Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Inkasso

Hvad koster inkasso?

Få overblik over dine inkassoomkostninger, når du går efter de penge, du har til gode hos skyldner. Benyt vores prisberegner ved at indtaste oplysningerne nedenfor. Du får nemt og hurtigt en beregning, som følger gældende takster.

Du er her

Beregn dine omkostninger til inkasso

Når du indtaster et beløb i denne beregner, skal du tage udgangspunkt i hovedstolen på din faktura – uden gebyr og renteberegning. Består dit krav af flere fakturaer, skal du indtaste det samlede beløb.

Er din kunde uenig i dit krav, har du pligt til at forholde dig til den kritik, inden du sender sagen til inkasso. Du kan kontakte dit lokale ADVODAN-kontor for det videre forløb.


Beregning baseret på udestående på

Sagen overdrages til fogedretten ved, at der bliver udarbejdet et betalingspåkrav. Fogedretten kvitterer ved rettens 1. påtegning og fastsætter herefter de tilkendte sagsomkostninger, der forhøjes på skyldners gæld.
 
De tilkendte sagsomkostninger lægges fast ud fra en tabel fra domstolen. Omkostningerne er variable, og taksterne ændrer sig efter fakturahovedstolens størrelse.

ADVODAN lægger de tilkendte sagsomkostninger oven i skyldners gæld. Betaler skyldner gælden fuldt ud, betaler skyldner de tilkendte sagsomkostninger.
 
De tilkendte sagsomkostninger er typisk en andel af ADVODANs salær for sagens behandling ved fogedretten. Uanset om der er fuld eller delvis betaling, skal der betales salær til ADVODAN. Ved delvis betaling fastholdes restkravet over for skyldner, og fogedsagen fortsætter.
 
Er du ikke momsregistreret, vil de inkassoomkostninger, der er pålagt skyldner, indeholde moms. Der er dermed skyldner, der indbetaler momsen.

Retsafgiften består af et grundgebyr og et fogedgebyr, som ADVODAN betaler til fogedretten i forbindelse med indlevering af betalingspåkravet.

Grundgebyr og fogedgebyr fastlægges ud fra en tabel fra domstolen. Gebyrerne er variable, og taksten ændrer sig efter fakturahovedstolens størrelse.

Grundgebyr og fogedgebyr forhøjes på skyldners gæld. Betaler skyldner inden berammelse af fogedsagen, returneres fogedgebyret til ADVODAN.

Hvis skyldner har en gæld på mere end 50.000 kroner, er retsafgiften 750 kroner + 1,2% af hovedstolen.

Tilkendt mødesalær forhøjes på skyldners gæld.

Det tilkendte mødesalær tilfalder ADVODAN, der enten møder op til fysiske møder i fogedretten eller deltager i telefonretsmøder.

Mødesalæret fastlægges ud fra en tabel fra domstolen. Salærets størrelse er variabelt og ændrer sig efter størrelsen på dit krav. Ved telefonisk fogedretsmøde tilkendes 50% af mødesalæret.
 
Er du ikke momsregistreret, vil det tilkendte mødesalær indeholde moms. Der er dermed skyldner, der indbetaler momsen.

Møder skyldner ikke op til fogedretsmødet, vil ADVODAN fortsætte fogedsagen med politifremstilling af skyldner. Gebyr for politifremstilling overføres til fogedretten, og gebyret forhøjes på skyldners gæld.

Ved politifremstilling gennemføres fogedretsmødet, og retten tilkender mødesalær.

Mødesalæret fastlægges ud fra en tabel fra domstolen. Salærets størrelse er variabelt og ændrer sig efter størrelsen på dit krav. Mødesalæret forhøjes på skyldners gæld.

Det tilkendte mødesalær tilfalder ADVODAN, der enten møder op til fysiske møder i fogedretten eller deltager i telefonretsmøder.

Det tilkendte mødesalær efter politifremstilling er altid 50% af det almindelige mødesalær ved fysisk fremmøde.

De pålagte inkassoomkostninger til skyldner følger en tabel fra domstolen. Omkostningerne er variable, og taksterne ændrer sig efter gældens størrelse.

ADVODAN lægger sagsomkostningerne oven i skyldners gæld. Betaler skyldner gælden fuldt ud, betaler skyldner de tilkendte sagsomkostninger.
 
