbehandler sagt god for, men det siger arbejdsgiver nej til, da jeg så ikke længere er sygemeldt og han så ikke kan få refusion. Der har hele tiden været enighed om at jeg ikke skulle tilbage på nuværende arbejdsplads, men jeg har ikke en fritstilling på skrift… min arbejdsgiver forlanger en kontraopsigelse hvis jeg vil starte på ny uddannelse. Mit spørgsmål: Må han forlange en kontraopsigelse, og på den måde slippe for at betale løn de sidste 3 måneder af min opsigelse?

Trine Irmang Østengaard

Kære Anja Tak for din henvendelse, og undskyld den lange svartid. Dit spørgsmål kan vanskeligt besvares præcist på det foreliggende grundlag, men jeg kan måske give dig et par guidelines. Hvis Jobcentret er af den opfattelse, at du er syg i relation til din arbejdsplads, men ikke syg i relation til at kunne begynde en uddannelse, kan de træffe en afgørelse herom, hvilket formentlig vil betyde, at du kan påbegynde en uddannelse i fritstillingsperioden og stadig opnå løn. Hvis ikke du længere anses for syg, så kræver en påbegyndelse af uddannelse sandsynligvis at du kontraopsiger, og derved ikke opnår løn i den resterende del af fritstillingsperioden. Mvh

MICHAEL

Hej Trine, Efter 16 år blev jeg fyret med 6 måneders opsigelse indtil 31. juli. Den 11. juni blev jeg fritstillet. I løbet af opsigelseperioden havde jeg aftalt med min nærmeste arbejdsgiver (som ikke vidste, at jeg blev fyret) for at holde min 3 ugers sommerferie efter 31. juli. Mit spørgsmål er, kan de tvinge mig til at bruge min sommerferie i fristilletperioden? Tak, Michael

Trine Binderup

Hej Michael Ja det kan de faktisk godt, da du har en opsigelsesperiode på over 3 måneder. Men de bør give dig meddelelse om at de forventer at du afvikler ferie i din fritstillingsperiode. Hvis du har opnået en anden aftale med nærmeste arbejdsgiver, efter du er blevet fritstillet, så vil jeg mene at den aftale gælder. Hvis du skal have konkret rådgivning, er jeg dog nødt til at se materiale og korrespondance i din sag.

Thomas

Hej Trine, Jeg har en dialog med mine kollegaer og HR omkring hvilke forhold, der gør sig gældende for Løn. I den lønpakke som flere af os har indgået, er der indeholdt Firmabil. Men når vi taler med HR og virksomheden, er det kun vores bruttoløn, som er omfattet af reguleringerne (lønforhandlinger). Derfor bliver vores "værdi" af firmabilaftalen mindre over årene... Kan det virkelig passe, at denne værdi skal holdes udenfor lønreguleringen? Vh Thomas

Mette

Hej Trine, hvordan kan en arbejdsgiver vide om man har fået nyt job og hvad man får i løn, og dermed modregne det i ens løn i opsigelsen?

Erik

Hej Trine - jeg er idag blevet opsagt i den virksomhed jeg har været ansat i i 13 år. Mit spørgsmål til dig er.: du skriver man som funktionær gerne må tage et nyt arbejde og dermed få dobbelt løn i fritsti.llingsperioden. På min opsigelse står der jeg kan få 3 måneders løn på sædvanlig vis i fritstillingsperioden.Herefter vil lønindtægter fra andet arbejde i hele fritstillingsperioden blive modregnet - kan det være korrekt?

Kenni

Hej Trine Jeg er blevet fritstillet af min arbejdsplads men er samtidig tilknyttet en akademiuddannelse i sundheds praksis og er pt igang med at færdiggøre mit 3 modul. Idag ringer min chef så og siger at jeg ikke må færdig gøre mit 3 modul på trods af jeg først er opsagt pr 31 i 10.. Kan arbejdsgiveren forlange at jeg stopper på uddannelsen? Mvh kenni

Trine

Hej, jeg er opsagt og har krav på 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse. Min løn er 45000 plus 5000 i arbejdsgiverbetalt pension. Udgør min fratrædelsesgodtgørelse 3 gange disse tal eller skal jeg lægge 12,5 i feriepenge oveni? Mvh Karen

Steffen

Min situation er den at jeg blev fritstillet med 5 mdr løn sidste år (har kun været ansat i 2 år, men forlænget opsigesesperioden). Jeg fandt relativt hurtigt et nyt job hvilket resulterede i at jeg ”kun” fik løn i de 3 mdr som jeg var berttiget til i forhold til lovgivning. Mit spg. Er nu om jeg kan få bonus for alle 5 måneder som jeg var berettiget til såfremt jeg ikke havde fundet nyt job, eller kun for de 3 mdr som jeg fik løn i? Bonussen er resultat orienteret for hele virksomheden, og altså ikke min performance specifikt. Mvh Steffen

Trine Irmang Østengaard

Kære Steffen. Tak for henvendelsen. Som funktionær har du altid krav på minimalerstaningen svarende til 3 måneders løn. Du kan godt have et ”restkrav” herudover, hvis du i fritstillingsperioden derefter ville have opnået en højere løn inkl. bonus (samt andre løngoder) fra din tidligere arbejdsgiver end den du får fra den nuværende. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Steffen Nielsen

Hej Jeg er slut august blevet fritstillet frem til starten 2019 Er allerede i gang med jobsøgningsaktivitet. Firmaet har nu sendt en besked “jeg har en mulighed som jeg gerne vil drøfte med dig” Hvis dette er et nyt “jobtilbud” da der er kommet en ny stilling i firmaet. -hvordan stiller det mig i forhold fritstillingsperiode, både hvis jeg takker JA eller NEJ tak!? -løn nyt tilbudte job, skal det være med gammel løn eller kan de forhandle mindre ind i det nye tilbudte job? Mvh Steffen

Trine Irmang Østengaard

Kære Steffen. Tak for din mail. Såfremt du er funktionær har du krav på minimalerstatningen på tre måneders løn uanset om du får nyt job hos ny eller tidligere arbejdsgiver. Din tidligere arbejdsgiver kan modregne løn ud over de tre måneder (medmindre arbejdsgiveren har fraskrevet sig denne mulighed). Det vil sige, at der kan ske modregning fra december og frem. Hvis du får tilbudt et nyt job vil det være en ny situation hvor der på ny skal ske forhandling af vilkår, herunder løn. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Bodil

Hej Jeg er blevet opsagt min stilling som funktionæransat, og er siden blevet fritstillet inden fratrædelsesdato. Mit spørgsmål er om jeg har krav på G-dage, når Jeg ikke har været beskæftiget i virksomheden de sidste fire uger inden fratrædelse netop pga. min fritstilling ?

Trine Irmang Østengaard

Kære Bodil. Tak for din henvendelse. Som også anført ovenfor i en besvarelse fra 1/8 2017 så beror det på en række konkrete omstændigheder, om du er berettiget til G-dage betaling. F.eks. om du er medlem af en a-kasse, om du har arbejdet mindst 74 timer i en 4-ugers periode, hvad årsagen til afskedigelsen er o.s.v. Jeg kan derfor ikke på det foreliggende grundlag svare dig på, om du er berettiget til udbetaling af G-dage. Eftersom en sådan udbetaling forudsætter, at du er medlem af en a-kasse, vil jeg anbefale dig at henvende dig hos denne. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Alex Kristensen

Hej Jeg er funktionær og fritstilles i 5 måneder. Hvis jeg får nyt job i starten af fritstillingsperioden, kan der ske en modregning i lønnen (ud over de første 3 måneder) men kan der nogensinde ske modregning i en fratrædelsesgodtgørelse? Venlig hilsen Alex

Trine Irmang Østengaard

Kære Alex. Tak for din henvendelse. Når du er blevet opsagt efter du har været ansat som funktionær (eller overenskomstansat) i mange år, har du ret til en fratrædelsesgodtgørelse på 1 måneds godtgørelse, når du har været ansat i mindst 12 år og 3 måneders godtgørelse, når du har været ansat i mindst 17 år. Fratrædelsesgodtgørelsen består af din månedsløn inklusive eventuelt arbejdsgiverbidrag til en pensionsordning samt værdien af skattepligtige personalegoder som f.eks. fri bil, telefon m.v. Da der ikke er tale om løn vil der ikke kunne foretages modregning herfor i ny løn, og du får af samme årsag heller ikke feriepenge af godtgørelsen. Bemærk at der er særlige beskatningsregler for fratrædelsesgodtgørelse. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Steffen

Hej Trine Hvad sker der med de 3 md fratrædelsesgodtgørelse, efter mere en 17 års ansættelse i firmaet, hvis jeg siger ja til en tilbudt ny opstået jobmulighed i det “gamle” firma, i mens jeg er i fritstillingsperioden? Mvh Steffen

Trine Irmang Østengaard

Kære Steffen. Udgangspunktet er, at krav på fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2a erhverves ved opsigelsen, men forudsætter, at der sker en fratræden. Fratrædelsesgodtgørelse kan derfor kun kræves, hvis funktionæren vælger at forlade virksomheden. En genansættelse i stillingen inden fratrædelsen, der accepteres af funktionæren medfører derfor, at krav på fratrædelsesgodtgørelse mistes. Omvendt vil jeg mene, at din anciennitet bør bevares. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Pia

Hej Jeg blev fritstillet fra mandag den 9. juni hvor jeg så havde tvunget 3 ugers sommerferie (jeg er fritstillet til udgangen af oktober måned) Jeg har nu fået arbejde pr. 1.8. og jeg mener, at jeg vil få dobbeltløn til og med udgangen af september måned? eller hvordan beregnes det. Jeg har oplyst arbejdsgiver at jeg har fået arbejde pr. 1.8. Har jeg ret i min beregning? Mange hilsner Pia

Mona Astrup Flæng Jakobsen

Hej Min arbejdsplads er gået konkurs. Har et spørgsmål omkring fratrædelsesgodtgørelse, mister man de penge hvis man får nyt arbejde. Har været ansat i 28 år, så min fratrædelsesperiode er 18 uger

Trine Irmang Østengaard

Kære Mona. Tak for din henvendelse. Når din arbejdsgiver som her er gået konkurs og konkursboet har valgt at opsige dig, som jeg går ud fra er tilfældet, så skal dette ske med sædvanlig eller rimelig varsel. Hvad du herefter har krav på, kommer an på de konkrete (ansættelsesmæssige) forhold, herunder den fratrædelsesaftale, som er indgået. Jeg kan oplyse, at dit krav skal anmeldes til LG (Lønmodtagernes Garantifond), som også kan være dig behjælpelig med opgørelsen af dit krav i en situation, som den, du er havnet i. Du kan se mere herom på https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Konkurs-og-ophoer/LG-hvis-din-arbejdsgiver-er-konkurs Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

susanne christensen

er i går 8/8 blevet sendt hjem som sygemeldt men er ikke syg har været til læge intet er i vejen. Hvordan takler jeg min situation. Har talt med tillidsrepræsentant og fælles tillidsrepræsentant venter på indkaldelse til tjenstlig samtale . hvordan er jeg stillet

Marie Hansen

Indtil 14. juni 2017 var jeg ansat som voksenelev i virksomhed A. Dagen efter, d. 15. juni 2017, startede jeg normal ansættelse som funktionær i virksomhed B. Ved udgangen af juni 2018, et år og 14 dage efter ansættelse, blev jeg dog opsagt, da min stilling nedlægges, og jeg er fritstillet indtil 30. september 2018. Mit spørgsmål omhandler ferie: jeg har fra virksomhed A optjent ferie svarende til 11,5 dage (på elevløn), disse er overført til Feriekonto, og jeg har dermed optjent resten, 13,5 dage, fra virksomhed B til en væsentlig højere løn. Tre af disse har jeg allerede afholdt, så der er 10,5 dage tilbage. Da jeg har et opsigelsesvarsel på 3 måneder, kan min arbejdsgiver jo ikke nå at varsle hovedferie, men de kan kræve, at jeg afholder resten af min restferie, dvs. 7 dage. Kan de kræve, at disse dage trækkes fra de 10,5 dage, jeg har til gode fra dem? Eller kan jeg selv vælge, om jeg vil bruge de feriepenge, jeg har til gode fra min elevplads, og dermed have ferien fra min nuværende arbejdsplads til gode som hovedferie? Tvinges jeg til at holde min hovedferie primært med feriepengene fra min elevplads, vil det betyde en måned med en væsentlig lavere indtægt, så derfor har det stor betydning for mig, hvordan ferien trækkes. Hvordan og hvorledes forholder det sig, når nu jeg er fritstillet i hele resten af dette ferieårs "hovedferieperiode"? Kan jeg vælge at holde min hovedferie uden for denne periode? Kan de kræve, at jeg afholder restferie, selvom jeg ikke har nok dage til gode hos dem til min hovedferie? Hvad med mine feriefridage - de betragtes som afholdt? Jeg er naturligvis interesseret i at afholde så få feriedage som muligt, mens jeg er fritstillet. Jeg er omfattet Industriens Funktionæroverenskomst. Der står ikke noget specifikt om feriefridage i hverken ansættelse eller opsigelse. I min opsigelse står der, at optjent ferie afregnes i henhold til Ferieloven. På forhånd mange tak for svar!

Trine Irmang Østengaard

Kære Marie. Tak for din henvendelse. Jeg forstår din henvendelse således, at du er opsagt med udgangen af juni 2018 med 3 måneders varsel, som du er fritstillet i. Jeg har noteret mig, at du har optjent 11,5 ferie dag hos tidligere arbejdsgiver og 10,5 hos den seneste arbejdsgiver – i alt 22 feriedage. Som du selv skriver, kan din arbejdsgiver ikke varsle hovedferien på 15 dage afholdt i opsigelsesperioden, men han kan godt varsle restferien afholdt. Restferien, som for dit vedkommende udgør 7 dage, anses for afholdt, når fritstillingsperioden udgør mere end 1 måned og 7 arbejdsdage. Eftersom din fritstillingsperiode udgør 3 måneder, anses din restferie for afholdt i fritstillingsperioden, og trækkes derfor fra de 10,5 dage, som du har til gode. Vedr. feriefridage anses disse for afholdt i forbindelse med fritstillingen medmindre, der er aftalt andet. Arbejdsgiveren har ikke pligt til at give et særligt varsel eller i øvrigt at indgå aftale herom. Jeg håber, at ovennævnte besvarer alle dine spørgsmål - ellers er du velkommen til at kontakte mig telefonisk. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Britt Baun

Dejlig overskuelig og let forstålig artikel - og eftersøgte egentlig en skarp og klar definition af, hvordan man kan sikre sig, at man får det man skal have i løn efter de første 3 måneder. Man kan sige en formel til beregning af minimalerstatningen, for den er ikke umiddelbart, at finde nogle steder og den er desværre årsag til mange tvists. Og som menig mand tror jeg ikke man kan gennemskue om man får det man skal have eller ej når der modregnes. Kunne man forestille sig, at I har de vise sten og havde mulighed for, at skrive det ind i artiklen? Måske som en guideline til hvad man skal være opmærksom på der helt klart skal være med i beregningen eller hvad man helt klart er berettiget til selv om der modregnes i lønnen.

