PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Håndværkerfradrag

Har du styr på håndværkerfradraget? Læs med og få overblik over reglerne for, hvordan du som privat boligejer eller lejer kan få fradrag for lønudgifter til håndværkere og anden hushjælp.

NB: Håndværkerfradraget blev afskaffet d. 1. april 2022. Servicefradraget eksisterer fortsat. Læs mere her.

Trænger dit hus til nyt tag, eller drømmer du om hjælp til at klare det huslige arbejde derhjemme, så husk, at du kan benytte dig af håndværkerfradraget. Håndværkerfradraget er ordning, der gør det muligt for dig at få betalt dele af dine udgifter i forbindelse med service- eller håndværksydelser, som er udført i dit hjem eller din fritidsbolig.

Her på siden kan du læse mere om håndværkerfradragets størrelse, og hvornår og hvordan du kan bruge det. Er du i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at modtage håndværkerfradrag for en håndværks- eller serviceydelse, kan du kontakte dit lokale Advodan-kontor og få afklaring på spørgsmålet.

Håndværkerfradragets størrelse i 2021

Ved håndværkerfradrag skelnes der mellem serviceydelser og håndværksydelser. For hver type ydelse gælder for 2021, at fradraget udgør højst 25.000 kr. pr. person. Du kan altså både få 25.000 kr. i fradrag for serviceydelser og 25.000 kr. i fradrag for håndværksydelser. I praksis får du ca. 26% af prisen for de håndværksydelser, du har betalt for, tilbage i skat. Fradragsværdien for serviceydelser er højere i 2021, idet der fradrages 135% af udgiften til arbejdsløn inkl. moms. På den måde bliver skatteværdien ca. 35%.

Det betyder, at der er sket en væsentlig stigning af håndværkerfradraget i sammenligning med 2020 – nemlig en stigning på 18.800 kr. for serviceydelser og 12.500 kr. for håndværksydelser. Forhøjelsen gælder kun for 2021.

Du kan ikke få fradrag for materialeomkostninger, men kun for arbejdsløn inklusive moms.

Fradraget gælder ikke for den samlede husstand, men for hver person i den. Ægtefæller og samlevere kan dele fradraget, som de har lyst til (dvs. i alt op til 100.000 kr.) – men en udgift kan kun fradrages én gang.

Det kan du få fradrag for

Du kan få fradrag for to typer af ydelser: serviceydelser og håndsværksydelser. Her kan du læse, hvilke ydelser fradragsordningen omfatter.

 

Serviceydelser

 • Almindelig rengøring såsom opvask, støvsugning, strygning og gulvask
 • Vinduespudsning
 • Børnepasning i hjemmet – men også aflevering og afhentning fra institutionen
 • Almindeligt havearbejde såsom græsslåning, lugning, klipning af hæk og snerydning

 

Håndværksydelser

 • Udvendigt malerarbejde – dog ikke maling af tag, udhæng, vindskeder og sternbrædder
 • Isolering af tag som indgår i samme tagkonstruktion som boligens tag, fx en garage
 • Reparation og forbedring af skorsten
 • Udskiftning af ruder, vinduer, terrassedøre med glas, yderdøre mv.
 • Isolering af ydervægge og gulv (det gælder dog ikke, hvis du lægger nyt gulv i denne forbindelse)
 • Afmontering af brændeovne
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx radiatorer
 • Arbejde på solfangere, solceller eller hustandsvindmøller
 • Reparation og udskiftning af visse gasfyrskedler og varmeanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumpe
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og drøn
 • Tilslutning til bredbånd
 • Installation af tyverialarm

Du skal være opmærksom på, at du oftest kun kan få fradrag, hvis du foretager et grønnere valg. Du kan fx godt få fradrag for reparation af et solvarmeanlæg, men ikke for reparation af et oliefyr.

Du kan se den fulde liste over ydelser, og læse om betingelserne for dem her.

Betingelser for fradrag 

Planlægger du at indberette dit håndværkerfradrag, skal du være opmærksom på en række betingelser, der afgør, om du kan få fradrag.

 

Den der udfører ydelsen

Som hovedregel skal de ydelser, du modtager, udføres af en momsregistreret virksomhed.

