PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kunde oplysninger

Her finder du relevante oplysninger, som du kan få brug for i forbindelse med din aftale med Advodan Aalborg A/S.

ADVODAN Aalborg A/S er et aktieselskab, cvr nr. 19264890.

ADVODAN Aalborg A/S har klientbankkonti i Danske Bank A/S, Nordjyske Bank A/S, Spar Nord Bank A/S, Jutlander Bank A/S, Vestjysk Bank A/S, Arbejdernes Landbank A/S, Jyske Bank A/S og Sparekassen Vendsyssel A/S.

I tilfælde af at pengeinstituttet går konkurs, får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskydes midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10. mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Du kan læse mere om garantiordningen på Garantiformuens hjemmeside, www.gii.dk

Advokaterne hos ADVODAN Aalborg A/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er som vedtægterne foreskriver det medlem af Advokatsamfundet.
ADVODAN Aalborg A/S har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos

HDI Danmark A/S, Indiakaj 6, 2100 København Ø. Telefon 33 36 95 95. CVR. Nr. 37276251.

Der er stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Advokaterne hos ADVODAN Aalborg A/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. Du kan finde reglerne på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk

Hvis du er uenig i advokatens salær eller behandling af din sag, har du som forbruger mulighed for at klage til Advokatnævnet. Advokatnævnets kontakt oplysninger er

Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Telefon: 33 96 97 98

Du kan læse mere på deres hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk/advokatnævnet

0 kommentar

0 / 700 tegn