PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Boafgift (arveafgift) – Hvad koster det at arve?

En boafgift – tidligere kaldet arveafgift – er en afgift, der skal betales til staten, hvis en afdød efterlader sig en arv på mere end 301.900 kr. (tal fra 2020). Læs med og bliv klogere på, hvad det egentlig koster at arve.

Steen Moesgaard
Advokat / Partner / Højesteret

Det er en god idé at kende til boafgift og andre skatteforhold i forbindelse med dødsfald, hvis du enten selv står til at skulle arve eller gerne vil finde den mest hensigtsmæssige måde at fordele arven i dit testamente på.

Læs mere her på siden eller kontakt os for et uforpligtende tilbud, hvis du har brug for juridisk rådgivning omkring arv og økonomi.

Hvad koster det at arve?

Står du til at arve, bør du kende til de relevante afgifter og skatter. Det drejer sig først og fremmest om boafgift, men også retsafgift og dødsboskat.

 

Boafgift

Boafgift hed tidligere arveafgift. Det er en afgift til staten, som boet skal betale af arven, inden den bliver udbetalt til arvingerne.

Alle personer, der dør, udgør hver ét dødsbo. Hvert dødsbo har et bundfradrag, som der ikke skal betales boafgift af. Bundfradraget er på 301.900 kr. (tal fra 2020).

Skiftes boet efter en ægtefælle ikke, fordi længstlevende vælger at sidde i uskiftet bo (dvs. at man venter med at udbetale arven til arvingerne), vil der således være to bundfradrag i boet, når det skal skiftes efter længstlevende ægtefælles død. Der vil altså være et samlet bundfradrag på 603.800 kr. i boet (tal fra 2020). Værdier ud over dette beløb skal der betales boafgifter af. 

Størrelsen på boafgiften afhænger af, hvor meget afdøde har efterladt sig og til hvem.

Du kan se 2020-satserne for boafgift i skemaet længere nede på siden.

Retsafgift

Når du arver, skal du også betale retsafgift til skifteretten. Den betales typisk i forbindelse med boets udlevering.

I skemaet nedenfor kan du se, hvad der skal betales i retsafgift i forskellige situationer bl.a. afhængigt at boets størrelse og måden, hvorpå det skiftes. 

 

Forudsætninger

Retsafgift

Boudlæg

Afdøde var under 18 år

Der er ikke penge i boet til at betale retsafgift.

0 kr. 

 

Boets aktiver overstiger 15.000 kr.

500 kr. 

Udlæg til ægtefælle

-

500 kr. 

Uskiftet bo

-

500 kr. 

Forenklet privat skifte

-

1.000 kr. 

Privat skifte

-

2.500 kr. 

 

Den samlede arv overstiger 1 mio. kr.

9.000 kr. 

 

En arving er repræsenteret ved værge.

1.000 kr. 

Bobestyrerbo

-

2.500 kr. 

 

Den samlede arv overstiger 1 mio. kr.

9.000 kr. 

Kilde: www.skat.dk

Dødsboskat

Om der skal betales dødsboskat, afhænger af størrelsen på formuen i det skiftede dødsbo. 

Boet skal betale dødsboskat, hvis boets nettoformue eller aktiver overstiger 2.966.200 kr. (tal fra 2020) på skæringsdagen – dvs. den dag, hvor boet gøres op og eventuel arv fordeles. Nettoformuen er dødsboets aktiver minus dødsboets gæld.

Vær opmærksom på, at der eventuelt kan være mellemværender med Skat om skatten af afdødes indkomst fra 1. januar i dødsåret til og med dødsdagen.

Bosloddet er den del af fællesboet, som tilhører den længstlevende ægtefælle efter den anden ægtefælles død.

Hvis afdøde var gift, er det kun afdødes del af boet, der skal betales dødsboskat af. Det betyder, at den længstlevende ægtefælles boslod i fællesboet – normalt halvdelen af hele fællesboet – ikke indgår i boets nettoformue eller aktiver, når boets skattepligt bliver vurderet.

Selvom boet ikke skal betale dødsboskat, kan der alligevel være et mellemværende med Skat om skatten af afdødes indkomst fra 1. januar i dødsåret til og med dødsdagen.

Der kan også være mellemværender for tidligere år.

Satser for boafgift (arveafgift) i 2020

Her kan du se, hvad man som arving skal betale i boafgift alt efter sin relation til afdøde. Det er dog kun den del af de samlede værdier, der overstiger bundfradraget, man skal betale boafgift af. 

Arving/relation til afdøde

Boafgift

Ægtefælle eller registreret partner

0%

”Nærmeste familie” (forældre, børn, stedbørn, adoptivbørn, børnebørn, oldebørn, samlever gennem mindst to år, forælder til afdødes barn)

15%

Ingen af ovenstående, herunder søskende og venner som afdøde ikke har boet sammen med de seneste to år

15% + 25% i tillægsafgift

Godkendt almenvelgørende forening/institution

Se liste over godkendte foreninger her

0%

 

Arver du fra nogen udenfor din ”nærmeste familie” indenfor den juridiske definition, fx din søster, skal tillægsboafgiften først beregnes efter, at de første 15% er trukket fra. Der gives intet bundfradrag ved beregningen af tillægsboafgiften.

Indsender formularen...

Kontakt os for spørgsmål angående boafgift