Dog kan du godt få fradrag for visse serviceydelser som fx rengøring og børnepasning, selvom de udføres af en privatperson. I så fald skal han eller hun udfylde en serviceerklæring. Betalingen skal ske elektronisk, og du skal modtage en faktura/kvittering for betalingen.

Du kan ikke få fradrag, hvis personen, der udfører arbejdet, selv bor i husstanden.

 

Den der modtager ydelsen

Fradraget gælder for hver person i husstanden, der er over 18 år. Lejere, andelshavere eller ejerlejlighedsejere kan også få fradrag. Det forudsætter dog, at du overholder følgende tre betingelser:

 1. Du skal selv betale for arbejdet
 2. Du skal have ret til at vedligeholde boligen
 3. Du skal bo i boligen, mens arbejdet udføres

Desuden kan du ikke modtage fradrag, hvis du har modtaget tilskud efter offentlige støtteordninger til arbejdet. Det kunne fx være tilfældet ved installation af et solcelleanlæg.

 

Betalingen skal foregå elektronisk

For at du kan få fradrag, skal betalingen af ydelsen ske elektronisk og ikke kontant. Betalingen kan dog lige så godt ske ved MobilePay som ved dit betalingskort eller overførsel fra netbank. Det vigtigste er, at du får en kvittering eller faktura for betalingen af arbejdet.

Sådan indberetter og modtager du dit håndværkerfradrag

Ønsker du at modtage håndværkerfradrag, skal du indberette dine service- eller håndsværksydelser i TastSelv på Skats hjemmeside.

Dit håndværkerfradrag modregnes i din skat. Vil du have fradraget hurtigst muligt, skal du betale udført arbejde inden 1. marts året efter arbejdets udførsel.

Arbejde udført i 2021 skal derfor betales senest 28. februar 2022, hvis du vil have fradrag i 2021. Hvis du indberetter senere, kommer fradraget ikke med på din første årsopgørelse.

Håndværkerfradrag og fritidsboliger

Har du en fritidsbolig, er denne også omfattet af håndværkerfradraget. Det gælder både fritidsboliger, sommerhuse og ferielejligheder, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet. Dog kan du kun få ét årligt samlet fradrag for hhv. serviceydelser og håndværksydelser.

Det betyder, at selvom du både har helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få et årligt fradrag på 25.000 kr. i serviceydelser og 25.000 kr. i håndværksydelser i 2021 pr. person.

Udover de generelle betingelser for håndværkerfradrag gælder følgende betingelser for fritidsboliger:

 • Ejer du fritidsboligen, er det kun dig og din eventuelle ægtefælle, der kan få fradrag
 • Hvis din fritidsbolig har været udlejet en del af året, kan du ikke få fradrag for serviceydelser som fx vinduespudsning, rengøring, havearbejde mv
 • Du skal betale ejendomsværdiskat af boligen

 

Hvis I er flere ejere af fritidsboligen

Hvis I er flere, der ejer en fritidsbolig sammen – for eksempel søskende, der har arvet et sommerhus – kan I hver især få fradrag, hvis ovenstående betingelser ellers er opfyldt.

 

Når din fritidsbolig ligger i udlandet

Har du en fritidsbolig i et andet EU-land, skal virksomheden, der udfører arbejdet, være momsregistreret. Er virksomheden ikke momsregistreret, kan du ikke få håndværkerfradrag.

Ligger din bolig udenfor EU, skal virksomheden være enten momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller indkomstskatter på det pågældende arbejde. Er virksomheden ikke det, kan du ikke få håndværkerfradrag.

For begge tilfælde gælder det desuden, at serviceydelser kan udføres af en person, der ved indkomstårets udløb var fyldt 18 år og fuldt skattepligtig til landet.

Derudover er det en betingelse, at det land, hvor din fritidsbolig ligger i, udveksler oplysninger med de danske myndigheder på baggrund af en dobbeltbeskatningsaftale eller internationale overenskomster eller konventioner.

Håndværkerfradrag og nybyggeri

Bygger du nyt, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få håndværkerfradrag. Du kan altså kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig.

Læs mere om ombygning af hus, sommerhus og andelsbolig her.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?