Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Privat skifte: Husk at overtage ejendom på rigtig vis

  • Af Stina Askholm Hansen
  • 10. maj 2019
  • 19 Spørgsmål & svar

”Når en person dør, skal boet behandles, og det kan i grove træk ske på én af to måder: I et såkaldt privat skifte står arvingerne selv for at rydde op i boet, få lukket bankkonti, sagt lejebolig op, betale kreditorer osv., inden overskudsarven deles. Er der konflikter blandt arvingerne, kan det i stedet være en fordel med en bobestyrer, fx en advokat, der står for alt dette,” fortæller advokat Ann-Louise Fjeldborg fra ADVODAN Helsingør.

Ifølge advokaten er det, når arvingerne vælger privat skifte, at der kan opstå problemer efterfølgende.

”Nogle vælger at få rådgivning fra en advokat med papirarbejdet, herunder udarbejdelse af åbningsstatus, boopgørelse og evt. boselvangivelse. Rigtig mange vælger dog at gøre det hele selv. Hvis der er fast ejendom i boet, kan det gå galt, bl.a. fordi de ikke kender reglerne om tinglysning og lån.”

Husk at overtage lån

Hvis du som arving ønsker at overtage fast ejendom efter fx dine afdøde forældre, bør du ifølge advokaten først og fremmest sørge for én ting.

”Hvis der fortsat er lån i ejendommen, er det ikke nok at overtage huset og fortsætte med at betale af på afdrag osv. I stedet skal du kontakte bank eller anden långiver og søge om gældsovertagelse. De skal nemlig kreditgodkende dig, lige som hvis du søgte om lån til en ny bolig. Hvis du ikke gør dette, bliver lånevilkårene misligholdt, og i værste tilfælde kan långiveren begære ejendommen på tvangsauktion,” forklarer Ann-Louise Fjeldborg.

Få tinglyst din ejerret

Hvis du bliver godkendt til at overtage dine forældres lån i ejendommen, er næste skridt at få tinglyst skødet og din ejerret – den såkaldte adkomst.

”Hvis du ikke sørger for dette, kan du komme i en situation, hvor det er meget dyrere at få omlagt lån eller få tinglyst skøde, fx hvis du vil sælge. Siden du overtog ejendommen, kan den offentlige ejendomsværdi nemlig være steget betydeligt, og da du betaler et procentbeløb af ejendommens værdi i tinglysningsafgift, kan det ende med at koste dig meget dyrere end til at starte med,” siger Ann-Louise Fjeldborg.

Vil du vide mere?
Ann-Louise Fjeldborg

Ann-Louise Fjeldborg

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Elzbieta Barbara Thyrring
5/23/2019 7:14:20 PM

Jeg vil gerne vide om det er nødvendig at lave testamente -
jeg har kun en søn.
Bor i en ejerlejlighed - med rest gæld på 200.000. Ejd. vurdering er 860.000
Aldersopsparing på ca 400.000 og ratepension på ca 200.000 - jeg har ikke startet udbetalinger. Pensionist med 38/40 dele ca 12.500 pr m. fylder 66 år til august.
Skal jeg lave testament eller kan nøjes med andre alternativer og hvad koster dette?

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
5/27/2019 9:40:20 AM

Hej Elzbieta,

Hvis du heller ikke efterlader dig en ægtefælle, er min umiddelbare vurdering, at du ikke har behov for at oprette et testamente.

Dog vil det ofte være en god idé at sikre, at det, som din søn arver efter dig, bliver hans særeje, så han ikke skal dele arven med en evt. (fremtidig) ægtefælle, og dette kræver, at du opretter et testamente.

Hvis du er i tvivl om du bør oprette et testamente, vil jeg anbefale at du kontakter dit nærmeste ADVODAN-kontor - eller mig - for at få det afklaret.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Frank Christensen
5/24/2019 9:34:33 AM

Hej, Skal der betales arveafgift af den off. vurdering eller den anslået handels vurdering. når arvinger arver overtager (ønsker at beholde) ens gældfri ejendom?
Ps. Kan det være en god ide at være på forkant med situationen, og sælge sin ejendom (inden man stiller træskoene) til billigst mulig pris til en af 3 arvinger, under forudsætning at hver af de 2 andre arvinger (så får) deler salgssummen efter handlen ?

