PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Misforståelse om arveret mellem samlevende lever stadig

Mange danskere tror, at samlevende arver efter hinanden, hvis blot de har boet sammen i mindst to år. Men det er ikke tilfældet. Advokat Karen Wung-Sung gennemgår arvereglerne for samlevende her.

I 2008 fik Danmark en ny arvelov, og i tiden op til at loven blev vedtaget, var der mange diskussioner i medierne om, hvorvidt der skulle indføres arveret mellem samlevende. Trods diskussionerne blev der ikke indført arveret mellem samlevende. Til gengæld fik man mulighed for at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvor man kan sikre sin samlever næsten lige så godt, som hvis man er gift. Det fortæller advokat Karen Wung-Sung fra Advodan i Holbæk.

”Jeg møder mange par, som har misforstået reglerne og tror, at der med den nye arvelov fra 2008 blev indført arveret mellem samlevende. Men hvis man ønsker, at ens samlever skal arve, kræver det altså fortsat, at man opretter et testamente,” fastslår Karen Wung-Sung og fortsætter:

”De fleste par blander reglerne om arveretten sammen med pensionsreglerne. Her er der nemlig kommet nye regler omkring begunstigelsesklausuler i ordningerne i relation til samlevere. Men udbetalinger fra pensionsordninger og eventuelle livsforsikringer er som udgangspunkt ikke reguleret af arveloven, hvorfor midlerne ikke fordeles via et testamente”.    

 

Udvidet samlevertestamente

Med et udvidet samlevertestamente kan man begunstige sin samlever til at arve 7/8 af det, der falder i arv efter sig, mens børnene begrænses til kun at modtage 1/8. Denne fordeling er den samme, som hvis man er gift og har oprettet testamente. Opretter man ikke et testamente, arver børnene 100 procent. Har man ikke børn, kan man begunstige hinanden til at arve 100 procent.

Der er imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt, for at man kan oprette et udvidet samlevertestamente, forklarer Karen Wung-Sung. 

”Man må fx ikke sidde i uskiftet bo eller være separeret fra en tidligere ægtefælle. Man skal have haft fælles bopæl (folkeregisteradresse) i de seneste to år – eller man skal vente, have eller have haft et barn sammen, ” siger hun.

Med et udvidet samlevertestamente får længstlevende også en række skiftefordele. Fx har man ret til at udtage genstande fra afdødes bodel til personligt brug, inden dødsboets aktiver og passiver gøres op. Man har også ret til såkaldt suppleringsarv. Det betyder, at længstlevende, med det vedkommende selv ejer (herunder visse pensioner) og det, der arves, har ret til at udtage 870.000 kr. (2024). På den måde kan man begrænse den arv, børnene ellers skulle have haft i tvangsarv.

Opfylder man som samlevende ikke de nævnte betingelser for et udvidet samlevertestamente, kan man stadig oprette et almindeligt testamente og begunstige hinanden på den måde.

 

Billigere at være gift

Når samlevende med testamente arver hinanden, skal der betales boafgift til staten. Ægtefæller betaler derimod ingen boafgift til staten. Så rent afgiftsmæssigt er det billigere at være gift, påpeger advokaten.

”Samlevende der har boet sammen i to år på fælles folkeregisteradresse, eller som har fælles folkeregisteradresse i kortere tid og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, skal betale en boafgift på 15 procent af det, som afdøde efterlader sig ud over bundfradraget på 333.100 kr. (2024) i dødsboet. Opfylder man ikke disse kriterier, skal der betales op til 36,25 procent i boafgift af det, som afdøde efterlader sig, ” siger Karen Wung-Sung og tilføjer, at alle bør søge professionel rådgivning, når man ønsker at oprette testamente – også før man eventuelt måtte gifte sig, fordi der kan være behov for en ægtepagt.

Vil du vide mere?

132 kommentar

0 / 700 tegn

Karen

Vi er et samlevende par som har haft fælles adresse i mange år. ingen af os har børn. Vi har oprettet testamente. Vi har fundet ud af, at der ikke er nogen arveafgift når en af os dør, hvis vi gifter os. Hvad skal vi gøre med testamentet hvis vi bliver gift?

Karen Wung-Sung

Det er korrekt, der er ingen boafgift mellem ægtefællerne. I skal sikre jer, hvad der står i jeres testamente, herunder om det fortsat er gældende ved ægteskab, og om det I har besluttet ved længstlevendes død, også er det I fortsat ønsker. I kan evt. lade en advokat gennemse testamentet for at vurdere, om testamentet kan forblive uændret eller det skal ændres. Venlig hilsen

Annette

Jeg ejer et hus, har en voksen søn, bor sammen med min kæreste på 4. år, han har en søn. I tilfælde af at min samlever dør, har hans søn så krav på noget vedr. mit hus eller værdier?? Skal jeg sikre mine værdier med særeje og hvordan sørger jeg så for min kæreste hvis jeg dør? Jeg ønsker kun min kæreste og min søn skal arve mig.

Karen Wung-Sung

Kære Annette Såfremt du og din samlever ikke har oprettet et samlevertestamente, er hverken din kæreste eller hans søn arveberettiget efter dig. Det er således kun din søn, som vil arve efter dig. Såfremt du ønsker, at din kæreste skal arve dig, er det nødvendigt at oprette et samlevertestamente. Du vil imidlertid ikke kunne få indflydelse på, hvad der skal ske med den arv som din kæreste arver efter dig, når han selv går bort. Det kræver at han selv opretter et testamente, som fx begunstiger din søn med mere end hans egen søn. Du er således nødt til at tage stilling til, hvor meget du ønsker at din kæreste skal arve, med risiko for, at hans søn arver det efter ham. Særeje er alene relevant såfremt I vælger at blive gift. Vi er naturligvis behjælpelige med at bistå dig i denne henseende. Du er meget velkommen til at kontakte os på post4300@advodan.com Med venlig hilsen

Lena

Min samlever og jeg har 3 børn, som nu er voksne. Vi bor til leje. Jeg ejer et sommerhus. Hvad vil der ske, når en af os falder bort i forhold til den længstlevende af os. Vores børn skal naturligvis arve os, når vi begge er borte, men hvordan sikrer vi os, at den længstlevende af os ikke skal betale tvangsarv/ bodeling?

Dan Jordy

Hej Lena Tak for jeres henvendelse. Det vil i umiddelbart kunne sikret ved at udarbejde et udvidet samlevertestemente. I er velkommen til at kontakte mig på 59 45 40 29 eller danj@advodan.com for en videre drøftelse.

Kellie

Hej Dan Min far døde desværre i foråret af kræft. Han var godt, og de havde sammen lavet et testamente, hvorpå der står at hun arver 25%, jeg arver 25%, og mine 2 søskende arver 25%. De boede i min fars hus, som han ejede. Det er nu sat til salg, og hans kone er flyttet i lejlighed. Nu har jeg fået af vide af min fars kone, at hun arver 50% af huset når det er solgt, fordi hun efter sigende skulle have nogle rettigheder som ægtefælle, hvilket jeg ikke kan forstå, da vi alle står til at arve 25% hver. Og det står heller ikke i testamentet nogen steder. Kan det virkelig passe?

Dan Jordy

Hej Dan Tak for jeres henvendelse – det vil umiddelbart være væsentligt at have kendskab til testamentet så i er velkommen til at kontakte mig på 59 45 40 29 eller danj@advodan.com for en videre drøftelse.

Janne

Min datter på 27 bor alene i lejebolig og har efterhånden en pæn opsparing. Hun har hverken kæreste eller børn. Hvis det ulyksalige skulle ske og hun gik bort, er det da hendes søskende som arver hendes formue? Hun har to helsøskende og en halvsøskende.

Dan Jordy

Kære Janne For at jeg kan besvare dit spørgsmål, så kræver det, at jeg ved lidt mere om situationen. Derfor må du gerne kontakte mig på danj@advodan.com eller +4570301006.

Gert

Hvis et par, som ikke har været gift, men har boet sammen i flere år, går fra hinanden og den person, som er flyttede går hen og dør, mens personen stadig har adresse, der hvor parret har boet sammen, Der er tale om personer, som ikke er gået på pension. Hvem arver så pensions udbetalingen?

Dan Jordy

Hej Gert Da der er mange nuancer i dit spørgsmål vil jeg anbefale dig at kontakte mig på danj@advodan.com eller 70301006, så jeg kan give et mere fyldestgørende svar til din situation.

Allan

Hej Min mor døde for nyligt, hun sad i uskiftetbo da min far døde i 2004, hun har boet sammen med hendes nye kæreste i ca 15 år og hans situation er den samme som min mors, de ville have mig og min søster til at fraskrive vores fars arv, det ville vi ikke. De har boet i hus som de købte sammen i 2013. Jeg har fået brev fra en advokat hvor min mor har skrevet testamente i 2006 at hendes børn skal arve mindst mulig det vil sige tvangsarv og samleverske mest muligt. Så hvad er tvangsarven så? Og hvad så med arven fra min far? Begge mine forældre sagde mens de levede at vi skulle sørge for at der bliv skiftet så der ikke kom en anden og brugte deres formue. Jeg er meget forvirret Allan

Dan Jordy

Hej Allan Det lader til at være et arvetvist allerede. Da situationen er mere omfattende end som så, vil jeg bede dig kontakte mig på danj@advodan.dk, så jeg kan bistå dig på mere grundig vis.

Sebastian

Hej. Min far er netop afgået ved døden. Ham og hans kæreste har boet sammen over 2 år, de har ikke et fælles barn, min far har 4 børn, han er ikke ejer er huset de bor i, det er min stedmors 100%. Han har umiddelbart ikke nogen store værdi genstande osv. Min stedmor står til at arve hans pension, da alle hans børn er over 21 år. Hvordan arver vi? Er det kun af dødsboet efter at eventuelle gæld er blevet betalt eller hvordan? Man kan nok ikke umiddelbart bevise at mange af tingene i huset er hans, for det meste er ikke.. kan staten gå ind og tage noget fra min stedmor?

Dan Jordy

Hej Sebastian Da sagen er rimelig omfattende, vil jeg anbefale dig at kontakte mig på danj@advodan.com eller +4570301006 for en drøftelse

Carsten Halgreen

Hej. Jeg har boet sammen med min kæreste i 17 år og vi ejer hus sammen. Vi er hverken gift eller har lavet testermente (endnu). Jeg har en søster, samt begge mine forældre. Hvordan fordeles min arv, hvis jeg skulle dø, inden jeg får lavet testermente, eller vi gifter os?

Dan Jordy

Hej Hvis I hverken er gift - eller du har livsarviner (børn/børnenebørn mv) vil dine forældre arve dig efter arveloven. Dette udgangspunkt kan I ændre såfremt I gifter jer eller udarbejdet et testamente. Hvis vi skal være behjælpelig hermed er I velkomne til at kontakte mig.

sabine

Jeg bor i et hus med min kæreste (vi er ikke gift) men har lavet et genidig testamente (har ikke boet sammen i 2 år, så vi kunne ikke udvidet samlever testamente) Men jeg vil gerne vide hvor vi står, hvis nu en af os fx gik bort nu? hvordan ville det stille den anden, er vores testamente nok til man arver af hinanden og dermed selv kan have råd til, at bo i huset. eller skal man også have noget forsikring eller lign. ?

Dan Jordy

Hej Tak for henvendelsen. For at kunne give dig en korrekt tilbagemelding vil jeg gerne for en god ordens skyld gennemgå det testamente som i allerede har udarbejdet. Du er velkommen til at kontakte mig på danj@advodan.com

Karina Nielsen

Hej. Min mor døde i 2012, og jeg skrev under på at min stedfar måtte sidde i udskiftet bo. Min stedfar har også en datter, så der er kun os to til at arve. Jeg har ikke haft kontakt til min stedfar i snart 2 år. Så mit spørgsmål er, kan han gøre noget bag min ryg, der kan gøre at jeg ikke kommer til at arve efter min mor? Ligeledes vil jeg også gerne vide nu hvor han har solgt deres fælles hus og købt et andet, om han kan forringe min arv? Mvh. Karina

Dan Jordy

Hej, tak for din henvendelse. Da jeg har lidt spørgsmål til din henvendelse er du meget velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse. Med venlig hilsen, Dan Jordy

Ingrid

Hej Min mor bor sammen med sin mand (de er ikke gift) de har boet sammen i 34 år. Han har ingen børn min mor har 3. De har lavet et testamente som er lavet på den måde at de arver hinanden og når de begge to er væk arver vi 3 både min mor og hendes mand. Han ejer et hus, min mor står desværre kun på noget af gælden i huset, som er blevet lavet ifb. med omlægning af lån. Jeg har sagt til hende at jeg ikke kan forstå hvorfor de ikke fik lavet så hun også stod som ejer af huset, hvilket jo også ville være nemmere for dem hvis han går bort først. Når nu hun ikke står som medejer og de ikke er gift, men har oprettet testamente, kommer hun så til at betale bo/arveafgift? Vh Ingrid

Dan Jordy

hej, Tak for din henvendelse. Ja det er korrekt at når de er samboende men ikke gift kommer hun til at betale bo og gaveafgift efter bo og gave afgiftsloven. Hvis I måtte have yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig.

Magnus Storm

Mikkeline og Erik har boet sammen i fem år. De fandt sammen i en motionsklub, hvor de begge var begyndt at komme efter hver deres forliste ægteskaber. Mikkeline havde fra sin tidligere mand overtaget et hus, hvor hun boede med to børn. Erik flyttede ind hos Mikkeline, og i de følgende fem år fik han sat huset i flot stand. Erik var nemlig en dygtig gør-det-selv-handyman. Da Erik tjente godt i sit job som salgschef, enedes de om, at Mikkeline godt kunne gå på deltid. Hun ville bruge tiden på at uddanne sig til coach/netværkskonsulent, og de tænkte også på at få et fælles barn. Men så forelsker Mikkeline sig i sin coach-underviser, og hun vil ud af forholdet med Erik. Men han vil kun flytte, hvis hun betaler 250.000 kr. til ham. Han mener, det kun er rimeligt efter al den tid, han har brugt på at sætte hendes hus i stand. Erik mener, det er årsagen til, at huset er steget i værdi. Erik har ved at betale alle deres leveomkostninger i et par år bidraget til, at Mikkeline kunne gå ned i tid og tage en uddannelse. Men Mikkeline har ingen likvide midler og bliver stejl og vil ikke betale ham noget?

Dan Jordy

Tak for din henvendelse. Hej, Tak for Jeres henvendelse. Da besvarelsen afhænger af nogle forskellige konkrete forhold kan jeg oplyse at I er yderst velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse. Ser frem til at høre fra jer.

