PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvad skal der til for at opnå dansk statsborgerskab? Ny lovgivning har skærpet kravene

Det kan være svært at holde sig opdateret på reglerne inden for udlændingelovgivningen, da der regelmæssigt sker ændringer. Den seneste ændring er sket den 19. juni 2021. Herunder kan du læse mere om hvilke krav der nu stilles og hvordan de kan opfyldes.

Ændringen har bl.a. betydet en skærpelse af det såkaldte ”vandelskrav”. Vandelskravet medfører at flere straffeovertrædelser nu hindrer muligheden for at søge om dansk statsborgerskab. Endvidere stilles der større krav i forbindelse med ”selvforsørgelseskravet”. Førhen måtte du have modtaget forsørgelse fra det offentlige i en periode på sammenlagt 6 måneder. Dette er nu ændret til højest 3 måneder i de seneste 9 år.

Samlet set er det derfor nu lidt sværere at opnå dansk statsborgerskab.

Hvilke krav stilles der for at opnå et dansk statsborgerskab? 

  1. Afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet: Det forudsættes, at du lover troskab og loyalitet over for Danmark. Dette indebærer en erklæring på, at du som ny dansk statsborger bl.a. vil overholde den danske lovgivning.
  2. Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark: Det er som udgangspunkt et krav, at du har en tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark.
  3. Mindst 9 års uafbrudt ophold i Danmark: For at opnå dansk statsborgerskab skal man have opholdt sig (lovligt) i Danmark i 9 år uafbrudt. Dette gælder imidlertid ikke for flygtninge, statsløse og personer, der må sidestilles hermed. I denne henseende gælder der 8 års uafbrudt opholdskrav.
  4. Vandelskravet: Du må ikke som ansøger have begået visse kriminelle handlinger, da det kan medføre en afvisning af din ansøgning om dansk statsborgerskab.
  5. Gæld til det offentlige: Et dansk statsborgerskab forudsætter, at du ikke har forfalden gæld til det offentlige. Dette kan bl.a. bestå i bøder, skat, tilbagebetaling af sociale ydelser.
  6. Selvforsørgelse: Grundet Folketingets nye aftale er kravet til selvforsørgelse blevet skærpet, hvormed du som ansøger ikke må have modtaget hjælp fra det offentlige i en periode på sammenlagt 3 måneder i de seneste 9 år.
  7. Beskæftigelse: Det er en betingelse, at du har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller været selvstændig i mindst 3 år og 6 måneder inden for de seneste 4 år.
  8. Danskkundskaber: For at kunne opnå dansk statsborgerskab, skal du kunne dokumentere dine danskkundskaber, hvilket sker ved at bestå flere prøver i dansk.
  9. Indfødsretsprøven: Udover dine danskkundskaber skal du kunne dokumentere dit kendskab til det danske samfund, kultur og historie. Dette sker ved at bestå Indfødsretsprøven anno 2021.
  10. Deltagelse i kommunal grundlovsceremoni: Det kræves, at du deltager i en ceremoni i din bopælskommune.

 

De ovennævnte betingelser kan variere alt afhængig af den enkeltes omstændigheder. Det kan være svært at forholde sig til de mange krav, overholde formalia og samtidig kende sine rettigheder. Hos Advodan Aalborg har vi stor erfaring inden for alle grene af udlændingeretlige spørgsmål og står til rådighed med professionel rådgivning omkring dine muligheder ligesom at vi gerne bistår med ansøgningsprocessen. Såfremt det foretrækkes, rådgiver vi også gerne på engelsk.

1 kommentar

0 / 700 tegn

Mohamed

Hej Trine  Jeg hedder Mohamed og har et spørgsmål angående statsborgerskab.  Jeg kom til DK i 2002 som familiesammenføring. Fra 2012 til 2016 jeg fik kontanthjælp men sidste 6 måneder fik revalidering.  Fra 2017 arbejder til 2019(fuldtid). 2019 til oktober 2021 (sygedagpenge) Tilkendt førtidspension 11.2021 Jeg har Fvu trin 3 (DU2) og bestået indfødsretprøve. Jeg er gift familiesammenførte og har to børn. Og jeg er statsløs. Hvornår og kan jeg søge om statsborgerskab med DU2?  På forhånd tak.