PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Stormflodsskader og dækning: Hvordan er jeg stillet?

Er du i tvivl om, hvordan du er forsikret mod stormfloder og hvad dine muligheder er, når skaden er opstået? Så kan du få et overblik her.

Når du som ejer melder en skade til din forsikring, som følge af den seneste uges uvejr, vil langt de fleste blive mødt med en fortvivlende melding: ”AFVIST”.

Det kan for mange have uoverskuelige konsekvenser, hvis der ikke er dækning for skaderne, men heldigvis kan langt de fleste slå koldt vand i blodet.

Naturskaderådet har som følge af den seneste uges uvejr fastslået, at der var tale om en stormflod. Det sikrer en lang række forsikringstagere, da der så vil blive udbetalt en erstatning. Dette vil gå igennem Naturskaderådet og stormflodsordningen.

Stormflodsordningen udbetaler erstatning for skader pådraget af stormfloder i de af rådet fastslåede områder. Denne erstatning finansieres via brandforsikringer, hvorfor alle med en brandforsikring betaler kr. 30,00 årligt.

Betingelserne for at kunne få erstatning for stormskade gennem Naturskaderådet er, at dit forsikringsselskab ikke dækker stormflodsskaden. Derudover skal følgende betingelser være opfyldt: At det beskadigede var brandsikret forinden skaden indtraf, samt at området hvor skaden skete, er blevet anerkendt som omfattet af stormflodsordningen.

Hvis du mener at ovenstående betingelser er opfyldt, skal skaden anmeldes senest to måneder efter skaden er sket.

 

Hvad dækker stormflodsordningen?

Udgangspunktet for stormflodsordningen er, at der gives dækning for skader på fast ejendom og løsøre, som direkte forårsages af en stormflod. Dog kan visse omstændigheder medvirke til, at der ikke gives dækning til dele af ejendommen samt løsøre. Herunder kan nævnes, at det kun er den brandforsikrede del af ejendommen og løsøret, som dækkes af stormflodsordningen. Derudover vil bygninger som f.eks. skurvogne, drivhuse eller udhuse heller ikke være omfattet af dækningen, hvis disse ikke direkte indgår i den faste ejendom.

Der forefindes grænsesituationer, hvor der kræves en vurdering af om der kan gives dækning for skaden. Dette kan være i tilfælde, hvor der er konkurrerende skadesårsager eller ved en senere opstået skade.

 

Kaskoforsikringer

Langt de fleste kaskoforsikringer vil dække i tilfælde af stormflod, hvorfor disse ikke burde give anledning til problemer med dit forsikringsselskab.

Hvis du er i tvivl om du er dækket af din forsikring eller af stormflodsordningen, eller hvis du er uenig med dit forsikringsselskabs behandling af sagen, står vi gerne til rådighed og kan hjælpe med behandling af sagen fra start til slut.

0 kommentar

0 / 700 tegn