Maj-Britt Skodborg Jensen

Hej, Vi er et par, der har været samlevende siden 2007. Vi har 2 børn. Vi har lavet testamente for at begrænse børnenes retmæssige arv såfremt en af skulle falde bort. Vi er nu i tvivl om, hvor meget / hvad der skal betales boafgift af? Vi har livsforsikringer tegnet på hinanden ligesom vi begge har fine pensionsordninger - nogle der skal betales afgift af og nogle der ikke skal. Tak for hjælpen. Mvh Maj-Britt

Dan Jordy

Tak for din henvendelse. Hej, Tak for Jeres henvendelse. Da besvarelsen afhænger af nogle forskellige konkrete forhold kan jeg oplyse at I er yderst velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse. Ser frem til at høre fra jer. Med venlig hilsen Dan Jordy

Birthe

Hej, vores nevøer står med en arv fra deres mor på 1/3 af et hus. Det er til salg til overpris, og ham der ejer 2/3 vil ikke sætte prisen ned, så de er ret låst i det. Hvor længe kan det trække ud? Hvordan er de stillet? På forhånd tak. Dbh, Birthe

Dan Jordy

Hej Birthe, Tak for din henvendelse. Da besvarelsen afhænger af nogle forskellige konkrete forhold kan jeg oplyse a du er yderst velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse. Ser frem til at høre fra dig. Med venlig hilsen Dan Jordy

Lisbeth

Hej....jeg er flyttet sammen med min kæreste i hans hus. Jeg betaler lidt husleje. Jeg skal ikke arve noget fra ham men hvordan er jeg stillet hvis han pludselig kommer ud for en alvorlig ulykke og går bort. Jeg har jo en del møbler og malerier som er mine. Hvordan sikre jeg mig, at jeg får det med som er mit og hvis han skulle gå bort - hvor længe kan man blive boende? PFT

Dan Jordy

Hej, Du er velkommen til at kontakte mig for en telefonisk drøftelse. Du kan træffe mig på 59 45 40 29. Med venlig hilsen, Dan Jordy

Lissie

Jeg er en kvinde på 69 år / som har boet med min kæreste i 17 år Jeg har et hus / som jeg har ejet i 35 år/ han betalte en husleje til mig hver MD / sådan har vi kørt i de 17 år. Han har 3 børn som er meget onde / de tror når de kommer i Skifteretten / har de ret / til alt efter ham / der står ikke så meget på hans konto / vi havde kun vores pension / selve hans begravelse / måtte jeg heller ikke bestemme noget / de havde ikke så meget omgang med deres far / forstår ikke / de kan gøre disse ting / vi havde snakket om / hvor han vil ligge / det kom han / jeg er meget forvideret over det hele / da jeg mistede ham / til han sport / døde da han spillede på en Badmiton bane / med hjerte stop Jeg er meget i chok over det hele / håber i kan hjælpe mig lidt / ang mit spørgsmål ? Får jeg besked ved skifteretten / hvor meget der står til hans børn ? Jeg har nogen nøjler til min bil og hans telefon / som de har holdt tilbage ? Får 3 MD pension efter ham / den første MD / røg i skifteretten / får jeg den igen ? Jeg har en datter / som jeg godt ved ikke får noget. Det hele er så trist / som det kan være / de børn har aldrig være gode ved ham / desværre. Venlig hilsen Jensen

Dan Jordy

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 59454029 for en nærmere drøftelse af dine spørgsmål da der er en del problematikker som din henvendelse giver anledning til hvilket gør at det kunne være hensigtsmæssigt at drøfte pr. tlf. Med venlig hilsen Dan Jordy

Pia

Jeg har for mange år siden oprette testamente med min daværende kæreste ifbm at vi købte lejlighed sammen. Siden er vi gået fra hinanden, og jeg er i dag gift med en anden mand. Bortfalder det gamle testamente automatisk ved indgåelse af ægteskab, eller skal jeg gøre noget selv for at få det gamle testamente ophævet? Hvad gælder ifht pension og livsforsikring - vil en ægtefælle altid automatisk være den begunstigede, eller skal man selv gøre noget for at sikre sin ægtefælle mht pension og livsforsikring? Tak for hjælpen.

Dan Jordy

Hej, Tak for din henvendelse. Forskringer m.m. tilfalder en ægtefælle medmindre en anden er indsat som særlig begunstiget. Så jeg vil anbefale du kontakter de relevante for blive sikker. I forhold til et tidligere testamente vil det være relevant at få kontrolleret indholdet heraf. Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 59454029 for en nærmere drøftelse af dine spørgsmål.

hanne

Hej Jeg er samlevende, vi har hver 2 voksne børn fra tidligere forhold. Jeg sidder i uskiftet bo og ejer det hus vi bor i. Jeg ønsker at størsteparten af arven efter mig skal gå til mine børn. Jeg ønsker også at sikre min samlever hvis jeg dør før ham. Kan jeg oprette et testamente som giver ham ret til at blive boende i huset 1 år efter min død, testamentere 10% af husets friværdi til ham. Desuden ønsker jeg at han kan få div indbo, som vi har købt sammen, bortset fra mine helt personlige ting som smykker. Mvh Hanne

Dan Jordy

Hej, Tak for din henvendelse. Ja I vil kunne oprette et udvidetsamlevertestamente. Der vil I kunne begundstige hinanden herunder tillige inddrage det som du anføre i forhold til jeres ejendom. Du er meget velkommen til at kontakte mig for at aftale det videre. Du kan kontakte mig på 59 45 40 29. På forhånd tak.

Hanne Shacham

Hej Dan Jeg sidder i uskiftet bo, jeg har forstået det sådan at jeg derfor ikke kan oprette et udvidet samlevertestamente, tager jeg fejl? Hvis jeg ikke kan jeg oprette et udvidet samlevertestamente. Kan jeg så oprette et andet testamente , med de samme ønsker ? Mvh Hanne

Christian

Hej, jeg er samlevende hvor vi hver har 2 børn fra tidligere forhold. Vi har ikke lavet samlevertestamente eller lign. Min samlever flyttede med sine børn ind i mit hus som jeg har ejet i over 10år for snart 2 år siden. Jeg står som 100% ejer af huset, hvor min samlever har betalt en symbolsk husleje. Hvordan arver mine børn og min samlever, hvis jeg falder bort? Både ift. hus/pension/formue, indbo vores fælles indbo?

Dan Jordy

Hej, Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 59454029 for en nærmere drøftelse af dine spørgsmål. Med venlig hilsen, Dan Jordy

karen

Hej Min far døde for 2 uger siden. Min søster og jeg er eneste arvinger, vores forældre er skilt, men han har de sidste 11 år boet sammen med en. Alt går gnidningsfrit i forhold til pengene, men hun er af den opfattelse, at alt, der er i huset (som hun ejer, og hvor han har lejet sig ind) er hendes. Jeg mener, at alt det, han medbragte til deres fællesbo tilhører boet - og dermed min søster og mig, fx værktøj, bøger og møbler, og at det, de har købt sammen, fx fjernsyn, er halvdelen af det også boets. Vi har ikke tænkt os at gøre krav på alt det - vil helst gøre det her så pænt, som muligt af respekt for vores fars kærlighed, men der er også en anstændighedsgrænse i forhold til, hvordan vi synes, hun kan behandle os.

Dan Jordy

Hej, Tak for henvendelse. Jeg kan ikke helt se om der var oprettet et testamente i denne sag ? Men hvis de var ugiftesamlevende og der ikke var oprette testamente eller indbotestamente må tilhøre indbo m.m. den der måtte eje det - dvs. var afdøde ejer af det og det kunne dokumenteres tilhører det ud fra disse forudsætninger dødsboet. I er naturligvis er velkommen til at kontakte mig på tlf. 59454029 for en nærmere drøftelse af dine spørgsmål.

jane

Hej Jeg bor på 7 år sammen med min kæreste i hans hus. Det som bekymrer mig er, at hvis han falder væk i morgen så står jeg vel i princippet uden tag over hovedet og har jeg nogen rådighed over vores fælles ting i hjemmet ? Hvad kan vi gøre for at sikre mig ?

Dan Jordy

Hej, Min anbefaling til dig/jer er bestemt at I får udarbejdet et udvidet samlevertestamente. I er meget velkomne til at kontakte mig for min bistand hertil. Med venlig hilsen, Dan Jordy

Connie

Jeg bor på 7. år sammen med min kæreste. Vi har hver 2 voksne børn fra tidligere forhold. Han ejer huset og nok 75% af indboet. Jeg betaler husleje svarende til ca. 1/3 af de reelle udgifter (renter, forbrug, ejd.skat). Vi har ikke noget testamente. Han har en pæn formue, jeg klarer mig med efterløn og en mindre pensionsordning. Han ønsker ikke, at jeg skal arve noget fra ham, så al arv & pension går til hans børn bortset fra et mindre ATP-beløb, som jeg også har begunstiget ham med Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg, hvis han dør før mig, i forhold til - at blive boende i huset i en kortere periode - betaling for at bo i huset i den kortere periode - at få indflydelse på fordelingen af inventar etc - at rydde op i huset, herunder at få smidt ud/solgt - at få solgt huset - at få min andel af kontant beholdning på vores fælleskonto, som er i hans bank, men hvor jeg har fuldmagt Og sidst - er der nogen som helst fordel i at få lavet et testamente, når han nu alligevel ikke vil tilgodese mig ud over ATP-beløbet? Han mener, at hans børn "aldrig" ville stå i vejen for at jeg skulle blive boende et rimeligt stykke tid, men jeg er selv i tvivl.

Dan Jordy

Hej Connie, Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 59454029 for en nærmere drøftelse af dine spørgsmål. Med venlig hilsen, Dan Jordy

Susanne

Hej Vibeke Min mor døde for 2 år siden. Hun havde boet med en kæreste i 15 år i hans hus, men de var ikke gift og havde ikke skrevet testamente. Hendes kæreste og jeg har indtil for nylig haft et far/datter forhold og han har været bedstefar for mine 2 piger, siden de blev født for snart 4 og 6 år siden. Vi er kommet i huset indtil for ganske nylig og han og jeg har talt i telefon adskillige gange om ugen, siden min mors død. Alt var godt. Nu har situationen pludselig ændret sig, da han har fundet en ny kæreste. Vi er ikke længere velkomne i hans hjem og han kontakter os ikke mere. I hans hus står alle min mors ting dog stadig, da vi har haft et tillidsfuldt forhold, hvorfor jeg ikke har haft et behov for at tømme hans hus for hendes ting. Spørgsmålet er nu, hvorvidt jeg kan gøre krav på tingene. Det er alt lige fra børnebilleder, møbler fra mit barndomsværelse, dyre møbler etc. Håber du kan hjælpe Vh Susanne

Dan Jordy

Hej Susanne, Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 59454029 for en nærmere drøftelse af dine spørgsmål. Med venlig hilsen, Dan Jordy

Lene

min samlever og jeg har for 4 år siden købt hus hvor vi ejer hver en halvdel. Vi har fået et 30 årigt afdragsfrit lån og vores begges økonomi er fin. Min samlever er enkemand og har ikke skiftet med sine 2 børn. Jeg har et barn, og ikke enke. Vi har ikke planer om at gifte os. Vi vil gerne sikre hinanden på den måde at længst levende kan blive boende i huset uden at børnene i første omgang skal arve afdødes halvdel af hus og indbo, men udelukkende den øvrige formue. Vores ønske er at når længst levende dør, kan børnene fra os begge arve værdien af hus og indbo. Kan det lade sig gøre at arvingerne kan vente med at skulle betale arveafgift til efter længstlevende dør? Skal længstlevende betale arveafgift ved at blive boende i fælles hus?

Dan Jordy

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 59454029 for en nærmere drøftelse af dine spørgsmål. Med venlig hilsen, Dan Jordy

Susanne

Min mand og jeg her boet sammen siden 2003. Vi bor i ejerbolig, hvor han ejer 3/4 dele og jeg ejer 1/4 del fordi han skød penge i huset ved købet. Min mand har oprettet testamente, hvor jeg arver ham med 1/3 del, hans søn nr. 1: 1/3 del, hans søn nr. 2: 1/3 del. Vi har nyere bil, som vi ejer 50/50. Hans børn er voksne. Min mand har et større opsparing, forsikringer og pensionsordning. Jeg har 3 voksne børn. Jeg har ikke særlig mange penge eller andet, der ved min død kommer til udbetaling. Min pensionsopsparing er ikke tilrettelagt således der kommer penge til udbetaling ved død. Vi har noteret vores inventar: Hans inventar, mit inventar, fælles indkøbt inventar. Vi vedligeholder listen og den ligger underskrevet i fysisk form, scannet ind på pc og desuden gemt på ekstern harddisk. Vi betaler 50:50 af alle udgifter både de faste boligomkostninger og andet der skal til for at drifte vores liv herunder opgøres husholdningskassen hver måned og deles ligeligt mellem os. Vi har alle bonner fra 2003 til dags dato. Vi har ikke børn sammen. Har vi behov for samlevertestamente? Kan den længst levende af os blive smidt af huset, til det er solgt og boet opgjort? Hvis jeg ender som længst levende, og har mulighed for at bo i huset til det er solgt, skal jeg betale husleje til boet? Hvor lang tid må en bodeling tage? Mvh Susanne

Dan Jordy

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 59454029 for en nærmere drøftelse af dine spørgsmål. Med venlig hilsen, Dan Jordy

Jørgen

Hej, vi er gift på 17 år jeg har 3 børn fra et andet ægteskab, hun har 2 børn også fra et andet ægteskab (Island)Vi bor i et lejet hus. Hvordan ser det ud hvis jeg dør, ligeledes hvis/når hun dør. Mvh. Jørgen

Dan Jordy

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 59454029 for en nærmere drøftelse af dine spørgsmål. Med venlig hilsen, Dan Jordy

Kate

Jeg vil gerne stille endnu et spørgsmål, det handler om min rolle i forbindelse med min samlevers død. Vi har boet sammen i ca 16 år og har hverken papir på hinanden ej heller testamenter. Min samlever har to børn som arver ham, og de ejer nu halvdelen af vores hus. Jeg kan simpelthen hverken finde ud af mine rettigheder eller pligter i denne sag om skifte imellem to voksne børn og mig. Efterhånden opfatter jeg ikke mig selv som en del af boet, for jeg arver jo intet efter min samlever. De voksne børn ville gerne at jeg arrangerede samarbejde med bedemand og stod for det meste af bisættelsesadministrationen. Bedemanden fortalte at det var nærmeste pårørende, der skulle kommunikere med bedemand og offentlige instanser og det er altså kun de voksne børn og slet ikke mig, der kan skrive under på nogetsomhelst. Man betyder som samlever nul og nix i forbindelse med dødsfald med ens partner og der er heller ingen arv selvom man har boet sammen i mange år. Tværtimod i teorien kan arvingerne kræve at komme ind og hente alle deres fars personlige effekter og gå med halvdelen af møbler og andre effekter der hører til et hjem. Jeg har slet ingen rettigheder og så kommer banken og tager penge fra mig, det helt uretfærdige!!!!! Banken tager nu alle penge til betaling af hus, forbrug og diverse udgifter såsom ejendomsskat fra min egen private konto, og det synes jeg er himmelråbende frækt. Jeg, som intet modtager skal lægge ud for afdøde, for hans konto er lukket og skifteretten arbejder med afdødes penge og min konto er i frit spil. Jeg sørger også for at arvingernes del af huset bliver klart til salg. Det er dog toppen af uretfærdighed i dagens danmark. Nu vil jeg gerne høre, for nu er jeg træt af det: i forbindelse med bisættelsen, ville arvingerne gerne have at jeg lavede et arrangement til deltagerne på kroen overfor kirken og jeg sagde ok og fik det gjort. Når jeg nu ikke er en del af boet, vil jeg gerne sikre mig at jeg ikke skal betale for 1/2 af arrangementet på kroen, da jeg ikke er nærmeste pårørende. Jeg mener afdøde og hans børn står på den ene side af huser og jeg står alene på den anden halvdel. Jeg bestilte arrangementet på kroen og det gik fint. Jeg havde om formiddagen skrevet til datteren, at de ikke skulle dele arven med mig, jeg er ikke nærmeste pårørende og at jeg derfor mener at faktura på kroen skal betales af arvingerne og at intet har med den at gøre. Med andre ord: Jeg vil ikke lægge ud eller betale for noget som ikke er nogen fordel for mig. Datteren skrev så at vi kunne vente med at afregne til senere, men det er jeg sletikke indstillet på, jeg har rigeligt at bruge mine penge på, vi ved jo ikke hvor længe jeg skal sidde her alene og betale hele gildet, vi kan jo ikke vide hvornår skifteretten er færdig! Har jeg ret i at rollerne er så hårdt sat op, at det ligner idioti for den efterlevende, som jo skal passe på pengene i i en ukendt periode.? Jeg hører ikke til boet og derfor har jeg ingen andel i udgifterne ved bisættelsen.?

Vibeke Andersen

Kære Kate Jeg syntes du skal ringe til mig på 96313308 - da det vil være lettest.

Anja

Hej Jeg bor sammen med min kæreste i hans hus, jeg har købt, til vores fælles bo, diverse møbler og betaler løbende for når vi laver ting ved huset samt jeg betaler et beløb til ham hver måned. Han har 3 børn fra tidligere forhold og jeg har 2 børn fra tidligere. Jeg er godt klar over vi er nødt til at få lavet noget testamente. Jeg ønsker ikke "at tage" noget fra hans børn hvis han går bort, men vil dog gerne være sikker på at jeg ikke bare pludselig ender uden tag over hovedet, (tænker der måske kan laves en klausul på at jeg kan blive i huset til jeg har fundet noget andet), at jeg kan få nogen ting med mig (nogen møbler, personlige ejedele evt.) og at jeg også får en eller anden procentdel for de penge jeg putter i huset. Kan man lave et testamente der indeholder ovenstående? Mvh Anja

Vibeke Andersen

Kære Anja Jeg syntes I skal kontakte en advokat der kan hjælpe jer med at udfærdige et testamente og eventuelt et gældsbrev for det du forbedre huset med. I bør udarbejde en opgørelse over det indbo der er dit og så underskrive den begge to. Jeg syntes klart at I skal få hjælp af en advokat også til at få reglerne forklaret. Din samlever kan godt sørge for, at du kan blive boende i en periode ved et testamente.

