Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Aalborg
Ring 96 31 33 00

Mølleå 1, 1. sal tv.,
9000 Aalborg
Tlf: 96 31 33 00
aalborg@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Aalborg

Ansættelse og Medarbejdere

Som arbejdsgiver kommer du før eller siden til at stifte bekendtskab med ansættelsesret. De ansættelsesretlige regler er meget komplekse, og kan være svære at finde rundt i. For at undgå problemer, kan det derfor være en god idé, at benytte sig af juridisk rådgivning.

Som arbejdsgiver er det dit ansvar, at der er styr på medarbejdersen ansættelseskontrakter. Ofte opstår der konflikter mellem en ansat og en arbejdsgiver, fordi parterne ikke er sat ordentlig ind i reglerne eller fordi ansættelseskontrakten ikke er udfyldt korrekt.

Advodanaalborg Advokaterhverv        Advodanaalborg Ansaettelsesret

For at undgå konflikter, er det særligt følgende, at du som arbejdsgiver skal være opmærksom på:

Ansættelseskontrakt
Som arbejdsgiver er det dit ansvar at medarbejderes ansættelseskontrakter er korrekte og indeholder de elementer de skal i henhold til lov om ansættelsesbeviser. Du skal have nedskrevet de vilkår, rettigheder og andre forhold som medarbejderen skal overholde. Hvis der opstår konflikter mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, kan det blive en dyr fornøjelse for dig som arbejdsgiveren, hvis ikke ansættelseskontrakten er udfyldt korrekt.

Det er vigtigt, at der ingen fejl og mangler er at finde i ansættelseskontrakten, da selv de mindste fejl kan blive dyrt for dig, hvis der opstår en konflikt. En overtrædelse af loven koster nemlig en ikke ubetydelig godtgørelse til medarbejderen. Derfor kan derfor være en god ide, hvis du på forkant har fået juridisk rådgivning i forbindelse med udformning af kontrakter, således eventuelle senere tvister om f.eks. løn eller opsigelse kan undgås.

Konkurrence- og kundeklausul
Konkurrence- og kundeklausuler benyttes af mange virksomheder. En konkurrenceklausul er et forbud mod at tage ansættelse i eller selv påbegynde konkurrerende virksomhed i en bestemt tidsperiode. Der er flere måder hvorpå man kan udforme en konkurrence- og kundeklausul, men det aftales ofte i forbindelse med ansættelsen. Hvis du fra starten udformer disse klausuler korrekt, er der større chance for, at du undgår eventuelle retssager.

Længere varig sygdom og graviditet
Vi ser ofte, at der opstår konflikter under ansættelsesforholdet i forbindelse med længerevarende sygdom og ferie, fordi arbejdsgiveren ikke er klar over de regler, der skal overholdes. Det samme gør sig gældende i forbindelse med graviditet og barsel. Sager om graviditet og barselsager er navnlig i relation til ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, hvor en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle.

Opsigelse
Opsigelser er også et sted, hvor arbejdsgiveren kan komme i problemer. Når du opsiger en medarbejder, skal alle love og regler overholdes. Er man ansat i henhold til funktionærloven, er der eksempelvis særlige regler der skal overholdes – bl.a. krav på en saglig begrundelse for opsigelsen.

Der gælder særlige regler indenfor den offentlige arbejdsret. Ved opsigelse af en offentlig ansat skal arbejdspladsen overholde både almindelige, overenskomstmæssige rimelighedsregler og kravene til en forvaltningsretlig afgørelse. Herudover gælder særlige regler for f.eks. tjenestemænd.

Personalehåndbog
Personalehåndbøger, herunder særlige personalepolitikker, kan være nyttige at have nedskrevet, da den kan bruge som et supplement til ansættelseskontrakten. Udover personalepolitikker, er det vigtigt at en personalehåndbog også indeholder alle relevante områder fra værdier og arbejdsmiljø til tobak- og alkoholpolitik. Som arbejdsgiver kan det være svært at overskue, hvad der er relevant at indføre i en personalehåndbog, hvorfor det kan være væsentligt med en advokats bistand på sagen.

ADVODAN Aalborg hjælper dig

Er du i tvivl om du overholder ovenstående regler i forbindelse med ansættelsesret, er det en god ide at kontakte en af vores advokater.

Vi fører retssager, der vedrører mange områder af arbejds- og ansættelsesretten, herunder ligebehandlingssager, forskelsbehandlingssager, overenskomstmæssige forhold og bistår generelt i forbindelse med tvisteløsning i form af forhandling.

Vi hjælper dig med mange grene inden for arbejds- og ansættelsesretten, herunder rådgivning i forbindelse med ansættelse og forhold under ansættelsen samt afskedigelse og bortvisning. Vi har mange års erfaring og er derfor en god rådgiver at have ved hånden, hvis der skulle opstå konflikter. Vi rådgiver både små og store virksomheder samt kommuner og andre offentlige myndigheder og lægger stor vægt på, at finde en så smertefri løsning som muligt for din virksomhed.

I vores brochure kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed med ansættelsesforhold og personalespørgsmål. Du kan læse brochuren her

Kontakt ADVODAN Aalborg på 9631 3300 eller aalborg@advodan.dk og hør hvordan vi kan hjælpe dig

GØR SOM 12.479 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.479 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.