PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Arveforskud

Overvejer du at give en arving forskud på arven? Så læs med her, hvor vi giver dig svar på reglerne for arveforskud, og hvad du skal være opmærksom på.

Hvad er arveforskud?

Et arveforskud er til dig, som ønsker at give en eller flere arvinger et forskud på deres arv. Det betyder, at du kan uddele et beløb eller værdifulde genstande fx en bil eller møbler til dine arvinger, mens du stadigvæk er i live.

 

Hvorfor tage forskud på arven?

Et forskud på arven er ofte relevant for dem, som ønsker at hjælpe fx et eller flere børn i en økonomisk situation her og nu. Fordelen er, at arvelader – den der efterlader sig en arv – kan sikre, at der ikke sker en forskelsbehandling blandt børnene. Det skyldes, at den økonomiske hjælp vil blive modregnet den arv, som arvingen vil modtage, den dag du går bort.

 

Hvem kan jeg give arveforskud til?

Som arvelader kan du som udgangspunkt kun give arveforskud til din ægtefælle og børn, medmindre du har oprettet et testamente som bestemmer, at du har andre arvinger. Arveforskud til en ægtefælle er afgiftsfrit.

Hvad er beløbsgrænsen for at give et arveforskud?

Arveforskuddet behandles som en gave rent afgiftsmæssigt. Beløbsgrænsen for gaveafgift – og altså arveafgift for arveforskud – er i 2024 på 74.100 kr.; en beløbsgrænse, som reguleres årligt. Ønsker du at give et større arveforskud, skal du betale en afgift på 15% af det beløb, der overskrider grænsen.

Børn skal altså ikke betale afgift, hvis de modtager et arveforskud under kr. 74.100. Der er en række arvtagere – hvis de indgår i dit testamente – som heller ikke skal betale afgift af arveforskud under beløbsgrænsen. Det er fx stedbørn, børnebørn, bedsteforældre, plejebørn som arvelader har delt bopæl med i minimum fem år eller fx personer der har delt bopæl med arvelader i minimum to år før modtagelsen af gaven.

Visse øvrige familiemedlemmer, såsom stedforældre eller bedsteforældre, vil skulle betale 36,25% i afgift af det beløb, som overstiger kr. 74.100.

Ønsker du fx at dine søskende, eller gode ven skal have et arveforskud, skal der betales indkomstskat af det fulde beløb. Er du i tvivl om reglerne for netop din specifikke situation, kan du kontakte en af Advodans advokater.

 

Hvad er forskellen på arveforskud og en gave?

Den væsentligste forskel er, at arveforskuddet senere skal modregnes i modtagerens arv når arvelader går bort, hvorimod en gave ikke skal modregnes i arven.

En gave skal ikke modregnes i arven, når arvelader går bort.

En gave er altså en formue som overføres uden modydelse. Læs reglerne for pengegaver, og hvorfor et gavebrev kan være den rette løsning for dig, her.

Du bør dog være opmærksom på, at du ikke kan give en afgiftsfri gave og afgiftsfrit arveforskud til den samme person i samme indeværende år.

En afgiftspligtig gave skal anmeldes til Skat senest den 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Gaveafgiften skal betales samme dag, som gaveanmeldelsen indsendes, også selv om gaveanmeldelsen indsendes inden den 1. maj.

Eksempel

Forskellen på en gave og et arveforskud

Udgør din formue 200.000 kr. og har du to børn, der står til at arve, så vil de hver arve 100.000 kr. ved din død. Vælger du nu at give dit ene barn en gave på 40.000 kr., falder formuen til 160.000 kr. Det betyder, at du ved din død efterlader en formue til dine børn på 80.000 kr. hver. Det barn der modtog gaven på 40.000 kr., har reelt set modtaget i alt 120.000 kr.

Har du modsat en arv på 200.000 kr. og vælger at hjælpe et af dine børn økonomisk med et arveforskud på 40.000 kr., vil arven på de 100.000 kr. til hvert barn ikke bliver mindre, fordi du har sikret, at de penge du har givet til dit barn, er et forskud. Det betyder, at når du går bort og boet skal opgøres, vil den ene arving modtage det resterende beløb af arven på 60.000 kr., mens den anden arving vil modtage 100.000 kr.

Hvordan giver jeg et arveforskud?

Advodan anbefaler, at du opretter en såkaldt arveforskudskontrakt, hvor der i kontrakten bliver gjort opmærksom på, at beløbet er et arveforskud og ikke en gave. På den måde vil der, når boet skal gøres op, ikke være tvivl om, hvem der skal arve hvad.

Når du planlægger din arv, bør du også være opmærksom på boafgift og andre skatteforhold.

 

Kan jeg bruge et rentefrit familielån som alternativ til arveforskud?

Et rentefrit familielån kan med fordel anvendes som alternativ til et arveforskud eller en gave. Med et rentefrit familielån – også kaldet anfordringslån – kan familiemedlemmer give gaver op til en vis økonomisk værdi afgiftsfrit til hinanden. På den måde undgås arveafgift.

Et rentefrit familielån anvendes ofte, når forældre låner deres barn penge i forbindelse med overdragelse af en bolig fra forældrene til barnet. I den forbindelse skal barnet ikke betale kontant for boligen, men i stedet underskrive et gældsbrev. Barnet skal ikke afdrage på gældsbrevet, men gældsbrevet kan dog til enhver tid opsiges med 14 dages varsel.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?