PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kan myndighederne frit tilsidesætte borgernes retssikkerhed? - Svaret er heldigvis nej

Vores forsvarsadvokat Thomas Frisgaard har i foråret klaget til Folketingets Ombudsmand i forbindelse med sager omhandlende advarsler modtaget ved brug af den frivillige alkolåsordning. Sagerne og klagen tager fat i en vigtig diskussion af, hvornår en borgers retstilstand ændres, samt hvorvidt en advarsel er en afgørelse.

Alkolåsordningen er en frivillig ordning, der kan søges om adgang til af personer, der har en dom for spritkørsel. Her installeres der en alkolås i vedkommendes bil, hvor vedkommende skal puste i et alkometer, før bilen kan startes. Dette giver dermed en mulighed for fortsat at køre bil, på trods af en dom for spritkørsel. Hvis man har en for høj promille i udåndingsluften, når man forsøger at starte bilen, vil dette blive registreret i alkolåsens log.

 

I praksis har en sådan registrering medført, at Politiets Administrative Center har tildelt brugeren en advarsel. En eventuel efterfølgende indblæsning med for høj promille i udåndingsluften medfører i udgangspunktet, at tilladelsen til at deltage i alkolåsordningen tilbagekaldes.

 

Indtil starten af 2021 har det været praksis, at Politiets Administrative Center forud for tildeling af en advarsel har sendt den påtænkte advarsel i partshøring, så deltageren i alkolåsordningen fik mulighed for at komme med indsigelser og eventuelt påklage afgørelsen.

 

Dog modtog vores forsvarsadvokat Thomas Frisgaard i løbet af foråret 2021 henvendelser fra klienter, der var forvirrede over, hvorfor de IKKE var blevet partshørt eller havde modtaget klagevejledning. Der var nemlig tale om fejlmålinger som skyldtes mundalkohol fra indtagelse af eksempelvis chokolade med tilsat alkohol. Derudover kunne brug af håndsprit kort før indblæsning også føre til fejlmålinger. Dermed stod Thomas' klienter pludselig i en situation, hvor de kunne risikere at få en advarsel, der på sigt kunne medvirke til tilbagekaldelse af muligheden for at køre bil grundet fejlmålinger.

 

I korrespondance med Politiets Administrative Center blev det gjort klart at praksis var ændret hos dem. Dette på baggrund af argumentet om, at en advarsel ikke ændrer en borgers retstilstand. Argumentationen var, at advarslen kun har betydning, hvis der endnu en gang måles positiv og der derfor skal træffes afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til at deltage i ordningen. Denne argumentation var forsvarsadvokat Thomas Frisgaard uenig i.

 

Thomas Frisgaard fortæller: "Det er for mig svært at se, hvordan en advarsel ikke ændrer retstilstanden ved borgeren. Advarslen indgår ved bedømmelsen af en mulig tilbagekaldelse af tilladelsen, hvilket i den grad ændrer borgerens retstilstand. Hvis advarsel ikke betragtes som en afgørelse, gås der på kompromis med nogle af de helt grundlæggende retssikkerhedsprincipper."

 

Det understreges her, at hvis borgeren ikke får mulighed for at klage over advarslen, når denne gives, kan det være væsentlig sværere at gøre senere. Derudover bør det nævnes, at det er Politiet, der bør bevise vilkårsovertrædelsen og ikke borgeren selv. I forbindelse med den nye praksis er bevisbyrden pludselig tilfaldet borgeren.

 

På ovenstående grundlag og på vegne af sine klienter, klagede advokat Thomas Frisgaard i starten af sommeren 2021 til Folketingets Ombudsmand.

 

Efter fremsendelse af klagen til Folketingets Ombudsmand har Færdselsstyrelsen pålagt Politiets Administrative Center at ændre sin praksis på området. Dette betyder, at fremover vil påtænkte advarsler blive sendt i partshøring, så borgere har mulighed for at komme indsigelser overfor den påtænkte advarsel samt gives mulighed for at klage over advarslen.

Vil du vide mere?

Thomas Frisgaard

Advokat (H), Partner, Beneficeret forsvarsadvokat
Læs mere om Thomas

0 kommentar

0 / 700 tegn