Kate

Min samlever er pludselig død på intensiv afd på hospital, ganske uventet for mig, da jeg har fået fortalt af diverse læger og sygeplejersker at han ikke var ved at dø, men var blevet vurderet til at have brug for mere og bedre ilt og derfor var flyttet fra en almindelig afdeling til en lettere intensiv unit, der hed ima, hvor han sad op og fik ilt igennem næsen og jeg kunne tale med ham. Vi talte sammen om at blive gift af en hospitalspræst, for vores bank havde sagt at det var klogt, da vi hverken var gift, eller havde testamenter. Da jeg gik hjem efter det besøg, tænkte jeg at han nok kom hjem op til weekenden og så kunne vi tale mere om det. Da jeg ringede næste dag, fik jeg at vide at han var kommet til det næste led i intensiv units, hvor han selv kunne trække vejret, men var lagt i respirator, som hjælp til bedre iltindtag, jeg spurgte forskrækket om han var ved at dø, men blev beroliget med at man gjorde dette for at stabilisere ham. Da jeg besøgte ham blev jeg igen forskrækket og spurgte om de nogensinde havde haft patienter på det niveau, der kom ud af det med livet i behold og der blev svaret fra flere ansatte at det ofte skete og at patienter kom hjem igen, man kunne bare ikke love noget og Patienten var der ikke for sjov. Dagen efter ringede hospi til mig og bad mig komme og tale med en læge. Læge fortalte mig nu at det var meget alvorligt med patienten og at det ikke var etisk at fortsætte med lifesupport og jeg sagde at vi gerne ville nå at giftes af en hospitalspræst hvis det betød at patienten ville dø. Lægen gav udtryk for at hvis patienten vågnede op og var klar kunne det lade sig gøre, men ikke hvis han var bevidstløs. Jeg havde selvsagt ingen intention om at blive gift med en bevidstløs mand der ikke kunne svare. Vi aftalte at jeg skulle få fat i patientens familie og få dem til at komme, han havde ikke villet se andre end mig før og ville kun have telefonisk kontakt med andre, for ingen måtte se ham sådan. Han ville ikke ses og ville ikke have at andre vidste han var syg. Jeg ved ikke om jeg skulle have understreget hele tiden at vi skulle giftes overfor personalet, men det blev efterhånden klart for mig at der selvom den ene læge sagde at der måske var mulighed for at patienten ville komme til bevidsthed og at vi så kunne blive gift og jeg ellers også oplevede at han måske ikke ville blive bevidst og at det ikke ville kunne ske, opretholdt jeg ønsket om at de ringede til hospitalspræsten og bad vedkommende om at komme. Vi nåede ikke at blive gift for det viste sig at der reelt aldrig med den tilstand patienten var i, ville kunne blive et tidspunkt hvor han ville kunne være bevidst mere. Jeg føler mig misledt og kørt rundt i manegen og at jeg ikke blev tilkaldt tidligere, da der var tegn på krise og fare for bevidstløshed. Jeg er bange for at der allerede er blevet gjort fejl på den første stue han blev indlagt på, for jeg gik derop for at finde hans ejendele og var inde på stuen hvor han var før intensiv, og der sagde medpatienten at han syntes at min patient ikke havde fået den hjælp og opmærksomhed han havde brug for og at han (medpatienten) havde måttet tilkalde dem flere gange, for at de kunne hjælpe. Han var forarget over at min patient havde ligget og kastet op længe uden at blive hjulpet. Derefter er min patient blevet flyttet og nu er han død.

Vibeke Andersen

Kære Kate Det gør mig ondt for dig - jeg ved ikke helt hvad du spørger mig om, men jeg vil råde dig til at kontakte en advokat der kan se på sagen med det samme og om der er en fejl.

Kate

Jeg kan godt se at der ikke er stillet et egentligt spørgsmål og det viser nok bare min kæmpeforvirring og at jeg ikke ved mit levende råd. Hvis jeg skal tale med en advokat, hvilken slags advokat taler vi så om? Ville min sag dreje sig om at jeg ikke har fået ren besked fra hospitalet om hvor alvorlig sygdommen var og hvor tæt vi var på enden? At det reelt har forhindret mig i at få sørget for at passe på mig selv, da hverken min samlever eller jeg havde nogen anelse om at vi ikke havde en chance for at ordne ting for den efterladte, da vi ikke regnede med at nogen ville blive forladt lige nu.?

Vibeke Andersen

Kære Kate Jeg tænker du skal have fat i en advokat der ved noget omkring erstatningsret - du kan de fleste steder få en uforpligtende indledende snak.

Mikael Hansen

Vi er samlevende, nu på 5 år. Har købt hus sammen fordeling 50/50, værdi ca. 4.2mill. vi har begge 1 barn. Jeg har lidt penge stående på en konto +½mill. Hvis en af os gå bort, hvordan er reglerne så? Er vi i en situation hvor der med fordel kunne oprettes et testamente eller?

Vibeke Andersen

Kære Mikael Svaret på dit spørgsmål afhænger jo af hvad du/I ønsker, der skal ske ved dødsfald. Samlevende arver ikke efter hinanden, det kræver testamente, det vil være afdødes barn der arver. I skal være opmærksomme på at for pensionsmidler og forsikringsmidler gælder der andre regler - I bør undersøger hvem der i jeres ordninger betragtes som "nærmeste pårørende" og får midlerne uden om dødsboet. Ønsker I at begunstige hinanden ved dødsfald skal I oprette testamente - I bør derfor kontakte advokat for at få konkret rådgivning der passer for jer.

Mette

Hej Vibeke Jeg har været sammen med min kæreste i tre år. Han har to børn fra tidligere ægteskab (han er fraskilt) og jeg har ét barn fra tidligere forhold. Jeg har ikke været gift før. Min datter og jeg er flyttet ind hos min kæreste, som ejer huset, vi bor i. Jeg betaler ham husleje og ejer ikke noget af huset. Vi ejer faktisk intet sammen. Vi har lige bygget huset ud med 70 kvm - en udgift han har betalt, da han også ser huset som en del af hans pensionopsparing. Hvordan er jeg stillet, hvis min kæreste pludselig falder bort? Som jeg ser det, arver hans børn det hele og min datter og jeg kan "tvinges" ud af huset. Er det korrekt? Vi har ikke oprettet testamente og vi er heller ikke gift. Jeg kan mærke, at jeg har behov for at være sikret, hvis der pludselig sker noget, men jeg synes virkelig, det er svært at finde rundt i. Er det "bedst"/mest sikkert at være gift eller er det bedst at oprette testamente? Jeg har som udgangspunkt ikke til hensigt at købe mig ind i huset. Vi har talt om at købe noget sammen på sigt, når vi har boet her nogle år og evt. flytter ud af byen. Jeg håber, du kan hjælpe mig lidt på vej. DBH Mette

Vibeke Andersen

Kære Mette Du og din datter arver ikke noget såfremt din samlever dør før dig - det kræver at der er oprettet testamente. Pensioner og forsikringsbeløb går uden om boet til "nærmeste pårørende" - I bør undersøge hvem der er "nærmeste pårørende" i jeres ordninger, da der kom nye regler i 2008. Er man gift arver man som ægtefælle halvdelen af det der falder i arv efter afdøde og den anden halvdel arver børnene - det kan man ændre ved testamente. Jeg syntes du skal kontakte advokat og få konkret vejledning på jeres situation. Du må gerne ringe til mig 9631 3308 - så kan jeg forklare yderligere.

Vibeke Andersen

Kære Mette Du har helt ret samlevende arver ikke hinanden. Pensions- og forsikringsmidler er noget andet da de midler går uden om dødsboet til afdødes " nærmeste pårørende" - det kan være en samlever - men I skal undersøge hvad der gælder for jeres ordninger. Man kan ikke bare sige det er bedst at være gift - det skal man vide meget mere om jeres økonomi til at udtale sig om - det bedste råd er at tage fat i en advokat der kan rådgive jer konkret om jeres forhold og at I selv undersøgere hvem jeres pensions o g forsikringsmidler tilfalder - I kan jo vælge at begunstige hinanden.

Sara

Min ekskæreste har stadig adresse hos mig. Til december vil har han boet her i to år på papiret. Hvis jeg går bort, hvad tilfalder så ham? Mvh Sara

Vibeke Andersen

Kære Sara Kærester og samlevere arver kun efter hinanden, hvis der er oprettet testamente. Penge fra Pensioner/forsikringer - tilfalder ens " nærmeste pårørende " og det kan være en samlever ma har haft fælles folkeregister adresse med i to år- men der må du undersøge, hvad der gælder for de pensioner og forsikringer du har. Jeg tænker - hvorfor har han adresse ved dig stadig? Du bør klart gøre noget aktivt nu så du selv bestemmer, hvem der arver dig og får midlerne fra pensioner og forsikringer.

Vibeke Andersen

Hej Alice Jeg syntes du og din samlever skal oprette en aftale hvoraf fremgår hvad i hver især ejer og så datere og underskrive den begge to - i to eksemplarer så I begge har e udgave af aftalen. Er der indbo I skal arve kan I oprette indbo testamente - det kan gøres på samme måde.

Callesen Alice

Hejsa, Jeg bor sammen med min kæreste som ejer huset vi bor i. Jeg har købt en del møbler og anden inventar som jeg selvfølgelig gerne vil have med mig såfremt vi ikke skal bo der sammen eller ved dødsfald. Jeg har næsten alle kvitteringer på det som er købt. Hvordan sikrer jeg mig at jeg har ret til at tage alt med hvis han dør. Hans børn arver ham og jeg har ingen interesse i huset eller anden arv. På forhånd tak for dit svar.

lene

Min kæreste og jeg er for nylig flyttet sammen i min andelslejlighed og har samtidig købt sommerhus. Jeg står som ejer af andelen og min kæreste som ejer af sommerhuset. Vi har været kærester i snart 6 år, men først nyligt flyttet sammen, idet det først kunne lade sig gøre med et sommerhus oveni, i det vi har 4 børn -2 hver fra tidligere forhold. Alt indbo i specielt sommerhuset har vi erhvervet sammen, samt er mange af mine ting opbevaret der. Så mit spg. er hvordan står vi i forhold til vores fælles køb af indbo, værktøj osv i tilfælde af fx dødsfald nu når vi ikke har haft fælles adresse i over 2 år. For vi er godt klar over at selve ejendommene arver pt. vores børn, i det de står i hvert vores navn og det går lån også. Men er det bedst at blive gift, eller lave samejeoverenskomst el.lign, for testamente kan vel først laves når vi har boet sammen i 2 år for at sikre hinanden bedst muligt? Mvh Lene

Vibeke Andersen

Hej Lene Jeg syntes I skal kontakte advokat og allerede nu får oprettet samejeoverenskomst og testamente. I kan sagtens oprette testamente selv om I ikke har boet sammen i to år. I bør også undersøge hvem der i jeres pensioner og forsikringer er nærmeste pårørende, da midlerne går uden om dødsboet til nærmeste pårørende. Jeg syntes klart at I bør tage hånd om det nu og ikke vente.

Susanne

Jeg bor sammen med min kæreste i hans ejendom. Jeg ejer en lejlighed som min datter og svigersøn bor i. Jeg ønsker at mine børn arver min lejlighed ved min død uden at min samlever får andel i lejligheden. Hvad skal jeg/vi gøre? Hvis min samlever dør før mig skal jeg have mulighed for at blive boende i op til 12 måneder før jeg beslutter mig for om jeg vil blive boende. Hvis jeg ønsker at blive boende skal jeg have mulighed for købe ejendomme til en favorabel pris - men hvordan gør vi det. Efter de 12 måneder og jeg ikke ønsker ejendomme - så kan min samlevers børn sælge ejendommen og jeg skal flytte sådan har vi aftalt det.

Vibeke Andersen

Hej Susanne Samlevende arver kun efter hinanden hvis der er oprettet testamente - så din samlever arver ikke efter dig når I ikke er gift. Din samlever skal oprette testamente som giver dig ret til at blive boende i ejendommen. I skal være opmærksom på jeres pensioner og forsikringer - da de går til nærmeste pårørende og det kan være en samlever. I skal derfor undersøge det i alle de ordninger I har.

Lars kusk

Hej jeg vil lige høre hvem aver min stor bror vi er 2 søskende og vores forældre er døde og han har ingen børn men han er gift 5 måneder før han dør er det han kone der aver det hele eller hvad? Mv Lars kusk

Vibeke Andersen

Hej Lars Udgangspunktet er at ægtefællen arver, men din bror kan jo have oprettet testamente, hvor han har bestemt noget andet.

Anette

Hej. Jeg er samboende med min kæreste på 3. år. Han har med sin afdøde kone et uigenkaldeligt testamente, hvor deres børn af deres første ægteskaber arver ligeligt, ved den længst levendes død, altså min kæreste. Jeg er også enke og har skiftet med mine børn. Kan jeg overhovedet arve noget, efter min kæreste? Mvh anette

Vibeke Andersen

Hej Anette Jeg syntes I skal kontakte en advokat med testamentet så man kan se hvem der er begunstiget i testamentet - de kan eventuelt acceptere at du indsættes som arving eller der kan være andre muligheder. Det er dog vigtigt, at man er testamentet. I skal også undersøge om du er nærmeste pårørende på din samlevers pensioner og forsikringer for er du ikke det skal du indsættes som begunstiget.

Vibeke Andersen

Kære Rita Det kan klart være en ide at blive gift - men det er vigtigt at være klar over betydningen af det så det vil være en ide, at de taler med en advokat. Idet han ikke har børn eller ægtefælle - ingen tvangsarvinger - kunne han også før 2008 disponere over det han efterlader sig. I skal se hvad der står i testamentet. Det har betydning for så vidt angår boafgiften også da gifte ikke betaler boafgift men det gør samlevende med15 % når de har boet sammen i minimum to år. Det er vigtigt, at de får set på det.

Rita

Min kusine har været samlevende i 40 år de har hus som begge står for Han har ingen børn De har skrevet testamente for mange år siden men nok før 2008 Nu ligger han syg og nok kort tid tilbage Min kusine mener at hun får de 3 måneders pencion efter ham Ved hans død lukker hans konti så blir der problemer med hendes udgifter Jeg har tænkt på at sige til hende at de skal gifte sig Vh rita

Bodil Madsen

Jeg har lige mistet min samlever og nu er det hans forældre som arver Hvad gør jeg . Vi havde ikke testamente men boet sammen i 30 år og havde fælles konto og fælles hus Bilen står i afdødes navn. MVH/Bodil

Vibeke Andersen

Kære Bodil Det gør mig ondt for dig at du har mistet din samlever. Samlevende arver kun hinanden såfremt der er oprettet testamente. Der gælder andre regler for pensioner og forsikringer, så det kan være at du er begunstiget til de midler. Det afhænger at begunstigelsesklausulerne. Jeg syntes klart, at du skal drøfte det med forældrene, hvad er deres holdning til det og desuden kontakte en advokat der kan hjælpe dig med de praktiske ting, herunder at få redet ud hvad du ejer af jeres ting og om du er begunstiget til pensionerne/forsikringsbeløb.. Du er velkommen til at kontakte mig 9631 3308, hvis du har yderligere spørgsmål.

Karin

Hej - som reglerne er nu, hvordan betaler mine børn så arveskat af mit hus, hvis jeg dør? Jeg har hørt noget om 50% arveskat på ejendom. Eller på vurderingen af samme. Men har det hold i virkeligheden? PS: Jeg er enke og sidder i uskiftet bo.

Vibeke Andersen

Kære Karin jeg er ikke sikker på hvad du har hørt og jeg har ikke nok oplysninger til at kunne besvare dit spørgsmål. Svaret kan afhænge af om boet er skattepligtigt og om der bliver tale om avancebeskatning. Den almindelige boafgift er ved børn på 15 % af det der er udover bundfradraget på kr. 295.300 - idet du sidder i uskiftet bo er det gange to. Du er velkommen til at kontakte mig ved yderligere spørgsmål på vian@advodan.dk

Susan madsen

Min far er gift og har et barn, vi er to søskende af et tidligere ægteskab...hvordan arver vi hvis der er skrevet under på uskiftet bo til ægtefælle ?? Mvh Susan

Karen Merete T. Kruse

Gælder det stadig, at samlevende ikke arver hinanden med mindre der er oprettet testamente? Arver ens barn ellers 100%? I vores forhold ønsker vi ikke at arve hinanden, men at vores børn arver 100%. Sker det automatisk eller skal vi foretage os noget? På forhånd tak for svaret Med venlig hilsen Merete Kruse

Vibeke Andersen

Kære Merete Samlevende arver ikke efter hinanden medmindre der er oprettet testamente. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der gælder særlige regler for pension- og forsikringsordninger. Der kan samleveren være begunstiget før børnene. Der er det begunstigelsesklausuler i den enkelte ordning, der regulere hvem midlerne udbetales til ved død eller dem I har indsat til at modtage dem ved en begunstigelses-klausuler. I bør derfor undersøge, hvad der gælder for jeres pensions- og forsikringsordninger.

