PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Det skal du vide, når du overvejer forældrekøb af andelsbolig

Forældrekøb kan være en rigtig god håndsrækning til unge, der flytter hjemmefra. Men inden du køber en andelsbolig med henblik på udlejning til dit barn, bør du gøre dig bekendt med andelsboligforeningens vedtægter og en række skatteregler.

Tjek i vedtægterne, om andelsboligen er egnet til forældrekøb

Beslutter du dig for at købe en andelsbolig som forældrekøb, skal du ifølge advokat Per Nielsen fra Advodan Aalborg & Brønderslev være opmærksom på, at nogle forhold er anderledes, end hvis du køber en ejerbolig, men også at det ikke er alle andelsboligforeninger, som tillader forældrekøb.

Det gør sig fx gældende i tilfældet for foreninger, som er omfattet af bopælspligt. Er der bopælspligt på en bolig, er det et krav, at ejeren af boligen bor i den – og dermed kan du som forælder ikke eje boligen og leje den ud til dit barn, fortæller advokat Per Nielsen.

Er andelsboligforeningen omfattet af bopælspligt, kan der ikke laves et forældrekøb

Det kan ses af vedtægterne, om en andelsboligforening har bopælspligt og dermed forbud mod udlejning. Andelsboligforeningens vedtægter er ikke tinglyste, og du skal være opmærksom på, om du har den gældende af version af vedtægterne. I nogle andelsboligforeninger ændres vedtægterne ofte. Andelsboligforeningens administrator kan hjælpe dig med at afklare gældende vedtægter.

Er andelsboligforeningen omfattet af bopælspligt, kan der ikke laves et forældrekøb. I det tilfælde kan det være relevant at oprette et familielån til dit barn. På den måde kan barnet selv købe sig ind i andelsforeningen og opfylde bopælspligten, selvom det reelt er dine penge, der finansierer købet. I så fald skal du være opmærksom på, at dit barn ikke kan modtage boligstøtte, fordi han eller hun ikke lejer lejligheden, uddyber advokat Per Nielsen.

En advokat kan både hjælpe dig med at gennemgå vedtægterne i andelsboligforeningen og med at udarbejde papirerne på et familielån.

Skatteregler

Inden du køber en andelsbolig og udlejer den til dit barn, bør du have styr på skattereglerne for din lejeindtægt og for videresalg af boligen.

 

Skat at lejeindtægt for forældrekøbt andelsbolig

Når du udlejer en forældrekøbt bolig til dit barn, skal du betale skat af lejeindtægterne. Reglerne for denne beskatning er anderledes, når du køber en andelsbolig, end når du køber en ejerbolig.

Udlejer du en ejerbolig, du ikke selv bor i, betragtes udlejningen som erhvervsmæssig. I så fald kan du vælge mellem at blive beskattet efter de almindelige skatteregler, efter virksomhedsordningen eller efter kapitalafkastordningen.

Udlejning af en andelsbolig sidestilles med fremleje af lejlighed, og du bliver beskattet af dine lejeindtægter ligesådan. Du mister derved den eventuelle fordel, der kan være ved at få lejeindtægten beskattet efter virksomheds- eller kapitalafkastordningen, som ville være mulig ved udlejning af ejerbolig. Du kan heller ikke fradrage et eventuelt underskud, der måtte opstå i forbindelse med udlejningen.

 

Skat af fortjenesten ved salg af forældrekøbt andelsbolig

Normalt, når man sælger en andelsbolig, er en eventuel fortjeneste ved salget skattefrit. Overvejer du imidlertid at købe en andelsbolig som forældrekøb, skal du være opmærksom på, at der godt kan komme beskatning ind over et senere videresalg. Det skyldes, at ejeren af en andelsbolig skal have boet i boligen (og have haft til hensigt at blive boende), før salget kan være skattefrit. Der er ingen faste regler for, hvor længe man skal have boet i andelsboligen. En advokat fra Advodan kan rådgive dig om din konkrete situation, så du undgår en uventet skatteregning, uddyber advokat Per Nielsen.

