PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Min ansøgning om familiesammenføring er under behandling. Hvad er mine rettigheder i mellemtiden?

Når du har indsendt din ansøgning om familiesammenføring, er det pt. Udlændingestyrelsens servicemål, at det tager op til 7 måneder, før din ansøgning er færdigbehandlet. I mellemtiden kan der opstå flere spørgsmål om dine rettigheder, herunder bl.a. retten til at opholde sig i Danmark, retten til at forlade Danmark, retten til at arbejde i Danmark m.v.

Kan du opholde dig i Danmark under sagsbehandlingen?

Når du har indgivet din ansøgning til Udlændingestyrelsen har du ret til at opholde dig i Danmark i mellemtiden. Dette kaldes processuelt ophold. Det processuelle ophold giver dig ret til at befinde dig i Danmark, mens din ansøgning om familiesammenføring behandles.

 

Kan du forlade Danmark, mens ansøgningen bliver behandlet?

Hvis du befinder dig i Danmark på processuelt ophold, skal du søge om tilbagerejsetilladelse, hvis du midlertidigt vil rejse ud af Danmark. Tilladelsen giver dig ret til at vende tilbage til Danmark, selvom du ikke har en gyldig opholdstilladelse. Tilbagerejsetilladelsen beror på en konkret vurdering, mens længden af udrejsen som udgangspunkt ikke kan vare længere end 90 dage.

 

Kan du arbejde i Danmark under sagsbehandlingen?

Under dit processuelle ophold i Danmark har du ikke ret til at arbejde – hverken lønnet eller ulønnet. Hvis du arbejder ulovligt, kan det medføre udvisning og forbud mod indrejse. Hertil medfølger en risiko for bøde og fængsel.

I visse tilfælde har du imidlertid mulighed for at fortsætte dit arbejde for din arbejdsgiver i dit hjemland. Det forudsættes dog, at du hverken direkte eller indirekte arbejder for en dansk virksomhed.

 

Har du ret til lægebehandling m.m. mens du venter?

Ifølge sundhedsloven har personer, som ikke har bopæl her i landet, alene ret til akutbehandling. Akut behandling omfatter tilfælde af ulykke, pludseligt opstået sygdom og fødsel eller forværring af kronisk sygdom m.v. Selvom du under dit processuelle ophold har ret til akutbehandling, kan du stadig opkræves for behandlingen, medmindre det vurderes, at opkrævningen vil være urimelig.

 

Har du ret til at gå i sprogskole, mens du er under processuelt ophold?

Selvom du i medfør af dit processuelle ophold lovligt befinder dig i Danmark, giver det ikke ret til uddannelse m.v. Du har derfor ikke ret til at gå i dansk sprogskole under det processuelle ophold. Hvis du ønsker at lære dansk mens du er på processuelt ophold, kan du vælge selv at betale for undervisning.

 

Under hensyntagen til Udlændingestyrelsens sagsbehandlingstid, kan det give anledning til flere juridiske problemstillinger om dine rettigheder under det processuelle ophold. Dine rettigheder som ansøger kan være komplekse og beror nærmere på en konkret vurdering, alt afhængigt af din specifikke situation. Hos Advodan Aalborg har Vi stor erfaring inden for udlændingeretten, og står derfor til rådighed med juridisk rådgivning. Såfremt der er behov for det, kan rådgivningen ske på engelsk.

0 kommentar

0 / 700 tegn