Jan

Hej Vibeke Min mor er lige død, og den forbindelse gik det op for mig, at hun stadig er gift med sin "mand" hun ikke har levet sammen med i 8 år. Vi gik udfra at de var blevet skilt, hvilket vores mor også havde fortalt. Jeg fandt ud af det, da jeg fik brev fra Kirkeministeriet. Hvordan står vi i forbindelse med deling af boet?

Annette Johansen

Min Far er netop død og boet skal nu opgøres. Hans kone (min mor) står som andelshaver (ikke min far). Skal værdien af andelsboligen deles 50:50 mellem min mor og far ved en bodeling eller tilkommer den kun min mor, da han ikke står på andelsboligbeviset? Er det ens regler mht dette for alle typer af bodeling og eventuelle arvinger - min far har både fællesbørn og særbørn.

Vibeke Andersen

Kære Annette Jeg mangler lidt oplysninger for at kunne svare dig ordentligt - var dine forældre gift eller alene samlevende - det har betydning for svaret. Var de gift har det betydning om de havde formuefællesskab eller særeje i ægteskabet. Var de gift med formuefællesskab - gøres det op hvad begge ægtefæller ejer og har begge ægtefæller positivt på bundlinjen aflevere de halvdelen til den anden så man står med lige meget - det din far herefter ejer falder i arv og bliver fordelt efter arveloven - halvdelen til din mor og halvdelen til børnene. Er der oprettet testamente fordeles det efter testamentet. Samlevende - der ejer din mor det hun ejer og skal som udgangspunkt ikke aflevere noget til din far eller hans arvinger. Alle børn efter en afdød arver lige meget efter din far, medmindre der er oprettet testamente der siger noget andet. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at ringe til mig på 9631 3308.

Malin

Hej. Min kæreste og jeg bor i hans andelslejlighed. Jeg står ikke andelsbeviset, men vi står begge i andelslånet i banken på lige fod. Vi ved, hvad der skal til for at få skrevet mig ind i andelsbeviset, som vi vil få gjort inden længe. Mit spørgsmål er: Vi venter barn og vil gerne sikre os, at den ene kan blive i lejligheden, hvis der sker den anden noget. Er vi nødt til at oprette et testamente for at sikre dette? Vi regner ikke med at bo her længere end 5 år og har ikke andre børn.

Vibeke Andersen

Kære Malin Jeg syntes klart at I bør oprette et testamente for ellers arver I ikke noget efter hinanden, det vil væres jeres barn/børn. Arven vil omfatte afdødes andel af andelsboligen og ønsker længstlevende at blive boende skal længstlevende købe afdødes andel. I bør kontakte advokat som kan give jer konkret rådgivning om netop jeres situation - du er også velkommen til at ringe til mig på 9631 3308.

Lise Jensen

Hej. Spørgsmål vedrørende min søster der på tragisk vis har mistet sin samlever for få dage siden. De har et fælles barn på 1 år, min søster har 2 større børn fra et tidligere forhold. De bor til leje i et hus, og står hver især som ejer af en bil. De har ikke begunstiget hinanden, hverken hvad angår pension eller livsforsikring. Men som jeg forstår reglerne, vil min søster stadigvæk arve livsforsikringen og pensionen, når de levede i et ægteskabs lignende forhold? Har jeg forstået det rigtigt? M.v.h. Lise

Vibeke Andersen

Kære Lise det gør mig ondt for din søster. Forsikrings- og pensionsudbetalinger reguleres af begunstigelsesklausuler i ordningerne eller via begunstigelsesindsættelser. Begunstigelsesrækkefølgen i klausulerne blev ændret i 2008 - så samlevere kom ind efter ægtefæller - tidligere var samleveren slet ikke begunstiget. Det betyder at jeg ikke kan give dig et entydigt svar, da det afhænger af hvornår ordningen er fra og er den fra før 2008 kan de nye regler om samleres ret til midlerne være vedtaget. I må derfor kontakte selskaberne for at finde ud af det. Du er velkommen til at ringe til mig ved yderligere spørgsmål på 9631 3308.

Vibeke Andersen

Hej Mette Du er gift og jeg går ud fra I har fælleseje - I har begge egne børn - særbørn. Det betyder at I ikke kan sidde i uskiftet bo når den første af jer dør og fællesboet skiftes. Man gør op hvad du ejer og hvad din mand ejer og er det for jer begge positivt skal I hver aflevere halvdelen til den anden så I står med lige meget. Det du så derefter har er det der falder i arv, hvis du dør først. Arveloven foreskriver at dine børn arver halvdelen og din mand den anden halvdel heraf. Ved din mands senere død arve dine børn ikke noget, mm der er oprettet testamente. Har du flere spørgsmål er du velkommen til at ringe mig op på 9631 3308.

Mette Kobberrød

Jeg er gift men ingen fælles børn. Vi har ikke lavet testamente. Hvis jeg dør først så er det vel min mand og mine børn der arver ligeligt? Mine værdier skal ikke deles ud til min mands børn vel?

Mette

Hej, Jeg har boet sammen med min kæreste i 20 år, og vi har 2 børn sammen. Vi ejer et hus sammen og da vi købte det, lavede vi et testamente så vi arver hinanden, men testamentet er lavet før vi fik børn, og jeg er nu i tvivl om børnene arver 100% hvis en af os dør eller er testamentet stadig gældende selvom der er kommet børn? Kan man leve i uskiftet bo hvis ikke man er gift? På forhånd tak.

Vibeke Andersen

Hej Mette Jeg syntes det klogeste vil være at få jeres testamente tjekket ved en advokat for der er jo i 2008 kommet nye regler om udvidet samlever testamente. Det plejer ikke at være dyrt og mange holder åbent hus hvor man kan få det tjekket. Det er klart det bedste at gøre for jer. Jeg kan ikke rigtigt svare dig for jeg kender ikke indholdet af jeres testamente. Uskiftet bo er kun for gifte med formuefællesskab og fællesbørn.

Tom svenningsen

Jeg bor sammen med min kæreste på 3. År. Fælles folkeregisteradresse. Vi er ikke gift. Hun ejer huset vi bor i og jeg ejer et sommerhus. Hvis vi igen flytter hver for sig, skal vi så dele værdien af de to boliger, bør der laves særejepapirer, eller ejer man bare hver sit når man flytter hver for sig igen?

Vibeke Andersen

Hej Tom Særeje oprettes ved ægtepagt og der er ved ægteskab. Udgangspunktet er at når man er samlevende ejer men det ens navn står på - mener man at man har været med til at betale noget den anden ejer kan man fremsætte krav mod den anden og så er det domstolene der i sidste ende tager stilling. Betaler I hver især for det I ejer bør det ikke give problemer - men I bør lige tale med en advokat om det så I er helt sikre - det jeg kan oplyse er jo ganske generelt og ikke konkret på jeres situation.

Berith

Min samlever og jeg har begge særbørn, og ønsker vores børn skal arve 100% efter os, og så dan er det jo som standard. Dog ønsker vi at sikre hinanden, så efterladte har råd til at blive boende i fælles hus 1-2 år til det bliver solgt. Gøres det bedst ved at begunstige hinanden via dødsdækning på pensionen eller?

Vibeke Andersen

Hej Berith - idet jeg ikke kender jeres økonomi bliver det svært at svare konkret på spørgsmålet. I skal være opmærksom på at forsikringer og pensionsmidler ved død reguleres af begunstigelsesklausuler i ordningerne og I bør under alle omstændigheder undersøge, hvad der gælder i jeres ordninger, da reglerne blev ændret i 2008. Er det længstlevende, der får midlerne i henhold til begunstigelsesklausulen eller fordi I har indsat hinanden som begunstiget til midlerne fra forsikringer/pensioner så skal I huske på at når længstlevende dør så arver førstafdødes arvinger ikke noget heraf, medmindre der er oprettet testamente. Det kan være en god ide at kontakte advokat for mere konkret rådgivning ud fra jeres situation og ønsker.

Morten Christensen

Hej Vibeke Min kæreste og jeg er samlevende og vi venter vores første barn til marts. Vi har ikke noget testamente, og vi er ikke gift. Vi overvejer derfor at få udarbejdet et testamente, men vi er i tvivl om, hvorvidt det kan svare sig. Vi ejer kun indbo - altså ingen aktiver såsom bil, hus eller lign. Vi har fællesøkonomi, hvor vores respektive lønudbetalinger indgår på den samme bankkonto, som vi begge har adgang til og råderet over. I tilfælde af at en af os dør, vil vores kommende datter så arve vores indestående i banken (Fælles opsparing mv.), eller vil den tilbageværende forælder arve det indestående på bankkontoen, da pengene er lige så meget den enes som den andens?

Vibeke Andersen

Hej Morten Det du ejer arver dit barn, når I ikke har oprettet testamente. Det der står på jeres konto er jo delvist dit og det får din samlever som udgangspunkt ikke bare. I kan overveje at oprette testamente så jeres barn kun arver tvangsarven. I bør undersøge hvem der er begunstiget til at modtage forsikrings- og pensionsmidler ved død, da det afhænger af begunstigelsesklausuler i ordningen. I bør derfor tage fat i de enkelte selskaber.

Jan

Min mor døde for nogle år siden, og min far valgte at sidde i udskiftet bo. Nu har min far fundet en nye kæreste, og de er flyttet sammen. Boet efter min mor indeholdt en del værdier. Hvor min far er begyndt, at give hende af min mors smykker. Smykker min mor arvede fra sin mor! Jeg er ikke klar over om der foreligger et testamente efter min mor, hvilket jeg mener der gør! Men mit spørgsmål går mere på, hvad sker der den dag min far dør? Hvordan forholder man sig i den givne situation mellem os og den samlever? Hvad med værdierne der retmæssigt tilhører min familie? De har endnu ikke boet sammen så længe under 2 år. Hvordan forholder vi os til at samleveren nu har adgang til værdier, smykker, billeder mv. der egentlig er arvestykker efter min mors mor? Foretager man en forsegling af huset, så værdierne er intakte? Kan min far lave et samlever testamente og lade samleveren arve 7/8 af det hele?

Vibeke Andersen

Hej Jan Din far kan i levende live disponere som han vil, medmindre han misbruger det uskiftede bo - mener I han gør det kan I anmode skifteretten om at boet skal skiftes. Der skal en del til, at der er tale om misbrug. Efter din fars død må I som udgangspunkt respektere de gaver han har givet. Du skriver, at de bor sammen og så bor samleveren der jo og så forsegles huset ikke. Du skriver at din mor eventuelt har et testamente - derfor kan det få betydning hvis din far senere skifter eller ved oprettelse af testamente fra hans side, hvad der i det testamente er bestemt. Jeg syntes du skal drøfte det med en advokat for at få mere konkret rådgivning.

Ked H

Jeg har en større gæld fra et mislykket økonomisk eventyr med skibsanparter, da det i slutningen af 80erne var "moderne". Det endte med en gæld på omkring 400000 kr. i 2019 penge. Jeg er siden blevet gift for 2. gang. Jeg har ikke børn med min 2. hustru. Jeg har 2 voksne børn, med min 1. hustru, der er død. Jeg har opsparet en pension i forbindelse med mit arbejde, som løbende bliver udbetalt månedlig efter at jeg er blevet pensioneret. Hvis jeg dør før min nuværende hustru bliver der udbetalt en større sum (rest summen) af pensionsopsparingen. Mit spørgsmål er derfor følgende: Den gæld jeg har fra det mislykkede anpartseventyr på ca 400000 kr, og som bliver administreret af et inkassoselskab, vil det blive trukket ud af det restbeløb, der udbetales i forbindelse med min død. Jeg har ingen afdragsordning med inkassoselskabet og har ikke betalt af på gælden siden anpartsselskabet lukkede med underskud i start 90erne.

Vibeke Andersen

Hej Ked Udgangspunktet ved pensionsmidler er at de tilfalder den begunstigede uden om boet - så der bør ikke kunne ske modregning. Du kan jo undersøge det yderligere ved at få hjælp af advokat så du er helt sikker.

Maria Thomse

Mette og Lars er lige blevet gift og venter fælles barn sammen. Lars har et barn fra tidligere ægteskab. Lars er i tvivl om hans tidligere ægtefælle godt kan stå som begunstiget på hans livrente. Hvis det er tilfældet hvordan kan det så laves om til nuværende ægtefælle. Livrenten er oprettet før 1/1 2008 Mvh Maria Thomsen

Vibeke Andersen

Hej Maria I skal have fadt i selskabet der har tegnet livrenten - det kan de svare jer på. Det kan være en god ide for jer at oprette testamente for du kan jo ikke sidde i uskiftet bo med din mands særbarn, hvis han dør først. i så tilfælde skal boet skiftes og barnet have sin arv. Det vil være en god ide at drøfte det med en advokat - du er velkommen til at ringe ved yderligere spørgsmål - 9631 3308.

joan Ljungmann

Min far på 92 og hans samlever på 91 har kendt hinanden siden 1984 og boet i hans hus sammen også fra samme år... De er ikke gift - har hver deres økononomi - hun betaler ikke husleje men mad og benzin - de ville ikke giftes fordi min far ikke ville skifte med min søster og mig (min mor er død i 1983 og vi er 2 søskende) og nu siger han "loven siger min samlever skal have noget af min arv" ... Jeg ved, de har lavet et testamente engang i 1984 - men ikke, hvad der står i det... HVIS min far dør først, kan hans samlever så arve det hele - hvis det er, hvad der står i testamenter ?? Tidligere sagde min far aldrig noget om "loven siger" og jeg véd, der ingen lov er omkring arveret for samboende... Venlig hilsen

Vibeke Andersen

Hej Joan Samlevende arver ikke efter hinanden medmindre der er oprettet testamente. Din far sidder i uskiftet bo efter din mor - det betyder, at han som udgangspunkt ikke kan disponere over mere end halvdelen af det, der er i boet ved testamente - for den anden halvdel tilhører jo jeres mor. I er tvangsarvinger efter jeres far så han kan ikke bestemme, at samleveren skal arve alt hvad han kan disponere over. Pensioner - hvis der er noget tilbage derpå - gælder der særregler for og der kan din far have bestemt samleveren skal have midlerne. Det er svært at svare mere konkret og sikkert på dit spørgsmål, når jeg ikke kender alle fakta og testamentet. Du er altid velkommen til at ringe til mig på 9631 3308, hvis du har behov for yderligere.

Joan Ljungmann

Tak for dit fine svar! Det var så nogenlunde, hvad vi kunne læse ... det stiller bare et spørgsmål mere... Hvad er tvangs-arven efter min far så? Er det halvdelen eller? Han har ingen pensioner - et lille hus lidt i banken og lidt bankgæld... Vi kender heller ikke det fulde testamente... men jeg véd, der ikke er sat BELØB på... og er nu sikker på, det "kun" er hans andel der kan disponeres over - så mit spørgsmål er - som ovenfor - hvad er min søsters og min tvangsarv af min fars halvdel?? Venlig hilsen

Vibeke Andersen

Hej igen Joan Din far og mor kan jo have oprettet et fælles testamente der bestemmer noget andet end lovgivningen - så det jeg skriver er jo kun generelt. Tvangsarv i Danmark udgør 25 % - efterlader man sig både ægtefælle og børn deler de med halvdelen til hver - = 12,5 % Ring hvis du har flere spørgsmål 96313308

Tommy

Hej Vibeke Min forlovede og jeg overvejer at købe hus sammen og måske på sigt blive gift. Hun har to mindre børn og sidder i uskiftet bo, hvor hendes afdøde mand ønskede at "alt" skulle gå til moderen/min forlovede. (ca. 2 millioner opgjort - pensioner og livsforsikringer) Hvad er mulighederne for at købe "delvis" hus sammen med særeje og blive gift på sigt. Vh Tommy

Vibeke Andersen

Hej Tommy I kan sagtens købe et hus sammen, men det er virkeligt vigtigt at kontakte advokat inden så I får oprettet de dokumenter, der er nødvendigt. Din kæreste sidder i uskiftet bo skriver du - det betyder at hvis I skal giftes på sigt så skal hun have det uskiftede bo skiftet og betale arv til børnene. Særeje ved oprettelse af ægtepagt gør man ved ægteskab. Jeg syntes I sammen skal kontakte en advokat og få konkret rådgivning ud fra jeres situation og hvad I her og nu samt på sigt har behov for.