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
5/27/2019 9:54:09 AM

Hej Frank,

Jeg går ud fra, at dine arvinger er dine børn eller børnebørn.

Udgangspunktet er, at der skal betales boafgift af friværdien i ejendommen, baseret på ejendommens handelspris. Kender arvingerne ikke handelsprisen, kan man i nogle tilfælde blive enige om, at lade en eller flere arvinger overtage ejendommen til den offentlige ejendomsvurdering, og i så fald betales der kun boafgift af friværdien i f.t. den offentlige ejendomsvurdering.

Du kan naturligvis overdrage din ejendom til en af arvinger imens du er i live og formentlig også til den offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 %. Sidder du i uskiftet bo, kan det i visse tilfælde dog være problematisk at gøre.

Du kan derimod ikke bestemme, at de to andre arvinger skal dele salgssummen efter handlen uden at det vil få andre konsekvenser, da der kan blive tale om betaling af gaveafgift eller at skattemyndighederne - alt efter omstændighederne - kan anse jer for at kende en reel handelspris for ejendommen, og dermed ikke kan overdrage ejendommen til en fordelagtig pris.

Derudover kan der være skattemæssige forhold at tage højde for, hvis du skal blive boende i ejendommen, efter den er overdraget til et af dine børn.

Jeg vil derfor anbefale, at du retter henvendelse til dit nærmeste ADVODAN-kontor eller mig, for nærmere rådgivning.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Bjarne
6/1/2019 8:30:40 PM

Hvad gør jeg,- jeg har lånt nogle penge engang ved min nu afdøde far i 2011 , afdraget 50000 kr hvert år,-nu dør min mor så i 2018 gældsbrevet skulle være nedskrevet til 150,000 kr jeg har selv værret selvstændig håndværker og blev i 2015 ramt af en blodprop og måtte stoppe min virksomhed og opsige mine ansatte.Jeg har sidst afdraget 50000 kr i 2014 fra 200,000 kr,-- jeg skrev at jeg, havde 50000 kr tilgode ved mine forældre i mine debitor/kreditor opgørelse da gældsbrevet ikke var blevet skrevet ned til 150,000 kr , men stadig stod på 200,000kr (min far
plejede at skrive et nyt gædsbrev,- som ikke er blevet gjort, da han var jo død )
nu roder de så deres papire igennem , hvor han så har gemt et gammelt gældsbrev på 250,000 krsom er strget over med en kuglepen. han vil nu have at jeg betaler de 250,000 kr + de 200,00 kr i alt 450,000 kr ind til boet, kuglepen stregen siger han den kunne jeg selv have lavet og de 50000 kr som jeg har notteret mig er over tre år, og gældsbrevene gælder i 10 år det ældre gældsbrev på 250,000 er et tro kopi af det på 200,000 kr --de andre som var nedskrevet har han heldigvis smidt ud ps der står ikke nedskrevet eller noget på dette gældsbrev kun overstreget med en kuglepen. Hvad gør jeg ? pengende er betalt og jeg har kun regskabs pligt i 3 år som er gemt 2018-2017-2016 dog debitor kreditor fra 2014 på de 50,000 kr

Ann-Louise Fjeldborg
6/4/2019 1:32:19 PM

Hej Bjarne,

Det fremgår ikke af din henvendelse, hvem det er der vil have at du skal betale kr. 450.000 til boet, men jeg går ud fra at det enten er en anden arving eller evt. en bobestyrer?

Der er flere måder at gribe denne situation an på. Et gældsbrev er en god indikator for et gældsforhold, men i familielån skal der også være tale om et reelt ydet lån. Jeg ville derfor også søge dokumentation for, at der skulle være overført kr. 200.000 til dig fra din far i forbindelse med det seneste gældsbrev. Og evt. tilsvarende ved gældsbrevet på kr. 250.000.