Trine Irmang Østengaard

Kære Britt. Tak for din henvendelse og din ros af artiklen. Ved beregning af den ansattes eventuelle krav ud over minimalerstatningen er der ikke en decideret formel, idet der foretages en sammenligning mellem lønnen i den hidtidige stilling og den ansattes samlede indtægt fra et nyt arbejde. For overenskomstansatte, der ikke har funktionærstatus, er der fuld modregningsadgang. De pågældende har således ikke ret til minimalerstatning. Måske kan følgende eksempel på en funktionærs lønkrav ved fritstilling med modregning give dig det nødvendige overblik: Løn: 30.000 kr. om måneden. Opsigelsesvarsel: 6 måneder Afskediget den 30. juni til fratræden 31. december Fritstillet pr. 1. juli Tiltrådt nyt job den 15. juli Løn i nyt job: 15.000 kr. om måneden. Samlet krav: 6 måneders løn i opsigelsesperioden 180.000 kr. Heraf udgør minimalerstatningen 3 måneders løn svarende til 90.000 kr. Indtægt fra nyt job i fritstillingsperioden udgør (5 1/2 måneder x 15.000 kr.) 82.500 kr. I alt 172.500 kr. Funktionærens restkrav udgør derfor 7.500 kr. (180.000 kr. - 172.500 kr.) Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Britt Baun

Tusind tak for hurtigt svar - og det ser meget enkelt ud. Men har oplevet, at der er tvist om, hvordan månedslønnen skal beregnes, forstået således, at nogen mener der skal indberegnes personalegoder (fx fri bil og fri telefon) med i månedslønnen - men hvis medarbejderen beholder personalegoderne, så bliver de beskattet dobbelt. Så er der nogen der mener, at pension skal med i beregningen, men så får medarbejderen dobbelt pension af beløbet og det virker ikke korrekt. Og hvad hvis en medarbejder har bruttolønsordning - så skal minimalerstatningen vel ikke fratrækkes dette beløb selv om det er et personalegode. Så når jeg sidder og gennemgår en minimalerstatning, så har jeg svært ved, at gennemskue hvad en månedsløn i denne beregning reelt skal indeholde. Jeg ville mene det er bruttogagen + evt. tillæg (ekskl. personalegoder og pension) - altså rene løngivende løndele, men det er der desværre ikke enighed om og det står ikke klart og skarpt beskrevet nogle steder. Og på den måde er det svært, at hjælpe menig mand med, at gennemskue om de reelt har fået det de skal have. Er helt med på, at feriepengeberegningen skal stoppes - det er mere løndelene og selve indholdet i månedslønnen der er svær, at hjælpe med eller udregne.

Trine Irmang Østengaard

Kære Britt. Medarbejderen har ret til sin fulde løn, inklusive bonus, pension, tillæg m.v. og personalegoder som f.eks. fri bil, telefon, computer, internet, avis abonnement m.v. i hele opsigelsesperioden. Hvis du stadig er i tvivl om, hvorvidt du har fået det, som du er berettiget til, vil jeg anbefale dig at rette henvendelse til din fagforening eller en advokat, som kan bistå dig med den konkrete udregning, hvilket rækker ud over, hvad formålet er med denne brevkasse. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Peter Danielsen

Jeg er netop blevet anbragt i en partshøringsperiode på 14 dage. Den offentlige institution (ingen navne) agter at afskedige mig. Jeg er imidlertid blevet tilbudt arbejde andetsteds (privat virksomhed) med kort varsel. Er det muligt/realistisk, at blive fritstillet under partshøringsperioden ? På forhånd tak. Peter O. Danielsen

Trine Irmang Østengaard

Kære Peter. Tak for din henvendelse. Det er helt op til din nuværende arbejdsgiver, hvorvidt denne vil fritstille dig i en evt. opsigelsesperiode. Pt. er du jo ikke opsagt - og det kræver det for, at du kan blive fritstillet. Jeg vil anbefale dig at tage en drøftelse med din arbejdsgiver om opsigelse og fritstilling for at finde en løsning, som I begge kan være tilfredse med. Det står dig naturligvis altid frit for at opsige din nuværende stilling med det aftalte varsel. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Søren andersen

Hej trine Jeg har et spørgsmål.er almindelig lønmodtaget og lige fået en fyreseddel hvor jeg er fritstillet og får fuld løn i 5 uger.. Men det jeg vil høre efter er Jeg var på nathold og fik mødetillæg og natholdstillæg. skal jeg ikke have natholdstillæg nu her mens jeg er fritstillet?

Trine Irmang Østengaard

Kære Søren. Tak for din henvendelse. I fritstillingsperioden skal du have din normale løn inkl. de tillæg, som du har fået under ansættelsesforholdet, ligesom du må beholde evt. personalegoder. Hvis du ikke er funktionær, må din gamle arbejdsgiver modregne din nye løn, medmindre du er blevet garanteret, at du beholder lønnen, selvom du finder nyt arbejde. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Dorthe jørgensen

Jeg har et spørgsmål angående løn ved fritstillelse. Jeg har arbejdet på institution for misbrugere i samlet 13 år. Ved en evt fritstillelse hvor længe kan jeg da modtage løn efter opsigelse er trådt i kraft ? Jeg har 1 måneds opsigelse. Mvh Dorthe Jørgensen.

Trine Irmang Østengaard

Kære Dorthe. Tak for din henvendelse. Hvis du er blevet opsagt, bliver du ikke nødvendigvis fritstillet. Udgangspunktet er, at du skal fortsætte med at arbejde på samme måde som hidtil, indtil opsigelsesvarslet udløber. Hvis du selv ønsker at blive fritstillet, så du ikke længere skal møde på arbejde, er det noget, du skal forhandle dig frem til. Længden af en evt. fritstillingsperiode vil bero på den aftale, som du måtte indgå med din arbejdsgiver. Såfremt du selv har sagt op, har du ikke krav på at være arbejdsfri i opsigelsesperioden, men din arbejdsgiver kan beslutte at fritstille dig, således at du ikke skal møde på arbejde i opsigelsesperioden, som du oplyser udgør 1 måned. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Torben Jørgensen

Hvis man bliver fyret, grundet sygemelding, med udløb af ansættelse ved udgangen af en måned og arbejdsgiveren så fejlagtigt udbetaler løn den følgende måned, er den så tilbagebetalingspligtig? (jeg gjorde selv arbejdsgiver opmærksom på, at jeg ikke længere var ansat, og nu forlanger de den udbetalte løn retur). vh.

Trine Irmang Østengaard

Kære Torben. Tak for din henvendelse. Ud fra dine oplysninger, vurderer jeg at der er tale om en fejludbetaling fra arbejdsgivers side, som du med det samme er klar over er forkert. Du er derfor forpligtet til at tilbagebetale arbejdsgiver det beløb, som ved en fejl er udbetalt til dig. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Jens

Har en funktionær der er fritstillet en tabsbegrænsningspligt når vedkomende er studerende? Og skal denne melde sig ledig ? Vedkomende studere side løbene med jobbet, og bliver opsagt på saglig grundlag, og fortsætter sit studie. På forhånd tak.

Lars

Ferie træk i periode som fritstillet. Jeg er blevet fritstillet fra min stilling med 6 måneder fritstilling. Spørgsmålet går på "ferie for egen regning". Jeg har optjent 19,5 feriedag inkl. 5 ferie-fri-dage hos arbejdsgiveren. Fra tidligere job i samme ferieoptjeningsår har jeg optjent 8,32 ferie dage. Alle ovennævnte ferie dage fra begge arbejdsgivere er brugt i 2017. I 2018 tager jeg 4,5 feriedage for "egen regning". Samlet har jeg derfor afholdt 32,3 feriedage og har ikke aftalt yderligere ferie med arbejdsgiveren. Mit spørgsmål går på om arbejdsgiveren uden forudgående aftale med mig kan trække yderligere 6 feriedage i april lønnen i min periode som fritstillet? Som konsekvens af fritstillingen anses resterende tilgodehavnende ferie fra optjeningsåret 2016 og 2017 for afholdt i opsigelsesperioden. Jeg er helt med på at arbejdsgiveren får en væsentlig billigere pris for at fritstille mig, men er det lovlig? På forhånd tak for hjælpen

Trine Irmang Østengaard

Kære Lars. Tak for henvendelsen. Når du som lønmodtager er fritstillet, anses ferie som udgangspunkt for afholdt, uanset om ferien er fastsat, hvis varslet for hovedferien på 3 måneder og varslet på øvrige feriedage på 1 måned samt feriens afholdelse kan rummes inden for fritstillingsperioden. Ud fra det af dig oplyste, ser det for mig ud som om, at dette godt kan rummes inden for de 6 måneders fritstilling. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Simona

Goddag! Jeg kender en kvinde som er under infertilitetbehandling (arbejdsgiveren har fået at vide om det) og på grund af dårligt samarbejde med leder har hun skrevet under fratrædelsesaftale!I opsigelsesperioden er hun fritstillet! Hun er ikke funktionær og opsigelsesvarslet er 60 dage !Hun vil få løn 2 måneder! Er det korrekt? I fratrædelsesaftale skriver at der vil ikke kunne ske modrening, hvis hun opnår anden indtægt i opsigelsesperioden! Har hun pligt at melde sig ledig til Jobcenter?Hvis ja, skal hun oplyse/informere Jobcenteret og A-kasse at hun forsørge at blive gravid (kunstig befrugtning)? Tusind tak!

Trine Irmang Østengaard

Kære Simona. Jeg er ikke bekendt med, hvor lang tid din veninde har været ansat, og ved derfor ikke, hvilket opsigelsesvarsel din veninde havde. Som udgangspunkt er det heller ikke så relevant at vide her, da du oplyser, at hun netop ikke er opsagt, men har indgået en fratrædelsesaftale med to måneders løn og fritstilling. Din veninde, som du oplyser ikke er funktionær, kan godt indgå en sådan aftale med sin arbejdsgiver - og ja, hun skal melde sig ledig i jobcentret. Såfremt din veninde var blevet opsagt og arbejdsgiveren var bekendt med fertilitetsbehandlingen kunne en opsigelse bl.a. have været i strid med ligebehandlingsloven (forudsat, at der var iværksat en egentlig behandling). Jeg mener ikke, at din veninde er forpligtet til at oplyse Jobcentret om, at hun er i fertilitetsbehandling, men det kan jo godt være hensigtsmæssigt at gøre det. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

John Jensen

Hej Jeg er blevet fritstillet som timelønnet i 3 mdr frem til 25 maj 2018. Jeg vil gerne tage et sea survival kursus mens jeg går ledig. Har man krav på at arbejdsgiveren betaler for kursus i fritstillingsperioden?

Trine Irmang Østengaard

Kære John. Tak for din henvendelse. Jeg kan ikke svare entydigt på dit spørgsmål, da jeg ikke kender indholdet af din kontrakt og din aftale om fritstilling, men jeg kan oplyse, at du (forudsat, at du er overenskomstansat) i en fritstillingsperiode evt. kan søge kompetenceudviklingsfonde om tilskud til kurser. Om du vil kunne opnå tilskud til et sea survival kursus vil bl.a. afhænge af om dette vil være med til at forbedre og bevare dine jobmuligheder inden for den branche som du arbejder i. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Andreas

Hej Jeg er blevet fristillet, med fuld løn i fire måneder, og med en klausul om modregning i min opsigelse. Jeg forstår at der er en formel for modregning, men jeg har ikke kunnet finde den på et officielt sted. Lige nu modtager jeg 45000,-/md plus pension (18%). Hvad sker der hvis jeg får et nyt job til en lavere løn (40.000+18%)? Hvad sker der hvis lønnen er den samme eller højere, men pensionsordningen til gengæld er dårligere (50000+13%)? Hvad gør jeg når der står i min ansættelseskontrakt, og i min opsigelse, at jeg har en PC og en telefon til rådighed, men at min tidligere arbejdsgiver bad mig efterlade min PC da jeg forlod virksomheden?

Trine Irmang Østengaard

Kære Andreas. Tak for din henvendelse. Jeg har ingen formel for modregning, men kan oplyse, at såfremt du får et nyt job med lavere løn i fritstillingsperioden, kan din arbejdsgiver fortsat modregne. Din arbejdsgiver trækker den løn, du skal have på din opsagte arbejdsplads fra den løn, du får på din nye arbejdsplads, således at det passer med det antal måneder der er overlap mellem de to steder. Eftersom din minimalerstatning som funktionær udgør tre måneders løn indeholdes denne i modregningen, således at du er sikret minimalerstatningen. Dit krav mod din arbejdsgiver bliver således reelt set forskellen mellem de to lønniveauer i den resterende fritstillingsperiode. Du har ret til fuld løn inkl. pension og løngoder i fritstillingsperioden, hvorfor modregningen i pensionstillægget vil følge samme linje som den ovenfor nævnte, da pensionen anses som en del af den almindelige løn. Er din nye løn højere end den gamle, vil modregningen medføre, at du ikke har noget krav på lønudbetaling over for din arbejdsgiver udover minimalerstatningen. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Merete

Hvis man er fritstillet fuldt ud til sidst i juli, og der kommer lockout, for man så fuld løn, når fratrædelse-ordningen er underskrevet sidst i marts 2018, eller skal man have strejkepenge fra a- kassen??

Trine Irmang Østengaard

Kære Merete. Tak for din henvendelse. I en fritstillingsperiode er du principielt ansat på lige fod med de øvrige ansatte, og din fritstilling ændrer ikke herved, uanset at du er fritaget for at stille din arbejdskraft til rådighed i perioden. Dette gælder også, når fritstillingen sker på baggrund af en fratrædelsesaftale. Derfor får du ikke udbetalt løn af din arbejdsgiver, hvis du er omfattet af en eventuel lockout. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Winnie

Hej Du skriver om at holde ferie. Jeg er pt langtidssygemeldt. Og er nu ved at blive fyret grundet nedgang i elevtal. Chefen vil ikke forhandle en fritstilling ved raskmeldingen, når jeg er klar til dette, med mindre jeg afholder alt min ferie for ferieåret 2018 i min opsigelse tid, og han så fritstillet mig efter det afholdte ferie. Dvs hvis jeg holder 6 ugers ferie ud af de 4 mdr s opsigelse, så har jeg ikke mere ferie at holde i 2018 med min familie, autist datter eller i fald af at ny arbejdsplads har kollektiv ferielukket. Må min chef kræve alle 6 uger afholdt i opsigelsesperioden?

