Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Strafferet

Varetægtsfængslet

Selvom du er blevet varetægtsfængslet, betyder det ikke, at du er skyldig! Man bliver varetægtsfængslet, fordi retten har fundet, at der er begrundet mistanke om, at den sigtede har begået noget strafbart, og at der for eksempel er flugtfare, fare for ny kriminalitet eller fare for, at den varetægtsfængslede vil påvirke efterforskningen.

Du er her

Som varetægtsfængslet  bistår og rådgiver ADVODAN dig under hele sagen og sikrer, at varetægtsperioden bliver så kort som overhovedet mulig. Vi bistår dig under politiets efterforskning, under fristforlængelser og frem til, at selve straffesagen skal afgøres i retten.

Vi besøger dig jævnligt i arresten, men har du brug for yderligere kontakt, kan du altid skrive eller ringe til os.

Vi får som forsvarere tilsendt kopi af politiets materiale. Når vi mødes, vil vi have sagen med, og vi vil under møderne i almindelighed have mulighed for at læse sagen sammen med dig. Vi må ikke give dig eller andre en kopi af sagen eller lade andre læse med.

Hvis sagen tillader det, hjælper vi gerne med at kontakte dine nærmeste pårørende og fortælle om situationen. Vi må dog ikke fortælle, hvad der er sket i lukkede retsmøder. Hvis du er fængslet i isolation eller med besøgs- og brevkontrol, kan vi ikke videregive beskeder til pårørende uden at få tilladelse af politiet.

Rettigheder som varetægtsfængslet

Under efterforskningen kan du maksimalt være varetægtsfængslet i fire uger ad gange. Når fristen udløber, skal dommeren vurdere, om du fortsat skal være fængslet. Det sker ved et kortvarigt retsmøde, hvor du har ret til at være til stede – og hvor forsvareren også er til stede.

Hvis varetægtsfængslingen forlænges, har du mulighed for at kære afgørelsen til landsretten.

Når der er fastsat en endelig dato for, hvornår sagen skal afgøres i retten, kan dommeren bestemme, at du skal være fængslet frem til dommens afsigelse (dvs. at fire-ugers reglen ikke gælder mere). Denne afgørelse kan også kæres til landsretten.

Som varetægtsfængslet har du som udgangspunkt ret til at få besøg. Den, der skal besøge dig, skal altid godkendes af politiet – og det sker ved, at vedkommende får en besøgstilladelse. Dem, du gerne vil have besøg af, skal derfor udfylde en blanket og sende den til politiet – det tager ca. en uge at få godkendt besøg.

Politiet kan i visse tilfælde bestemme, at du skal være underlagt brev- og besøgskontrol. Det betyder, at politiet er til stede under de besøg, du får i arresten samt gennemlæser de breve, der modtages og afsendes. Du har dog altid ret til at få besøg af din forsvarer, og du har altid ret til at skrive og modtage breve fra din forsvarer uden brevkontrol.

Hvis der er en person, som du ønsker at få besøg af uden, at politiet er til stede, kan forsvareren bede politiet om det – og hvis de afslår, så kan forsvareren indbringe spørgsmålet for retten.

Man har altid ret til at have en forsvarer med til afhøring hos politiet. Det er frivilligt, om man vil udtale sig til politiet. Vi vil på forhånd drøfte med varetægtsarrestanten, om man skal udtale sig til politiet, og om vi skal deltage i afhøringerne.

Har du brug for hjælp til Strafferet?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Har du brug for hjælp til Strafferet?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Du er her
GØR SOM 12.742 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.742 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.