PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvad er et notartestamente?

Der findes tre forskellige typer af testamenter – og notartestamentet er den mest sikre af dem. Her kan du læse om fordelene ved et notartestamente og få hjælp til, hvordan du opretter det.

Hvad er et notartestamente?

Et notartestamente er én af tre typer testamenter. Et notartestamente er din garanti for, at dit testamente kommer frem ved din død og er vanskeligt at anfægte.

Er du i tvivl om, hvorvidt du overhovedet skal oprette et testamente, kan du læse mere om grundene til det her. Du kan også klikke dig videre til vores videoguides, som viser, hvad der sker i forskellige situationer, når afdøde ikke har oprettet et testamente.

Er du klar til at oprette et testamente? Vores advokater står klar til at hjælpe dig med et professionelt testamente, så du kan sikre dine ønskede arvinger i tilfælde af din død.

Et notartestamente er det sikre valg

Med et notartestamente sikrer du, at dit testamente kommer frem efter din død.

Testamentets navn har ikke noget med indholdet at gøre – at det hedder et notartestamente betyder, at du gør det gyldigt ved at underskrive det for en notar. En notar er en embedsmand i byretten, som sikrer sig, at det faktisk er dig, der underskriver testamentet, og at du er i stand til at handle ”fornuftsmæssigt”, når du gør det.

 

Der er to fordele ved at vælge et notartestamente:

  1. Det er meget svært for (potentielle) arvinger at få testamentet tilsidesat, hvis de er utilfredse med dets indhold. Notaren er nemlig en garanti for, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved underskriftens ægthed eller din mentale tilstand.
  2. Når du opretter et notartestamente, bliver det indsat i centralregistret for testamenter. Det betyder, at det med sikkerhed kommer frem efter din død, og at arvinger bliver informeret om, at de arver dig.

Sådan opretter du et notartestamente

Når du skal skrive selve testamentet, kan du i princippet gøre det selv. Vi anbefaler dog, at du rådfører dig hos en advokat inden. Selvom notartestamentet gør det svært at betvivle testamentets gyldighed, er det nemlig ikke en garanti for, at det juridiske indhold ikke kan betvivles. Indholdet bør formuleres præcist og omfatte alle omstændigheder, der er vigtige i forhold til din situation og dine ønsker. En advokat kan hjælpe dig med dette, så du undgår konflikter om din efterladte arv. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med et professionelt testamente.

Uanset om du selv skriver testamentet eller opretter det ved hjælp af en advokat, skal det efterfølgende underskrives hos notaren i byretten. Det koster 300 kroner i gebyr, og det er en god idé at booke en tid.

Når du skal underskrive testamentet, er det selvfølgelig vigtigt, at du medbringer det uden underskrift. Du skal desuden medbringe en kopi af testamentet og offentlig billedlegitimation såsom pas eller kørekort. Har du ikke selv mulighed for at møde op i byretten fx pga. dit helbred, kan notaren besøge dig på din adresse eller på hospitalet.

Forskellen på notartestamente, vidnetestamente og nødtestamente

Det giver ikke meget mening at tale om fordelene ved et notartestamente uden at se på alternativerne. Der er nemlig to andre former for testamente: vidnetestamente og nødtestamente.

 

Vidnetestamente

Typen af testamente har ikke noget at gøre med indholdet. Forskellen på et notartestamente og et vidnetestamente ligger i den måde, hvorpå de er gjort gyldige.

Når man opretter et vidnetestamente, underskriver man det foran minimum to personer i stedet for en notar. Disse personer skal underskrive som testamentevidner, hvorved de bekræfter ægtheden af din underskrift samt at du er i stand til at handle ”fornuftsmæssigt”.

Der er ingen krav til et nødtestamente udover, at det skal kunne bevises, hvem der har skrevet det.

Nødtestamente

Et nødtestamente er et testamente, man bruger i nødstilfælde. Det kan fx være en trafikulykke eller alvorlig sygdom. I sådan en situation kan det være nødvendigt at oprette et testamente meget hurtigt.

Der er ingen krav til et nødtestamente udover, at det skal kunne bevises, hvem der har skrevet det. Det vil sige, at det fx kan skrives på en lap papir eller en sms – men det bør skrives så klart, at det ikke kan fejlfortolkes.

 

Ulemperne ved vidne- og nødtestamentet

Hvis du laver et vidnetestamente eller et nødtestamente, bliver det ikke tilføjet til centralregistret for testamenter. Det betyder, at det ikke nødvendigvis kommer frem ved din død, og du derfor kan risikere, at din arv ikke bliver fordelt som ønsket.

Selvom vidnetestamentet eller nødtestamentet kommer frem, når du dør, er risikoen for, at det bliver tilsidesat, langt større end ved et notartestamente. Det skyldes, at det er lettere at så tvivl om din fornuftsmæssige tilstand og ægtheden af underskriften, når testamentet ikke er underskrevet for en notar. Ved et vidnetestamente er det vidnerne, der bekræfter din underskrift og tilstand, men deres udsagn er lettere at anfægte end notarens. Desuden kan du risikere, at dine vidner ikke har mulighed for at udtale sig om testamentet på det relevante tidspunkt, hvis de fx selv er døde eller har fået en alvorlig sygdom.

Vi anbefaler til enhver tid, at du opretter et testamente i samråd med en advokat og får det underskrevet hos en notar bagefter – så er du sikker på, at din arv bliver fordelt efter dine ønsker frem for arvelovens regler.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?