PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Virksomhedsoverdragelse – det skal du vide

Når hele eller dele af en virksomhed skifter ejer, er der tale om en virksomhedsoverdragelse.

Her på siden kan du læse mere om typerne af virksomhedsoverdragelse samt virksomhedshandlens vigtigste dokumenter. Du kan også klikke nedenfor og læse vores guides om:

Uanset hvilken side af virksomhedsoverdragelsen, du står på, er der mange forhold at holde styr på. Vi anbefaler, at du tager en advokat med på råd tidligt i forløbet for at øge dine chancer for en succesfuld virksomhedsoverdragelse.

 

Typer af virksomhedsoverdragelse 

En virksomhedsoverdragelse gennemføres normalt som enten en aktivoverdragelse eller en overdragelse af kapitalandele.

Aktivoverdragelse 

Den ene måde at gennemføre en virksomhedsoverdragelse på er ved køb eller salg af virksomhedens aktiver. Køber kan altså selv vælge, hvad han eller hun ønsker at overtage – det kan fx være en ejendom, et varemærke, maskiner eller noget fjerde.

Ved en aktivoverdragelse overtager køber dermed ikke selskabet, som virksomheden drives fra. Køber overtager normalt heller ikke selskabets forpligtelser og passiver såsom skattekrav eller retssager. Der er ingen skjulte omkostninger; men til gengæld overtager køber ikke virksomhedens kontrakter. Derfor ligger der et arbejde i at indhente samtykke til at videreføre kontrakterne eller til at indgå nye kontrakter.

En ulempe ved aktivoverdragelse er, at det kan være svært at definere aktiverne nøjagtigt. Desuden skal sælger betale skat af en eventuel gevinst ved salget.

Hvis køber opkøber tilstrækkeligt store aktiver i virksomheden, kan sælger bruge indtjeningen til at komme af med sine forpligtelser og lukke selskabet bag virksomheden.

 

Overdragelse af kapitalandele 

Den anden måde at gennemføre en virksomhedsoverdragelse på er ved køb af aktierne eller anparterne i det A/S eller ApS, hvorfra virksomheden bliver drevet. Ved en sådan overdragelse af kapitalandele køber man både aktiver og passiver, fordi køberen køber sig ind i selskabet bag virksomheden.

Hvis du vil købe aktierne eller anparterne i et selskab, er det derfor vigtigt, at du undersøger, hvilke forpligtelser du samtidig overtager. Ellers kan du risikere en uventet ekstraregning på grund af fx miljøforurening eller gæld til leverandører.

Fordelen ved overdragelse af kapitalandele frem for aktivoverdragelse er for køber, at man som regel får virksomheden overdraget i sin helhed, inklusive kontrakter. Kan man overskue selskabet og dets forpligtelser, kan det derfor være en god idé med overdragelse af kapitalandele.

Som sælger kan denne form for virksomhedsoverdragelse også være en fordel, fordi gevinsten ved salget er skattefri, hvis sælger er et selskab.

Fordelen ved overdragelse af kapitalandele frem for aktivoverdragelse er for køber, at man som regel får virksomheden overdraget i sin helhed, inklusive kontrakter.

Due diligence – undersøgelse af virksomheden 

I forbindelse med større virksomhedsoverdragelser laves der normalt en due diligence. Den vil typisk indeholde en analyse af virksomhedens forpligtelser, kontrakter, regnskaber mv., og den har til formål at bestemme virksomhedens tilstand før et eventuelt køb. På den måde skal man undgå, at der senere i processen fremkommer ubehagelige overraskelser, som kan resultere i uenigheder mellem sælger og køber.

Selve gennemførelsen af en due diligence opdeles overordnet i følgende trin:

 

  • Forundersøgelsen: Forundersøgelsen skal afdække, om der er forhold, der kan betyde, at handlen ikke skal gennemføres.
  • Dataindsamlingen: Her indsamles data, som gerne skal bekræfte de informationer, som sælger har oplyst tidligere i forløbet. Dataindsamlingen skal også kortlægge dele af virksomheden, som har betydning for din beslutning.
  • Analyse og fortolkning: Her er tale om fx revision, gennemgang og review, særlige undersøgelser og rådgivning.
  • Rapportering: Alle informationerne fra undersøgelsen samles, så de danner et grundlag for det videre forløb i kontraktforhandlingerne og senere implementeringsfasen.

Due diligence er særligt vigtigt for dig som køber, hvis du køber kapitalandele (frem for aktiver) i et selskab.

Virksomhedsoverdragelsens dokumenter 

For en succesfuld virksomhedsoverdragelse er det vigtigt, at handlen er dokumenteret på skrift. Herunder kan du læse om de vigtigste aftaler.

 

Hemmeligholdelsesaftale 

Under forhandlingerne til en virksomhedshandel vil både køber og sælger ofte skulle afgive fortrolige oplysninger. Derfor bør du som ejer af virksomheden bede den potentielle nye ejer om at skriver under på en hemmeligholdelsesaftale (også kaldet Non Disclosure Agreement, NDA). Dette er et juridisk dokument, der sikrer, at de oplysninger, som en part giver til en anden part, holdes fortrolige og kun bruges til det konkret aftalte formål.

Ejeraftale 

En ejeraftale er en juridisk bindende aftale mellem ejerne af et selskab (ApS og A/S).

En ejeraftale regulerer typisk, hvordan man finansierer selskabet, retten til køb af kapitalandele, hvorvidt der skal eller kan udloddes overskud fra virksomheden, retningslinjer ved uenighed, eller hvad der skal gøres ved sygdom eller død i ejerkredsen. Mange andre forhold kan være nødvendige at få beskrevet i en ejeraftale.

For dig som sælger virksomheden er ejeraftalen kun relevant, hvis du fortsat har en mindre ejerandel i virksomheden.

 

Købsaftale/overdragelsesaftale

Købsaftalen er det juridiske dokument for handlen, der skal forhindre tvivl om, hvad der egentlig er aftalt. Det er vigtigt, at aftalen afspejler handlen og dens præmisser loyalt i forhold til både køber og sælger. Ofte er det sælgers advokat, der udarbejder købsaftalen.

En købsaftale skal sikre, at der er klare regler, tryghed og forudsigelighed i og omkring overdragelsen. Aftalens indhold afhænger naturligvis af, hvad der overdrages, hvordan det afdrages, hvilke aftaler der laves i forbindelse med betalingen og øvrige vilkår for overdragelsen. En overdragelsesaftale er derfor et af de vigtigste dokumenter at få udarbejdet i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til