Trine Irmang Østengaard

Kære Winnie. Tak for din henvendelse. Det er arbejdsgiveren, der bestemmer, hvorvidt der skal ske fritstilling. Såfremt du fritstilles, kan din arbejdsgiver - forudsat, at opsigelsesvarslet er mere end 3 måneder - kræve, at du afholder al din ferie i opsigelsesperioden. Hovedferien skal imidlertid varsles med tre måneder og din øvrige ferie skal varsles med en måned. Med andre ord kræver afholdelse af 3 ugers hovedferie og 1 uges restferie, at fritstillingsperioden er minimum 4 måneder. Eftersom du oplyser, at du har 6 ugers ferie, og du har 4 måneders opsigelse, vil din arbejdsgiver med andre ord ikke kunne kræve, at du afholder al din ferie i opsigelsesperioden, idet ca. to uger ikke vil kunne afholdes inden opsigelsesperiodens udløb. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Jan

Hej Jeg blev opsagt i oktober og er fritstillet fra medio december til 30. april. Løn forhandles/reguleres jf ansættelseskontrakten 1/1. Jeg vil høre, om man har krav på lønforhandling/lønregulering i en sådan situation?

Trine Irmang Østengaard

Kære Jan. Tak for din henvendelse. Du skriver ikke om du er funktionær - men forudsat du er det, så har du i henhold til funktionærloven ret til den løn, du “ville have haft, hvis du ikke var blevet fritstillet”. Funktionærloven indeholder ikke nærmere regler om, hvorledes dette beregnes. Eftersom du ved en fritstilling skal stilles på samme måde, som hvis du var i arbejde i virksomheden, vil jeg mene, at du har ret til en lønregulering. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Henrik Nielsen

Hvis du blir fyret som sælger da firmaet lukker vores salgsafd. ned og skal stå til rådighed og i din løn har Kørsel i privat bil til statens takster men har fået at vide at man ikke skal besøge kunder Hvad har man krav på

Trine Irmang Østengaard

Kære Henrik. Du har kun krav på befordringsgodtgørelse (kilometerpenge) efter statens takster i det omfang, at du benytter din egen bil under arbejdet, og hvis der er arbejde, som kræver befordring. Hvis ikke der er et sådant arbejde at udføre, får du tilsvarende ingen godtgørelse herfor. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Lene Haagensen

Jeg blev grundet opnormering, fritstillet efter en samtale med 2 fra menighedsråd d. 1. feb. og derefter opsagt d.13. feb 2018. med fratrædelse d.31 juli 2018, grunde til den lang fritstilling var at jeg havde haft en del overarbejde ( det viste de så godt, at jeg ikke må have, da jeg er i fleksjob, men jeg var dum nok til ikke at nægte) jeg havde også en del ferie/feriefridage til gode, de havde så også glemt, at de egentlig først skulle tilbyde mig den opnormerede stilling. Alt var såre godt da jeg gik derfra, men da opsigelsen kom stod der at jeg skulle afholde ferie/feriefridage/overarbejde i fritstillingsperioden , fint nok hvis det kun drejede sig om det der var tilbage fra ferieåret, men det viser sig nu at det også er for det nye ferieår der starter 1. maj 2018, dvs at jeg "forærer dem mere end 8 uger, det syntes jeg ikke er ok, da der slet ikke blev nævnt noget om det til samtalen. Ang at melde sig til jobcentret, har jeg telefonisk fået besked på først, at melde mig midt i juli mdr..

Trine Irmang Østengaard

Kære Lene Haagensen. Tak for din henvendelse. Når du bliver fritstillet, skal du som udgangspunkt holde så meget som muligt af din ferie i perioden. Arbejdsgiveren kan kræve, at du afvikler din resterende ferie, feriefridage og afspadsering i fritstilingsperioden. Hvis du ikke behøver at afholde din ferie m.v. i fritstillingsperioden, skal det fremgå af arbejdsgiverens opsigelse. Hvorvidt du kan pålægges at afholde 5 ugers ferie i fritstillingsperioden afhænger af, hvorvidt varslingsperioderne for ferien kan indeholdes i dit opsigelsesvarsel. Jeg forstår din henvendelse således, at du har et opsigelsesvarsel på 6 mdr. Eftersom varslingsperioderne er henholdsvis 3 mdr. for hovedferien og 1 mdr. for øvrig ferie, kan hele din ferie indeholdes i dit opsigelsesvarsel. Din arbejdsgiver har derfor overholdt varslingsreglerne, og du er forpligtet til at afholde de 5 ugers ferie i fritstillingsperioden. Det af dig om det nye ferieår anførte, stiller jeg mig uforstående over for. Det er fortsat således, at optjeningsåret er fra 1/1 - 31/12 mens ferieåret er fra 1/5 til 30/4, hvorfor det, som du skriver ikke rigtig giver mening for mig. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

lene haagensen

Mange tak for svaret... Jeg er nu også selv blevet klar over reglen, men mener, at menighedsrådet burde have fortalt om det, da vi havde mødet, hvori de oplyser, at de vil opsige mig, den dag var det slet ikke på tale, grunden til, at jeg fik en ekstra måneds opsigelse var da også fordi jeg havde overarbejde, men som det er nu, betaler jeg jo selv for det arbejde jeg udførte ekstra i kirken. Jeg havde 16 feriedage + overarbejde svarende til 2 uger til gode i det nuværende ferieår, dem forstår jeg godt at de vil tage men, at de også kan tage fra det nye ferieår har jeg svært ved at godtage, det bliver 8 uger alt i alt. Og skulle min opsigelse ikke stemme overens med det aftalte til samtalen og samtidig være sendt til mig i partshøring ? Et helt andet spørgsmål, jeg var på dagen, hvor samtalen finder sted sygemeldt og har ikke rask meldt mig på noget tidspunkt, er jeg så egentlig ikke stadig sygemeldt?? Hvordan er reglerne hvis jeg nu finder nyt arbejde inden opsigelsen ender og derved ikke kan afholde ferie, er den så bare spildt? Venlig Hilsen Lene Haagensen

Peter Qvist

Jeg blev opsagt i okt 2016 og havde 6 måned opsigelse men blev fristillet efter 3 måneder. jeg starter så på et nyt job 1 jan 2017. skal min nye arbejdsgiver indbetale ferie for hele året eller kan han modregne de 4,32 dag som mit tidligere arbejdsgiver har indbetalt så han kun skal indbetale 20,7 dag m.v.h Peter Qvist

Poul Erik Jensen

Jeg er med udgangen af 2017 blevet opsagt fra mit job (funktionær), og med 4 måneders opsigelse. Mit spørgsmål drejer sig om, hvilken løn jeg skal have i opsigelsesperioden. Er det den løn, som jeg havde i december 2017 og hele 2017, eller er det den løn jeg havde, hvor jeg kun var på halv tid? Jeg var indtil oktober 2016 ansat på halv tid. En kollege skulle i gang med et kursus, som sluttede i december 2017, hvorfor der blev lavet en aftale gældende for hele den periode, hvor han var på kursus. Han var afsted på kursus 5-6 uger ad gangen (4 gange) og på arbejde den øvrige del af perioden. I aftalen lavede vi en gennemsnitsberegning, så jeg fik samme løn hver måned uafhængigt af hvordan kususperioder m.m. faldt. Jeg var således på fuld tid, når kollegaen var på kurus, og på halv tid, når han var hjemme.

Trine Irmang Østengaard

Kære Poul Erik. Tak for din henvendelse. Det er ikke muligt at svare på dine spørgsmål uden at kende det eksakte indhold af din ansættelsesaftale og den aftale, som er indgået efterfølgende mellem dig og din arbejdsgiver. I den forbindelse skal det bl.a. vurderes, om den aftale, som I har indgået er en specifik aftale vedrørende en bestemt periode med et på forhånd aftalt sluttidspunkt. Hvis det er tilfældet, så vil jeg umiddelbart mene, at du i opsigelsesperioden skal udføre deltidsarbejde og honoreres i overensstemmelse hermed. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

LiseLotte

I situationen: Arbejdsgiver opsiger ansat. Og i samme øjeblik får ansatte til at notere og underskrive ´frasiger mig løn i resterende periode´ mod mundtlig aftale om fritstilling (den sidste måned). Må man godt stilles ringere end funktionærloven? Er den skriftlige aftale om ingen løn gældende (den ansatte i opsigelsesøjeblikket er naturligvis chokkeret, og kender ikke sine fulde rettigheder)? Vh, LiseLotte

Trine Irmang Østengaard

Kære Lise Lotte. Tak for din henvendelse. Bestemmelserne i funktionærloven er som udgangspunkt ufravigelige, og kan derfor ikke fraviges til ugunst for en funktionær heller ikke ved aftale mellem parterne. Det vil bero på en helt konkret vurdering om den aftale, der er indgået mellem arbejdsgiveren og funktionæren er gyldig, hvor bl.a. indholdet af aftalen og den måde, som aftalen er tilblevet på, vil indgå. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Line

Hej Trine, Jeg blev fritstillet som studentermedarbejder, da min arbejdsplads blev opkøbt. Jeg har fået "fuld" løn (15 timer om ugen) i 4 måneder som følge heraf og har ikke være været på arbejde i perioden. Jeg kan nu se at der ikke er blevet betalt feriepenge af min løn for de 4 måneder. Jeg kan dog se at de har betalt mig ca. 700 kr. for meget hver måned, i forhold til hvad jeg er berettiget til i følge min kontrakt. Kan det passe at en arbejdsgiver kan udbetale feriepenge gennem lønnen direkte i forbindelse med en fritstillingsperiode i stedet for at indbetale dem til feriefonden?

Trine Irmang Østengaard

Kære Line. Tak for din henvendelse. Udbetaling af feriepenge kan godt ske direkte til dig som lønmodtager, hvis du under ansættelsen har fået ferie med løn og du i forbindelse med fratrædelsen afholder ferie. Du bør være opmærksom på, at du ved en fritstilling anses for at have afholdt din ferie i fritstillingsperioden, hvis denne udgør mindst 3 måneder. Din ferie kan dog kun anses for afholdt, hvis du faktisk har holdt fri, og ikke hvis du for eksempel er startet på et nyt arbejde, som hindrer dig i at holde ferie. Udbetaling kan også ske når en lønmodtager fratræder og kun har optjent i alt under 750 kr. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Anne Marie

Hej Trine :-) Jeg er blevet opsagt i november 2017 med fratrædelse 31.07.18 i fuld overensstemmelse med min kontrakt. Jeg er opsagt, fordi virksomheden lukker pr. 31.05.18. Aktiviteterne bliver overtaget af vores moderselskab, som ligger i et andet land. Hvis jeg bliver fritstillet pr. 31.05.18 og får nyt job 01.06.18, skal jeg så have løn i de 2 måneder? (så jeg får dobbeltløn) Og kan de andet end fritstille mig? Kan de forlange, at jeg arbejder for moderselskabet i de 2 måneder? Vi har fået at vide, at moderselskabet overtager alle forpligtelser. Jeg har planlagt ferie 3 uger i juli. Hvad med det? På forhånd tusind tak for svar. Med venlig hilsen Anne Marie

Trine Irmang Østengaard

Kære Anne Marie. Tak for din henvendelse. Hvis du er funktionær og du efter at være blevet opsagt i november 2017 bliver fritstillet pr. 31. maj d.å., og du i fritstillingsperioden får nyt arbejde, har du som funktionær med et opsigelsesvarsel på mindst 3 måneder krav på at oppebære løn fra din gamle arbejdsgiver fra du bliver fritstillet og indtil du fratræder ultimo juli d.å. Dette følger af minimalerstatningsreglen. Vedrørende ændringer i jobindholdet, så kan en arbejdsgiver altid ændre ansættelsesvilkårene med øjeblikkelig virkning, såfremt ændringerne er ubetydelige. Hvis der imidlertid er tale om betydelige ændringer, har du krav på et varsel svarende til opsigelsesvarslet. En overflytning til et helt andet arbejde, end det, som du oprindelig er ansat til, vil typisk være at betragte som en væsentlig ændring, men vurderingen heraf beror på en konkret vurdering. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Anita Kvist

Jeg er blevet opsagt pr. den 1. marts 2018 og er fritstillet t.o.m. den 30. juni 2018. Jeg er sygemeldt med arbejdsrelateret stress og depression siden den 30. oktober 2017. Jeg havde i min partshøring bl.a. skrevet, at jeg ville have mine 100 "flex"timer og al min restferie (20 feriedage, 37 særlige ferietimer fra optjenings år 2016 og 20 overførte særlige ferietimer fra optjeningsåret 2015) udbetalt. Det var aftalt med min leder før min sygemelding, at jeg skulle afvikle alle dagene/timerne, da jeg ikke ønskede det udbetalt. Jeg har så i dag modtaget min opsigelse hvor de skriver, at jeg vil få udbetalt mine 100 "flex"timer på min sidste løn. Samtidig skriver de at ferie og særlig ferie optjent i 2016 eller tidligere anses som afviklet efter gældende regler og i fritstillingsperioden anses 2 ugers ferie optjent i 2017 eller tidligere for afholdt efter gældende regler. De har aldrig bedt om en mulighedserklæring og jeg har ikke haft en konkret samtale med min leder. Det eneste min leder havde sagt til mig, var at jeg bare skulle tage mig god tid til at komme ovenpå igen. Det skal lige sige, at jeg er den 5. medarbejder ud af 12 under den samme leder som er gået ned med stress. Der var en fyringsrunde den 29. januar 2018 hvor der skulle afskediges 100 medarbejdere (på grund af effektivisering) og der valgte de at "slippe" af med mig. Stillingen bliver ikke sparet væk, men bliver genbesat. Mit spørgsmål er, kan de virkelig inddrage min restferie når jeg er sygemeldt ? Det drejer sig om 20 feriedage og i alt 57 særlige ferietimer. Jeg har kun afviklet 5 feriedage i perioden den 1. maj 2017 til den 29. oktober 2017. Der er jo klart en årsag til, at jeg er gået ned med stress.

