Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Inkasso

Inkassosager i fogedretten

Hvis din skyldner ikke overholder jeres indgåede afdragsordning eller ikke betaler sin gæld, kan du sende sagen i fogedretten, når der er skabt et særligt retsligt fundament. Fx dom, frivilligt forlig, skylderklæring, fogedretsdom, gældsbrev eller lign.

Du er her

Fogedretten og inkassosager - dit overblik

I fogedretten skal skyldner under strafansvar oplyse om sine økonomiske forhold. Hvis skyldneren ejer aktiver, kan din advokat gøre udlæg i aktiverne, så du får sikkerhed for betaling af gælden. Det gælder der særlige regler om.

Efter fogedretsmødet kan du få din advokat til at stå for de efterfølgende ekspeditioner. Fx tinglysning af eventuelle udlæg, administrere en eventuel afdragsordning samt foretage salg af effekter.

Er skyldner udeblevet fra fogedretten?

Hvis skyldner udebliver fra fogedretten, kan advokaten foretage politifremstilling, eller sagen kan fortsættes som udkørende fogedforretning på skyldners adresse.

I forbindelse med indlevering af sager til fogedretten skal du som kreditor betale et retsgebyr til staten. Gebyrets størrelse afhænger af, hvilken behandling du ønsker, at fogedretten skal foretage af sagen.

Se eksempel på et indberetningsbrev til en skyldner efter et fogedretsmøde på side 32 i Inkassohåndbogen.


Hent e-bogen Håndbog i kreditpolitik, rykkerpolitik og inkasso

Få tilsendt vores håndbog og få svar på de vigtigste spørgsmål omkring rykker- og inkassoprocedurer. Du kan også læse om ADVODANs effektive og veludviklede inkassokoncept.

  • 34 sider med vejledninger og gode råd
  • Hjælp til kreditpolitk og rykkerprocedure
  • Gennemgang af effektivt inkassokoncept
Få din håndbog her

Når du udfylder formularen og trykker ”send til e-mail”, bliver du samtidig tilmeldt vores Nyhedsbrev Erhverv.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger til at fremsende inkassohåndbogen og som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysningerne her

 

Begreber og forhold vedrørende fogedretten

Under strafansvar og fogedretten:

Skyldneren skal give de oplysninger, som er nødvendige, for at fogedretten kan gennemføre tvangsfuldbyrdelsen. Ved fuldbyrdelse af pengekrav skal skyldner give oplysning om sine og sin husstands økonomiske forhold. Fogedretten skal pålægge skyldneren at tale sandt og oplyse om strafansvaret for at give forkerte oplysninger.

Bliv klædt på til din sag i fogedretten

Lønindeholdelse:

Som almindelig kreditor er det ikke muligt at foretage udlæg i skyldners løn. Det er kun offentlige instanser som SKAT, der kan foretage lønindeholdelse.

Trangsbenificiet:

I forbindelse med tvangsinddrivelse af fordringer har skyldner ret til at beholde de aktiver, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod. Til et beskedent hjem hører både fladskærm og øvrigt indbo af en vis værdi, mens aktiver, der ikke står i passende forhold eller er uforholdsmæssigt dyre, kan kræves udlagt og bortsolgt. Det gælder fx dyrt sportsudstyr, dyre fjernsyn, computerudstyr etc.

Tilbageholdelse af skyldner:

Undlader skyldner at give de oplysninger, som fogedretten kræver, kan fogedretten ved kendelse bestemme, at politiet skal tage skyldner i forvaring, indtil skyldner indvilliger i at opfylde sin pligt. Skyldneren kan dog ikke holdes i forvaring i samme sag i mere end seks måneder. Det gælder både i en uafbrudt periode og sammenlagt. Dette benyttes kun i særlige tilfælde.

ADVODAN hjælper dig med din sag i fogedretten

Anvisningsretten:

Skyldner har ret til at anvise de aktiver, hvori der kan foretages udlæg, jf. retsplejelovens § 517, stk.1. Det er retten, der vurderer, om genstandene dækker fordringen, og der kan foretages udlæg i en eller flere af skyldners genstande, hvis det er nødvendigt. Har skyldner flere aktiver, der tilsammen overstiger kravet i værdi, foretages der kun udlæg, som svarer til kravets værdi. Kreditor skal ikke opnå oversikring af kravet ved at gøre udlæg i flere aktiver end nødvendigt.  

Insolvenserklæring:

Hvis skyldner ikke har aktiver, der dækker kravet, kan skyldner afgive insolvenserklæring i fogedretten. Skyldner skal møde personligt for at afgive erklæringen, og ægtefæller kan ikke afgive insolvenserklæring på vegne af hinanden.

Har skyldner afgivet insolvenserklæring, er han/hun fredet i seks måneder og skal derfor som udgangspunktet ikke møde i fogedretten i den periode, hvis han/hun bliver indkaldt dertil. Efter seks måneder kan kreditor frit vælge at fremme sagen i fogedretten igen.

Der bør som udgangspunkt være to forhold, der er opfyldt i skyldners økonomi, for at der kan afgives insolvenserklæring: 1. Den forfaldne gæld kan ikke betales, og 2. Skyldneren har ikke tilstrækkelige aktiver til sikkerhed for den forfaldne gæld.

Ønsker du at starte en inkasso-sag, kan du udfylde nedenstående formular. Oplysningerne sendes til dit nærmeste ADVODAN-kontor (baseret på dit postummer). Du vil efterfølgende blive kontaktet af en inkasso-medarbejder for det videre forløb.

Når du trykker på ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail til dit nærmeste ADVODAN-kontor med de indtastede oplysninger. Derefter vil du blive kontaktet af en inkasso-medarbejder for det videre forløb.

Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til dit nærmeste ADVODAN-kontor. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder fra dette kontor.
Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret.
Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Tak

Du vil blive kontaktet af en
advokat fra ADVODAN inden længe.

Har du brug for hjælp til Inkasso?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Læs også

Har du brug for hjælp til Inkasso?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Du er her
GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.