PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvornår anerkender Danmark et ægteskab?

Du har mulighed for at søge om ægtefællesammenføring, når din ægtefælle eller din faste samlever er dansk statsborger eller har permanent opholdstilladelse i Danmark. Dog er det op til dig at bevise jeres indgåede ægteskab eller samliv, hvilket kan skabe udfordringer.

Hvornår anerkendes et ægteskab?

For at kunne opnå ægtefællesammenføring, skal I have indgået et ægteskab, der også skal være gyldigt i Danmark. Der er  en række betingelser, der skal være opfyldt .

Først og fremmest skal ægteskabet være indgået efter gældende regler i vielseslandet og en myndighed eller person, der i pågældende land er bemyndiget hertil, skal have foretaget vielsen. Endvidere skal begge parter være fyldt 18 år på vielsestidspunktet og begge have været til stede under vielsen.

Det er her op til parten, som ønsker at komme til Danmark, at bevise ægteskabets gyldighed. Dette gøres ved at dokumentere, hvordan ovenstående betingelser er opfyldt . Her kan en advokat hjælpe jer med at finde den nødvendige dokumentation samt at få kontakt til tolk, hvis dokumenterne skal oversættes.

 

Hvad med samliv?

Hvis I ikke er gift eller ægteskabet ikke kan anerkendes, vil Udlændingestyrelsen i stedet vurdere om, der er tale om såkaldt ”samliv”. Det beror altid på en konkret vurdering fra Udlændingestyrelsens side, men i udgangspunktet betragtes 1 1/2 år med fælles bopæl som fast samliv. Det er dog op til parten, der ønsker opholdstilladelse at dokumentere det faste samliv. Her kan det altså være en god idé at søge rådgivning hos en advokat, der kan hjælpe med at finde den nødvendige dokumentation.

 

Advokatens råd

Advokat Trine Binderup har stor erfaring inden for udlændingeret. Det er hendes anbefaling, at man hurtigst muligt søger hjælp til ansøgningsprocessen.

"Udlændingeret er et kompliceret område, og der bliver hele tiden lavet ændringer." fortæller advokat Trine Binderup. "Det kan derfor være rigtig svært som ansøger at gennemskue processen og særligt finde frem til den nødvendige dokumentation".

Ved hjælp fra en advokat, kan du opnå overblik over processen, hvilket stiller jer bedst muligt i ansøgningen.

0 kommentar

0 / 700 tegn