Trine Irmang Østengaard

Kære Anita. Tak for henvendelsen. Når du som her er blevet opsagt og fritstillet kan din arbejdsgiver forlange, at din ferie skal afvikles i den periode du er fritstillet. Din arbejdsgiver behøver ikke at give dig særskilt besked herom. For at din arbejdsgiver kan anse din ferie som afholdt, skal både ferievarslet og ferien kunne rummes indenfor opsigelsesperioden. Foreligger der feriehindringer i form af sygdom, vil du som arbejdstager imidlertid ikke skulle afholde optjent ferie uanset varsler. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Turid Ania Sørensen

Hej Trine, Jeg er opsagt og fritstillet og har både fået varslet 3 ugers hovedferie + 1 uges hovedferie i maj 2018. Så hvis jeg i maj måned har et andet arbejde, kan den forrige arbejdsgiver ikke krævet den varslede ferie afholdt, vel? Samtidigt har arbejdsgiver ikke afgivet retten til at modregne i en evt. ny løn for maj måned. Mvh Turid

Trine Irmang Østengaard

Kære Turid. Tak for din henvendelse. Når du som her har ferie til gode, anses den for afviklet, hvis varslet og ferieperioden kan placeres inden for fritstillingsperioden. Såfremt du får nyt job, inden du har kunnet afholde din ferie, har du ret til at tage din ferie med dig, medmindre du er fritstillet uden at din forrige arbejdsgiver har adgang til at modregne i din løn fra den nye arbejdsgiver. I relation til modregningsretten kan jeg oplyse, at der for funktionærer gælder en minimalerstatning på 3 måneder, som sikrer, at funktionærer opnår mindst 3 måneders løn i tilfælde af fritstilling forudsat, at funktionæren ikke udøver konkurrerende virksomhed. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

ulla madsen

Hvis jeg er fritstillet (4 mdr) til fratrædelse 30.6. og dermed er tvunget til at afholde min ferie i fritstillelsesperioden, hvad sker der så med ferietillægget, som jeg normalt modtager ultimo juni hvert år? Har jeg stadig krav på at få det udbetalt? BH Ulla

Trine Irmang Østengaard

Kære Ulla. Tak for henvendelsen. Såfremt du er ansat med løn under ferie, og du har været ansat helt eller delvist i kalenderåret forud for ferieåret, har du udover din løn krav på et ferietillæg på 1% af din ferieberettigede løn. Da du først fratræder efter 1. maj, er udgangspunktet, at du har ret til at få udbetalt ferietillægget (hvilket normalt sker med april eller maj lønnen), hvis du afholder optjent ferie med løn inden fratrædelsen den 30. juni d.å. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Steffen

Hej Trine Jeg har i juni 2017, opsagt en funktionæransat. Vedkommende blev fritstillet i de 6 måneders opsigelsesvarsel og havde sidste lønudbetaling d. 31/12 17. Det er mig bekendt at vedkommende ikke har meldt sig ledig uden ydelse, hvilket bl.a. har betydet at hun efter 1/1 18 at have meldt sig ledig. Umiddelbart herefter har hun meddelt at vi skal betale 3 G-dage. Mit spørgsmål er: Hvor langt tilbage kigger man på 4 ugers reglen for opnåede arbejdstimer? Og gør det noget særligt, at hun ikke har meldt sig ledig uden ydelse i umiddelbar forlængelse af hendes opsigelse i sommer? mvh Steffen

Trine Irmang Østengaard

Kære Steffen. For at tage det sidste først, så har det forhold, at arbejdstageren ikke har meldt sig ledig i forlængelse af opsigelsen i sommeren 2017, den i ovennævnte artikel angivne betydning, nemlig at du som arbejdsgiver kan afvise at udbetale løn. Vedrørende G-dage, så beror det på en række konkrete omstændigheder om arbejdstageren er berettiget til G-dage betaling, og jeg kan derfor ikke på det foreliggende grundlag svare på, hvorvidt arbejdstageren her er berettiget til udbetaling af G-dage. Generelt om G-dage kan det oplyses, at arbejdstageren kun har ret til betaling for G-dage, når vedkommende har faktiske arbejdstimer for samme arbejdsgiver svarende til fuld arbejdstid på 2 uger i løbet af en 4 ugers periode forud for opsigelsen. Alle de timer, som der er udbetalt løn for medregnes. Dette gælder tillige eventuelle overarbejdstimer. De timer, hvor der ikke arbejdes, men der for eksempel i stedet udbetales løn under ferie, sygdom eller i forbindelse med en fritstilling tælles derimod ikke med. I dette tilfælde forlænges den nævnte 4 ugers periode bagud. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Lisa

Jeg er første arbejdsdag efter endt barsel blevet opsagt. Uden advarsel. Årsagen er at jobbet er flyttet til udlandet. Jeg fik tilbud om at flytte med, hvilket jeg sagde nej tak til. Virksomheden har på den baggrund fritstillet mig. Jeg kan nu 2 måneder efter (hvor jeg stadig modtager fritstilling løn) se at min gamle stilling er genoprettet i Denmark. Samme adresse og nøjagtig samme job beskrivelse. Hvordan skal jeg forholde mig til dette. Må de det? Er det et krav at jeg søger den (jeg skal jo bevies at være aktivt jobsøgende)? Med venlig hilsen Lisa

Trine Irmang Østengaard

Kære Lisa. Du er opsagt med den begrundelse, at din stilling er flyttet til udlandet. Dette er – naturligvis forudsat, at stillingen også reelt er flyttet til udlandet – en saglig grund til at opsige dig. Såfremt det viser sig, at stillingen alligevel ikke er flyttet til udlandet, er situationen en anden, og jeg vil i den situation anbefale dig at kontakte en advokat eller din fagforening. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Mona

Jeg var ansat som fleksjobber på gammel ordning i en butik, som lukkede d.31.12.17.Jeg har opsigelsesperiode indtil d.31.05.18.Der skete så det, at jeg gik psykisk helt ned med flaget( det er også af psykiske årsager jeg har fleksjob)og blev sygemeldt sidst i november og stadig er det. Nu har jeg så fået det noget bedre efter psykologhjælp og har fået nyt job, når jeg er klar. Det bliver så fleksjob på ny ordning. Jeg er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, men vil det bare blive trukket i flekslønstilskuddet i det nye job, så jeg slet ikke får nogen økonomisk kompensation? Venlig hilsen Mona

Trine Irmang Østengaard

Kære Mona. Tak for din henvendelse. Jeg kan imidlertid ikke svare entydigt på dit spørgsmål ud fra de foreliggende oplysninger. Hvorvidt det kan have en betydning, at du går fra den gamle ordning til den nye fleksjobordning er jeg ikke bekendt med. Jeg vil anbefale dig at rette henvendelse til din bopælskommune, som er den kommune, der beregner det konkrete tilskud og i den forbindelse fremlægge samtlige af dine oplysninger for dem. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Pia Christensen

Hej tak for fine svar. Mit problem er at min datter er blevet syg i et forløb hvor hun har halv orlov til at studere . Det vil sige er på halv løn. Hun er ikke rask men lægerne skønner at hun måske vil have godt af at genoptage studie som er halvtids. Hun vil blive fyret nu efter lang tids sygdom kan hun blive fritstillet og prøve studiet af som deltidssygemeldt, lægernes opfordring. Hun er funktionær og har 6 måneders opsigelse fra arbejdsgivernes side. Hun får også lige nu fortsat SU under sygdom. Tak for hjælpen venlig hilsen Pia

Trine Irmang Østengaard

Kære Pia. Tak for din henvendelse. Jeg er glad for, at du finder besvarelserne nyttige. Såfremt din datter fritstilles i opsigelsesperioden betyder det, at hun ikke har nogen arbejdsforpligtelse over for arbejdsgiveren dog således, at ansættelsen fortsat består. Fritstillingen indebærer derfor, at arbejdsgiveren er forpligtet til at betale løn i opsigelsesperioden – også løn under sygdom. Hvis din datter genoptager sit studie vil det være en konkret vurdering, hvorvidt hun stadig kan betragtes som delvist sygemeldt. Hvis ikke, er udgangspunktet, at hun for at kunne opnå løn i fritstillingsperioden, skal melde sig ledig i jobcentret og søge nyt arbejde mens hun er fritstillet. Også her vil det bero på en helt konkret vurdering, hvilke krav, der stilles til hendes indsats for at opnå ny ansættelse for derved at begrænse arbejdsgiverens tab, og det skal ses i forhold til de realistiske muligheder herfor. Henset til, at din datter er funktionær, vil hun i en fritstillingssituation i hvert fald have krav på minimalerstatningen på 3 måneder. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Jan

Jeg var sygemeldt et godt stykke tid af min fratrædelseperiode. Jeg raskmeldte mig d. 1 november 2017 og blev fritstillet i den forbindelse. Jeg fratræder officielt min gamle stilling d. 28 feb. 2018. For at leve op til min forpligtelse for tabsbegrænsning, brugte jeg hele november måned på, at søge en pokkers masse jobs, samt gå til en masse jobsamtaler. Jeg fik et nyt job med tiltrædelse 1 december 2017. Jeg har derfor ikke haft mulighed for, at afholde min optjente restferie. Jeg havde regnet med og håbet på, at jeg kunne afholde min optjente ferie i februar ( altså inden min fratrædelse er definitivt overstået), men nu får jeg beskeden, at den tolkes som værende afholdt i november. Kan det virkelig passe, at man er forpligtet til at søge job, imens man afholder ferie??? Jeg føler mig ærlig talt snydt!

Trine Irmang Østengaard

Kære Jan. En fritstilling fungerer automatisk som et pålæg fra arbejdsgivers side om, at du i videst muligt omfang skal holde din ferie i opsigelsesperioden. Ved fritstilling behøver din arbejdsgiver ikke udtrykkeligt at varsle din ferie til afholdelse. Din opsigelsesperiode skal imidlertid stadig kunne overholde de tidsmæssige varsler for hovedferie og øvrig ferie/restferie (på henholdsvis tre og en måned). Hvis du som her har øvrig ferie/restferie til gode, skal fritstillingsperioden altså med andre ord være på mindst en måned og ti arbejdsdage, før ferien kan anses for afholdt. Eftersom du først er fritstillet den 1. november kan din øvrig ferie/restferie derfor ikke anses for afholdt i november måned. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Jacob

Hej, Jeg har sagt mit job op efter 6 måneders ansættelse, og står med et lille problem ift. firmatelefon: Jeg havde et råderum på 3000kr til en ny tlf. og lagde selv yderligere 2200kr så jeg kunne få en bedre model. Nu står jeg til at skulle forlade virksomheden, men hvad med denne telefon? Er jeg forpligtet til at købe min virksomheds andel ud, eller skal de købe mig ud? De er ikke interesseret i at købe mig ud, da det vil betyde den næste der skal eje telefonen også vil skulle ligge en egenbetaling. Jeg er omvendt ikke interesseret i telefonen da jeg får en ny på mit nye arbejde, og jeg vil skulle betale en for høj værdi for telefonen ift. hvad jeg sælge den for til en privat. Hænger jeg på den, eller er det min nuværende arbejdsgivers pligt at købe min andel ud igen? Håber I har et svar, og evt. noget jeg kan referere til overfor min nuværende arbejdsgiver.

Trine Irmang Østengaard

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Såfremt du og din arbejdsgiver ikke oprindeligt har indgået en aftale om, hvem telefonen tilhører, så tilkommer ejendomsretten til denne i princippet jer begge. Du og din tidligere arbejdsgiver bør derfor søge at finde en aftale som tilgodeser jer begge. Såfremt din tidligere arbejdsgiver ved indkøbet har accepteret, at du købte en dyrere telefon og han/hun ønsker at beholde telefonen til din efterfølger, finder jeg det rimeligt, at din tidligere arbejdsgiver betaler din udgift helt eller delvist. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Mette

Hvis man er fritstillet efter en opsigelse med begrundelse i sygdom af ukendt varighed, hvordan gælder reglerne for afholdelse af ferie/rejse da? pft Mette

Trine Irmang Østengaard

Kære Mette. Tak for henvendelsen. Du er i fritstillingsperioden forpligtet til at sygemelde dig, hvis sygdommen forhindrer dig i at afholde ferie i fritstillingsperioden. Du har herefter krav på at få udbetalt ferien i stedet. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Søren

Hej Trine Hvor finder man lovtekst omkring at begrænse arbejdsgivers økonomiske skade, ift med fritstilling. Mit jobcenter har undersøgt flere gange og mener ikke jeg skal være tilmeldt uden ydelse. Pft Søren

Linda Jensen

Hvis man har et flexjob og bliver fritstillet. Og man så selv skaffer sig et nyt arbejder som de gerne vil lave som et Flexjob og man så går i gang. Man begynder og får løn. Alt på samme vilkår som tidligere. Nu kommer kommunen så i den 28. december og trækker 8.500,00 i flexydelsen fordi man har fået dobbeltløn (fra det gamle job da man jo var fritstillet indtil 31.12.17) og fra det nye job hvor man har været siden slut oktober. Kan kommune det?

Trine Irmang Østengaard

Kære Linda. Tak for din henvendelse. Såfremt du er ansat i et fleksjob og opnår fleksløntilskud fra kommunen som tilskud til din løn, vil størrelsen af dette tilskud afhænge af dine øvrige indtægter, herunder lønindtægt fra dit fleksjob. Ved beregningen af størrelsen af tilskuddet medtages alle dine indtægter og du er derfor forpligtet til at oplyse kommunen om alle indtægter, herunder bl.a. udbetaling af feriepenge, bonus, sygedagpenge og løn fra andet arbejde. Eftersom du i en periode har modtaget løn fra både din tidligere og din nuværende arbejdsgiver, er det således min vurdering, at kommunen kan inddrage begge lønindtægter ved beregningen af fleksløntilskuddet, hvilket jeg formoder er baggrunden for, at kommunen har modregnet et beløb stort kr. 8.500,00 i dit flekslønstilskud. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Michelle

Hej Trine Jeg har et spørgsmål i forhold til fritstilling, minimalerstatning og kontraopsigelse. Hvis man bliver fritstillet med minimalerstatningsperiode på 3 måneder, men med fuld modregning hvis man fx får job hos samme arbejdsgiver, fx en kommune. Så vælge man at kontraopsige sig selv for så at tiltræde sit nye job. Frasiger man sig så alle "rettighederne" man har under sådan en fristilling/minimalerstatningsperiode? Vh Michelle

Trine Irmang Østengaard

Kære Michelle. Tak for din henvendelse. Ansættelsesforholdet ophører definitivt ved kontraopsigelse. Såfremt du er fritstillet med minimalerstatningsperiode på 3 måneder og du kontraopsiger din stilling, fordi du har fået andet arbejde, vil jeg mene, at minimalerstatningen ikke kan udgøre et beløb svarende til lønnen længere end til udløbet af opsigelsesperioden. Vær imidlertid opmærksom på, at du ikke nødvendigvis mister retten til en eventuel fratrædelsesgodtgørelse ved langvarig ansættelse efter funktionærlovens § 2a. Det vil her være fratrædelsestidspunktet, der er afgørende for, om du har ret til godtgørelsen. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Bjarne Lynge Nielsen

Mine forældre er ved at blive skilt efter 50 års ægteskab. Min far driver nogle virksomheder men har ikke særeje i disse. De købte for et par år siden en bil, som min mor har kørt i og er blevet beskattet af, men nu skal afleveres fordi hun ikke længere hjælper i virksomheden og derfor ikke har løn. Han kræver nu at bilen afleveres inden Jul, da virksomheden har lukket resten af året. Dvs. hun bliver beskattet af bilen året ud, men har den ikke i Julen, hvor hun har stort behov for at kunne køre. Hvordan er reglerne mht. aflevering af sådan en bil? Bilen er i øvrigt indregistreret i min fars navn privat og burde derfor være en del af bodelingen? Iflg. firmaets bogholder er den dog optaget i virksomhedens anlægsregnskab.