Sagsomkostningerne er typisk en del af ADVODANs salær for sagens behandling ved fogedretten. Uanset om der er fuld eller delvis betaling, skal der betales salær til ADVODAN. Ved delvis betaling fastholdes restkravet over for skyldner.
 
Husk at tage fakturaen fra ADVODAN med i jeres momsregnskab, så I får momsrefusion.

Er du ikke momsregistreret, vil de inkassoomkostninger, der er pålagt skyldner, indeholde moms. Der er dermed skyldner, der indbetaler momsen.

NB. Bliver sagen ikke løst som betalt/delvist betalt, vil ADVOAN beregne et salær for udført inkassoproces. Kontakt dit lokale ADVODAN-kontor, hvis du ønsker en fast pris for indledende Basis Inkasso.

Det er også muligt at køre inkasso sager inden for No Cure No pay princippet

Moms i alt: kr.


Ovennævnte omkostninger bliver lagt oven i skyldners gæld. Betaler skyldner gælden fuldt ud, har skyldner også betalt de ovennævnte inkassoomkostninger.

Betaler skyldner delvist, fastholdes restkravet. Uanset om der er fuld eller delvis betaling, vil der være omkostninger til ADVODANs salær.  
 
Du får:
- Fundament i form af fogedrettens 2. påtegning (samme bindende virkning som en dom).

- Den 3-årige forældelse af fakturakravet afbrydes, og kravet opnår 10 års forældelse. Renter forældes dog hvert 3. år. Ønsker du at afbryde forældelse af renter og kravet i sin helhed, kan ADVODAN sørge for det.

- Der foretages indberetning til det åbne RKI og Debitor Registret.

- Kravet sikres bedst muligt ved foretagelse af udlæg i eventuelle aktiver såsom fast ejendom, bil, indskud ved lejemål mv.

- Du får et skriftligt referat af fogedretsmødet, der giver dig klarhed over skyldners situation.

Når ADVODAN varetager din sag, sker følgende:

- Vi opgør dit krav med rykkergebyr, inkassogebyr, kompensationsgebyr, renteberegning i henhold til gældende lovgivning.

- Vi verificerer skyldners adresse og tilretteligger sagsbehandlingen ud fra de oplysninger, vi henter fra RKI og Debitor Registret.

- Vi sender inkassoskrivelse med skylderklæring og frankeret svarkuvert, hvorefter skyldner kan kontaktes telefonisk eller via e-mail.

- Vi varetager god inkassoskik, der gælder for alle parter i sagen.

- Hvis skyldner ikke er kommet med indsigelser, indberetter vi kravet til RKI.

- Vælger du inkasso med efterfølgende retslig behandling, vil du blandt andet opnå fundament i sagen, RKI-registreringen vil blive åbnet, og vi indberetter til Debitor Registret.

Læs mere om retslig behandling ved at vælge den proces øverst i denne beregner.

 

Ønsker du at starte en inkasso-sag, kan du udfylde nedenstående formular. Oplysningerne sendes til dit nærmeste ADVODAN-kontor (baseret på dit postummer). Du vil efterfølgende blive kontaktet af en inkasso-medarbejder for det videre forløb.

Når du trykker på ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail til dit nærmeste ADVODAN-kontor med de indtastede oplysninger. Derefter vil du blive kontaktet af en inkasso-medarbejder for det videre forløb.

Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til dit nærmeste ADVODAN-kontor. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder fra dette kontor.
Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret.
Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Tak

Du vil blive kontaktet af en
advokat fra ADVODAN inden længe.

 

Retslig inkasso eller uden retslig inkasso

Inkasso uden retslig behandling bliver ført uden om domstolenes indblanding. En inkassosag kan dog godt ændre sig til retslig behandling undervejs i forløbet, hvis du ønsker det.

Inkasso med retslig behandling betyder, at en inkassosag mod en skyldner bliver ført ved fogedretten. Det medfører bl.a. retsafgifter og ekstra inkassosalær. ADVODAN vil estimere dine udgifter for fogedsagsbehandlingen. Sager over 100.000 kroner inddrives ved stævning og føres ved civilretten.


Inkassoomkostninger

Inkassoomkostninger er de beløb, som man kan pålægge skyldner at betale til dækning af kreditors udgifter ved at en sag tages til inkasso. ADVODAN lægger inkassoomkostninger oven i skyldners gæld. Betaler skyldner således gælden fuldt ud, betaler skyldner alle de tilkendte sagsomkostninger.   