Grethe

Bor sammen med en mand i 18 år i hans hus. Han har en datter som der ingen kontakt er til. Hvis han dør står jeg så på gaden med det samme? Han vil ikke være med til at oprette et testamente men hvis vil laver et gældsbrev (jeg har betalt alle udgifter til huset de sidste 10 år da han gik konkurs) kan jeg så måske blive boende et stykke tid i huset til jeg finder noget at bo i. Huset er vurderet til 900.000,- så spørgsmålet er hvor høj gældsbrevet skal lyde. På forhånd tak for svar. Mvh Grethe

Vibeke Andersen

Hej Grethe Jeg er noget usikker på det du skriver for,hvis din samlever er gået konkurs er det usædvanligt,at han ejer fast ejendom. I bør derfor klart kontakte en advokat for konkret rådgivning om hvordan du kan sikres - samt om din samlever har mulighed for at få gældssanering.

Vibeke Andersen

Arveloven foreskriver, at ægtefællers indbyrdes arveret bortfalder ved separation og skilsmisse - så svaret afhænger af om man er separeret - har du ikke noget på, at I i sin tid blev separeret ved bevilling eller dom ? . Det er første skridt at få fundet det frem. Registre er ikke altid den endelige sandhed for det er jo ikke sikkert, der er nogen der har givet dem besked om jeres nye status. Er I separeret vil jeg ikke mene du er arveberettiget selv om registrene siger noget andet. Kan du ikke finde dokumentation for separationen bør du kontakte advokat for at få hjælp til afklaringen. Har du flere spørgsmål er du velkommen til at ringe til mig på 9631 3308.

Anni Aachmann

Blev separeret fra min mand i 2008, hvor der blev lavet bodeling. Er aldrig blevet skilt, men boet hver for sig. Manden døde for kort tid siden. Udfra CPR register og iflg. Statsforvaltningen står vi opført som gift. Vi har 2 børn sammen. Er jeg arveberettiget, og kan det evt. ske i uskiftet bo? Hvad med pensioner, når der står nærmeste pårørende?

Vibeke Andersen

Dine arvinger er dine to drenge som arver lige meget efter dig og de arver alt, hvad du ejer. Du kan ændre det ved at oprette testamente. Har du pensionsordninger bør du undersøge, hvem der er begunstiget til at modtage midlerne ved din død, da det reguleres efter begunstigelsesklausulen i den enkelte ordning. Det kan være din samlever eller dine drenge. Du kan ændre hvem der skal modtage midlerne men så skal du have fat i pensionsselskabet. Har du flere spørgsmål er du velkommen til at ringe mig op på 9631 3308.

Dianne

hej. mit spg lyder jeg bor sammen med en mand og vi har boet sammen i 10 år og vi er ikke gift. vi har sammen en dreng og jeg har en dreng fra tidligere ægtesægteskab. jeg vil høre hvem arver mit hus og mine penge i banken og mine flexinvet i den danske bank

Henrik Hansen

Vi står med en lille opgave mine svigerforældre har været gift og blevet skilt og efter et par år er de fundet sammen igen men nu er han meget syg og de er blevet gift igen på hans dødsleje men mit spørgsmål er så om hun arver igen eller hvordan reglerne er ?? Hilsen Henrik

Vibeke Andersen

Hej Henrik Jeg tænker at dine svigerforældre har valgt at blive gift igen for netop at sikre at hun arver efter ham og er der kun fællesbørn kan hun også sidde i uskiftet bo. Du er velkommen til at ringe mig op, hvis du ønsker uddybning 9631 3308

Vibeke Andersen

Hej Peter Jeg er lidt usikker på om du er registreret under din far som søn af ham for så vil du være arving efter ham. Jeg tænker det bedste du kan gøre for at få lidt klarhed er at ringe til skifteretten der hvor din far boede. Der er alt for mange usikkerheder i det du skriver til at jeg kan give dig et brugbart svar. Var din far ikke gift og har han ikke oprettet testamente vil hans tre børn arve lige meget, men han kan jo have oprettet testamente. Har du flere spørgsmål er du velkommen til at ringe til mig på 9631 3308

peter henriksen

min far er lige gået bort han står på min dåbsatest som min far men det er han ikke hvorfor han står der er en længer historie som jeg ikke vil ud med her men efter at ha fået mig på slæb som spædbarn fandt han en anden kone og har fået 2 børn med Tror ikke han er gift mere med denne dame tror vist de blev skildt for nogen år tilbage men de fandt sammen igen men vis de nu har opdateret deres partener skab hvordan står jeg i forhold til at arve jeg er ælste af hans 3 børn og er på ingen måder biologisk releteret til mine små søskende da vi ikke har samme mor og far og jo heller ikke til min far jeg har hans efternavn det det

Vivian

Må jeg gå ind på min afdøde brors adresse og hente hans personlige effekter. Han havde købt hus sammen med en og havde således haft en samlever i 4 mdr. Jeg har skifteretsattest og er eneste arving. Vi har solgt hans bil og vil meget gerne have udleveret vinterdækkene som bilen er solgt med. Hun reagerer ikke, har fået mail fra en advokat om at al kommunikation til samleveren skal gå igennem ham, men jeg får ingen respons. Derfor dette spørgsmål min bror ejede 1/2 af huset. Så det skal også afklares.

Vibeke Andersen

Hej Vivian - det vil jeg ikke anbefale dig - jeg syntes du skal ringe til advokaten og få aftalt, hvordan I får vinterdækkene udleveret.

Vibeke Andersen

Hej Lena - Har du og din mand formuefællesskab - så betyder det at hvis I skal skilles eller en af jer dør så gør man op hvad I hver i sær ejer og er det positivt for jer begge skal I aflevere halvdelen heraf til hinanden så I begge har lige meget. Det er så det beløb der falder I arv. Arveloven siger, at har man ikke børn arver ægtefællen alt og har man børn arver ægtefællen 50 % og børnene 50 %. Pensionsordninger reguleres af begunstigelsesklausuler og der er ægtefælle på 1. pladsen. Jeg syntes klart I skal kontakte advokat og få konkret rådgivning omkring, jeres behov. Du er velkommen til at ringe, hvis du har yderligere spørgsmål 96313308.

Lena J

Hej Jeg er gift og har 2 voksne børn fra tidligere ægteskab. Vi bor i lejlighed, og har en lille opsparing, min mands. Hvordan er arve forholdet hvis jeg dør først. Vil mine børn skulle have 1/4 af hans penge som han har opsparet eller?- jeg har en pensionsopsparing. Når min mand dør, hvis han dør sidst, vil han gerne min datter skal arve ham,da han ingen børn har. Skal vi lave testamente eller en begunstigelses erklæring?. Mvh Lena

Vibeke Andersen

Arveloven foreskriver, at ægtefællers indbyrdes arveret bortfalder ved separation og skilsmisse - så svaret afhænger af om man er separeret. Arveretten bortfalder ikke ved samlivsophævelse mellem ægtefællerne, heller ikke selv om den skyldes uoverensstemmelse og har varet flere år om der kan være konkrete omstændigheder der ændre dette udgangspunkt kan jeg ikke udtale mig om. Vi man være sikker bør man kontakte en advokat.

Britta Kraul

Kan I svare mig på om man arver sin tidligere ægtefælle, hvis man ikke har boet sammen i 10 år men ikke er blevet skilt. Han har voksne børn fra tidligere ægteskab.

Winnie

Hej Jeg har lige købt hus med kæresten gennem 11 år og vi har boet på samme adresse i ca. 6-7 år. Jeg har 2 børn fra tidligere forhold. Min kæreste har ingen børn. I tilfælde af min død, hvordan står min kæreste så i forhold til vores hus og arv når jeg har børn og han ikke har? I tilfælde af min kærestes død, hvordan står jeg så i forhold til vores hus og arv når hans mor og brødre er hans nærmeste arvinger? Er der noget af ovennævnte der vil være anderledes i forhold til arv og hus, hvis vi var gift eller skal man stadig lave testamente når jeg har børn og han ikke har?

Vibeke Andersen

Hej Winnie Samlevende arver kun hinanden såfremt der oprettes testamente - I vil kunne oprette udvidet samlever testamente og det bør I klart gøre. Afgår en af jer ved døden uden testamente - skal arven udredes til afdødes arvinger. Bliver I gift vil du arve alt efter din mand, da han ikke har børn. Din mand vil arve 50 % efter dig og dine børn 50 %. Dette forudsætter at der ikke er oprettet testamente for det kan I også gøre som ægtefæller. Pensioner og forsikringer er reguleret efter begunstigelsesklausuler - og der skal I undersøge hvem der får midlerne ved død. Jeg syntes klart at I skal tage fat i en advokat og få konkret rådgivning, der lige passer på jer så I får den løsning, der passer jer bedst.

Mette

Jeg bor sammem med min kæreste på snart 7. år, i hans hus, men med fælles udgifter til vand/varme osv. Jeg har tidl. gået på tvangsauktion med et hus og har for 1. mdr siden, efter 11 år i økonomi stress endelig fået gældsernæring. Nu vil jeg gerne ha styr på vores fremtid, for i princippet hvis min kæreste dør, ejer jeg intet i huset. Han mener hans børn skal arve mere end mig, da han har haft huset i 10 år før jeg flyttede ind. Hvad gør vi? Jeg har mere brug for ordnede forhold end min kæreste, da hvis jeg dør, det jo intet ændre for ham rent økonomisk. Har søvnløse nætter, da vi jo har levet sådan her længe, men pga min daværende gæld, ikke her været muligt at gøre noget.

Vibeke Andersen

Hej Mette Jeg kan sagtens forstå din bekymring og du bør klart får gjort noget ved det for som du skriver du arver ikke noget uden et testamente. I bør ligeledes undersøge, hvad der gælder ved jeres pensioner og forsikringer, da det reguleres af begunstigelsesklausuler i ordningerne og går uden om boet til den begunstigede. Man kan selv bestemme hvem der skal have midlerne ved at oprette begunstigelseserklæring. Jeg syntes I bør tale med en advokat, der kan hjælpe jer og få udarbejdet de dokumenter I har behov for.

Vibeke Andersen

Hej Christina - det er lidt svært at svare på dit spørgsmål, da det ikke er konkret. Er din far kun samlevende og ikke gift er udgangspunktet at hun ikke arver mm der er oprettet testamente og så er det jer der arver. I ved dog ikke om de er gift eller har oprettet testamente - det bør I spørge ind til. Derudover er der særregler omkring pensioner og forsikringer - hvor mulige udbetalinger derfra kan gå direkte til samleveren, men det bør ligeledes undersøges. I bør nok tale med jeres far om det, hvis I skal have konkrete svar.

Christina

hvordan stå min søster og jeg, hvis vores far dør? Han har boet sammen med hans, samlever i mindst 26 år og vi er ret sikre på de ikke er gift. Da vi godt kan se hvilken vej det går, vil vi gerne vide, hvordan vi stå og om der er noget vi kan gøre inden det er for sent som måske kan hjælpe os i den sidste ende. Hun har 5 børn, dog kun kontakt til 3 hvor en af dem stadig bor hjemme. Hun kom ind i forholdet uden noget og har op til flere gange givet udtryk for at hendes børn skulle have frem for os.

Mette

Jeg bor sammen med min kæreste igennem 5 år. Min kæreste ønsker ikke at blive gift, ej heller lave testamente, da han Vil have sine penge for sig selv. Vi bor i hus som vi ejer halv halv og vi har udlejnings hus. Hvordan ser det ud hvis en af os dør ? Vi har begge børn fra tidligere forhold

Vibeke Andersen

Hej Mette Samlevende arver kun efter hinanden hvis der er oprettet testamente. Det betyder, at det den afdøde ejer skal falde i arv. Det betyder at samleverens halvpart i huset må sælges - eller hele huset - så arven kan udbetales til arvingerne. Pensioner og forsikringer reguleres af klausuler i ordningerne og derfor skal man undersøge, hvem der får de midler. I bør klart tale om at jeres situation og få det gennemgået ved en advokat så man kan se på den konkrete situation.

Dorthe

Jeg har boet sammen med samlever i 30 år og har 2 børn sammen, hvis en af os dør er det så børne som aver efter afdøde og ingenting til samlever

Vibeke Andersen

Hej Dorthe Ja, samlevere arver kun, hvis der er et testamente. Ønsker I at arve efter hinanden bør i kontakte advokat for at få oprettet testamente. Pensioner og forsikringer gælder der dog andre regler for, I bør undersøge, hvem der er begunstiget på dem til at få midlerne ved dødsfald - I kan ringe eller skrive til de forskellige selskaber herom.

Laila andersen

Kan min samlever gennem 7 år skrive testamente i forhold til mig, når han sidder i uskiftet bo efter hans afdøde hustru. Han har 2 voksne børn, som ikke har fået deres mors arv. Venlig hilsen Laila andersen

Vibeke Andersen

Hej Laila udgangspunktet er, at han kan bestemme over sin andel af det uskiftede bo men ikke hans afdøde hustrus. I tilfælde af at han har oprettet testamente med sin ægtefælle kan der dog deri være begrænsninger. I bør kontakte advokat og få oprettet testamente så I kan få undersøgt det også.

Lene Emilie

Min far er død, og vi er 4 børn tilbage og hans kæreste, han har boet sammen med i 1 og 3/4 år. De boede i hendes hus, som han ejede 1/10 del. Denne del er testamenterede tilbage til hende. Skifteretten anbefaler privatskifte, og en os får fuldmagt til at handle på de andres vegne. Hun står også på anmodningen om privatskifte og skal give fuldmagt til at en må handle. Kan det passe, hun skal give fuldmagt til godkendelse af boopgørelse når hun ikke arver? Hun vil ikke give fuldmagt, fordi den gives til også at tinglyse og hun ikke mener der er noget at tinglyse. Passer det ift. hun arver huset?

Vibeke Andersen

Der er flere forskellige muligheder: I kan overdrage huset til samleveren - eventuelt ved at lader jeres tilgodehavende stå som pant i huset. Der skal i så fald betales boafgift af bobeholdningen med 15 pct. Men der er et fradrag på 282.600 kr. - det dobbelte, hvis jeres mor sad i uskiftet bo - så afgiften er måske ikke så stor. Løsningen kan kombineres med, at samleveren opretter testamente til fordel for jer. I kan beholde huset og så udleje det til samleveren. I så fald bør I sætte huset så højt som muligt for at undgå en senere avancebeskatning. Denne løsning indebærer bl.a. den fordel, at samleveren måske kan opnå boligydelse. Ulempen er, at I vil stå som udlejere. Inden I vælger løsning, skal det afklares, om realkreditgælden kan blive stående i ejendommen. Det er meget komplicerede spørgsmål og I bør søge yderligere rådgivning ved advokat, hvis I skal i gang med noget af ovennævnte.

Peter Laursen

Tak for de mange fine svar her på siden. Jeg finder dog ikke helt, hvad jeg selv søger, så hermed endnu et: I forbindelse med min mors død har min søster og jeg stillet min mors samlever gennem tre år i udsigt, at han kan få lov at blive boende i min mors hus. Vore ambition var så at udskyde salget og lade ham bo til leje under en eller anden form. Men jeg synes, jeg kan se udfordringer... Der er ikke oprettet testamente, og huset var alene min mors. For mig kunne det se ud som, følgende gælder: Sælger vi huset nu gennem boafviklingen, beskattes vi med 15% af den offentlige ejendomsvurdering (+/- 15%) fratrukket realkreditgælden og handelsomkostninger. Reelt tæt på et rundt nul i vores tilfælde. Udtager vi ejendommen fra boet, for at lade vores mors samlever blive boende, vil vi ved senere salg blive avancebeskattet. Det kan blive adskillelige hundredtusinder kroner. Det ser vi vanskeligt for os. Jeg ser ikke umiddelbart andre muligheder end at sælge huset gennem boet og lade vores mors samlever blive boende, så længe som muligt. Men han må så desværre finde noget andet. Eller findes der en regel, der kan hjælpe os og vores mors samlever i denne situation, så salget kan udskydes uden at beskatningen bliver så voldsom? På forhånd tak...

Amanda

Thank you for the nice article. As far as I understood if you're not married and have kinds in case of your spouse dead is the kid that inherit 100%. But in case you are married? How much does the kid inherit?