Trine Irmang Østengaard

Kære Bjarne. Tak for din henvendelse. Indledningsvis bemærkes, at jeg i det følgende alene tager stilling til de ansættelsesretlige forhold i din henvendelse og ikke eventuelle bodelingsmæssige forhold. Jeg vil anbefale jer at undersøge, om der står noget om fri bil i din mors ansættelseskontrakt. Det forekommer ofte, at der er taget stilling til aflevering af fri bil ved opsigelse i en medarbejders ansættelseskontrakt. Spørgsmålet afhænger dog også af, om din mors opsigelses- eller fritstillingsperiode først udløber ultimo december, eftersom din mor i så fald ville have ret til fri bil eller kompensation herfor indtil dette tidspunkt. Dette gælder imidlertid kun, hvis andet ikke er aftalt. Såfremt din mor har behov for bistand vedr. bodelingen, kan jeg henvise til min kollega advokat Dennis Holm Pedersen dehp@advodan.dk Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Oliver Nielsen

Hej. Er blevet fritstillet med 6 måneders løn og besked om, at mit gamle firma ikke vil håndhæve tabsbegrænsningspligten, men dog vil benytte sig af modregningsretten, hvis jeg får nyt job. Kan jeg blive medejer af en nystartet virksomhed, der p.t. ikke tjener det helt store, uden at risikere at fortabe min ret til 6 måneders løn? Jeg skal kun indtræde for 10% ejerskab og lige nu er der stort set ingen indtægter i selskabet, men en masse udgifter. Jeg har læst et svar på en anden spørgeside, hvor advokaten siger, at arbejdsgiver har ret til modregning, selvom man ikke tjener noget i sin nye virksomhed - altså at der kan modregnes alene fordi man stifter en virksomhed. Kan det virkelig passe? Eller har det noget at gøre med om man har tabsbegrænsningspligt eller ej?

Trine Irmang Østengaard

Kære Oliver. Tak for din henvendelse. Din arbejdsgiver kan ikke foretage modregning i din løn, hvis du ikke har nogen indtægt fra den nystartede virksomhed endnu. Det er derimod omdiskuteret, om en fritstillet medarbejder opfylder sin tabsbegrænsningspligt ved opstart af selvstændig virksomhed i en fritstillingsperiode, eftersom indtægten typisk er meget lav i starten. Forholdet er ikke endeligt afklaret i retspraksis, og du kan derfor risikere at miste dit lønkrav fra din tidligere arbejdsgiver under henvisning til, at du ikke opfylder din tabsbegrænsningspligt. Hvis du imidlertid melder dig ledig i fritstillingsperioden og aktivt søger nyt job vil du bibeholde lønkravet. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Michael Lindkvist

Hej Advodan Jeg har opsagt min stilling pr. 30/11 og stopper med udgangen af december, jeg er ikke fritstillet, og passer mit normale job såsom ordremodtagelse samt tilkald, mit spørgsmål er så følgende.: Jeg har fri bil (hvidplade), men er blevet bedt om at afleverer alle mine effekter (bil,mobil og diverse i virksomheden den 21 december, er der en regel eller lov om at jeg skal kompenseres for dette, da jeg ikke har effekterne i hele måneden, eller må arbejdsgiveren vælge og lade vær?? Jeg ser frem til at høre fra Jer Med venlig hilsen Michael Lindkvist

Trine Irmang Østengaard

Kære Michael. Tak for din henvendelse. Jeg vil anbefale dig at gennemgå din ansættelseskontrakt, da reglerne om fri bil typisk er indskrevet i en ansættelseskontrakt. Hvis ikke andet er aftalt, er udgangspunktet, at du har ret til fri bil i hele opsigelsesperioden. Såfremt din arbejdsgiver nægter dig dette, vil du have krav på kompensation i stedet for. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Helle

Hej Trine Når en ny løn skal modregnes i den gamle løn, skal arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag da indregnes som en del af den nye løn, eller er det alene almindelig løn?

Trine Irmang Østengaard

Kære Helle. Tak for din henvendelse. Et pensionsbidrag anses for at være en så sædvanlig og naturlig del af en arbejdsaftale, at det betragtes som en del af lønnen, uanset om pensionsbidraget betales af arbejdsgiveren eller den ansatte. Derfor skal pensionsbidraget medregnes som en del af din nye løn, når der skal foretages modregning. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Jens

Kære Trine Hvis man er opsagt og fristillet med en opsigelsesvarsel på 3 måneder er man så stadig pålagt at søge job? Jeg vil hellere bruge tiden til at opkvalificere mig. Mange tak for din tid

Trine Irmang Østengaard

Kære Jens Tak for din henvendelse. Udgangspunktet er, at man som medarbejder har en tabsbegrænsningspligt, mens man er fritstillet, og derfor skal man aktivt skal søge nyt job i fritstillingsperioden. Såfremt du er funktionær, har du imidlertid krav på en minimalerstatning svarende til 3 måneders løn, uanset om du får et nyt job i fritstillingsperioden. Du er derfor som funktionær ikke forpligtet til at begrænse din arbejdsgivers tab i denne periode, og det er derfor min vurdering, at du kan bruge fritstillingsperioden på at opkvalificere dig. Dette gælder imidlertid kun, hvis du er funktionær, eller hvis du er omfattet af funktionærloven via en overenskomst eller ansættelseskontrakt. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Heidi

Hej Jeg er blevet opsagt, men har efterfølgende fået en mail fra min arbejdsgiver om at jeg kan blive fritstillet. Han skriver dog, at hvis jeg kommer i job inden ophør af fritstillingsperioden, er de (min arbejdsgiver) ikke forpligtet til at betale løn. Som jeg læser forskellige artikler og i funktionærloven (jeg er ansat som funktionær), så har jeg ret til min løn i de 3 måneder i opsigelsesperioden uanset om jeg får nyt job inden opsigelsesperioden udløb. Jeg håber, at du mulighed for at svare på ovenstående? På forhånd tak. Hilsen Heidi

Trine Irmang Østengaard

Kære Heidi. Tak for din henvendelse. Det er rigtigt forstået, at du har ret til løn i de første 3 måneder af fritstillingsperioden, hvis du er funktionær. Dette kaldes også ’minimalerstatningsreglen’. Din arbejdsgiver er derfor forpligtet til fortsat at udbetale løn i denne periode, selv om du får et nyt arbejde. Hvis din arbejdsgiver herefter gør gældende, at I blot kan aftale jer ud af denne regel, kan jeg oplyse dig om, at dette ikke er muligt. Minimalerstatningsreglen er ufravigelig, og du har derfor et ufravigeligt krav på løn i de første 3 måneder af fritstillingsperioden. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Heidi

Kære Trine Mange tak for dit svar. Bare for at jeg forstår det ret, så har jeg ret til fuld løn i de to måneder hvor jeg også modtager løn fra en ny arbejdsgiver? Eller har jeg blot ret til differencen mellem min gamle og min nye løn (forudsat at min nye løn er lavere end min gamle) i henhold til 'minimalerstatningsreglen'? Hvis jeg kræver dette, er der jo så stadig en risiko for at min nuværende arbejdsgiver afviser fritstillingen. På forhånd tak. Venlig hilsen Heidi

Trine Irmang Østengaard

Kære Heidi. Du har ret til fuld løn i første 3 måneder af fritstillingsperioden. Du kan derfor oppebære dobbelt løn i denne periode. Det er først efter udløbet af perioden, at du alene har krav på differencen mellem den gamle og nye løn. Dette får dog kun betydning, hvis din opsigelsesperiode er længere end 3 måneder. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Heidi

Så vidt jeg kan læse mig til, så har funktionærloven ingen selvstændige bestemmelser om fritstilling. Refereres der til anden lovgivning og/eller retspraksis? Man kunne forestille sig en aftale om fritstilling og en formulering fra min arbejdsgivers side, der taler om lønmodregning, såfremt jeg får andet job. Aftalen om lønmodregning ville blive tilsidesat efterfølgende, hvis den var funderet i funktionærloven, men jeg er i tvivl om, hvor bestemmelserne er funderet (anden lovgivning og/eller retspraksis). På forhånd tak. Venlig hilsen Heidi

Michael

Hej Jeg er funktionæransat og er grundet besparelser blevet opsagt pr. 30/10 med sidste arbejdsdag 31/1-2018. Jeg er ifølge kontrakt ansat til 37 timer pr. uge. Samtidig står der også at evt. overarbejde skal afspadseres. Jeg har arbejdet mange timer i virksomheden og har derfor oparbejdet 245 overarbejdstimer i 2017- svarende til 384 timer med procenttillæg som selvfølgelig kan dokumenteres med logbog. Jeg har været ansat siden marts 2016. I 2016 havde jeg næsten lige så mange overarbejdstimer men har ikke krævet dem udbetalt / afspadseret. Jeg har set mig selv som en god og loyal medarbejder (og det mener arbejdsgiveren også ifølge den udtalelse som jeg har fået) og at dette har været en del af mit bidrag til en virksomhed som har det svært. Jeg er nu i en alder, 50+ hvor jeg skal finde det rigtige job da det formentlig ikke bliver nemmere jo ældre jeg bliver. Derfor vil jeg gerne bruge min opsigelsesperiode til at søge job og opsummere mine kompetencer på nogle kurser. Jeg har bedt min arbejdsgiver om at jeg vil afspadsere timerne for i år (som ca passer med de resterende 10 uger af min opsigelse periode) Dette nægter arbejdsgiver med henvisning til at jeg ikke kan komme så lang tid efter for at bede om mine overarbejdstimer, at der i øvrigt ikke er tid til afspadsering i november og december. Mine spørgsmål går så på: om mine timer er forældede ? hvis de ikke er, om jeg kan kræve at afspadsere dem ? om jeg kan tilbyde at "gå" tiden ud og så få dem udbetalt ? I øvrigt kunne det være interessant og vide om mine 2016 timer er forældede ?. Hvis jeg får brug for advokatbistand er det så en "sag" som i vil går ind i ?

Trine Irmang Østengaard

Kære Michael. Din henvendelse rækker en del over den rådgivning, som er mulig at give i dette forum, ligesom en behørig vurdering vil kræve et nærmere kendskab til sagens omstændigheder. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, såfremt du ønsker at vi skal bistå dig i sagen. Henvendelse kan ske til undertegnede på trio@advodan.dk eller på tlf. 45 88 05 55. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Anette

Hej Kan man lave en aftale om fritstilling og samtidig møde om fx. 3 dage om ugen for at færdiggøre opgaver, hvis det er ok med arbejdsgiver? Eller kan man lave en aftale om fritstilling to mdr. inde i opsigelsen på de sidste to måneder?

Trine Irmang Østengaard

Kære Anette Tak for din henvendelse. Ved en fritstilling giver din arbejdsgiver endeligt afkald på din arbejdskraft. Der er derfor ikke tale om en fritstilling, såfremt du fortsat møder 3 dage om ugen. I kan derimod sagtens aftale, at du alene fritstilles de sidste to måneder af opsigelsesperioden, således at du kan nå at afslutte dine arbejdsopgaver forinden. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Søren Madsen

Hej Jeg er blevet opsagt i mit nuværende job i en kommune pga. besparelser. Jeg har lidt over 18 års anciennitet og er funktionæransat. Jeg har derfor 6 mdr. opsigelse og er berettiget til 3 mdr.s godtgørelse. Jeg er opsagt pr. den 01.11.17 og perioden udløber derfor i april 18 Jeg har forhandlet med dem omkring fritstilling med ikræfttræden pr. den 01.01.18 og perioden ud. Det lød jo meget godt. Jeg har nu modtaget skrivelsen vedr. aftalerne omkring min fritstilling. Der er et afsnit som jeg "studser" over, som lyder: "Såfremt Søren Madsen opnår anden beskæftigelse inden 30. april 2018 uden for Kommunen, vil der blive foretaget modregning i lønnen fra det nye arbejde uden hensyntagen til funktionærlovens § 3, da fritstillingen er efter Søren Madsens eget ønske." Mine spørgsmål er følgende: Har det indflydelse på muligheden for at oppebære dobbeltløn, hvis jeg fandt nyt arbejde fra den 15. januar 2018, når de skriver at det var mit eget ønske at blive fritstillet? Er det korrekt, at man ikke kan oppebære dobbeltløn hvis man får arbejde indenfor samme kommune? På forhånd tak for svaret mvh Søren Madsen

Trine Irmang Østengaard

Kære Søren. I anledning af din henvendelse, kan jeg oplyse, at det ikke umiddelbart har betydning for din adgang til at oppebære dobbelt løn, at det er dit eget ønske, at du bliver fritstillet. Det er dog helt almindeligt, at der bliver foretaget modregning under en fritstillingsperiode, såfremt man får nyt arbejde i perioden. Som følge af funktionærlovens § 3 kan der dog ikke foretages modregning i de første 3 måneder. Hvis du derfor er fritstillet pr. 1. januar 2018, kan der først foretages modregning i din løn pr. 1. april 2018. Du vil derfor ikke modtage dobbelt løn i den sidste måned af din fritstillingsperiode, da din tidligere arbejdsgiver kan foretage modregning her. Derudover fremgår det af visse fratrædelsesaftaler, at såfremt man opnår ny ansættelse inden for samme kommune eller region, er der adgang til modregning i lønnen allerede fra ansættelsestidspunktet hos den nye arbejdsgiver, og ikke først efter de nævnte 3 måneder. Jeg kan se, at der i det fremsendte afsnit også står ”uden for Kommunen”, hvilket formentlig må betyde, at der gælder andre regler, hvis du opnår et nyt arbejde inden for samme kommune. Da jeg dog ikke kender til samtlige vilkår i din fratrædelsesaftale, er det vanskeligt for mig med sikkerhed at fastslå, om du også har ret til at oppebære dobbelt løn, hvis du får et nyt job inden for samme kommune. Jeg forestiller mig dog, at dette står et sted i din fratrædelsesaftale. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Søren Madsen

Hej igen Der skulle være en byretsdom fra 2012, der siger, at når den opsagte selv ønsker en fritstilling så må arbejdsgiver modregne uden hensyntagen til funktionærlovens paragraf 3.....

