PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Boafgift (arveafgift) – hvad koster det at arve?

En boafgift – tidligere kaldet arveafgift – er en afgift, der skal betales til staten, hvis en afdød efterlader sig en arv på mere end 333.100 kr. (2024). Læs med og bliv klogere på, hvad det koster at arve.

Hvad koster det at arve?

Det er en god idé at kende til de relevante afgifter og skatter i forbindelse med dødsfald, hvis du enten selv står til at skulle arve eller gerne vil finde den mest hensigtsmæssige måde at fordele arven i dit testamente på. Det gælder først og fremmest boafgift, men også retsafgift og dødsboskat.

Læs mere her på siden eller kontakt os for et uforpligtende tilbud, hvis du har brug for juridisk rådgivning omkring arv og økonomi.

 

Boafgift

Boafgift hed tidligere arveafgift. Det er en afgift til staten, som boet skal betale af arven, inden den bliver udbetalt til arvingerne.

Alle personer, der dør, udgør hver ét dødsbo. Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. Bundfradraget er på 333.100 kr. (2024). 

Størrelsen på boafgiften afhænger af, hvor meget afdøde har efterladt sig og til hvem.

Skiftes boet efter en ægtefælle ikke, fordi længstlevende vælger at sidde i uskiftet bo (dvs. at man venter med at udbetale arven til arvingerne), vil der således være to bundfradrag i boet, når det skal skiftes efter længstlevende ægtefælles død. Der vil altså være et samlet bundfradrag på 666.200 kr. i boet (2024). Værdier ud over dette beløb skal der betales boafgifter af. 

Størrelsen på boafgiften afhænger af, hvor meget afdøde har efterladt sig og til hvem. Du kan se satserne for 2024 for boafgift længere nede på siden.

Retsafgift

Når du arver, skal du også betale retsafgift til skifteretten. Den betales typisk i forbindelse med boets udlevering.

Hvad der skal betales i retsafgift afhænger bl.a. at boets størrelse og måden, hvorpå det skiftes. Du kan få rådgivning om skifteform hos en advokat fra Advodan.

 

Retsudgift for boudlæg: 0 kr.

Retsafgift for udlæg til ægtefælle: 0 kr.

Retsafgift for uskiftet bo: 0 kr.

Retsafgift for forenklet privat skifte: 1.500 kr.

Retsafgift for privat skifte: 1.500 eller 9.000 kr.

  • Den samlede arv overstiger 1,5 mio. kr. Retsafgift = 9.000 kr.
  • Betingelserne for forenklet privat skifte er opfyldt, bortset fra at en arving er repræsenteret ved værge. Retsafgift = 1.500 kr.

Retsafgift for bobestyrerbo: 1.500 eller 9.000 kr.

  • Den samlede arv er mindre end 1 mio. kr. = 1.500 kr.
  • Den samlede arv overstiger 1,5 mio. kr. = 9.000 kr. 

Kilde: www.skat.dk

Dødsboskat

Om der skal betales dødsboskat, afhænger af størrelsen på formuen i det skiftede dødsbo

Boet skal betale dødsboskat, hvis boets nettoformue eller aktiver overstiger 3.272.500 kr. (2024) på skæringsdagen – dvs. den dag, hvor boet gøres op og eventuel arv fordeles. Nettoformuen er dødsboets aktiver minus dødsboets gæld.

Vær opmærksom på, at der eventuelt kan være mellemværender med Skat om skatten af afdødes indkomst fra 1. januar i dødsåret til og med dødsdagen.

Hvis afdøde var gift, er det kun afdødes del af boet, der skal betales dødsboskat af. Det betyder, at den længstlevende ægtefælles boslod i fællesboet – normalt halvdelen af hele fællesboet – ikke indgår i boets nettoformue eller aktiver, når boets skattepligt bliver vurderet.

Selvom boet ikke skal betale dødsboskat, kan der alligevel være et mellemværende med Skat om skatten af afdødes indkomst fra 1. januar i dødsåret til og med dødsdagen.

Der kan også være mellemværender for tidligere år.

Hvad er reglerne for arveafgift?

I Danmark har vi klare regler for arveafgift/boafgift, som definerer, hvor meget det koster at arve.

Størrelsen på arveafgiften afhænger af to faktorer:

  1. Størrelsen på arven og
  2. Arvingens relation til afdøde

Satser for boafgift (arveafgift) i 2024

Her kan du se, hvad man som arving skal betale i boafgift alt efter sin relation til afdøde. Det er kun den del af de samlede værdier, der overstiger bundfradraget, man skal betale boafgift af. 

  • Ægtefælle eller registreret partner. Boafgift: 0%
  • ”Nærmeste familie” (forældre, børn, stedbørn, adoptivbørn, børnebørn, oldebørn, samlever gennem mindst to år, forælder til afdødes barn). Boafgift: 15%
  • Ingen af ovenstående, herunder søskende og venner som afdøde ikke har boet sammen med de seneste to år. Boafgift: 15% + 25% i tillægsgift
  • Godkendt almenvelgørende forening/institution (se liste over godkendte foreninger her). Boafgift = 0% 

Arver du fra nogen udenfor din ”nærmeste familie” indenfor den juridiske definition, fx din søster, skal tillægsboafgiften først beregnes efter, at de første 15% er trukket fra. Der gives intet bundfradrag ved beregningen af tillægsboafgiften.

Du kan undgå arveafgift, hvis arvegiveren giver dig gaver i en årrække, mens han/hun er i live.

Kan jeg undgå at betale arveafgift?

Du kan som hovedregel ikke undgå at betale arveafgift medmindre du står som ægtefælle eller registreret partner.

Du skal dog ikke betale arveafgift, hvis arvegiveren har begrænset boet til bundfradragsbeløbet på 333.100 kr. (2024). 

En anden måde at undgå at betale arveafgift, er hvis arvegiveren vælger at give dig afgiftsfrie gaver over en årrække mens han/hun stadig er i live, for derved at minimere arvesummen i sidste ende. Så længe beløbet holder sig inde for grænsen for afgiftsfrie gaver, skal du ikke betale afgift. Læs mere om reglerne for gaveafgift her.

Endelig kan arvegiver benytte sig af den såkaldte 30 %-løsning, hvor man giver 30 % af sin arv til en velgørende organisation. Metoden er ikke fordelagtig, hvis arvingerne er ægtefælle, partner eller nærmeste familie, der i forvejen kun skal betale henholdsvis 0 % og 15 %. Men metoden er derimod meget fordelagtig, hvis arvegiver kun har ”øvrige arvinger”, da de slipper for at betale 15 % + 25 % i tillægsafgift, når arven modtages.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?