Vibeke Andersen

Hej Amanda Samlere kan oprette testamente til fordel for hinanden, så barnet ikke arver 100 %. Ægtefæller arver efter arveloven 50 % af det førstafdøde efterlader sig, men det kan I ved testamente ændre på.

anne zeeberg

hej min partner og jeg har boet sammen i 20år, der er oprettet testamente da vi ikke er gift, men hvordan med arveafgift, skal der stadig betales ca. 36%. mvh Anne

Vibeke Andersen

Hej Anne Samlevende arver alene, hvis der er oprettet testamente som du skriver I har og når I har boet sammen i mere end 2 år er afgiften på 15 %.

Helle bolt

Kan min samlever gennem 18 år arve min andelslejlighed,han er ikke på skødet. Arver jeg ham hvis han dør før mig,han har ingen børn eller familie. På forhånd tak

Vibeke Andersen

Kære Helle Samlevende arver kun efter hinanden, hvis der er oprettet testamente, så har I ikke gjort det så er svaret nej på dine spørgsmål. Har I oprettet testamente så afhænger svaret af hvad der er bestemt i testamentet - der kan også være regler i andelsforeningen omkring hvem der kan overtage ved død, som I skal have tænkt med ind. I bør derfor tale med en advokat omkring jeres behov for et testamente eller ændring af et allerede eksisterende testamente.

Ditte Nielsen

Hej Jeg bor sammen med min kæreste, vores fælles 2-årlige dreng og venter en lillesøster til september. Vi købte hus i maj 2017 og blev dengang rådet til enten at gifte os eller lave testamente. Vores boligadvokat tilbød at lave testamentet for os, men min kæreste takkede nej til dette tilbud, formentlig fordi han havde andre planer. Kort efter er vi i banken for at få styr på det økonomiske. Her bliver vi bedt om at tegne en række forsikringer af banken som forudsætning for at vi kan låne til huset. Her indskyder vores bankrådgiver at med disse forsikringer er der ikke nogen grund til at lave testamente eller blive gift i forbindelse med huskøbet. Jeg føler ikke vi har sikret hinanden hvis en af os dør, men har svært ved at gennemskue de forsikringer? Har en fornemmelse af at vi stadig ikke har sikret hinanden, men nærmere har forsikret at banken kan få sine penge. Selvom huset bliver udbetalt hvis en af os dør, så skal den der sidder tilbage vel stadig udbetale halvdelen af boet til vores børn? Og så er man vel stadig dårligt stillet økonomisk?

Vibeke Andersen

Kære Ditte Samlevende arver jo ikke efter hinanden uden et testamente og så er det jeres børn, der arver det hele i stedet. Jeg ved ikke, hvilke forsikringer i har tegnet men oft bør man stadig oprette testamente også selv om der har tegnet forsikringer. Der er særlige regler omkring forsikringer/pensioner og hvem de tilfalder. Jeg syntes klart, at I bør kontakte advokat og få konkret rådgivning.

Anne Mari hansen

Hej Jeg har mistet min far, mine forældre er fraskilt. Min far havde en samlever. Han havde 2 ratepensioner i sin bank som han i 2005 lavede en begunstigelseserklæring til sin samlever på. Er det stadig juridisk gældende efter den nye arvelov i 2008 hvis han ikke har tegnet en fornyelse?

Vibeke Andersen

Hej Anne Mari Ja det vil jeg mene og samlevere kom jo netop ind i loven i 2008 som mulig begunstiget - så det bestyrker jo samleverens position. Jeg går ud fra, at de fortsat var samlevende på dødsfaldstidspunktet. Du kan jo altid spørge pensionsselskabet ind til det og så skal de jo forholde sig til det.

Stephanie

Hej. Min mors samlever er afgået ved døden og de har ikke lavet noget testamente. Inden min mor blev samlevende med afdøde var hun lejer af den lejlighed som de boede i til hans død. Hun står fortsat på som lejer og hendes samlever er ikke nævnt på kontrakten. Jeg er dog bange for at samleverens børn vil gøre krav på indboet. Men hvad er reglerne for dette? har de krav på halvdelen eller kan min mor beholde indbo og løsøre, undtagen det der naturligt tilfalder ham; tøj, sko, smykker m.v. ?

Vibeke Andersen

Hej Stephanie Det er din mor der er lejer af lejligheden og det fortsætter hun med. Din mor kan beholde det indbo hun selv ejer, men ikke det som hendes samlever har købt, da det jo tilhører ham og dermed hans arvinger. Det kan naturligvis være svært at bevise efter mange år, men håber ikke det giver anledning til uenighed. du skriver at der ikke er oprettet testamente så jeg regner heller ikke med, at de har nedskrevet, hvad der skal ske med indboet, da det ikke behøver at være skrevet i et testamente - det kan gøres formløst.

Anita Bruun

hej, min kæreste og jeg overvejer at blive gift. Jeg har 2 børn. Han har 3 børn. Hvem arver når han dør? det gør hans børn vel og mig? dvs ikke mine børn? og omvendt hvis det var mig?

Vibeke Andersen

Kære Anita Er I samlevende er det jeres børn der arver medmindre I opretter testamente. Gifter I jer siger arveloven at ægtefælle arver 50 % og børnene efter afdøde 50 %. Længstlevendes børn arver ikke noget efter loven, men det kan I bestemme i testamente. Jeg syntes I skal drøfte jeres situation og behov for testamente med en advokat, så det passer lige på jeres familie.

Gabriella

Hej Vibeke Vi er et par, som bor og har boet sammen i en del år, men uheldigvis, var vi nød til at skifte adresse flere gang (alt i alt, har vi IKKE boet sammen på det sammen adresse i to år) Min kæreste er førtidspensioneret. Min kæreste har ingen børn, men kun sin bror og hans familie som er i strid med os (i deres verden er jeg ikke god nok til min kæreste) Jeg har min "familie" i udland og har en søn, som står stadigvæk på min afdøde mors navn, som moren. Samt jeg er fraskilt, dog ingen børn derfra. Vi har ikke nogle børn sammen sådan set, men en cocker spaniel, som er vores barn. Vi ejer begge to noget fra vores fortid. Hvordan skal vi forholder os til arvingen hvis en af os to dør, UDEN at hverken min del eller hans del ryger i hænderne i partners familie? Eller vores "lille pige" Reglerne ændres tit, og uoverskueligt. Skal vi bare laver en udvidet samlevertestamente eller en alm testamente er nok? På forhånd tak G.T.

Vibeke Andersen

Kære Gabriella Vedrørende udvidet samlever testamente - så kan man godt have haft forskellige fælles folkeregister adresser i den 2 årige periode. Det er kun hvis man har ægtefælle og/eller børn, at der er noget, der hedder tvangsarv og som man ikke kan disponere over. Jeg forstår ikke helt det med din søn. Jeg syntes, at I skal kontakte en advokat og få hjælp til at oprettet et testamente.

Martin

Hej, Vi står i den dejlige situation at skulle være forældre for første gang om ikke så længe. Da vi ikke er gift, har vi set på at få lavet et udvidet samlevertestamente, så den ene af os har mulighed for at blive boende i vores lejlighed, ved eventuel død. Så vidt jeg kan se, kan man uden problemer angive i testamentet at den længstlevende, arver den anden del af ejerboligen. Nu er det bare sådan at vi sammen ejer en andelslejlighed, og ikke en ejerbolig. Kan vi stadig skrive det ind, at længslevende skal arve den anden del af andelslejligheden? Mvh. Martin

Vibeke Andersen

Kære Martin - jeg syntes I skal kontakte advokat som kan gennemgå reglerne for jer - I kan med et udvidet samlever testamente tildele længstlevende 87.5 % af det førstafdøde ejer og en række skiftefordele, som jeg syntes er vigtige I får forklaret. Dit spørgsmål kan ikke entydigt besvares med et ja, da udgangspunktet er at jeres barn/børn skal have sin tvangsarv.

Camilla larsen

Hej Vibeke... Min mor har lige mistet sin samlever igennem 15 år. De har boet til leje og min mor er i tvivl om hun også står som lejer på lejekontrakten. Ligeledes er der ikke gemt dokumentation på de ting de hver især har købt af indbo igennem tiden. Spørsmålet er nu om afdødes børn kan sætte min mor på gaden hvis hun ikke står på lejekontrakten og hvad kan de forlange ifht. Indboet når der ikke findes nogen dokumentation? De havde ikke fælles økonomi hvis det har en betydning. På forhånd tak. Mvh. Camilla

Vibeke Andersen

Kære Camilla Det gør mig ondt for din mor at hun skal bekymre sig om sådanne ting også. Omkring lejligheden skal hun kontakte boligselskabet - de ved om hun er på lejekontrakten og ellers følger det af Lejelovens § 75 stk. 2, at har hun boet der i mindst to år har hun ret til at fortsætte lejemålet, men for at være sikker på om der måtte være særlige forhold skal I have fat i udlejer. I relation til indbo tænker jeg at begge parter skal bevise, hvem der ejer det så mon ikke man kan finde ud af det i mindelighed. Der kan vel også være et testamente. I begge situationer skal I kontakte advokat, hvis der er problemer.

John Jelmo

Jeg har lige mistet min samlever efter 37 år. Vi har ind imellem været gift i 2 1/2 år hvor vi gik fra hinanden og blev skilt.. Men vi flyttede sammen igen Og har boet sammen siden. Min samlever har boet i mine lejligheder i Rødovre i flere år og i 1. juli 1998 købte vi et sommerhus i min samlevers navn. i 2005 fik vi en helårstatus der gjorde at vi kunne flytte ind i huset helårs. Vi forlod min lejlighed i Rødovre og flytte ind i Sommerhuset hele året. Her har vi nu boet siden 2005 hele året. Mit spørgsmå er så. Indbo som vi har købt sammen i alle årene samt (løsøre) Smykker som jeg har foræret (købt til) min samlever hvor vi allerede har givet døtre og børnebørn smykker i levende live. Men resten der ligger i smykkeskrinet som jeg også har købt og foræret min samlever kan jeg ikke beholde dem til mine drenge og børnebørn? Vedr. møbler er alle vores møbler købt sammen og der mener jeg også at jeg har en ret til dem, så jeg kan leve videre et andet sted. Det samme gælder vel de ting jeg har arvet efter min far. Ejendommen samt min samlevers bil arver hendes døtre. På forhånd mange tak for jeres svar.

Vibeke Andersen

Kære John, det gør mig ondt at du har mistet din kære. Jeg syntes du bør drøfte din situation med en advokat for at finde ud af om du er berettiget til yderligere. I relation til pensioner og forsikringer gælder der særlige regler herfor så det bør du ligeledes undersøge nærmere, hvis din samlever havde det. I relation til smykker du har givet som gave så vil det være min opfattelse, at de nu tilhører hende og dermed hendes arvinger. Vedrørende møblerne så er det klart at det du ejer er du berettiget til at beholde - men det kan naturligvis være svært at bevise i dag. Jeg tænker at det er vigtigt i en sådan situation at have en god kontakt med arvingerne og få aftalt det. Jeg syntes som sagt at du skalfå drøftet hele din situation med en advokat.

Jane Sørensen

Hejsa, Jeg har mistet min søster for kort tid siden, jeg sidder som kontaktperson i skifteretten og har svært ved at finde ud af hvor og hvordan jeg skal finde alle oplysninger, når vores smarte samfund sender alle vigtige papirer til e-boks, og de så spærrer nem-id ved død. Min søster levede sammen med sin kæreste på 8. år, hun har ingen børn selv, har tidligere været gift. samlever sidder i uskiftet bo og har 3 børn. Indtil videre har jeg fundet ud af at hendes samlever ikke har ret til at arve hende, så det er mine forældre, altså alt der indgår i boet. Men der ser ikke ud til at blive overskud, da livsforsikringer og pensioner ikke indgår i boet, er det korrekt forstået? Dernæst har jeg fundet frem til at hendes samlever arver hendes pensioner og livsforsikring, spørgsmålet hertil er, kan han det når han i forvejen sidder i uskiftet bo? Spørger fordi jeg faldt over det et sted i alle de regler jeg prøver at sætte mig ind i, men kunne ikke læse mig frem til om det kun gælder når man laver et testamente. Det er ikke et problem for mig at han arver, kunne dog godt unde min mor også fik lidt. Men alt hvad de har står i hans navn. Samtidig forstår jeg ikke at livsarvinger kan ende med ingenting gennem skifteretten og faktisk ende med gælden(ved godt man ikke arver gæld, men man skal da være sikker på om der er under/overskud inden man tager stilling), imens en samlever kan ske at ende med 2 millioner gennem pensioner og forsikring.

Vibeke Andersen

Kære Jane jeg kan godt forstå det er svært at forstå og sætte sig ind i alle reglerne. Udbetaling af pensioner og forsikringer følger begunstigelsesklausuler og derfor skal du undersøge, hvad der gælder for din søsters ordninger. Der kom nye regler 1/1 2008, hvor samleveren blev begunstiget men du skal undersøge hvad der gælder da der er forskel. I tilfælde af at du ikke kan finde ud af det må du tage kontakt til advokat.

J. Jensen

Hej. Vi har boet sammen i 2 år.Min Kæreste har en dreng . Det er min kærestes hus vi bor i . Vi Har lavet et testamente. Men der står i at barnet skal arve så lidt som muligt, da vi ikke har kontakt til drengen...Men hvad betydning har det der står " Med henblik på ægteskab" Hvis en af os dør inden vi bliver gift ?

Vibeke Andersen

Jeg forstår desværre ikke helt spørgsmålet - men du er velkommen til at kontakte mig på vian@advodan.dk

Lars

Hej, Jeg har læst op på arveregler mellem samboende, men mangler klarhed vedr. min egen situation. Jeg er dansk statsborger, men bosat i Sverige. Jeg arbejder i Danmark, hvor jeg modtager min løn / pension (grænsegænger) og betaler skat. Jeg er samlevende med en svensk statsborger gennem 10 år og vi har 2 børn sammen. Spørgsmål: hvilke nationale regler vil vi skulle følge i tilfælde én af os dør (arve mæssigt) og vil et testamente oprettet i Danmark have værdi i Sverige og vice versa? Er der andre arve mæssige regler at være opmærksom på? Mvh Lars

Vibeke Andersen

Kære Lars - Interessant spørgsmål, besvarelsen heraf vil imidlertid kræver konkret rådgivning med kendskab til alle detaljer, og at det ikke kan klares i dette forum. Jeg syntes du/I skal dræfte det med en advokat.

Lene

Hvordan er reglerne omkring at være samlevende og ret i boet , hvis man går fra hinanden. Har arvet andelsbolig fra min mor inden jeg flyttede sammen med min kæreste . Har hørt tale om at han har ret til halvdelen af mit ege efter 2 år , hvis vi går fra hinanden . Med venlig hilsen Lene

Vibeke Andersen

Kære Lene samlevere har ikke fælleseje - han har ikke ret til noget af dit som udgangspunkt. Går I fra hinanden og han mener at han har været med til at betale noget til det du ejer kan han forsøge at fremsætte krav om godtgørelse, men ofte vil det kunne sidestilles med almindeligt husleje. I kan jo allerede nu lave en aftale om hvad der skal ske hvis kærligheden ikke holder, så bliver det noget lettere senere hen. Vil du være helt sikker bør du tale med en advokat der ved mere om lige jer og hvordan I har indrettet jer økonomisk.

Søs

Problem Et par bor sammen i 28 år og er ikke gift. De har for år tilbage lavet gensidigt testamente, hvori der er nævnt ting kvindens børn skal arve. Kvinden er nu afgået ved døden og manden vælger at blive i huset efter aftale med børnene. Nu sker der så det at børnene systematisk gennemgår indbo og fjerner alt det der har tilhørt deres mor for 28 år siden. Manden er ulykkelig over at det meste i det fælles hjem nærmest forsvinder, men vil ikke modsige sig børnene som han nærmest har fungeret som far for i de 28 år. Børnenes far har været død i mange år. Nu spørger deres biologiske faster om det virkelig kan være sådan reglerne er?

Vibeke Andersen

Kære Søs - Idet der er oprettet testamente må man kende indholdet for at svare på spørgsmålet.

Søs

Tak for hurtigt svar. Jeg kender ikke testamentets indhold og vil heller ikke spørge yderligere ind til det. Jeg ville blot gerne have hjulpet med lidt juridisk og måske en løftet pegefinger overfor mine niecer 😇 Endnu en gang tak for svaret.... Bedste hilsner Søs

Elsebeth Skat

Jeg har boet sammen med min samlever i 6 år i hans hus. Han har 1 barn på 20 år, jeg har 3 børn på 32, 30 og 25. Ingen af vores børn bor hjemme mere. Vi vil nu gerne købe et fælles hus og ved ikke helt hvordan vi kan sikre den længstlevende bedst muligt, således at han/hun kan blive boende i huset. Kan den længstlevende på en eller anden måde sidde i uskiftet bo? Eller hvordan gør vi, således at længstlevende ikke skal udrede arv til de efterladte børn ved den partnerens død. Vi er henholdsvis 59 og 64 og er ikke gift.