Trine Irmang Østengaard

Kære Søren. Tak for din henvendelse. Det er korrekt, at det følger af retspraksis, at en arbejdsgiver i visse tilfælde har adgang til modregning, selv om dette vil indebære en fravigelse af funktionærlovens § 3. Arbejdsgiveren skal dog kunne bevise, at det er medarbejderen, der selv har ønsket at blive fritstillet. Dette løses typisk ved, at der mellem parterne indgås en fratrædelsesaftale, hvor det er aftalt, der kan ske modregning uden hensyn til minimalerstatningsreglen. Dette var netop tilfældet i byretsdommen fra 2012, og det var blandt andet derfor, at arbejdsgiveren fik medhold i, at der kunne foretages modregning. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Sabine Gaarsvig

Når man bliver fritstillet i af arbejdsgiveren, hvornår har skal firmaet udbetale penge for G-dage, når man bliver ledig, dette syntes jeg er lidt svært at finde ud af. Har læst at der står mange steder, at så forlænges 4 ugers perioden tilsvarende. Venligst forklar dette. På forhånd tak.

Trine Irmang Østengaard

Kære Sabine. Tak for din henvendelse. Din arbejdsgiver skal først udbetale G-dage, når dit fritstillingsperiode er udløbet, og dette er under forudsætning af, at du opfylder betingelserne for at få udbetalt G-dage. Du skal eksempelvis have meldt dig ledig hos din a-kasse, og din arbejdsgiver skal kun betale G-dage, hvis det er arbejdsgiveren, der har opsagt ansættelsesforholdet. Herudover gælder der et beskæftigelseskrav d.v.s., at du som medarbejder kun har krav på G-dage, hvis du de sidste 4 uger før arbejdsophøret har haft et antal arbejdstimer, der svarer til mindst 2 ugers fuld arbejdstid. I dit tilfælde vil denne 4-ugers periode blive afbrudt, fordi du er fritstillet. Derfor forlænges 4-ugers perioden på den måde, at man ser længere tilbage end de seneste 4 uger. Hvis du eksempelvis har været fritstillet de seneste 5 dage inden arbejdsophøret, ser man på de 4 uger, der ligger før de 5 dages fritstilling. Jeg håber, at ovenstående bringer lidt klarhed over din situation. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Nikita

Hej Jeg blev i udgangen af august opsagt gr. nedskæring. Fandt ud af de ville out-source og nedlægge vores arbejdsplads. Fik at vide i min opsigelse at sidste dag på arbejdspladsen var 30. sep. og jeg derefter ville blive fritstillet de resterende 2 mdr. De var venlige nok til at hjælpe med jobsamtaler hos deres samarbejdspartnere, som skulle overtage. Fik en stilling hos dem, med lidt mindre i løn. Jeg har så herefter den første uge fundet ud af at den stilling slet ikke er mig. Det er stressede forhold og konstant overarbejde der ikke bliver varslet og har derfor besluttet ikke at fortsætte hos det firma. Mit spørgsmål lyder på om det har nogen konsekvenser for min fritstilling?

Trine Irmang Østengaard

Kære Nikita Tak for henvendelsen. Du kan som udgangspunkt opsige dit nye job uden, at dette får konsekvenser for fritstillingen hos din tidligere arbejdsgiver. Du skal dog være opmærksom på, at der gælder en tabsbegrænsningspligt i fritstillingsperioden, hvorfor du er forpligtet til at søge nyt job i den resterende del af fritstillingsperioden. Din tidligere arbejdsgiver kan kræve dokumentation for dette. Såfremt du er funktionær, eller på anden vis er omfattet af funktionærloven, vil du dog have krav på fuld løn fra din tidligere arbejdsgiver i de første 3 måneder af fritstillingsperioden, uanset om du får nyt job i denne periode eller ej. Tabsbegrænsningspligten får derfor først betydning, hvis du har et opsigelsesvarsel, der er længere end 3 måneder. Jeg forstår din henvendelse således, at dit opsigelsesvarsel alene er 3 måneder. Du har derfor fortsat krav på fuld løn fra din tidligere arbejdsgiver i den resterende del af fritstillingsperioden, hvis du kan betegnes som funktionær. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Stefan

Hej Jeg blev ansat i et firma som funktionær 1/10-16. Jeg blev så fyret pga omstrukturering og fritstillet, den 28/8-17. Med 3 måneders opsigelse. På min opsigelse står der, at jeg skal nå at holde resten af min ferie i opsigelsesperioden. Men kan de kræve det når jeg allerede havde afholdt det ferie som jeg havde optjent i det firma og det som står på feriekonto er fra min gamle arbejdsgiver? Mvh

Trine Irmang Østengaard

Kære Stefan. Tak for din henvendelse. Eftersom dit opsigelsesvarsel er på 3 måneder, kan din arbejdsgiver alene kræve, at du afholder din restferie i fritstillingsperioden. Dette gælder alene den ferie, som du har optjent hos din nuværende arbejdsgiver. Du har derfor fortsat krav på udbetaling af beløbet på FerieKonto, som hidrører fra din tidligere arbejdsgiver. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Tina

Jeg er opsagt og har 6 mdrs opsigelse, da jeg har være ansat i 10 år. Hvad sker der hvis jeg får et job hurtigt og IKKE er blevet fritstillet endnu? Skal jeg så sige op med 1 mdr varsel og bortfalder lønnen så? Og hvis jeg når at blive fritstillet inden jeg evt får nyt job. Modregnes lønnen så? Mvh Tina

Trine Irmang Østengaard

Kære Tina. Tak for din henvendelse. Såfremt du får et nyt job i opsigelsesperioden, og ikke er fritstillet, vil det være nødvendigt, at du selv siger op hos din nuværende arbejdsgiver, det vil sige kontraopsiger. Dermed bortfalder lønnen efter udløbet af dit opsigelsesvarsel på 1 måned. Såfremt du derimod bliver fritstillet, inden du får et nyt job, kan din nuværende arbejdsgiver først foretage modregning efter 3 måneders fritstilling som følge af ”minimalerstatningsreglen” i funktionærloven. Efter disse 3 måneder vil der være adgang til modregning i lønnen fra dit eventuelle nye job i den resterende del af fritstillingsperioden. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Søren Løkkegaard

Hej Trine. ifm med outsourcing står vores afdeling over for en opsigelse med fritstilling. Vi har alle rådighedsvagt som er time betalt. Og da den ikke er en fast del af lønnen mener arbejdsgiver ikke, at den skal udbetales under fritstilling. Men jeg mener der har været en lign. sag med en sygeplejerske. Hvor rådighedsbeløb blev udbetalt da denne ansås som en forventelig del af lønnen. Vi har et fast interval på 4 uger, som er skemalagt Desuden modtog vi sidste år skriftelig varsling fra HR hvor der står, at vi skulle gå fra et vagt interval på 3 uger til nu 4 uger. Det bliver vel ikke mere fast end det. Fagforeningen mener vi har ret til beløbet under fritstillingen. Hvad siger lovgivningen ? pft Søren

Trine Irmang Østengaard

Kære Søren. Tak for din henvendelse. Det afgørende for vurderingen er, om rådighedsvagterne forekommer kontinuerligt, og derfor kan betragtes som en forventelig del af lønnen. Såfremt dette er tilfældet, har du også krav på dette beløb under din fritstilling. Dette fremgår ikke direkte af lovgivningen, men kan udledes af retspraksis på området. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Pia

Hej, jeg blev fritstillet d. 1/2-17 med 6 mdrs. løn. har stadig ikke fået et job, så jeg har modtaget løn i hele fritstillingsperioden. Optjener jeg feriepenge i de 7 mdr. af 2017 (til brug 2018-19)? Mit gamle firma har ikke overført nogle feriepenge for ferieåret 2017-18, da de har skrevet i opsigelsen at ferien skal afholdes i fritstillingsperioden, men kan det være rigtigt at 5 ugers ferie skal afholdes på 3 mdr. (maj-jul)? På forhånd tak for svar. M.v.h. Pia

Trine Irmang Østengaard

Kære Pia. Tak for din henvendelse. Først og fremmest kan jeg oplyse, at du fortsat optjener ret til feriepenge i din fritstillingsperiode, eftersom du modtager din sædvanlige løn i perioden. Hvorvidt du kan pålægges at afholde 5 ugers ferie i fritstillingsperioden afhænger af, hvorvidt varslingsperioderne for ferien kan indeholdes i dit opsigelsesvarsel. Jeg forstår din henvendelse således, at du har et opsigelsesvarsel på 6 mdr. Eftersom varslingsperioderne er henholdsvis 3 mdr. for hovedferien og 1 mdr. for øvrig ferie, kan hele din ferie indeholdes i dit opsigelsesvarsel. Din arbejdsgiver har derfor overholdt varslingsreglerne, og du er forpligtet til at afholde de 5 ugers ferie i fritstillingsperioden. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Mette E

Hej MIn stilling som Teamleder vil blive nedlagt i en struktur ændring snarrest. Jeg er så blevet tilbud en anden stilling men på et lavere niveau ( som jeg ikke er interesseret i ) eller en fratrædelsesordning. Jeg har været ansat i 1 år og 4 måneder - Hvilke krav har jeg i forhold til en fratrædelse ordning? ( ud over min normale 3 måneder funktionær) . Er der andet jeg har krav på eller ? Vh Mette

Trine Irmang Østengaard

Kære Mette. Tak for din henvendelse. Forudsat at den tilbudte stilling adskiller sig væsentligt fra den nedlagte stilling, så kan du betragte dig som opsagt af din arbejdsgiver. Såfremt du er funktionær, har du derfor krav på et opsigelsesvarsel på 3 måneder. Eftersom du alene har været ansat i 1 år og 4 mdr., giver lovgivningen dig som udgangspunkt ikke krav på andet i forbindelse med din fratræden. Du skal dog være opmærksom på, hvorvidt der er aftalt andet i din ansættelseskontrakt. Der kan eksempelvis være aftalt en fratrædelsesgodtgørelse ved arbejdsgiverens opsigelse. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Ditte P. Christiansen

Hej Jeg er blevet opsagt uden at blive fritstillet. Jeg er funktionær og har 4 mdrs opsigelse. Jeg har været sygemeldt indtil nu, hvor jeg raskmeldes. Min chef har lovet mig at han ikke vil tvinge mig til at komme på arbejde, men giver mig fri med løn de 4 mdr det drejer sig om. Jeg har en virksomhed (enkeltmandsvirksomhed) ved siden af som hobbyvirksomhed. Skal jeg melde mig ledig, hvis min tanke er at gøre min hobbyvirksomhed til mit levebrød? Og skal jeg kontra opsige for at kunne gøre dette? og vil jeg kunne komme i klemme i systemet ved at starte min egen virksomhed op mere seriøst end den er nu? (Der går lidt tid før jeg kommer til at tjene noget på min egen virksomhed.) Vh Ditte

Trine Irmang Østengaard

Kære Ditte Tak for din henvendelse. Hvis du er fritaget fra arbejdspligten i din opsigelsesperiode, men samtidig modtager sædvanlig løn, må dette sidestilles med en fritstilling. Her gælder der særlige regler, som du skal være opmærksom på. Først og fremmest gælder der fortsat en loyalitetspligt, hvilket indebærer, at du ikke må påbegynde konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden. Ud fra din henvendelse kan jeg dog ikke vurdere, om din hobbyvirksomhed vil være i konkurrence med den virksomhed, som du er ansat i på nuværende tidspunkt. Du skal derudover være opmærksom på, om der i din ansættelseskontrakt er en kunde- eller konkurrenceklausul, da dette kan medføre, at loyalitetspligten også gælder en vis tid efter fritstillingsperiodens udløb. Såfremt din virksomhed ikke er konkurrerende virksomhed, er der som udgangspunkt intet til hinder for, at du påbegynder denne. Du skal dog være opmærksom på, at du skal overholde din tabsbegrænsningspligt i fritstillingsperioden. Ifølge retspraksis er det uklart, om opstart af selvstændig virksomhed er tilstrækkeligt for at opfylde tabsbegrænsningspligten, eftersom indtægten typisk er meget lav i starten. Derfor bør du enten kontraopsige eller melde dig ledig og søge job i fritstillingsperioden for at være sikker på, at du opfylder dine forpligtelser over for din arbejdsgiver. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Peter N

Hej Trine, I forbindelse med omstruktureringer varsler vi en medarbejder henholdsvis ændrede arbejdstider og henholdsvis nedgang i løn, som følge af organisatoriske ændringer samt ændret ansvar (fra daglig leder til intet ansvar). Dette er tilsyneladende en traumatisk oplevelse for medarbejderen, hvorfor hendes ægtefælle den efterfølgende dag sygemelder hende. Vi modtager den første lægeerklæring fra medarbejderens læge efter anmodning inden for rimelig tid, vi har en løbende dialog med kommunens virksomhedskonsulent, og vi tilbyder arbejdstager at vende gradvist tilbage til arbejdet - men alt afvises pure. Arbejdstager vælger i stedet efter et sygdomsforløb på ca. 6 uger (svarende til lægeerklæringens varighed) at involvere hendes fagforening. Fagforeningen kan imidlertid ikke anfægte varslingen, som er sagligt begrundet, ikke diskriminerende i forhold til alder, køn el. andet. 3 måneder senere, efter anmodning fra kommunen indkaldes medarbejderen til en mulighedssamtale på kommunen (neutral grund) med deltagelse af kommunens virksomhedskonsulent, hvor arbejdstager møder med en fagforeningsrepræsentant og hendes ægtefælle. Arbejdstager ønsker igen at diskutere varslingen. Dette afvises, og mulighedssamtalen gennemføres - igen tilbydes medarbejderen at vende tilbage til arbejdsstedet med en væsentlig nedsat arbejdstid (1-2 timer hver anden dag). Arbejdstager har imidlertid ikke gjort sig nogle overvejelser om at vende tilbage, og svarer afvisende til ethvert forslag om hendes tilbagevenden til arbejdspladsen. I forlængelse af mødet accepterer vi som arbejdsgiver at holde et møde med fagforeningens repræsentant alene, som kommer med et oplæg til et forlig, hvor: - vi, som arbejdsgiver, ikke skal anmode om flere lægeerklæringer - medarbejderen fortsat er sygemeldt, og fritstilles i resten af opsigelsesperioden ved eventuel raskmelding. Under evt. fritstillingsforløb afvikles ferie/feriefridage i videst mulige omfang på sædvanlige vilkår som ved en afskedigelse - vi, som arbejdsgiver, udarbejder en afskedigelse begrundet ved strukturelle ændringer, som tilbagedateres og i øvrigt ikke anfægtes af arbejdstager. - der udbetales sædvanlig fratrædelsesgodtgørelse, jf. funktionærloven. Efter drøftelser med en rådgiver, accepterer vi dette forlig, eftersom forliget svarer til tilsvarende vilkår, som havde vi opsagt medarbejderen fremfor at have varslet ændrede ansættelsesforhold. Det betyder, at vi i dette forløb har udsigt til en udgift svarende til 6 måneders løn + 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse + feriepenge/godtgørelse for feriefridage. En ikke ubetydelig udgift for en virksomhed med 10-15 ansatte. Medarbejderen raskmelder sig efter 5 måneder og 19 dage, men medarbejderen har ikke fremlagt dokumentation for at hun har tilmeldt sig Jobcenteret og i øvrigt dokumenteret, at hun er/har været aktivt jobsøgende. Hun er nu i arbejde ca. 3-4 uger efter endt fritstillingsperiode. I forbindelse med opgørelsen udbetaler vi ikke G-dage, da dette ikke er omfattet af forliget. Fagforeningen anfægter dog naturligvis dette under henvisning til anden lovgivning. Spørgsmålene er således: 1. Kan vi anmode om dokumentation for tilmelding til Jobcenteret og i øvrigt at arbejdstager har været aktivt jobsøgende? 2. Kan vi - og i såfald med hvilken hjemmel evt. afvise udbetaling af løn i fritstillingsperioden (12 dage) + for de 3 G-dage med henblik på at begrænse vore tab?? Ovenstående er et stærkt forenklet resume af forløbet - forud har arbejdstager presset øvrige ansatte til at bryde i gråd, været meget dominerende og egenrådig, og vi har modtaget klager fra såvel leverandører som kunder; hvorfor en bortvisning havde været det rette valg. På forhånd tak for hjælpen!

