PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Overvåget af forsikringsselskabet – Hvor går grænsen?

Forskellige nyhedsmedier har den seneste tid afdækket, hvordan forsikringsselskaberne har benyttet overvågning af deres kunder i forbindelse med undersøgelse af forsikringsspørgsmål. Ofte med stort psykisk pres til følge for den overvågede. Men hvor langt må selskaberne egentlig gå? Brancheorganisationen, Forsikring & Pension, har udgivet et kodeks for særlige undersøgelser af forsikringssager, som selskaberne skal følge.

Formål

Kodekset beskriver de etiske principper, som forsikringsselskaberne skal overholde, når de overvåger, aflytter eller på anden måde indhenter oplysninger i forbindelse med forsikringssager. Formålet med kodekset er at underlægge selskaberne nogle retningslinjer, så kunderne kan have tillid til, at selskabet foretager ordentlig og objektiv behandling af deres sag.

 

Oplysninger fra sociale medier

Som et led i undersøgelse kan forsikringsselskaberne vælge at indhente oplysninger fra sociale medier og internettet. Når forsikringsselskabet benytter sociale medier i undersøgelsen, må det ikke ske gennem anonyme- eller pseudoprofiler, under falske forudsætninger eller falske intentioner. Med andre ord, må forsikringsselskabet kun indhente oplysninger på et objektivt og gennemsigtigt grundlag, ud fra hvad der er offentligt tilgængeligt på nettet. Forsikringsselskabet må ikke anmode kunden om venskab eller ansøge om medlemskab i lukkede grupper.

 

Personobservation

Mange kunder finder fysisk overvågning og personobservation meget generende og angstprovokerende. Derfor kan det være væsentligt at vide, hvilke regler forsikringsselskaberne er underlagt. Personobservation må kun finde sted, når der foreligger velbegrundet mistanke om, at kunden har givet urigtige oplysninger til selskabet eller fortiet væsentlige oplysninger. Overvågning anses som det mest vidtgående redskab selskaberne kan benytte og alle andre undersøgelsesmetoder skal derfor være afsøgt inden iværksættelsen. Personobservationen skal derefter foretages med tilstrækkelige omhu og må på intet tidspunkt virker truende eller forulempende overfor den observerede.

Hvis den observerede tager kontakt til observatøren og det er tydeligt, at den observerede er klar over, at han bliver overvåget, skal observatøren give sig til kende. Observatøren skal oplyse navn, selskab og ærinde, samt hvordan og hvornår den observerede kan forvente at blive kontaktet af selskabet. Hvis det er et familiemedlem e.l., der tager kontakt til observatøren, må observatøren kun give sig tilkende og bekræfte, at der er tale om en observation.  

Personobservation og anden overvågning skal i øvrigt altid ske i overensstemmelse med gældende ret, herunder databeskyttelsesregler og straffeloven.

 

Yderligere oplysninger fra kunden

I de situationer hvor en personobservation har ledt til nye oplysninger i sagen, som strider imod de oplysninger kunden oprindeligt havde givet, anbefaler kodekset, at selskabet tager kontakt til kunden med henblik på at afdække eventuelle tvivlsspørgsmål. I den forbindelse skal kunden altid have rimelig tid til at overveje sine svar. Kodekset beskriver herudover, at kunden altid bør informeres om de indsamlede oplysninger og hvordan de har indvirkning på sagens vurdering. Kunden skal også orienteres om databehandlingen i henhold til databeskyttelsesreglerne.

Forsikringsselskaberne kan aldrig bruge en sag som undskyldning for at krænke kundens rettigheder.

Oplever du at blive overvåget i strid med ovenstående eller i det hele taget uden grund kan vi hos ADVODAN Aalborg bistå dig i det videre forløb.

0 kommentar

0 / 700 tegn