PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ekspropriation og taksation – tvungen overdragelse af ejendom

Staten har i forbindelse med anlægsprojekter mulighed for at ekspropriere privat ejendom. Det har kommunerne også i forbindelse med realisering af lokalplanen. Det betyder, at kommunen kan tvinge en borger til at overdrage sin ejendom til kommunen. I tilfælde af ekspropriation har borgeren ret til erstatning. Du kan læse mere om reglerne for ekspropriation og taksation her på siden.

Ekspropriation og taksation har stor betydning for de borgere, det vedrører. Det er derfor vigtigt, at det juridiske grundlag er på plads for begge parter.

 

Hvad er ekspropriation?

Ekspropriation er tvungen afgivelse af ejendomsret. Kommuner kan ekspropriere private ejendomme, hvis ejendommene forhindrer realiseringen af en lokalplan eller almene samfundsinteresser. Det kan fx være i alles interesse at få etableret en ny vej, der kan forbedre infrastrukturen i en by. Er der i det tilfælde behov for, at vejen går ind over privat grund, vil det være nødvendigt, at kommunen overtager grunden. De fleste ekspropriationer gennemføres efter lov om offentlige veje og proceduren fastsættes efter ekspropriationsloven.

Ekspropriation kan ske, når en kommunalbestyrelse har godkendt og vedtaget en lokalplan. Lokalplanen er den detaljerede planlægning for infrastrukturen og udviklingen af et byområde. Det er ofte lokalplanen, der danner rammerne for, til hvilke formål der kan eksproprieres. Ekspropriationen kan dog ske efter mange forskellige love og kræver altid lovhjemmel. 

 

Sådan eksproprierer kommunerne og staten

Når staten eller kommunen ønsker at ekspropriere privat ejendom, er der en række betingelser, der skal være opfyldt. De overordnede ekspropriationsbetingelser for både kommunerne og staten er følgende:

  • Ekspropriationen skal være lovlig, dvs. at der fx skal være hjemmel i lokalplanen
  • Ekspropriationen skal være nødvendig fx for realiseringen af lokalplanen
  • Ekspropriationen skal være tidsmæssig aktuel for realiseringen af formålet

Dertil gælder det, at ekspropriationen skal være rimelig i den specifikke situation. Er du i tvivl om, hvorvidt der er grundlag for ekspropriation? Hos Advodan hjælper vi med rådgivning inden for ekspropriation.

Taksation – det skal borgere have i erstatning

Taksationen er den erstatningspris, som en borger har ret til i tilfælde af ekspropriation. Som udgangspunkt er det ejendommens handelsværdi på tidspunktet for ekspropriationen, der skal erstattes. Vurderingen af handelsværdien skal være neutral og foretages derfor af uafhængige instanser.

Advokater med erfaring inden for ekspropriation

Der er ofte brug for juridisk rådgivning i forbindelse med udførelse af ekspropriation. Hos Advodan har vi flere års erfaring med ekspropriationsprojekter.

Vi har blandt andet hjulpet i sager om følgende:

  • Nedlægning af nye forsyningsledninger på grunde
  • Elektrificering af jernbanestrækninger nær bebyggelse
  • Opsætning af vindmøller nær bebyggelse
  • Udlæggelse af areal til vej Pålægning af særlige restriktioner

Inden for ovenstående områder, kan vi også rådgive privatpersoner, som bliver pålagt tvungen overdragelse af sin ejendom til kommunen – fx med at vurdere, om der faktisk er hjemmel til ekspropriationen i fx lokalplanen.

Indsender formularen...

Få rådgivning i forbindelse med ekspropriation