Peter N

Vi har besluttet at betale G-dage, for at få afsluttet sagen uden videre diskussioner med HK.

Trine Irmang Østengaard

Kære Peter. Jeg har noteret mig, at I har besluttet at betale G-dage, hvorfor denne besvarelse alene vedrører dit spørgsmål 1. Som udgangspunkt kan arbejdsgiver, når arbejdstager er fritstillet kræve dokumentation for tilmelding til Jobcentret og dokumentation for, at arbejdstager er aktiv jobsøgende. I den situation, som du beskriver, hvor arbejdstager er sygemeldt og parterne har indgået en aftale om fritstilling ved raskmelding og en sådan raskmelding først er sket efter 5 måneder og 19 dage, er det alene de resterende dage op til de 6 måneder (d.v.s. ca. 11 dage), hvor tabsbegrænsningspligten gælder. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Winnie Bruun

Er jeg som tidligere funktionærlønnet og nu fritstillet de næste 5 måneder berettiget til G dage udbetaling?

Trine Irmang Østengaard

Kære Winnie. Tak for din henvendelse. Det beror på en række konkrete omstændigheder, om du er berettiget til G-dage betaling. F.eks. om du er medlem af en a-kasse, om du har arbejdet mindst 74 timer i en 4-ugers periode, hvad årsagen til afskedigelsen er o.s.v. Jeg kan derfor ikke på baggrund af dine sparsomme oplysninger svare dig på, om du er berettiget til udbetaling af G-dage. Eftersom en sådan udbetaling som sagt forudsætter, at du er medlem af en a-kasse, vil jeg anbefale dig at henvende dig hos denne. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Heidi

Hej, Ultimo maj blev jeg opsagt på mit arbejde efter 5,5år og har ialt 4 mdrs opsigelse. Begrundelse for afskedigelse er opstrukturering. Jeg aftalte med min daglige chef at blive juni måned for at lave oplevering til den nye medarbejder som skal overtage min stilling, og derefter fritstilles pr 30. Juni. Jeg har mundtlig aftalt med min chef, at jeg inden 30juni skulle afholde mine feriefridage, da som hun sagde; at disse ikke kunne overføres til min feriekonto. De resterende feriedage som ikke blev afholdt ville blive overført til feriekonto. Jeg har bekræftelse af denne aftale på en mail fra min chef. D. 29. Juni modtager jeg fritstillelsesbrevet fra firmaets CEO, heri står der at alt min ferie vil blive trukket i fritstillelses perioden. Jeg ved godt dette er de gængse funktionær regler, men også derfor at jeg har aftalt og fået bekræftelse fra min chef på det andet,som vi har aftalt. Samtidig står der at de forbeholder sig retten til at kalde mig ind med en dags varsel. Men kan de det når det er en fritstilling?? Troede kun det var når det er en suspension? Jeg har ikke skrevet under på fritstillingen, da den efter min mening ikke er som vi aftalte. Jeg har påpeget det overfor min chef, og fået svar tilbage at hun synes hun har været rigelig large og egentlig bare kunne ha forlagt at jeg arbejdede perioden ud. Kan de godt trumfe deres fritstillingsbrev igennem, eller kan jeg nægte at skrive under hvis de ikke ændre det til det vi har aftalt?? Og kan de inddrage min fritstilling? Håber I kan svarer på mine overstående spørgsmål Mvh. Heidi

Peter

Hej Jeg er p.t. fritstillet (i 6 mdr.) funktionær. Hvis man eks.vis får nyt arbejde i den sidste måned, kan man så nøjes med at meddele denne startdato samt den nye (evt. lavere) månedsløn via mail og samtidig fraskrive sig retten til de ca. 14 dages modregning (for ikke at fremlægge nyt ansættelsesbevis)? Mvh Peter

Trine Irmang Østengaard

Kære Peter. Tak for din henvendelse. Du skal dokumentere ansættelsestidspunktet og lønnen over for din tidligere arbejdsgiver. Dette har den tidligere arbejdsgiver krav på. Det kan f.eks. ske ved fremsendelse af ansættelseskontrakten eller ved, at du fremsender en erklæring fra din nuværende arbejdsgiver om ansættelsestidspunkt og løn. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Dorthe Meyer

Hvordan er det mht. Et mobilabonnementet jeg har via bruttolønstræk når er bliver opsagt. Jeg har talt med minudbyder der siger at mit abb. Er bundet til dec 2017. Og jeg vil have mit tlf nr med mig da jeg har haft det i mange år. Mvh Dorthe Meyer

Trine Irmang Østengaard

Kære Dorthe. Jeg forstår din henvendelse således, at der er tale om et telefonabonnement, som du har tegnet privat, og i så fald kan du, med mindre der er aftalt andet med din arbejdsgiver, tage telefonnummeret med dig. Du har krav på at beholde eventuelle personalegoder i en opsigelses- eller fritstillingsperiode. Du vil altså i denne periode få betalt dit telefonabonnement, hvis dette er en del af ansættelsesaftalen. Efter denne periode må du selv betale herfor. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Claus Pedersen

Hejsan, Først tak for de informative svar der gives på diverse spørgsmål. Jeg har også et: Jeg er blevet fritstillet og har nu søgepligt...OK med det. Men er der nogen praksis for hvad jeg skal søge? Jeg har arbejdet på kontor i 35 år, men kan nuværende arbejdsgiver kræve at nu jeg søger fx timelønnet fabriksarbejde i fritstllingsperioden? Hilsen Claus

Maria

Hej Jeg blev opsagt pr. 27/1-2017 med umiddelbar fritstilling med løn i fire måneder. Jeg er studerende uden SU, studiet foregik ved siden af job med min arbejdsgivers velsignelse. Jeg vidste ikke at jeg skulle melde mig ledig i jobcenteret, men har søgt omkring fem stillinger indtil videre, deltaget i karrieremesse og søgt studierelevante praktikstillinger. Nu beder min arbejdsgivers advokat om dokumentation for min jobsøgningsindsats. Mit spørgsmål er: Skal man være meldt ledig i jobcentret for at leve op til min tabsbegrænsningspligt? Vh Maria

Helle Christiansen

Jeg er blevet fritstillet fra job, og chef vil have firmabil, iPad og tlf tilbage hurtigst muligt. Bilen er hvidplade og jeg er berettiget til at bruge den i privat øjemed med alt betalt. Hvad er jeg berettiget til af kompensation, det er en leasingbil som er bestilt ud fra vores familie behov i dagligdagen.

Trine Irmang Østengaard

Kære Helle. Tak for din henvendelse. Du er berettiget til en månedlig godtgørelse svarende til den skattemæssige værdi af firmabilen, eftersom du har lov til at anvende bilen privat. Den skattemæssige værdi afhænger af bilens pris samt, hvornår bilen er anskaffet. Din arbejdsgiver bør kunne oplyse dig om den skattemæssige værdi, men ellers fremgår det også af din årsopgørelse. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

John Stigsgaard

Jeg er ansat i Slagelse Kommune. Jeg er blevet sygemeldt pr. 27.3.2017 på grund af psykisk dårligt arbejdsmiljø. Jeg har nu været til en tjenstlig samtale og vil blive opsagt med virkning pr. 1.5.2017 på grund af opgavefrafald. Jeg har 6 måneders opsigelse og vil blive fritstillet, og skal derfor ikke mere møde på arbejde. Skal jeg melde mig ledig og søge arbejde, da jeg også bliver 65 år den 16.4.2017 og derfor er berettiget til at gå på pension. Venlig hilsen John Stigsgaard

Bettina

Hej Jeg er fuldtidsansat i virksomhed "X" igennem mange år. Siden 2013 har jeg desuden haft fritidsjob "A" 5 t hver anden lørdag. I Oktober 2013 får jeg endnu et nyt fritidsjob "B" hvor der ifølge kontrakten ikke er garanteret nogen arbejdstimer. Fra oktober til januar har jeg således både fuldtidsjob og 2 bijob sideløbende. Arbejdsgiver A vælger at opsige mig pr 310117 uden saglig grund. Ifølge mit ansættelsesbrev (Overenskomst) skal de udbetale mig løn i 4 måneder hvilket de også gør. Kan arbejdsgiver "A" modregne i den fjerde måned de timer jeg har i virksomhed "B" jvf minimalerstaningsreglerne ? Hvordan med feriepenge ? Inden jeg blev opsagt i perioden fra oktober 2016 til januar 2017 optjente jeg jo løn og feriepenge begge steder både hos arbejdsgiver A + B idet begge job var forenelige med hinanden. Situationen er derfor ikke at jeg har fået ny arbejdsgiver i opsigelsesperioden men har hele tiden haft 2 ligestillede arbejdsgivere(bijob A + bijob B). Mvh Bettina

Trine Irmang Østengaard

Kære Bettina Tak for dit spørgsmål. Der er nogle uklarheder i din henvendelse i forhold til, om du er blevet fritstillet i opsigelsesperioden samt, om du er funktionær. Jeg forudsætter i min følgende besvarelse, at du er blevet fritstillet og at du har funktionærstatus. Det er kun, hvis du opnår indtægter fra en ny arbejdsgiver, at virksomhed A kan foretage modregning i den fjerde måned. Dette understøttes af retspraksis, hvor det er fastslået, at indtjening fra bijob hos andre arbejdsgivere, som en ansat har haft samtidig med ansættelsen hos den tidligere arbejdsgiver, ikke skal fradrages i lønnen i en fritstillingsperiode. I forhold til dit spørgsmål om feriepenge, har du naturligvis krav på dine optjente feriepenge, selvom du er blevet opsagt. Du vil typisk få dem udbetalt som feriegodtgørelse på sædvanlig vis. Hvis du afholder ferie i opsigelsesperioden, kan du dog få dem udbetalt kontant. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Agner Noer

Hej! Jeg er blevet fritstillet og har afleveret min bil. Her får jeg så kompensation, men hvad med firmatelefonen som de nærmest rev ud af hånden på mig? Hvordan med kompensation for den? Mvh Agner Noer

Susanne Rasmussen

Hej. Jeg er blevet opsagt den 29. december 2016 og mit opsigelsesvarsel udløber den 30. juni 2017. Derudover har jeg 3 måneders godtgørelse qua mit lange ansættelsesforhold. Ultimo februar 2017 får jeg besked om, at jeg bliver fritstillet fra 1. april 2017, da virksomheden bliver fusioneret, og er dermed fritstillet indtil 30. juni 2017. Jeg har fået nyt job pr. 1. maj 2017. Skal den nuværende virksomhed betale fuld løn fra 1. april 2017 til 30. juni 2017 eller skal der ske modregning i den løn, som jeg får for maj og juni 2017 fra ny arbejdsgiver? Jeg har forstået, at det er fritstillelsestidspunktet, der er afgørende og ikke opsigelsestidspunktet for, om jeg kan modtage dobbelt løb i en periode. Med venlig hilsen Susanne Rasmussen

Trine Irmang Østengaard

Kære Susanne Det er korrekt, at det er fritstillingstidspunktet, der er afgørende for, om du kan modtage dobbelt løn. Du har derfor krav på fuld løn fra din tidligere arbejdsgiver fra 1. april til 30. juni, såfremt du er funktionær eller er ansat på funktionærlignende vilkår, da dit opsigelsesvarsel er over 3 måneder. Ellers er der adgang til modregning i din nye løn fra første dag, d.v.s. fra 1. maj. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Max Nielsen

Hej igen Jeg glemte lige at skrive at her i 2017 er vi ca 85-90 ansatte

Max Nielsen

Hej Jeg er ansat i et hydraulikfirma i Langeskov på Fyn. Jeg har været ansat 10 år her til juni.Da jeg startede i sin tid var vi 19 ansatte.Jeg var alene på lageret, nu er vi 7 mand på lageret.Jeg har været arbejdsmiljørepræsentant de sidste 6 år. Her i januar måned var der så en fyringsrunde i de forskellige afdelinger. Der blev afskediget 7 mand i diverse afdelinger, men jeg var den eneste på lageret der fik en fyreseddel. Firmaet er ikke medlem af arbejdsgiverforeningen, så de har ingen overenskomst med nogen forbund. Begrundelsen fra min leder var, at jeg var den han bedst kunne undvære, på trods af han lige havde ansat en på lageret 8 dage før. Jeg påpegede at for det første synes jeg ikke det var en saglig begrundelse, og for det andet så var han fløjtende ligeglad med at jeg var valgt som sikkerhedsmand. Jeg var uheldigvis kun medlem at akassen ved Frie Funktionærer,da fagforeninger ikke er velset i firmaet.Jeg har så meldt mig ind i forbundet samme dag, men de vil ikke tage sagen af den grund ellers ville de godt. Min direktør påstår så at de må gerne afskedige en sikkerhedsmand, da han mener jeg er funktionær, min fagforening siger at jeg er ansat månedslønnet på funktionærlignende vilkår. Men der er jo ikke en overenskomst man er beskyttet af som sikkerhedsmand, det er arbejdsmiljøloven paragraf 10 stk 2. Jeg har jo så 6 måneders opsigelse qua min lange ansættelse, men lige nu er jeg sygemeldt, da min far døde om mandagen og jeg blev fyret da jeg kom tilbage om onsdagen, så det har slået mig totalt ud, også fordi ham der fyrede mig har behandlet mig rigtigt dårligt, den tid han har været der. Hvad er chancen for at vinde en sag for uberettiget fyring som sikkerhedsmand, hvad kan omkostningerne løbe op i. Med venlig hilsen Max Nielsen

Simon Hauch

Hej Max, Jeg er kollega til advokat Trine Irmang Østengaard og vil efter aftale med hende besvare dit indlæg, da hun selv er forhindret. Først og fremmest er jeg ked af at høre om din situation, og ikke mindst din fars dødsfald. For så vidt angår dit spørgsmål kræver det en lidt nøjere gennemgang af sagen for at jeg kan svare, men på det foreliggende grundlag, og navnlig din oplysning om, at du er arbejdsmiljørepræsentant, og at der kort inden fyringen af dig blev ansat en ny lagermedarbejder, men at du er en den eneste fra lageret, der blev fyret, vil jeg umiddelbart mene, at du har en rimelig god sag i relation til at kunne kræve godtgørelse for uberettiget afskedigelse. Det afhænger naturligvis af, hvorvidt du rent faktisk er ansat på funktionærvilkår. Mht. omkostninger for at føre en sådan sag er det desværre sådan, at ens retshjælpsforsikring typisk ikke dækker sager om ansættelsesforhold, så det er typisk af egen lomme man skal betale sager som denne. Hvis det munder ud i en retssag og sagen tabes helt, så kan det godt løbe op i adskillige tusinde kr. da man både skal betale egne omkostninger og omkostninger til modparten (størrelsen afhænger af, hvor stort et krav sagen handler om). Hvis du vinder sagen helt eller delvist, vil din arbejdsgiver derimod skulle dække i al fald en del af dine sagsomkostninger. Ofte vil man kunne nå frem til et forlig i sådanne sager og det kan være med til at holde omkostningerne nede. Jeg vil nødigt udtale mig mere konkret, før jeg har haft mulighed for at se på sagen (din ansættelseskontrakt, fyreseddel mv.), men du skal være velkommen til at kontakte mig direkte, så kan vi tage en drøftelse og se om der er grundlag for at arbejde videre med din sag og hvordan økonomien ser ud. Med venlig hilsen Simon Hauch, advokat

Mireya

Så hvis man er ansat som funktionær, ska man da stadig dokumentere at man har søgt job, så de ikke kan afvise at betale under fritstilling?? Jeg har 6 mrd opsigelse. På forhånd tak.

