Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Skal du vælge familielån eller pengegave?

 • Af Johanne Hauch Jensen
 • 13. jan 2020
 • 19 Spørgsmål & svar

“I udgangspunktet er familielån ikke anderledes end et banklån. Her aftaler man også vilkårene for lånet. Men hvis formålet med et familielån er at overføre værdi, som eksempelvis et sommerhus, så er det tæt forbundet med gaver. Fordi det er den måde, man årligt kan nedskrive gælden,” fortæller Per Nielsen, advokat hos ADVODAN Aalborg.

Fordele ved et familielån

Alle familiemedlemmer kan yde hinanden lån. Men det er kun familiemedlemmer i lige linje, der kan nedskrive gælden via det årlige gavebeløb. Det vil sige, at du som forælder både kan låne og afskrive via gavebeløb til børn, børnebørn og oldebørn - og som barn, barnebarn eller oldebarn kan du det samme. Men søskende kan ikke give skattefrie gavebeløb, og kan derfor kun låne og ikke nedskrive gælden via gavebeløb, uden at det bliver beskattet.

“Hvis man ønsker at lave et familielån, bør det ske som anfordringslån. Det indebærer, at långiver kan forlange lånet tilbagebetalt. På den måde kan man hvert år nedskrive gælden. Dette er normal praksis ved eksempelvis overdragelse af sommerhuse fra forældre til børn. Anfordringslån er krav, hvis man skal undgå problemer med kursfastsættelse.” siger Per Nielsen.

Der er flere situationer, hvor et familielån er god idé fremfor en pengegave. “For mange mennesker er det vigtigt, at børn behandles ligeligt og derfor skal arve lige. Derfor kan det i sådanne situationer være en god idé at yde et lån i stedet for at give beløbet som gave. For på den måde kan børnene arve ligeligt i sidste ende,” forklarer advokaten.

Per Nielsen fortæller, at familielån kombineret med pengegaver også er en god måde at overdrage sommerhuse og familievirksomheder. Han uddyber: “I stedet for at sælge sommerhuset eller familievirksomheden til børnene, kan man bruge familielån som en del af købesummen, og så nedskrive gælden årligt med det tilladte gavebeløb. På den måde kan sommerhuset eller virksomheden overdrages til arvingerne over en årrække uden at der skal betales arveafgift - eller køberne skal låne penge i banken for at købe huset eller virksomheden.”

Hvis du ønsker at overdrage dit hus eller sommerhus på denne måde, skal du tage udgangspunkt i seneste offentlige vurdering, hvor du må sælge til dine børn 15 % under den. Det vil sige, at det beløb, du kan overdrage ejendommen for til dine børn, er 15 % under den offentlige vurdering, og det er det beløb, som familielånet skal være på. Forudsætningen for at bruge den offentlige vurdering er, at den er baseret på de rigtige forhold. Hvis en ejerlejlighed eksempelvis er vurderet som udlejet, kan vurderingen ikke benyttes. Grænsen på de 15 % ændres, når de nye ejendomsvurderinger kommer. 

Det skal du være opmærksom på ved et familielån

Hvis du vælger at lave et familielån, også kaldet et anfordringslån, er der flere ting, du skal være opmærksom på:

 • Gælden i lånet forældes efter 10 år. Derfor skal du huske at forny lånet inden det udløber, da restgælden ellers vil blive beskattet, ligesom der vil opstå utilsigtede forhold ved fordeling på et skifte.
 • Långiver skal hvert år skrive under på det originale gældsbrev, at gælden er blevet nedskrevet med det gavebeløb, der er gældende for afgiftsfrie gaver.
 • Hvis gavegivelse skal fortsætte efter långiver er blevet dement, skal långiver have oprettet fremtidsfuldmagt med indhold herom.
 • Du kan ikke skrive i gældsbrevet, at det bare nedskrives hvert år. Hvis du gør det, vil hele lånet anses som gave, og der skal derfor betales gaveafgift på 15 % på det resterende beløb.
 • I praksis kan du selv udfærdige et gældsbrev i forbindelse med et familielån, da et sådan hverken skal tinglyses eller opgives til Skat. Men det anbefales at få hjælp af en advokat, så du er sikker på, at det bliver gjort rigtigt, og der ikke opstår ubehagelige overraskelser.
 • Det kan overvejes at kombinere lån med pant i f.eks. sommerhuset.
 • Hvis gaver skal være særeje for modtager, skal låntager skriver under på gavebrev eller påtegning på gældsbrev.
 • Når huset bliver erstattet af gældsbrev, kan det få betydning for sociale ydelser til långiver, idet gældsbrevet er likvid kapital.