 

Videresalg af andelsboligen til dit barn

Når dit barn er færdig med studierne, ønsker han eller hun måske selv at købe andelsboligen af dig. I så fald skal I være opmærksomme på, at 15- eller 20-procentreglen ikke kan bruges for andelsboliger. Kort sagt indebærer denne regel, at man kan sælge en bolig til 15 eller 20 procent over eller under den offentlige ejendomsvurdering (afhængigt af hvornår seneste vurdering er lavet), hvis handlen foregår inden for nærmeste familie. Som forælder kan du altså indirekte give dit barn en gave ved at sælge en ejerbolig til en lavere pris, end boligen som udgangspunkt er værd. Det kan du ikke gøre med en andelsbolig.

Normalt vil en andelsbolig blive solgt til maksimalprisen. Derfor kan du næsten være sikker på, at Skattestyrelsen vil beskatte din fortjeneste af salget, hvis du sælger en forældrekøbt andelsbolig til en lavere pris til din søn eller datter.

 

Eksempel:

Du køber en andelsbolig for 1.000.000 kr. og udlejer den til dit barn i fem år. I den tid er boligen steget til en værdi af 1.250.000 kr. Du sælger så boligen til dit barn efter de fem år for 1.000.000 kr. Her har du altså ingen fortjeneste, der kan blive beskattet – men der vil formodentlig ske en beskatning alligevel. Skattestyrelsen kan nemlig se maksimalprisen på andelsboligen, og det vil være svært at argumentere for, at markedsprisen er lavere. Dermed vil du stadigvæk blive beskattet af 250.000 kr. for salget, selvom du ikke havde en fortjeneste på det.

Få hjælp af en advokat

Hos Advodan kan vi hjælpe dig med at undersøge andelsboligforeningen og købsaftalen, før du skriver under. Vi rådgiver dig også gerne tidligere i processen, hvis du er usikker på, hvad du skal se efter, når du søger andelsbolig. Læs mere om køb af andelslejlighed her eller kontakt os nedenfor.

Vil du vide mere om forældrekøb generelt, kan du finde vores guide om emnet her.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

7 kommentar

Lotte

Jeg har en andelslejlighed, som jeg har beboet med min søn siden 2013. Jeg er nu flyttet til Sverige og min 21-årige søn bor i lejligheden med en ven. De betaler husleje svarende til boligafgiften (5.800 kr/md) + a conto varme og faktiske udgifter til el. Hvordan vil jeg blive beskattet hvis jeg benytter hhv. bundfradrag og regnskabsmæssigt fradrag? Vil jeg blive beskattet af avance ved salg af andelen (som jeg jo selv har beboet i en årrække)? Kan jeg købe og bebo en andel i lige sameje med min søn? - og hvilke skattemæssige konsekvenser vil det have, hvis jeg siden fraflytter men bevarer min ejerandel?

Per Nielsen

Kære Lotte Du bør undersøge, om andelsboligforeningens vedtægter tillader, at du kan udleje andelsboligen til din søn. Hvis dette ikke er muligt, bør du overveje, om din søn kan overtage andelsboligen. Det kan evt. gøres således, at han skylder dig andelsværdien, så han ikke behøver at optage banklån. Du beskattes af dine lejeindtægter. Du fratrækker din boligafgift m.v. Du kan ikke benytte andre fradragsmetoder, idet der er tale om erhvervsmæssig udlejning. Nettoindtægten er personlig indkomst. Ved salg beskattes du ikke af fortjenesten, når du har boet i andelsboligen i en af eller hele den periode, hvor du har ejet andelsboligen. Dette krav opfylder du. Rent teknisk er det andelsbeviset, du sælger. Det er derfor reglerne i aktieavancebeskatningsloven, der finder anvendelse. Men da disse henviser til ejendomsbeskatningslovens § 8, bliver resultatet, som beskrevet. Reglerne i Sverige er anderledes., og jeg tænker, at du løser udfordringerne bedst ved at sælge andelsboligen til din søn, inden du skattemæssigt set fraflytter Danmark. Alternativet kan tænkes at være, at du beskattes af avancen i Sverige efter svenske regler. Vælger du at beholde andelslejligheden, vil du være begrænset skattepligtig til Danmark af overskuddet ved udlejningen.