Trine Irmang Østengaard

Kære Mireya. Som funktionær skal man ligesom andre lønmodtagere dokumentere, at man har søgt nyt job i fritstillingsperioden, hvis arbejdsgiveren anmoder om det. Dette skyldes, at man også som funktionær har pligt til at begrænse arbejdsgiverens tab mest muligt. Da dit opsigelsesvarsel er 6 måneder, er du omfattet af minimalerstatningsreglen i funktionærlovens § 3, hvilket indebærer, at du har krav på fuld løn fra arbejdsgiveren i de første 3 måneder af fritstillingsperioden, uanset om du opnår ny indtægt fra andet arbejde i denne periode eller ej. Herefter er arbejdsgiveren alene forpligtet til at dække dit eventuelle tab set i forhold til hele fritstillingsperioden. Da man dermed ser på, om der samlet set er lidt et tab, får det derfor også betydning, om du opnår ny indtægt i de første 3 måneder, selvom du har krav på fuld løn fra din arbejdsgiver i denne periode. Derfor har du også i disse første 3 måneder pligt til at søge nyt job, hvilket arbejdsgiveren kan kræve dokumentation for. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Gorm

Hej jeg har fritstillet en medarbejder der har haft en virksomhed sideløbende med hans nuværende arbejde og som ønsker arbejde fuldtid i ejen virksomhed fra1/3-2017. Han varsler det pr 2/1-2017 at han gerne vil stoppe den 28/2-2017 Han har ikke meldt sig ledig efterfølgende. Er jeg forpligtet til at udbetale ham løn i den mellemliggende periode? Mvh. Gorm

Trine Irmang Østengaard

Kære Gorm. Som udgangspunkt får medarbejderen udbetalt fuld løn i opsigelsesperioden, selv om medarbejderen er fritstillet. Du er derfor forpligtet til at udbetale medarbejderen fuld løn – medmindre du kan dokumentere, at medarbejderen ikke har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. De almindelige regler om tabsbegrænsningspligt medfører, at medarbejderen skal foretage ”rimelige bestræbelser på at opnå anden passende ansættelse”. I princippet er medarbejderen forpligtet til at søge ny ansættelse, men i den konkrete situation, som du beskriver, hvor medarbejderen starter egen virksomhed under to måneder efter du har fritstillet vedkommende, er det næppe sandsynligt at han får ansættelse i den korte periode, men reelt set, har medarbejderen en pligt til at melde sig ledig og søge nyt job for at begrænse virksomhedens tab. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Claus Sandberg

Har man som funktionær krav på løn i opsigelsesperoden ved fritstillelse - uanset man får et andet job inden udløbet af opsigelsesperioden? Altså med andre ord oppebære dobbelt løn i en periode. Skal det fremgå specifikt af opsigelsen eller er det implicit?

Trine Irmang Østengaard

Kære Claus. Tak for din henvendelse. Som funktionær har du krav på det, der kaldes en minimalerstatning, d.v.s. løn i 3 måneder fra din gamle arbejdsgiver, hvis du har et opsigelsesvarsel på mindst 3 måneder. Dette gælder uanset, om du får nyt job i opsigelsesperioden. Efter de 3 måneder har arbejdsgiveren adgang til at modregne lønnen fra din nye arbejdsgiver. Selve minimalerstatningsreglen fremgår af funktionærloven. Den gælder derfor uanset, om den fremgår af din ansættelseskontrakt eller ej. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Lars Christensen

Jeg har ansvaret for udbetaling af dagpenge i CA A-kasse og et af vores medlemmer har sendt nedenstående link Husk at melde dig ledig Du har pligt til at melde dig ledig i jobcentret og søge nyt arbejde, mens du er fritstillet. Du kan dog ikke modtage ydelser som fx dagpenge i fritstillingsperioden. Hvis du ikke overholder den regel, kan din arbejdsgiver afvise at betale din løn. Derfor bør du gemme alle ansøgninger og kunne dokumentere din kontakt med eventuelle nye arbejdsgivere Det er nyt for mig at en fritstillet skal tilmelde sig på Jobcenteret som ikke ledig. Skal der ikke stå noget om det i fratrædelsesaftalen for at det er gældende ? Med venlig hilsen Lars Christensen

Trine Irmang Østengaard

Kære Lars. Tak for din henvendelse. Som det fremgår af artiklen, har man pligt til at melde sig ledig i jobcentret og søge nyt arbejde mens man er fritstillet. Man kan ikke modtage ydelser som fx dagpenge i fritstillingsperioden - d.v.s. man står som ”ledig uden ydelse”. Dette behøver ikke at fremgå af ansættelseskontrakten, men gælder i kraft af den tabsbegrænsningspligt, som en fritstillet lønmodtager er underlagt. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Henriette Rokkjær

Hej jeg er nu forvirret på et højere plan. Jeg er opsagt og fritstillet og har derfor søgt information og har bl.a. læst ovenstående artikel. Som jeg læste afsnittet: "Husk at melde dig ledig Du har pligt til at melde dig ledig i jobcentret og søge nyt arbejde, mens du er fritstillet. Du kan dog ikke modtage ydelser som fx dagpenge i fritstillingsperioden. Hvis du ikke overholder den regel, kan din arbejdsgiver afvise at betale din løn. Derfor bør du gemme alle ansøgninger og kunne dokumentere din kontakt med eventuelle nye arbejdsgivere.", så skal jeg melde mig ledig i fritstillingsperioden. Da det ikke virker logisk i de formularer jeg så skal udfylde ringede jeg idag til CA og fik her beskeden om at jeg ikke skal melde mig ledig, sålænge jeg får løn af virksomheden. Som jeg læser det er det modstridende med ovenstående, eller? Jeg er opsagt pr. 30/1 og fritstillet indtil d. 30/4, hvor jeg så bliver ledig, hvis jeg ikke når at finde et job naturligvis. Jeg har allerede meldt mig ledig på jobcenteret (uden ydelse) og registreret CV på jobnet. Men er det overflødigt? Mvh Henriette

Trine I. Østengaard

Kære Henriette. Som det fremgår af artiklen, har man pligt til at melde sig ledig i jobcentret og søge nyt arbejde mens man er fritstillet. Dette følger af den tabsbegrænsningspligt, som en fritstillet lønmodtager er underlagt. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Henriette Klostergaard Rokkjær

Mange tak for svar! Det var også sådan jeg tolkede det - jeg synes det fremgår tydeligt. Men når hele to ansatte ved a-kassen insisterer på at jeg tager fejl og siger jeg skal sørge for at afmelde mig på jobcenteret så bliver jeg alligevel usikker :-) mvh Henriette

Trine Irmang Østengaard

Kære Henriette. Som det fremgår af artiklen, har man pligt til at melde sig ledig i jobcentret og søge nyt arbejde mens man er fritstillet. Dette følger af den tabsbegrænsningspligt, som en fritstillet lønmodtager er underlagt. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Torben Andersen

Hvis man i fritstillingsperioden får nyt arbejde, f.eks. til højere løn end tidligere, (så gammel arbejdsgiver ikke skal betale kompensation), bevarer man så retten til at beholde personalegoder fra gammel arbejdsgiver i den resterende opsigelsesperiode, f.eks. fri telefon, og bredbånd, eller stopper de automatisk ved ansættelsen det nye sted? Hvis svaret er, at goderne stopper ved nyansættelsen, så gælder det vel også, hvis ny løn er mindre end gammel løn. I det tilfælde så skal godet vel værdiansættes (f.eks. ved en bruttolønsordning), så der ved en beregning af kompensation skal tages højde herfor?

Trine Irmang Østengaard

Kære Torben. Tak for din henvendelse. Såfremt man i fritstillingsperioden får nyt arbejde til en højere løn, har man som funktionær altid krav på at oppebære 3 måneders løn fra sin gamle arbejdsgiver, hvis man har et opsigelsesvarsel på mindst 3 måneder. Dette betegnes som minimalerstatningsreglen. Det beror på en konkret afvejning i det enkelte tilfælde, om man også har krav på at beholde eventuelle personalegoder i fritstillingsperioden. Det kan fx være, at arbejdsgiveren har brug for visse af personalegoderne til efterfølgeren i jobbet. Hvis man er forpligtet til at aflevere personalegoderne, modtager man dog kompensation herfor, da personalegoder reelt er en del af lønnen. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Tine

Tak for en overskuelig og samtidig meget informativ artikel. Jeg undrer mig dog over, at man i sin fritstillingsperiode er forpligtet til at stå med status "ledig uden ydelse" i Jobcenteret? Har du mulighed for at forklare/nuancere dette yderligere? På forhånd tak vh /Tine Asmussen

Trine Irmang Østengaard

Kære Tine. Tak for din henvendelse. Årsagen til, at man skal melde sig ledig i jobcentret er, at der gælder en tabsbegrænsningspligt for en fritstillet medarbejder. Det betyder, at man som arbejdstager aktivt skal søge nyt job i fritstillingsperioden, da man jo modtager løn fra arbejdsgiveren i fritstillingsperioden uden samtidig at stille sin arbejdskraft til rådighed. Man skal melde sig ”ledig uden ydelse” hos jobcentret, da man først kan få dagpenge, når fritstillingsperioden udløber. Dette skyldes, at man i fritstillingsperioden allerede får løn fra sin arbejdsgiver. Derfor skal man ikke også have dagpenge i denne periode. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Jesper

Hvordan forholder det sig hvis man kun har 3 måneders opsigelse? Så kan man jo ikke begrænse tabet da man under alle omstændigheder skal have minimalerstatningen?

Trine Irmang Østengaard

Kære Jesper. Ja, men du skal huske på, at minimalerstatningen kun gælder for funktionærer eller hvis det er særligt aftalt. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Palle

.... men skal man meld sig til jobcentret i de 3 måneder? Venlig hilsen

Jesper Nielsen

Umiddelbart så tror jeg ja ved nærmere eftertanke, for selvom man som funktionær har ret til løn for 3 måneder + løbende måned ved fritstilling uanset om man får andet arbejde har man stadig mulighed for at begrænse tabet, da den gamle arbejdsgiver ikke skal beregne feriepenge for den periode man får dobbeltløn.

Trine Irmang Østengaard

Kære Palle. Ja, man skal melde sig ledig uden ydelse. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Palle

Kære Trine Den 6/12/2017 svarer du, at man sikkert IKKE er forpligtet til at begrænse sin arbejdsgivers tab da han de første 3 måneder skal udbetale minimalerstatningen. Hvad mener du er mest rigtigt? Tak fordi du stadig svarer på alle disse indlæg Bedste hilsen Palle

Trine Irmang Østengaard

Kære Palle. Jeg er ikke klar over, hvilket indlæg, du refererer til, da jeg ikke har kunnet finde et med det indhold og den dato, som du angiver. Som det også fremgår af artiklen oven for, har man pligt til at melde sig ledig i jobcentret og søge nyt arbejde mens man er fritstillet. Dette følger af den tabsbegrænsningspligt, som en fritstillet lønmodtager er underlagt. Se også mine svar oven for vedrørende emnet - herunder bl.a. svaret til Tine af den 23. november 2016. Med venlig hilsen Trine I. Østengaard

Palle

Hermed dit indlæg. Det ligger ca midt i alle svarene du har givet: Trine Irmang Østengaard 06-12-2017 11:20:25 Kære Jens Tak for din henvendelse. Udgangspunktet er, at man som medarbejder har en tabsbegrænsningspligt, mens man er fritstillet, og derfor skal man aktivt skal søge nyt job i fritstillingsperioden. Såfremt du er funktionær, har du imidlertid krav på en minimalerstatning svarende til 3 måneders løn, uanset om du får et nyt job i fritstillingsperioden. Du er derfor som funktionær ikke forpligtet til at begrænse din arbejdsgivers tab i denne periode, og det er derfor min vurdering, at du kan bruge fritstillingsperioden på at opkvalificere dig. Dette gælder imidlertid kun, hvis du er funktionær, eller hvis du er omfattet af funktionærloven via en overenskomst eller ansættelseskontrakt. Med venlig hilsen Trine Irmang Østengaard

Trine Irmang Østengaard

Kære Palle Det fremgår af det indlæg du refererer til (som er fra 3/12 2017), at udgangspunktet er, at "man som medarbejder har en tabsbegrænsningspligt, mens man er fritstillet, og derfor skal man aktivt skal søge nyt job i fritstillingsperioden". Det fremgår også af artiklen, at man har pligt til at melde sig ledig i jobcentret og søge nyt arbejde mens man er fritstillet, hvilket følger af den tabsbegrænsningspligt, som en fritstillet lønmodtager er underlagt. Hvis du kun har en opsigelsesperiode på tre måneder og du har krav på minimalerstatning har du ret i, at der som sådan ikke er et hensyn at tage til arbejdsgiveren, for han skal jo betale erstatningen i de tre måneder alligevel. Tabsbegrænsningspligten er derfor relevant når du er fritstillet uden at arbejdsgiver har modregningsadgang. Håber dette besvarer dit spørgsmål:-) Med venlig hilsen Trine I. Østengaard