Pengegaver medregnes ikke, når gavegiver dør og der skal beregnes boafgift. Det skal lånet til gengæld, da en af betingelserne for at oprette lånet er, at långiver kan forlange beløbet tilbage uden varsel. Det betyder i praksis, at det skal betales tilbage, hvis långiver dør. Dette kan der dog tages højde for i et testamente.

I 2020 er beløbsgrænsen for pengegaver 67.100 kr. for familiemedlemmer i lige linje

Familiemedlemmer i lige linje er:

 • Børn, stedbørn og deres børn, herunder adoptivbørn
 • Forældre
 • Stedforældre
 • Bedsteforældre

Derudover gælder samme beløbsgrænse for personer med fælles bopæl i mindst to år, eksempelvis en samlever. For svigerbørn er beløbet 23.500 kr. Ægtefæller kan hver yde afgiftsfri gaver.

Giver du mere end 67.100 kr. er gaveafgiften 15 % på beløb over. Giver du gave til andre, herunder søskende, er beløbet almindelig skattepligtigt, og skal oplyses som anden indkomst (kapitalindkomst).

Det er en god idé, at tage fat i en advokat, hvis du overvejer et familielån. På den måde sikrer du, at der er taget højde for alle juridiske forhold.

Vil du vide mere?
Spørgsmål
vibeke olesen
1/30/2020 10:09:11 AM

Hvordan fordeles en arv,hvor førstafdøde efterlader et fuldstændigt særeje på 5.9 mio kr., der bl.a. består af 2 familelån på 500.000 kr. og 400.000 kr. ydet til 2 fællesbørn. de 2 lån forfalder ved førstafdødes død
Der er ikke testamente mellem ægtefæller

Besvar indlæg
Per Nielsen
2/5/2020 5:02:06 PM

Jeg går ud fra, at der er efterlevende ægtefælle, intet testamente og intet særeje. Endelig går jeg ud, at de 5,9 mill. kr. er begge ægtefællers delingsformuer, og at de 2 lån er medregnet i de 5,9 kr.
Ægtefællen modtager sit boslod med halvdelen eller 2,995 mill. kr. samt halvdelen af resten som arv, i alt 4,425 mill. kr.
Tilbage er til hvert barn en fjerdel eller 737.500 kr., hvoraf 500.000 kr. modregnes for A og 400.000 kr. modregnes for B.
Jeg har ikke taget højde for evt. skat samt for boafgift, der skal beregnes af 1,475 mill. kr.

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Lise
1/31/2020 3:56:40 PM

Hej. Jeg har fire børn og et helårshus, som skal overgå til dem, når jeg dør. Værdien er 4,5 mio iflg vurderingen. Der er 2 mio lån i huset. Min ældste søn bor i huset, og jeg bor der, når jeg er i DK (bor i Frankrig). Jeg er enke og firs år.
Kan vi lave et anfordringslån på de 2,5 mio og så nedskrive det med det lovlige gavebeløb hvert år???
Venlig hilsen

Per Nielsen
2/5/2020 5:10:56 PM

Du skal først og fremmest have afklaret, om du bor i Danmark og/eller i Frankrig. Det får betydning for skiftet.
Jeg kan ikke ud af dit spørgsmål læse, om alle børn skal arve huset, eller om det alene er din ældste søn, der skal arve huset og så betale et beløb til sine 3 søskende.
En model kan være at overdrage huset nu til sønnen mod, at han overtager gælden og udsteder et gældsbrev på 2,5 mill. kr. Efter din død er det ikke huset, men alene gældsbrevet, der skal deles. Og det sker ved, at din søn betaler 1,875 og modtager resten som arv. Jeg har bortset fra boafgift, som også vil skulle betales ved dødsfaldet.
En anden model kan være at oprette testamente, hvori den ønskede situation beskrives.
En tredje model er en kombination af de to modeller, så du kan yde årlige gaver til din søn, eller så din søn kan overtage huset til familiepris (altså den offentlige ejendom minus 15 pct.) kombineret med et arveafkald.