Når gældsbrevet på kr. 250.000 ikke er fundet af dig, og hvis du ikke har haft adgang til det, har det formodningen imod sig, at du skulle have overstreget gældsbrevet. Derudover er det relevant at dokumentere, at du løbende har afdraget med kr. 50.000 årligt. Uanset om det er mere end 3 år siden. Du bør også undersøge, om der er andre som kan bekræfte forløbet med at gældsbrevene blev erstattet af et nyt ved afdrag, dit afdragsmønster m.v.

Jeg vil anbefale dig at søge rådgivning hos en advokat på dit nærmeste ADVODAN-kontor, så du kan få klarhed over hvilke muligheder du har, og hvordan du skal gribe situationen an fremadrettet.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi
6/21/2019 7:10:39 PM

Hej Ann-Louise
Jag äger en sommarstuga i Danmark som är avbetald. Dessutom bor jag i utlandet.
Ärver min man eller om han har gått bort våra barn stugan?
Vi bor alla i utlandet.
Vad skall jag beakta?
Tack i förväg.
Vänliga hälsningar, Heidi

Ann-Louise Fjeldborg
6/24/2019 11:26:00 AM

Hej Heidi,

Det er arvereglerne i det land, hvor I bor, eller dit eventuelle testamente, der er afgørende for, hvem der arver sommerhuset. Ofte vil det være din ægtefælle, og ellers dine børn.

Den arving, eller de arvinger, som arver sommerhuset, skal sørge for at få tinglyst skøde, og at en eventuel gæld i sommerhuset bliver betalt eller overtaget af den nye ejer.

Når ejendommen er beliggende i Danmark skal du være opmærksom på, at der skal betales dansk boafgift (arveafgift) af værdien af sommerhuset her i Danmark.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi
6/24/2019 11:59:20 AM

Hej Ann-Louise
Tack för ditt snabba och utförliga svar.
Vänligen Heidi

Heidi
6/25/2019 10:50:10 AM

Hej igen
Nu dök det upp några frågor till.
Min man och jag är inte danska medborgare.
Vi har ett kontrakt att vi får bo i oberört bo om en av oss dör före den andra.

Markten som sommarstugan st
år på är jag ägare av.
Sommarstugan byggde vi ny och den äger vi gemensamt.
Vi har inga skulder på stugan.
Ändrar det på ditt svar?
Måste min man betala arvskatt om jag går bort?

Vänliga hälsningar
Heidi

Ann-Louise Fjeldborg
6/25/2019 12:36:45 PM

Det ændrer ikke på mit svar. Du bør dog være opmærksom på, at selvom I begge har betalt for opførelsen af selvesommerhuset, vil du formentlig være den formelle ejer af såvel grund som hus, da de bliver betragtet som én fast ejendom.

I Danmark betaler en ægtefælle ikke boafgift/arveafgift.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne
9/26/2019 9:48:02 AM

Mine to søstre og jeg har arvet min mors sommerhus. Skal der skrives nyt skøde eller er det nok med en tinglysning?
Det er stadig vores afdøde far, han døde for 21 år siden, som står på skødet.
Med venlig hilsen
Anne

Ann-Louise Fjeldborg
9/27/2019 1:53:24 PM

Hej Anne,

I bør tinglyse overdragelsen, og tinglysningen er i dag det samme som et skøde. Tidligere kunne skødet også være et overdragelsesdokument (købsaftale), men er ikke det samme i dag.

I bør i nogle situationer lave et overdragelsesdokument, fx hvis I ikke skal bruge sommerhuset selv, men kun udleje det, men ellers er det nok at I tinglyser overdragelsen.

I skal bruge skifteretsattesten, hvor jeres far formentlig også står på, til at få overdragelsen tinglyst.

