PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Gravides ret til forsikringsdækning trods udbredt praksis om afslag fra forsikringsselskaber

Nye sager viser, at forsikringsselskaber i flere år har afvist at tilbyde forsikring til gravide kvinder samt at yde forsikringsdækning til graviditetsrelaterede gener.

Hvis du har tegnet en helbredsforsikring, forsikring mod tab af erhvervsevne eller anden personforsikring kan du have oplevet, at forsikringsselskabet ikke har villet dække dig, mens du var gravid.

Det er udtrykkeligt fastslået ved lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, at enhver form for dårligere behandling af en kvinde i forbindelse med graviditet og barsel efter fødslen er ulovlig. Loven tillader dog, at der tilføjes bestemmelser i for eksempel forsikring om ekstra beskyttelse af kvinder i forbindelse med graviditet, barsel, fødsel og adoption.

Forsikringsselskaber må altså godt tilbyde ekstra ydelser i forbindelse med graviditet, herunder en særlig graviditetsforsikring, men de må ikke fratage rettigheder eller forsikringsydelser på baggrund af graviditet. Dette gælder uanset hvad, der står i den forsikringsaftale, som du har indgået med selskabet.

Uanset de meget klare retningslinjer er det kommet frem, at flere forsikringsselskaber gennem flere år har afvist af hjælpe gravide kvinder, herunder har nægtet at lade gravide kvinder tegne forsikring.

Hvis du har været udsat for en tilsvarende afvisning fra din forsikring, kan du have krav på at få det ulovlige afslag omstødt og få udbetalt dine ydelser. Samtidigt kan du have grund til at overveje, om en afvisning giver anledning til at klage over forsikringsselskabet.

Det fornyede fokus på gravides forsikringsrettigheder kan også bidrage til, at forsikringsselskaberne selv genoptager deres tidligere afgørelser for at vurdere, om de har handlet i strid med lovgivningen. I den forbindelse har Brancheforeningen Forsikring & Pension oplyst, at der vil blive udarbejdet en ny vejledning til forsikringsselskaberne om, hvordan de undgår ulovlig diskrimination af gravide.

Hvis du har modtaget et afslag eller en afvisning fra et forsikringsselskab, hjælper vi dig gerne med at vurdere, hvorvidt du har penge til gode hos forsikringsselskabet. Du er velkommen til at kontakte os på 9631 3300.

0 kommentar

0 / 700 tegn