De beregnede Inkassoomkostninger i inkassoprisberegneren følger de takster som er fastsat af Justitsministeriet og som tilgår før sagen eventuelt overgår til retslig behandling. Disse inkassoomkostninger er variable og ændrer sig efter gældens størrelse.  

Overdrages inkassosagen til retslig behandling fastsætter fogedretten de tilkendte inkassoomkostninger, der forhøjes på skyldners gæld.

Sagsomkostningerne er typisk en del af ADVODANs inkassosalær for sagens behandling ved fogedretten. Uanset om der er fuld eller delvis betaling, skal der betales salær til ADVODAN. Ved delvis betaling fastholdes restkravet over for skyldner og en eventuel fogedsag fortsætter.   

Husk at tage fakturaen fra ADVODAN med i jeres momsregnskab, så I får momsrefusion.

Er du ikke momsregistreret, vil de inkassoomkostninger, der er pålagt skyldner, indeholde moms. Der er dermed skyldner, der indbetaler momsen.

Få styr på inkassoomkostninger med ADVODAN

Retsafgift (grundgebyr og fogedgebyr)

Ved inkasso med retslig behandling tilgår en retsafgift som består af et grundgebyr og et fogedgebyr, som ADVODAN betaler til fogedretten i forbindelse med indlevering af betalingspåkravet.

Hvis gælden er på mere end 50.000 kroner, pålægges retsafgiften yderligere 1,2% af hovedstolen.


Inkassosalær ved fysisk fremmøde

Et tilkendt salær lægger ADVODAN oven i skyldners gæld.

Et tilkendt inkassosalær tilfalder advokaten, som deltager i telefonretsmøder eller fysisk møder op i fogedretten.  

Mødesalæret fastlægges ud fra en tabel fra domstolen. Salærets størrelse afhænger af størrelsen på inkassokravet og ved telefonretsmøder tilkendes 50% af mødesalæret.

Er du ikke momsregistreret, vil det tilkendte mødesalær indeholde moms. Der er dermed skyldner, der indbetaler momsen.


Retsafgift og mødesalær ved politifremstilling

Udebliver skyldner ved fogedretsmøde, fortsætter ADVODAN sagen med politifremstilling af skyldner. Gebyr for politifremstilling overføres til fogedretten, og gebyret forhøjes på skyldners gæld.

Ved politifremstilling gennemføres fogedretsmødet.

 Det tager tid at køre en inkassosag. Få overblik over hvad inkassoomkostninger indebærer

Når ADVODAN inkasso varetager din sag, sker følgende:

Dit krav inklusiv inkassogebyr, rykkergebyr, kompensationsgebyr og renteberegning gøres op i henhold til gældende lovgivning.

Vi tjekker skyldners adresse og igangsætter sagsbehandlingen ud fra oplysninger fra RKI og Debitor Registret.

Vi sørger for udsendelse af inkassoskrivelse med skylderklæring, samt frankeret svarkuvert, hvorefter skyldner må kontaktes telefonisk eller via e-mail.

Vi varetager god inkassoskik, der gælder for alle parter i sagen.

Hvis skyldner ikke er kommet med indsigelser, indberetter vi kravet til RKI.

Hvis skyldner gør indsigelser mod et krav, bør du hurtigst muligt tage stilling og sende et svar til skyldner.

Kan du afvise indsigelsen som åbenlyst ubegrundet, fx hvis skyldner oplyser at have betalt uden at kunne fremvise kvittering, og betaling ikke er modtaget, kan du tage kravet til inkasso uanset, om skyldneren har gjort indsigelse.

Vælger du inkasso med efterfølgende retslig behandling, vil du blandt andet opnå fundament i sagen, RKI-registreringen vil blive åbnet, og vi indberetter til Debitor Registret. 

Har du brug for hjælp til Inkasso?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Forbehold!

De oplyste takster i beregneren er vejledende.

Taksterne er senest opdateret i juni 2017.

Vi tager forbehold for ændringer, manglende opdateringer samt variation i sagsbehandling og afregning mellem de enkelte ADVODAN-kontorer.

Kontakt dit lokale ADVODAN-kontor for at få bekræftet sagsomkostningerne i din sag.

Læs også

Har du brug for hjælp til Inkasso?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Du er her
GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.