Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Ansættelse og arbejde

Funktionærloven og opsigelse

Hvis du bliver afskediget, har du ifølge funktionærloven krav på at få at vide hvorfor. Desuden har du krav på et varsel, som afhænger af, hvor længe du har været ansat.


Som funktionær har du krav på en saglig begrundelse fra din arbejdsgiver. Hvis opsigelsen er usaglig, har du mulighed for at rejse krav om godtgørelse. Du skal dog have været ansat i mindst et år på opsigelsestidspunktet, før det er muligt at kræve godtgørelse.

Om din opsigelse er usaglig, afhænger af en konkret vurdering. Det er derfor altid en god idé at kontakte ADVODANs jurister, når du bliver opsagt.

Opsigelsesvarsler ifølge funktionærloven

Længden på din arbejdsgivers opsigelsesvarsel afhænger af, hvad der er aftalt i din ansættelseskontrakt. For funktionærer gælder der dog særlige regler. Har du for eksempel været ansat i et år, har du tre måneders opsigelsesvarsel, mens din arbejdsgiver skal varsle helt op til seks måneder, hvis du har været ansat i mere end ni år.

Du har følgende opsigelsesvarsler ifølge funktionærloven, afhængig af om du har været ansat i

  • under 6 måneder har du 1 måneds opsigelse (Opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af den 5. ansættelsesmåned)
  • 6 måneder til tre år har du 3 måneders opsigelse (Opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse)
  • 3-6 år har du 4 måneders opsigelse (Opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse)
  • 6-9 år har du 5 måneders opsigelse (Opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse)
  • over 9 år har du 6 måneders opsigelse (Opsigelsen skal være modtaget efter 8 år og 7 måneders ansættelse)

funktionærloven opsigelse - se opsigelsesvarsler her

Skriftlig opsigelse

Opsigelsen bør være skriftlig, og du skal modtage den senest klokken 24.00 den sidste dag i måneden før opsigelsesvarslet begynder. Hvis du har tre måneders opsigelsesvarsel og bliver sagt op til fratræden den 31.juli, skal du altså have modtaget den skriftlige opsigelse senest den 30. april kl. 24.00. Modtager du det dagen efter - den 1. maj - rykker opsigelsen en hel måned.
Hvis du bliver sagt op kort før, du rykker fra et opsigelsesvarsel til et andet, skal du være opmærksom på, at dit varsel kan blive forlænget.

Hvis du for eksempel bliver sagt op efter to år og ti måneders ansættelse, har du ikke krav på 3 men 4 måneders varsel, da du når op på at have været ansat i over 3 år, når opsigelsesvarslet udløber.

Når ansættelsestiden skal regnes ud, skal prøvetiden eller eventuel vikaransættelse regnes med, og det samme gælder elevtid. Læretid ifølge den tidligere lærlingelov og eventuelt ikke-funktionærarbejde i virksomheden kan ikke medregnes.

SYGEMELDING: VÆR OPMÆRKSOM PÅ 120-DAGES REGLEN

Er du funktionær, har du ret til løn under sygdom fra den 1. sygedag, ligesom mange overenskomster også har regler om løn under sygdom. 

Har du i din ansættelseskontrakt skrevet under på funktionærlovens 120-dages regel, skal du være særligt opmærksom under sygdom. Hvis du sammenlagt har været sygemeldt i mere end fire måneder på et år, har din arbejdsgiver nemlig ret til at fyre dig med en måneds varsel med henvisning til din sygdom.

Fritstillet

Når du bliver opsagt, skal du normalt fortsat møde på arbejde i opsigelsesperioden. Din arbejdsgiver kan dog vælge at fritstille eller suspenderer dig i opsigelsesperioden. Bliver du fritstillet skal du ikke længere møde på arbejde og du får fortsat din normale løn i perioden, ligesom du har ret til goder som fri bil og/eller frimatelefon.

Er du fritstillet, kan du tage et nyt job i opsigelsesperioden, så længe det ikke er i konkurrende virksomhed. Er du blevet suspenderet skal du ikke møde op på arbejde, men skal dog stå til rådighed, hvis arbejdsgiver har brug for dig i opsigelsesperioden. Du har krav på din normale løn og har ret til firmatelefon og fri bil, hvis det var med i din ansættelsesaftale. 

PAS PÅ KLAUSULERNE

Bliver du fyret, er det meget vigtigt, at du tjekker, om du er omfattet af klausuler. Din konkurrenceklausul bortfalder, hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver. Men har du i ansættelseskontrakten skrevet under på en kundeklausul, må du ikke kontakte din arbejdsgivers kunder i en bestemt periode. Det gælder også, selvom kontakten sker på kundernes eget initiativ.

Er du underlagt en kundeklausul, har du krav på kompensationen i klausulperioden. Arbejdsgiveren har dog ret til at modregne, hvad du eventuelt tjener på lignende arbejde i den periode, du er bundet af kundeklausulen.

Bryder du klausulen, kan din arbejdsgiver nedlægge fogedforbud mod dig. Det betyder, at du med øjeblikkelig virkning skal stoppe samarbejdet med de kunder, der er omfattet af klausulen. Din arbejdsgiver kan også anlægge en almindelig retssag. Får arbejdsgiveren medhold, kan du risikere at skulle betale erstatning og konventionalbod.

Kan virksomheden dokumentere at have lidt et tab, der skyldes dit brud på klausulen, skal du betale erstatning.

En konventionalbod er en bod, som skal betales, uanset om virksomheden har lidt et tab i forbindelse med overtrædelsen. Boden fastsættes typisk til et bestemt beløb, du skal betale hver gang, du bryder klausulen.

Har du brug for hjælp til Ansættelse og arbejde?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Læs også

Har du brug for hjælp til Ansættelse og arbejde?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Du er her
GØR SOM 11.855 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 11.855 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder og gode råd om jura. Vi sender ud to gange hver måned.

* Din tilmelding afgives til ADVODAN A/S
– CVR nr.: 2979 5185