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
per
2/1/2020 10:47:33 AM

Hvis min mor giver mig en pengegave 1 gang om året, f.eks. 50000,- skal det så indberettes noget sted, eller er det bare det.

Per Nielsen
2/5/2020 5:14:58 PM

Årlige gaver, som der ikke skal betales gaveafgift af, skal ikke indberettes nogen steder.
Men modtager du pengene, som modtager af visse offentlige ydelser som f.eks. kontanthjælp, kan du være forpligtet til at underrette kommunen.
Hvis du har søskende, kan det være en god idé at sikre sig bevis for din mors ønske. Det kan f.eks. være en kontooverførsel eller et brev.

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
vibeke olesen
2/6/2020 4:32:38 PM

tak for svar på mit spm om arv ovenfor .Der er fuldstændigt særeje mellem ægtefællerne.Det er førstafdøde, der har ydet de 2 familielån, som er inkluderet i de 5.9 mio kr. som er førstafdødes særeje.
Gør det nogen forskel på, hvad længstlevende og de 2 fællesarvinger arver? der er stadig intet testamente.

Besvar indlæg
Per Nielsen
4/21/2020 1:52:02 PM

Længstlevende ægtefælle modtager ikke boslod, når der er fuldstændigt særeje i ægteskabet. Når der ikke er testamente, arver længstlevende ægtefælle halvdelen eller 2,995 mill. kr. De to børn deler den anden halvdel. Hver modtager således 1,4975 mill. kr., hvori de to gældsbreve modregnes. Jeg har ikke indregnet boafgiften.

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Marianne
2/26/2020 11:17:22 AM

Jeg har oprettet et rente- og afdragsfrit familielån til mit barn på et par hundrede tusinde i 2019. Mit spørgsmål er, om jag allerede i 2019 kan afskrive på lånet, og i givet fald med hvilket beløb, og afskrive igen i år 2020 med 67.000 kr.?
Mvh

Besvar indlæg
Per Nielsen
4/21/2020 1:49:10 PM

Gave kan ydes ved at nedskrive gældsbrevet. Det gøres ved en påtegning på det originale gældsbrev, der dateres og underskrives af begge. Hvis det ikke er gjort i 2019, kan det ikke gøres med tilbagevirkende kraft.
Det maksimale beløb for afgiftsfrie gaver til børn var i 2019 på 67.100 kr. I år er det 65.700 kr.

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Per Nielsen
3/18/2020 4:44:58 PM

Svaret er ja.
Men der er lige formaning: Hvis man forpligter sig til at betale et beløb i fremtiden uden modydelse, vil der kunne være tale om en dødsgave. Det kan betyde, at der ikke er tale et lån. Det betyder igen, at den afgiftsmæssige fordel kan være forsvundet. Og endnu være: Det kan betyde, at den balance mellem børnene, som du havde tænkt, forrykkes.
Hvis der er en modydelse - f.eks. at du har solgt dit sommerhus til din datter mod, at hun skylder dig et beløb (gældsbrev) - ser situationen anderledes ud.
Det er med dette forbehold, at svaret er ja. Du har formentlig ydet gave i 2019, hvor grænsebeløbet for afgiftsbetaling var 65.700 kr. I 2020 kan du yder gave ved at nedskrive din datters gæld til dig med 67.100 kr.
Beløbet kan på forskellig vis forøges, såfremt dette måtte ønskes.

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Liff
4/14/2020 8:15:31 AM

Hvis man som kærestepar køber hus og den ene har fx 300.000kr mere end den anden part, opretter man så særeje eller gældsbrev i det tilfælde at man går fra hinanden, for at sikre sig selv ? Eller er særeje kun for ægtefolk ?