Vibeke Andersen

Kære Elsebeth I kan som samlevende ikke sidde i uskiftet bo - det er kun gifte og da I har særbørn skal jeres børn acceptere det. I kan som samlevende oprette udvidet samlever testamente hvorved længstlevende får nogle skiftefordele og 7/8 af det der falder i arv efter førstafdøde. I bør undersøge hvem der er begunstiget på pensioner og forsikringer, da de midler går uden om dødsboet til den/dem, der er begunstiget. I tilfælde af at det ikke er samleveren kan I indsætte hinanden som begunstiget - I har sikre hinanden ved at oprette krydslivsforsikringer eller forsikringer på lånene i ejendommen. Det er yders komplekse regler så I bør tale med en advokat.

Annette

Vi er sammenlevende på 10.år. Ingen fælles børn, han har 1 dreng, jeg gar 3 piger-alle børn er myndige. Han har købt huset og står som ejer. Jeg bidrager på lige fod igennem alle år med betaling af månedlige afdrag og faste ydelser. Jeg vil gerne sikres, at jeg ikke «bliver smidt ud» (meget groft sagt, men ved jo ikke, hvor/hvordan hans dreng står finansielt på given tidspunkt, hvis hans far/min kæreste skulle dø før mig. Hvordan sikrer vi hinanden. Jeg menervi skal begunstige hinanden med f.x 50 % af vores pension og vi skal lave en form for sikring, så jeg kam blive boende i huset i én periode, eller at det tilgode ses, jeg har bidraget til afdragene i x antal år ( jeg er ikke intetesseret i drengens arv!!), men interesseret i, at jeg bidrager på ligefod.

Vibeke Andersen

Kære Annette - jeg syyntes helt klart at det er et meget forståligt ønske du har. I kan jo klare det på flere måder din samlever kan udstede et gældsbrev på at han skylder dig penge for det du har afdraget på huset, han kan oprette testamente (det kan dog ændres) hvori du begunstiges til et beløb og til en vil bopælsret. Ved pensioner skal I undersøge hvad der gælder for jeres ordniger, da der er begunstigelsesklausuler som de udbetales efter og ikke arveloven og der kom ændrede regler i 2008 - hvorefter samleveren kom ind før børnene. Det er derfor vigtigt at I undersøger, hvad der reelt gælder for jeres pensioner og forsikringer. Du er altid velkommen til at ringe mig op for en drøftelse, men jeg mener klart at I skal have rådgivning om jeres behov ved advokat.

Heidi

Er dette stadigt gældende anno 2018? Vi går i huskøber tanker, men er ikke gift, og har ingen børn. Vi har begge én overlevende forælder. Ville vi skulle skifte med disse forældre? Tusind tak for spørgsmåls-service!

sinemarie husted

Jeg bor sammen med min kæreste på andet år, hvis han dør, har jeg så kun mine egne personlige egen dele at tage med fra boet, det er hans hus, men vi er fælles om udgifterne.

Vibeke Andersen

Hej Sinemarie - ja for samlevende arver ikke efter hinanden medmindre der er oprettet testamente. Du kan således kun tage det med du selv ejer og at du er med til at betale til huns hus gør dig ikke som udgangspunkt til medejer - da det ofte betragtes som husleje. Jeg syntes klart, I skal kontakte en advokat og få det drøftet og få aftalt noget herom og få udarbejdet et testamente. I relation til pensioner skal I være opmærksom på hvilke regler der gælder for dem - I bør kontakte pensionens selskabet og forsikringsselskaberne for at få oplyst hvem de udbetales til ved død.

Calogero Messina

Jeg er en samlever, Men vi har ikke noget kontrak Men vi har kun “Kvittering Registrering a Du har den 25. august kl. 13.56 accepteret at blive registreret som samlevende hos ATP Livslang Pension med: Navn beskyttet, CPR-nr. Betingelserne for at kunne få et engangsbeløb fra ATP som samlever er, at: I har kunnet indgå ægteskab eller registreret partnerskab de seneste to år forud for dødsfaldet, I har haft fælles folkeregisteradresse de seneste to år forud for dødsfaldet, afdøde har indbetalt til ATP Livslang Pension i mindst to år efter 1. januar 2002, og afdøde har siden den 1. januar 2002 indbetalt, hvad der svarer til mindst to års fulde indbetalinger til ATP Livslang Pension. Men jeg har en børn , hvis jeg dø , hvem før min hus og penge fra min konto ?

Vibeke Andersen

Jeg kan desværre ikke helt besvare dit spørgsmål, da jeg ikke har forstået alle oplysningerne - jeg syntes du skal ringe til mig på 96313308 - så kan jeg får flere oplysninger og eventuelt besvare dit spørgsmål.

Dorthe Larsen

Hej Vibeke. Mit spørgsmål drejer sig om evt. avancebeskatning af hussalg efter min afdøde Far, hvor vi er tre arvinger, hvoraf den ene ( min Fars samlever) ejer halvdelen. Hvordan kan vi (to børn af afdøde) undgå en avancebeskatning efter salget? Og hvordan bliver beskatningen for min Fars samlever? Husets offentlige vurdering er 4 millioner og markedsværdien er tæt på 7 millioner. Hvor kan vi få rådgivning videre? Mvh. Dorthe

Vibeke Andersen

Kære Dorthe - dit spørgsmål kræver at det er en der arbejder lige med det punkt så jeg foreslår at du kontakter min kollega Per Nielsen på 96313360

Liza

Jeg er mor til afdødes ældste datter. Afdøde var i nyt ægteskab fra 7 md. Konen bor ik på adressen. Hun har tømt lejligheden inden skifterettens accept, og hans to døtre har ik fået deres ting. Mit spørgsmål er, hvad er hendes arverettigheder når hun ikke har samme adresse som afdøde, i forhold til uskiftet bo? Og kan man gøre noget for vores børn? .De har ikke fælles børn, de ejer intet sammen, da forholdet var helt nyt. På Forhånd Tak. Liza

Vibeke Andersen

Kære Liza Jeg ved ikke om jeg helt har forstået dit spørgsmål - men uskiftet bo kan man kun sidde i med fællesbørn og er der tale om særbørn - som jeg forstår der er tale om i denne sag - så skal der meddeles tilladelse til udkiftet bo fra deres side af. Jeg forstår de er gift men ikke bor sammen - udgangspunktet er stadig at man er berettiget til arv efter hinanden. Jeg syntes klart, at du eller din datter skal kontakte skifteretten for så kan de forklare jer, hvad der foregår og om boet eventuelt er blevet udlagt til konen for begravelsesomkostningerne. Kan skifteretten ikke hjælpe dig er du velkommen til at ringe til mig 96313308.

Mette

Hej Vibeke Jeg er ikke gift, men har boet sammen med min mand i over 25 år. Vi har 2 voksne børn (19 og 22 år). Vi har for længe siden lavet et udvidet samlevertestamente. Vi har 2 huse, hvor vi begge er ejere med 50%. Vi købte det andet for 2 år siden med henblik på sigt at flytte derhen. Der er bopælspligt, hvilket vi fik udsat til nu. Jeg har nu flyttet bopæl og folkeregisteradresse til det andet hus på grund af bopælspligten og planen er at få solgt vores første hus, hvilket jo godt kan tage noget tid. Nu bliver jeg i tvivl om hvordan vi gensidigt er sikret med hensyn til pensioner, hvor vi har begunstiget hinanden og hvordan det står til med hensyn til testamentet, hvor man jo vist skal bo sammen for overhovedet at kunne oprette dette. Vi er jo stadigvæk et par, men bor bare i en periode ikke samme sted. Har det været dumt at dele os op på denne måde ? Mvh. Mette

Vibeke Andersen

Kære Mette - jeg har indsat arvelovens § 88 - om udvidede testamente ind nedenfor. "Et testamente efter § 87 er kun gyldigt, hvis parterne ved oprettelsen 1)opfyldte betingelserne i § 6, § 9 og § 10 i lov om ægteskab indgåelse og opløsning og 2) ikke havde oprettet testamente efter § 87, hvorefter en anden samlever har arveret. Stk. 2. Et testamente efter § 87 er endvidere kun gyldigt, hvis parterne på tidspunktet for den førstafdøde samlevers død levede sammen på fælles bopæl og 1)ventede, havde eller havde haft et fælles barn eller 2)havde levet sammen på den fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år. Stk. 3. En fælles bopæl anses ikke for ophørt ved midlertidigt ophold i anden bolig eller ved ophold i institution." I noterne til bestemmelsen er bl.a. anført følgende: Fælles bopæl kræver som udgangspunkt fælles folkeregisteradresse, men folkeregisterattesten er dog ikke altid afgørende. Det vil dog være undtagelsen, at to personer, der ikke har fælles folkeregisteradresse, anses for samlevende, idet udgangspunktet i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en folkeregisterattest, der bekræfter samboforholdet, må være, at det ikke kan anses for dokumenteret, at der foreligger et samlivsforhold. Det kan således blive svært for jer at fastslå at I er samlevende når ikke bor sammen. Jeg syntes I skal kontakte advokat der undersøger forholdet nærmere for jer så længstlevende ikke pludselig står med en slem overraskelse.

karen

Hej Vibeke Jeg har 2 børn med min tidligere samlever. Før vi fik børn begunstigede vi hinanden ift pension, livsforsikringer og med et samlevertestamente. Hvis jeg dør før børnene bliver myndige - vil min ekssamlever børnenes far fortsat være begunstiget? Eller vil børnene være enearvinger - og fra hvilken alder vil de i såfald kunne disponere over arven. Hvis midlerne er bundet til, at børnene fylder 18, vil jeg gerne begunstige min tidligere samlever (deres far) med et beløb, således at han har midler til at hjælpe dem igennem. Hvordan kan jeg bedst gøre det?

Vibeke Andersen

Kære Karen Jeg syntes klart at du skal få ændret begunstigelserne på pensionerne og forsikringerne, da det lyder som om I har indsat hinanden positivt, så der ikke på et senere tidspunkt opstår tvivl. Du bør undersøge det nærmere. I relation til testamentet kan det stå deri at det ikke gælder, hvis samlivet er ophævet men ellers er det altid klogt at få det tilbagekaldt enten ved at man sammen går til notaren og gør det eller ved at du meddeler din samever skriftligt at du tilbagekalder det og så går til notaren og gør det - der er særlig fremgangsmåde. Arv til børn skal i forvaltningen til de er 18 år og de kan kun frigives via statsforvaltningen. Du kan så i et nyt testamente begunstige din samlever til et beløb, hvis du dør inden børnene er 18 år.

Torben

Hej Har været gift med en dame fra Canada, blev gift i Danmark, men skilt i Canada. Hun bor stadig i Canada. Har ikke modtaget nogle papir og som det ser ud pt. Vil jeg ikke modtage nogle. ( skilt 2017/5) Kan jeg få det annulleret i Danmark uden at min ex kone skriver under på skilsmissen. Hvis ikke, kan jeg evt. Bare få lavet et testamente hvor jeg giver 100% til min søn fra tidliger forhold ?

Vibeke Andersen

Hej Torben Jeg syntes helt klart, at du skal sørge for at kontakte myndighederne i Canada og få dokumentation for skilsmisssen. I relation til Danmark tænker jeg, at du må tage kontakt til statsforvaltningen for at få deres holdning hertil oplyst. I relation til et testamente syntes jeg da det er en god ide men jeg syntes under alle omstændigheder du skal have dokumentation for at I er skilt. Jeg tænker desuden, at det kan blive nødvendigt at oprette testamente både i Danmark og Canada. Jeg syntes du skal tage kontakt til myndighederne i Canada og advokat her hjeme.

Alice Andersen

Hej Min mand har arvet efter sin afdøde mor, arven er særeje. Kan han Ophæve denne særeje og dele den med din ægtefælde? Koster det en større procent igen at skrive sin ægtefælde ind i denne nye formue? Tak for svar! Vh Alice

Vibeke Andersen

Kære Alice Jeg kan ikke give dig noget endeligt svar, da det i en vis udstrækning afhænger af arveladers bestemmelse. Det skal I således undersøge. I den nye ægteskabslovgivning er der kommet nye regler herom (§14) - der siger at ægtefæller kan indgå aftaler der er i overensstemmelse med arveladers bestemmelse. Ægtefæller kan give hinanden gaver uden, at det koster noget.

Louiza

Hej Vibeke, Jeg vil gerne giftes, men min kæreste vil ikke. Vi har en fælles datter(ingen andre børn) og vi ejer snart et hus sammen 50/50. Vi står hver især som hinandens begunstiget på pensionen. Er det med din viden ligemeget at blive gift, hvis vi bare laver et testamente eller ville det være bedst at indgå ægteskab? Begrundelse? På forhånd tak for hjælpen! Mvh. Louiza

Vibeke Andersen

Kære Louiza Jeg kan ikke give dig et entydigt svar på dit spørgsmål da det kræver, at jeg ved mere om jeres familieforhold og økonomi. I tilfælde af at i kun har fællesbørn er der den fordel at ægtefæller kan sidde i uskiftet bo, når en ægtefælle dør og således undgå at betale arv til fællesbørnene. Ægtefæller arver 50 % af det der falder i arv efter førstafdøde og det kan ved testamente gøres til 7/8.Ægtefæller betaler ikke boafgift det gør samlevende med 15 %, hvis de har boet sammen i to år eller har barn sammen ellers er det 36 1/4 %. Bliver man gift er der regler omkring fælleseje og særeje man skal overveje inden. Jeg tænker at det er vigtigt at I har oprettet et udvidet samlevertestamente. Du skal være velkommen til at ringe mig op for uddybning på 96313308.

Lisa Nielsen

Hej Vibeke min mand har mistet sin mor for en måned siden. Hun boede sammen med sin samlever gennem 20 år. De boede i hendes andelslejlighed, han har adresse der men står ikke på andelsbeviset. Nu har min mand talt med skifteretten og de har informeret ham om at han arver lejligheden. Min mand har flere gange fortalt hendes samlever at han vil kunne have mulighed for at fremleje lejligheden op til 1,5 år indtil vores søn er færdig med sin uddannelse og køber den af os. Samleveren vil ikke forstå at min mand har arvet lejligheden, han fortæller at moderen ville have giftet sig med ham på dødslejet for at sikre ham lejligheden, siger at min mand intet havde med sin mor at gøre osv. Han virker meget psykisk ustabil, i går ringede han til min mand og råbte at vi var nogle svin og skulle aldrig ringe til ham igen. Vi er meget rystede over hans opførsel som har stået på siden før min mands mor døde. Min mand har beslutter at samleveren ikke kan bo i lejlighede, men hvordan forholder vi os til dette? Vi har talt om at få fat i en advokat som kan skrive til ham bede ham om at flytte, men vi tror ikke at han åbner posten og hvis han på trods bliver i lejligheden alligevel hvad så ? Skal politiet så medvirke til at få ham ud ? Det hele er en meget ulykkelig situation som vi vil have ønsket vi var foruden , derudover har problemerne med samleveren overskygget tabet af min mands mor. På forhånd tak venlig hilsen Lisa

Vibeke Andersen

Hej Lisa Jeg tænker det er bedst du ringer mig op på 96313308 så vi kan tale om sagen.

Jørn

Ugift par hvor samleveren har 3 voksne børn. Vi oprettede i 1988 et testamente, hvor længst levende skulle arve mest muligt. Er testamentet tidssvarende. Hvordan arver samlever, der ingen børn har. Vil der være nogen fordel at sidde i uskiftet bo i forhold til børn, eller kan bør man gøre boet op for ikke at lave uro i familien. Mvh Jørn

Vibeke Andersen

Hej Jørn Jeg syntes helt klart at I skal have jeres testamente gået efter for der er jo kommet ny arvelov med nye muligheder i 2008. Jeg tror ikke jeres er tidssvarende. Jeg kender ikke jeres testamente og I vil jo arve efter det. Efter loven arver samlevende ikke medmindre der er oprettet et testamente. Dertik kommer at I eventuelt har pensioner og forsikringer der kommer til udbetaling ved død og der skal I have undersøgt, hvad der gælder for jeres ordninger, da der også kom nye regler herom i 2008 - udbetalingen heraf reguleres som udgangspunkt af begunstigelsesklausuler. Man kan kun sidde i uskiftet bo hvis man er gft og særbørn skal meddele tilladelse til det. Jeg vil råde jer til at tae jeres testamente med til advokat og få rådgivning udfra jeres konkrete forhold.