I er velkomne til at kontakte jeres nærmeste ADVODAN-kontor for at få yderligere oplysninger om tinglysning og behovet for et overdragelsesdokument.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars-Henrik
10/4/2019 12:48:50 PM

Min hustru døde i august. Vi laver privat skifte hvor vores fælles datter samt datter fra min hustrus først ægteskab ifølge testamentet får tvangsarv. Jeg overtager hus og den gæld der er i huset. Lånet i huset skulle under alle omstændigheder refinansieres til april 2020. Enten ved forlængelse af eksisterende F3 eller nyt lån. Jeg overvejer at skifte realkreditinstitut, men de beder om et brev hvor arvingererne overdrager huset til mig til en pris, der svarer til en ejendomsmæglers vurdering af huset. Er det nødvendigt og hvis ja, findes der en standard formular?

Mvh,

Lars

Besvar indlæg
Ann-Louise Fjeldborg
10/22/2019 2:41:55 PM

Hej Lars,

De kan ikke forlange en købsaftale/overdragelsesaftale m.v. medmindre ejendommen ikke er tinglyst over i dit navn alene endnu. Realkreditinstituttet kan heller ikke forlange, at du overtager ejendommen til handels-/markedsværdien (hvilket en overtagelse til en pris fastsat af en ejendomsmægler vil være).

Hvis du og børnene har aftalt, at du fx skal overtage ejendommen til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15%, så har I mulighed for det - så længe I ikke kender ejendommens handelsværdi.

Hvis du har behov for yderligere oplysninger, eller har du supplerende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig eller en advokat på dit nærmeste ADVODAN-kontor.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Vivi
2/10/2020 10:17:21 PM

Min søster og jeg har arvet et hus uden gæld.
Jeg vil gerne beholde huset.
Kan vi selv bestemme handelsværdien? (vi er enige om prisen, således at jeg betaler min søster ud)
Eller er der regler vi skal forholde os til?
Med venlig hilsen
Vivi

Ann-Louise Fjeldborg
3/11/2020 3:36:49 PM

Hej Vivi,

Nej, handelsværdien er markedsværdien, og det er den I som udgangspunkt skal bruge. I kan få en ejendomsmægler til at hjælpe med at fastsætte handels-/markedsværdien.

Under særlige omstændigheder er der ifølge værdiansættelsescirkulæret mulighed for at I kan fastsætte ejendommens værdi til den offentlige vurdering +/- 15%, men i så fald bør I kontakte en advokat, som kan rådgive jer herom.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Randi
3/22/2020 6:35:27 AM

Min mand er død og jeg står tilbage med et hus. Jeg er i tvivl om hvad der er bedst i forhold til skifteretten.

Vi har ingen fællesbørn - men seks myndige særbørn. Der er skrevet testamente sådan at børnene kun skal have tvangsarv på huset.

Vi har kun boet i huset i tre år og jeg tænker umiddelbart ikke der er den store friværdi i huset, da vi skylder det samme som vi gav for det.

Min mand har derudover en bil som skal sælges og som vi nok taber penge på.

Så det er kun hvis huset er steget meget i værdi at der vil være et overskud.

Jeg vil helst ikke sidde i uskiftet bo.

Hvad vil du anbefale mig. Hvad er bedst i min situation.

Børnene har alle udtalt at de vil sige nej tak til arv og gæld.


Mvh Randi

Ann-Louise Fjeldborg
3/25/2020 12:17:27 PM

Hej Randi,

Hvis din mands særbørn vil give arveafkald, kan det være en løsning, hvorved du overtager hele din mands formue, uden at børnene skal have noget arv.

Der er dog flere af dine oplysninger, som giver anledning til yderligere spørgsmål, og jeg vil derfor anbefale dig, at du kontakter en advokat, for at blive rådgivet nærmere om valget af skifteform, dine muligheder og konsekvenserne heraf.

Med venlig hilsen
Ann-Louise Fjeldborg
Ann-Louise Fjeldborg Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Testamente og arv Testamente og arv

Vil du vide mere? Se videoguides og prøv vores interaktive grafik over arveklasser og boafgifter. Du kan også tage en arvetest, der afdækker dit behov for et testamente.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.725 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.725 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.