Per Nielsen
4/21/2020 1:37:59 PM

Særeje er udtryk for, at et ægtepar ikke følger ægteskabslovgivningens hovedregel om formuefællesskab.
I den situation, du beskriver, låner den ene part 150.000 kr. af den anden part - i stedet for at låne pengene i banken. Det giver god mening. Den anden part bør sikre sin retsstilling. Det sker f.eks. ved at sikre sig, at den ene part har underskrevet et gældsbrev.
Retsstillingen kan forbedres yderligere ved pant i ejendommen eller ved anden sikkerhed.

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Sofie
5/13/2020 12:51:08 PM

Hej,

Vi har i øjeblikket et familielån mellem mor og datter der er baseret på et lån til køb af lejlighed - adressen for den lejlighed står på familielånet. Nu skal lejligheden sælges, for at kunne købe en ny bolig. Kan man overdrage det nuværende gældsbrev til den nye bolig eller skal man lave et helt nyt gældsbrev?

Per Nielsen
5/14/2020 9:34:57 AM

Datter har købt en ejerlejlighed og har lånt pengene til købet af mor.
Der er oprettet et anfordringsgældsbrev, hvoraf fremgår, at mor kan bestemme, hvornår hun vil have afdrag. Gældsbrevet er ikke kombineret med pant i ejerlejligheden (pantebrev/ejerpantebrev).
Hvis situationen er som beskrevet, har gældsbrevet ikke noget med salget af ejerlejligheden at gøre. Det kan fortsætte.
Vær opmærksom på forældelsesfristen på 10 og sørg evt. for at forny gældsbrevet.

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Mathias
5/19/2020 2:55:45 PM

Hej Per,

Ved udarbejdelse af gældsbrev ifm. anfordringslån mellem mor og søn, er vi i tvivl om hvorledes lånet kan tilbagebetales.
Må der afdrages fx 1 gang om måneden indtil at det fulde lånebeløb er tilbagebetalt (selvfølgelig indenfor 10 år) og skal denne afdragsmodel fremgå af gældsbrevet?
Samtidig er vi i tvivl om, hvorvidt de enkelte tilbagebetalinger skal registreres i fx bilag til gældsbrevet i takt med at lånebeløbet afdrages - eller er netbankens historik tilstrækkelig?

Vh Mathias

Besvar indlæg
Maria
5/21/2020 12:10:50 PM

Hej,
kan anfordringslånet ydes af svigerfar til svigerdatter, der ikke er gift med svigerfars søn, men “kun” samlevende gennem 2 år?

På forhånd tak for svar!

Lene
5/23/2020 9:23:11 PM

Hej.
Er det muligt at lave et familielån til et barn under 18 år som så afdrages ved det årligt mulige beløb for skattefri gave? Altså fx et familielån på 300.000 kr som afdrages med et årligt gavebeløb på fx 60.000 kr. der laves lånebevis til lånes og separat allonge til afdrag, dvs fuldstændig det samme som hvis man var over 18 år. Det er min mor der ønsker at gøre det til sit barnebarn for at kunne lave en investering for barnebarnet.

Mvh Lene

Per Nielsen
5/26/2020 4:00:18 PM

Jeg forstår konstruktionen således, at din mor låner barnebarnet 300.000 kr., som barnet kan investere i værdipapirer. Det går ikke, for et barn kan ikke påtage sig betalingsforpligtelse overfor mormor.
Din mor kan yde en gave til barnebarnet på 67.100 kr. Hvis det i gavebrevet bestemmes, at pengene ikke skal anbringes i forvaltningsafdeling, kan pengene overføres til barnebarnets konto. Barnebarnet kan herefter købe værdipapirer. Det er muligt, at banken vil blande sig i barnebarnets dispositioner. Hvis det er tilfældet, kan mormor i stedet overdrage værdipapirer til barnebarnet.

Med venlig hilsen
Per Nielsen
Per Nielsen Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.774 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.774 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.