Agnes Laursen

Jeg ejer en andelslejlighed som jeg har boet i med min datter i 21 år. Nu flytter jeg og min datter bliver boende. Det er meningen at min datter skal købe lejligheden når hun er færdig med at læse om 2 år og får et job så banken vil låne hende pengene. Så i mellemtiden skal hun fremleje den af mig. Jeg skynder 700.000 i lejligheden som jeg afdrager med 4200,- om måneden og så betaler jeg 4000,- i boligafgift. Hvilken husleje må jeg ta fra min datter og hendes veninde uden at blive beskattet af beløbet. Er det de 4000,- jeg betaler i boligafgift eller må jeg ta de 8200,- som er mine reele udgifter til lejligheden?

Lars Emde Poulsen

Du må tage markedslejen, hvilket jeg ikke kan vide hvad er, da det afhænger af geografien og standen af lejligheden. Men markedslejen kan godt betyde, at din udlejning desværre vil give underskud. Kig på andre lejligheder i området eller spørg det lokale Huslejenævn om lejeniveauet.

Agnes Laursen

1000 tak for dit svar. Bliver jeg beskattet af min lejeintægt - og hvordan slipper jeg for at blive beskattet af den (hvis jeg bliver beskattet er jeg jo nød til at hæve huslejen overfor min datter, og det vil vi jo helst undgå)?

Lars Emde Poulsen

Du bliver beskattet af resultatet - lejeindtægten fratrukket udgifterne. Hvis du har lige så mange udgifter som indtægter, så er resultatet 0 - og altså ingen beskatning.

Lone Andersen

Hvis vi køber en lejlighed til ca. 1.700.000,00, med en udbetaling på ca. 500.000,- og vil leje den ud til vores søn (forældrekøb), hvor lidt må vi så tage i husleje?

Lars Emde Poulsen

Skattemæssige skal I tage markedslejen. Spørg evt. det lokale Huslejenævn hvad markedslejen er i området. Lejen udregnes ikke i forhold til lejlighedens pris eller de udgifter I vil have ved at eje lejligheden.

Rasmus W. H.

Hej, Hvis der i en andelsforening er godkendt forældrekøb vil de myndige børn, som så beboer husstanden være antaget som "andelshavere" og på den måde kunne deltage på lige fod med "ægte" andelshavere i foreningens generalforsamlinger?

Lars Emde Poulsen

Det er som udgangspunkt ejerne af andelen (forældre), ikke lejerne (børn) der er andelshavere, og har stemmerettighed osv. Medmindre andet fremgår af vedtægterne. Måske er der også mulighed for at benytte en fuldmagt, så børn kan møde på forældres vegne. Det afhænger meget af hvad der står i vedtægterne.

Rasmus W. H.

Tak for svare Lars! Vil det kunne antages at forældrene vil kunne give fuldmagt til barnet (lejeren) hvis der i vedtægterne står følgende: “Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver an- delshaver og dennes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem.”?

Lars Emde Poulsen

Umiddelbart ikke. Der bør stå noget med, at der kan stemmes med fuldmagt.

Lotte Lindén-Andersen

Jeg vil spørge om man må opkøbe flere andelsboliger, fordi de er billige, og så bruge dem til udlejning ???? i sin tid da de blev bygget var renten høj, så foreningen fik en masse penge retur, jeg tror det var fra staten, for et par år siden var der en føler ude omkring dem der boede i husene kunne overtage deres bolig som en ejerbolig, og det kunne man godt men alle de penge, som i sin tid var blevet refunderet, skulle betales tilbage, derfor undre det mig at man nu kan købe dem til udlejning. Hvad mener Advodan

Lars Emde Poulsen

De fleste andelsboligforeningen har standard vedtægter hvoraf det fremgår, at udlejning er ulovligt, medmindre det skyldes midlertidig forflyttelse (udstationering osv.). Så mit umiddelbare indtryk er, at i de fleste foreninger, så kan det ikke lade sig gøre. Men i enkelte foreninger er det nok muligt.