Anita Nielsen

Hej Jette, Jeg har boet sammen med K. siden 1994 og vi har 2 fælles børn, hvoraf den ældste lige er fyldt 18år. Derudover har K. en voksen søn på 28år. Huset vi bor i er ejet af K og vi ejer intet sammen. Han mener, at selvfølgelig kan jeg blive boende i huset, hvis han skulle falde bort - men det er jeg meget i tvivl om! Hvordan vil en evt arv skulle opgøres imellem de 2 voksne børn og en mindre årig, samt mig? Så vidt jeg ved er jeg begundstiget på livsforsikringer og pension. Og hvis et af de voksne børn skulle forlange at få udbetalt arven, så skal huset vel sælges- uanset hvorlænge jeg har boet der? hilsen Anita

Vibeke Andersen

Kære Anita - du skriver at I bor sammen og så går jeg ud fra at I ikke er gift. I tilfælde af død vil I kun arve hinanden, hvis der er oprettet testamente. Afgår K ved døden først, arver hans tre børn lige meget efter ham og du arver ikke noget, medmindre der er bestemt noget andet i testamente. Arven skal udbetales, når boet er gjort op. I bør således se at få oprettet testamente. I relation til pensioner og forsikringer, der skal I ligeledes undersøge, hvad der gælder for jeres - da det bestemmes af begunstigelsesklausulerne i ordningerne medmindre man er indsat ved navns nævnelse. Du er velkommen til at ringe til mig, hvis du har flere spørgsmål 9631 3308 VH Vibeke

Jette

Min kæreste har for nylig forsøgt at få kontakt til hans far, men fik på borgerservice oplyst at faderen var død. De har ikke haft megen kontakt i hans voksne liv - sidst i 2001. Han var faderens eneste barn. På borgerservice sagde de, at grunden til at han ikke var blevet kontaktet i forbindelse med faderens død var, at faderen var blevet gift kort inden sin død. Kan de bare skifte et bo uden ham ? Faderen havde bl.a et hus der var betalt ud.

Vibeke Andersen

Hej Jette - det burde ikke kunne ske men det kan være at boet er udlagt efter særlige skifteregler, hvis der ikke var mange penge i boet. Jeg syntes klart at din kæreste skal kontakte skifteretten og få oplyst, hvorfor de ikke har kontaktet ham. I tilfælde af flere spørgsmål er du velkommen til at vende tilbage.

Malene

Hej Vibeke Min kæreste og jeg vil gerne tilgodese hinanden ved død. Vi er kærester på 13.år, men har ikke samme adresse. Vi har heller ikke nogle børn og vi er ikke gift. Han har gældfri ejerbolig, pensioner og frie midler opsparet. Jeg har gældfri andel, pensioner og frie midler opsparet. Vi synes ikke vores forældre/søskende skal arve. Kan vi overhovedet tilgodese, altså arve hinanden via et testamente? På forhånd tak

Vibeke Andersen

Hej Malene I kan sagtens lave et testamente og da I ikke har ægtefælle eller børn har I ikke nogen der skal have tvangsarv og I kan bestemme over alt det der falder i arv efter jer. Det kan I ved testamente begunstige hinanden med ved testamente, men I kan ikke oprette et udvidet samlevertestamente, da det kræver I har haft fælles bopæl - folkeregisteradresse - i to år. Det betyder desuden niget for den afgift der skal betales af arven da den lave afgift på 15 % kræver at man har været samlevende i to år eller har barn sammen. Det betyder at der skal betales den høje afgift der er ca. lig 36,25 %. Håber det var svar på dit spørgsmål.

Sonja

Hej Jeg bor i andelsbolig med min kæreste, vi er ikke gift men har testamente. Jeg står ikke på andelsbeviset, hvordan er jeg stillet hvis han falder bort (ingen børn)? Jeg har indbetalt svarende til 20% af værdien til ham. Skal der betales arveafgift af den fulde værdi når jeg ikke står på andelsbeviset? /Sonba

Vibeke Andersen

Hej Sonba - jeg syntes I skal undersøge hvad der gælder for den andelsforening i bor i i relation til dødsfald. Jeg kender jo ikke indholdet af jeres testamente - har I begunstiget hinanden ? så vil du jo arve det han ejer, eftersom han ikke har børn - der skal svares afgift af det han efterlader sig - samlevende betaler enten 36.25 % - hvis ikke man har børn sammen eller boet sammen i to år eller 15 % i afgift. I kan jo oprette et gældsbrev om at du har lånt 20 % til din kæreste - så du har et tilgodehavende på det beløb - ellers er det jo en værdi der tilhører din samlever.

Helle Pedersen

Hej Vibeke! Jeg og min kæreste ( midt i 50erne ikke gift) en er førtidspensionist ) med 2 voksne børn på hver side ! som gerne vil købe ejendom sammen ! hvordan ser det ud når så den ene dør , i henhold til den efterladte og børnene ?

Vibeke Andersen

Hej Helle Arveloven siger jo at så er det børnene der arv det som afdøde ejer - ønsker I en anden arverækkefølge skal I oprette testamente og der skal I tale med en advokat der kan udarbejde testamentet så det passer bedst for jer.

Pernille

Hej. Jeg mistede min far for nogle måneder siden. Han havde boet sammen med en kæreste i over to år og da hans livsforsikring skulle udbetales fik hun denne, da forsikringen var oprettet efter reglen i 2008. Er dette en fejl? Mvh. Pernille

Vibeke Andersen

Hej Pernille - udbetaling af livsforsikringer afhænger af hvem der er begunstiget ved indsættelse eller efter den begunstigelsesrække ordningen er født med. Idet samlevere i 2008 kom ind i begunstigelsesrækken kan det meget vel være rigtigt at midlerne er udbetalt til samleveren, men du kan jo altid undersøge det ved at kontakte forsikringsselskabet.

Gitte jensen

Hej Vibeke. Jeg vil lige høre,om det rigtig at min datter's samlever skal arve erstaning fra pensiondanmark. Min datter mistede livet ved en lastbil ulykke sidste år i november. Det min mand og mig der har stået for alt i skifteretten mvh Gitte

Vibeke Andersen

Hej Gitte Udbetalinger af pensioner afhænger af hvad hvem der er begunstiget til at modtage pensionerne - Det kan sagtens være din datters samlever da han kan være indsat som begunstiget eller det kan følge af de begunstigelsesklausuler ordningen er født med. Du kan rette henvendelse til pensionsselskabet og gøre opmærksom på at du ikke forstår hvorfor han får midlerne.

bjarne

Hej dorte. Vi er blevet skilt vores hus er sat til salg men bor der stadig. Nu er min ekskone død, hvor meget arver hendes børn af indboet, bilen står i mit navn

Vibeke Andersen

Hej Bjarne - jeg kan ikke svare helt på dit spørgsmål uden at vide mere - jeg syntes derfor du skal ringe mig op på 9631 3308 eller sende en mail på vian@advodan.dk.

Dorte Petersen

Hej Vibeke. Jeg er ikke så skrap til det juridiske, men vil gerne vide hvordan er jeg stillet, hvis min samlever (vi er ikke gift) dør. Han står som husejer. Han ejer ligeledes en båd. Jeg har også en del møbler og andet indbo, men ingen kvitteringer på det. Der er lavet noget livsforsikringer i tilfælde af dødsfald. Vi har to børn sammen, den ene på snart 20 år og en på vej til 14 år. Vi har boet sammen i 29 år. Vh Dorte

Vibeke Andersen

Hej Tommy Jeg tænker - hvem vil du gerne skal arve dig?

tommy brunk

vi har boet sammen i 25 år jeg har ingen børn men hun har 2 begge mine forældre lever mere vi har ikke lavet testamente hvem arver mig hus og bil står i mit navn

Vibeke Andersen

Kære Tommy Det gør dine forældre. Samlevende arver kun efter hinanden, hvis der er oprettet testamente. I bør overveje om ikke I skal have oprettet testamente.

tommy brunk

jeg har skrevet forkert begge mine forældre lever ikke mere en anden oplysning som mangle er jeg har 4 brødre og en som ikke lever mere

najmeh

Hej Viebeke I december 2016 døde min søns halv bror ( fra sin fars side). I agust 2017 mistede han også sin far. Nu er min søn sin fars eneste arving. Da hans store bror døde blev han ikke kontaktet af skifteretten, og det gjorde hans far heller ikke ( det fik han at vide af hans fars bostøtte). Min søn havde aldrig set sin far og halv bror. Jeg har kontaktet halv brorens kærste, for at høre, hvad er der sket med min søns brors formue eller hans ting, og hvorfor skifteretten har ikke kontaktet min søn eller hans far? Hun siger, sådan er med loven at hvis man har boet sammen med en over 2 år og når alle gæld og regninger til begravelsen er batalt og det der har været tilbage som er (under 50000 kr.) har hun fået. Jeg vil høre om det er rigtig? eller hvordan og hvem man skal henvende sig til. Tak på for hånd Najmeh

Vibeke Andersen

Kære Najmeh der er særlige regler i dødsboskifteloven herom. I Kap. 12. Boudlæg uden skiftebehandling - bestemmer § 18, at overstiger værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige udgifter til begravelsen, sikring af boets aktiver, midlertidige foranstaltninger, vurdering af aktiver og retsafgifter og af gæld, som er sikret ved pant eller på anden tilsvarende måde,ikke 25.000 kr., udlægges boets aktiver uden skiftebehandling efter reglerne i dette kapitel. Ved dødsfald i 2016 udgør beløbet kr. 42.000. I § 19 bestemmes at Boudlæg sker til den eller dem, som efter skifterettens skøn er den afdødes nærmeste efterladte - det kan være en fast samlever. Det virker til at være rigtigt det der er sket - men du kan altid ringe i den skifteret, der har behandlet boet. Er der flere spørgsmål er du velkommen til at vende tilbage.

Jytte

Vi er ikke gift, men har boet sammen siden juli 2001. Vi har ikke oprettet nogen form for testamente. Da vi ikke arver hinanden, vil jeg høre, hvordan med indboet, da det er mig, der har betalt en del af indboet. Vi bor i hans hus, så kan jeg få lov at udtage dele af indboet, når jeg kan bevise, at det er mig, der har betalt det? - og hvor længe kan jeg blive boende i hans hus, før hans arvinger smider mig ud?

Vibeke Andersen

Kære Jytte Når men er samlevende ejer man de ting som man kan dokumentere og dem kan du tage med dig. Der er ikke som sådan regler for hvor lang tid du kan blive boende men det kan I bestemme i et testamente og det vil nok være en fordel for dig at have. I relation til pensioner skal I være opmærksom på at midlerne herfra udbetales efter begunstigelsesklausuler eller dem der er indsat som begunstiget. Der kom nye regler i 2008 omkring samlevende og begunstigelse. I bør undersøge, hvad der gælder for jeres pensioner, så I har styr på det.

Jane

Hvis jeg og min mand bliver skilt, skal han så have noget af det indbo, jeg havde før vi mødte hinanden. Mvh Jane

Vibeke Andersen

Kære Jane det afhænger af om I har oprettet ægtepagt med særeje. I tilfælde af at I ikke har det er udgangspunktet at ved skilsmisse skal I dele det I ejer herunder også indbo. Man opgør, hvad du ejer og hvad din mand ejer og trækker den gæld fra som I måtte have. Ender I begge op med at have en positiv bodel/bundlinje aflevere man halvdelen af det man har positivt til hinanden. Har I derimod mere gæld end aktiver beholder man hver især det man har.

Jane

Tak for svar. Nyt spørgsmål. Skal vores pensioner også deles ? Både kapital og rate ? Mvh Jane

Vibeke Andersen

Hej Jane Udgangspunktet omkring pensioner er at man selv beholder sin pensionsordning i tilfælde af separation og skilsmisse, hvis ordningen er "rimelig". Følgende ordninger vil typisk blive anset for "rimelige": •Arbejdsmarkedspensioner og overenskomstbaserede ordninger. Også en overenskomstmæssige egenbetaling og private ordninger for selvstændige eller andre, der ikke har arbejdsgiverpension vil kunne anses for "rimelige" For selvstændige erhvervsdrivende tages der også hensyn til virksomhedens økonomiske forhold. Ved kortvarige ægteskaber - under 5 år (forudgående samliv medregnes ikke) - beholder hver ægtefælle som hovedregel sin egen pensionsordning - også de "urimelige". Jeg håber dette var svar nok for dig men ellers vender du bare tilbage.

Hanne christiansen

Jeg har 3 børn fra tideliger ægteskab . Bor sammen med min nye kæreste på 10 år Da det er min lejlighed og ønsker min børn skal være arvinger har jeg oprettet et testamente hvor de står som arving. Men min kæreste har bidraget med et mindre beløb til husholdning/ Samt div til . Bliver dette modregnet ved arv Venlig hilse Hanne

Vibeke Andersen

Kære Hanne Det din kæreste har betalt vil nok blive betragtet som husleje og noget der ikke skal tilbagebetales ham ved din død. Er der tale om, at han har lånt dig penge, syntes jeg, I bør oprette gældsbrev om det så han kan dokumentere det overfor dit bo - du skal dog være opmærksom på, at et gældsbrev jo også gælder, hvis I i stedet ophæver samlivet og vil betyde, at du skal tilbagebetale beløbet.

Anne-Margrethe

Jeg har boet sammen med en mand i 17 år. Vi sidder begge i uskiftet bo. Han har 4 børn og jeg har 2. Hvordan sikrer vi hinanden bedst muligt? Han er 10 år ældre end jeg. Vi har sammen købt hus og bil. Hvis vi opretter 'arveafkald' med alle vore børn, betyder det så, at de giver afkald for altid - eller kan man udsætte børnenes arv efter deres afdøde forældre til den længstlevende af os dør?

Vibeke Andersen

Kære Anne-Margrethe Jeg mangler en række oplysninger for at kunne give dig optimal svar og jeg bringer i forslag at du ringer mig op på 9631 3308.

Helle Poulsen

min kæreste er uhelbredelig syg af kræft. vi bor i hus sammen og har lavet testamente da han har 3 børn fra tidligere ægteskab. der står i testamentet at hans børn skal arve mindst muligt og jeg skal arve huset. hvordan er det mht til hans pensioner og forsikringer ? hans pensioner er begunstiget til mig men skal hans børn ikke have en 5 del af det i tvangsarv ? og hvor meget er tvangsarven egentlig ?

Vibeke Andersen

Hej Helle Tvangsarven afhænger af om I har fået et udvidet samlever testamente lavet er det tilfældet er tvangsarven på 12.5 % = 1/8 - er der alene tale om et almindeligt testamente er det 25 % = 1/4. ved et udvidet samlever testamente har man også en række skiftefordele, hvorfor du skal undersøge hvad det er for et testamente I har oprettet. Pensioner og forsikringer reguleres ikke af testamentet da de midler går udenom boet til den der er begunstiget. Det er vigtigt, at I undersøger om det er dig, der er begunstiget til midlerne og får en skriftlig bekræftelse herpå.

frank møller

Har boet sammen med Jane i 18 år. Sidder i uskiftet bo. Hvis vi gifter os, skal jeg skifte med mine børn. er 31-39-41 år. Hvordan er reglerne? Bh. frank

Vibeke Andersen

Hej Frank der er forskellige muligheder, så jeg syntes du skal kontakte en advokat der ud fra din situation kan vejlede dig i hvad der er bedst. Udgangspunktet er at det uskiftede bo gøres op og så ejer du selv den ene halvdel og din afdøde hustru den anden. Hendes andel falder i arv enten efter arvelovens regler eller testamente. Har I ikke oprettet testamente foreskriver arveloven at du arver halvdelen af det der falder i arv efter hende og børnene den anden halvdel. Der kan dog være skifteregler som du med fordel kan anvende og derfor er det vigtigt, at du kantakter advokat.

Grethe Skov Knudsen

Vi er gift har 2 børn sammen, jeg har et fra tidligere forhold. Vi har skrevet testamente, så børnene, altså 3stk, kan arve på lige fod mod at min mand kan side i uskiftet bo. Skal mit barn betale mere i arveafgift end de 2 andre ?

Vibeke Andersen

Hej Grethe Idet I er gift skal der ikke betale forskellig boafgift - børn og stedbørn betaler 15 % i boafgift af det der er over bundfradraget.