Peter

Kære Lars Du skriver at ved salg af en andelsbolig, der har fungeret som et forældre køb, at det er muligt at lade barnet overtage lejligheden ved oprettelsen af et gældsbrev, som bliver afskrevet med skatte- og afgiftsfri gavebeløb. Betyder dette, at hvis barnet herefter sælger lejligheden skattefrit da beboelseskravet jf. EBL §8 nu er opfyldt, nu vil være i stand til at oprette et nyt gældsbrev til sine forældre som ligeledes er rente/afdragsfrit og som beror på gavebeløbet, således at forældrene slipper for at betale skat og de derved får pengene igen? Altså - Hvis Forældre A opretter et gældsbrev til deres barn B på 1 million for overdragelse af andelslejligheden, som er rente og afdragsfrit med en afskrivning på gavebeløbet. Kan A så ved salg af lejligheden til 1 million, som nu er skattefri, oprette et nyt gældsbrev til A som ligeledes er rente og afdragsfrit med en afskrivning på gavebeløbet således at dette udjævnes? Mvh, Peter

Lars Emde Poulsen

Det står forældre/børn frit for at låne til hinanden. Såfremt SKAT skal acceptere, at lånet skal være rentefrit, så skal der være tale om et anfordringslån. Bemærk dog, at såfremt man låner 1 mio. kroner, så skal der jo også ske overførsel af værdier for 1 mio. kroner. Man kan hvert år give eftergivelse af del af lånet som gave. Såfremt man ikke gør det korrekt, så kan SKAT ende med at anse lånet som en gave i stedet.

Katrine K

Kære Avodan Vi er ved at købe en andelslejlighed, som vi vil udleje til vores studerende søn. Vi er klar over at det anses som privat fremleje (i modsætning til erhvervsmæssig) og at der derfor ikke kan laves div. skatte ordninger, MEN hvordan ser økonomien/skatteregnskabet så ud? vores boligafgift til andelsforeningen: 6400 kr/md udgift til forbrug: 1200 kr/md Leje indtægt fra vores søn(og en kammerat): 7.600 kr Er der forskel på om forbrug er en del af lejekontrakten, og det er os der betaler det , eller lejeren selv betaler uden for huslejen? Skal der betales skat af en evt. fortjeneste ved salg, når lejligheden har været brugt til privat fremleje? Hilsen Katrine K

Lars Emde Poulsen

Det er korrekt som du skriver, at der i dette tilfælde ikke er tale om erhvervsmæssig udlejning. Se om reglerne ved udlejning i disse tilfælde her: http://www.advodan.dk/nyheder/2015/9/hvornaar-skal-man-betale-skat-af-lejeindtaegt/ Der skal som udgangspunkt altid betales skat på en evt. avance ved salg af en andel. Afståelsen kan være skattefri, såfremt man opfylder betingelserne i "parcelhusreglen". Bl.a. skal boligen have tjent som en bolig for ejeren og/eller dennes husstand i hele eller en del af ejertiden. Som du oplyser de faktiske forhold, opfylder I ikke denne betingelse, og en evt. avance er dermed skattepligtig indkomst.

Mette

Hvis forældre som i det her eksempel køber en andel som deres søn bor i helt fra start, så forstår jeg det som om at en evt. fortjenste ved salg er skattepligtig. Hvis lejligheden er købt til 500.000 kr, markedsværdien idag er 1.000.000 kr, forældre vil gerne sælge til sønnen for 700.000 kr. Må de sælge til den pris de selv ønsker (700.000 kr), eller må de kun sælge til markedsprisen (1.000.000 kr), eller må de sælge til -15% af markedsprisen (850.000 kr) og evt. også trække skattefri gave fra (850.000-125.800 kr)? Hvilket beløb skal de betale skat af? Forskellen mellem marked- og købspris (1.000.000-500.000 kr)? Forskellen mellem marked- og salgspris (1.000.000-700.000 kr)? Hvor mange procent af fortjensten skal betales til skat? Hilsen Mette.R

Lars Emde Poulsen

Som udgangspunkt er indkomst på fast ejendom kapitalindkomst. Ved avancebeskatning betales skat af avancen (salgsprisen (med omkostninger) fratrukket anskaffelsessummen (med omkostninger)). I kan altid sælge til jeres familie så længe der er tale om, at der sælges til markedsværdien, altså hvad en uafhængig 3.mand ville betale for lejligheden. Selve købesummen kan være et gældsbrev, hvor gældsbrevet bliver afskrevet med skatte- og afgiftsfri gavebeløb. De 15% du taler om, er muligheden for at sælge til familie til en pris 15% fra seneste offentlige ejendomsvurdering (ved ejerlejligheder), som SKAT vil acceptere. Der er mange regler og muligheder på området for forældrekøb, og jeg vil anbefale at I tager kontakt til en rådgiver for at få den bedste løsning for jer.