PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Personalepolitik – de 3 vigtigste spørgsmål

En personalepolitik kan være et godt redskab til at sikre trivsel og efterlevelse af bestemte værdier i din virksomhed.

Jens Gottlieb
Advokat, Partner

Her på siden får du svar på de vigtigste spørgsmål om personalepolitik.

Hvad er en personalepolitik, og hvad bør den indeholde?

Som udgangspunkt er der ikke nogen formelle krav til indholdet i en personalepolitik, og indholdet afhænger af din virksomheds type, branche og kultur. Dog bør personalepolitikken altid være skræddersyet til din specifikke virksomhed, og du bør derfor aldrig ukritisk kopiere en anden virksomheds personalepolitik.

Overordnet set er personalepolitikkens formål at sikre dine medarbejderes og din ledelses trivsel og udvikling. Derfor omfatter personalepolitikken ofte retningslinjer for, hvordan medarbejderne og ledelsen skal forsøge at styrke arbejdspladsen, ligesom den sørger for, at alle medarbejdere får den nødvendige kompetenceudvikling, så de kan bidrage til virksomhedens mål og visioner.

 

Personalepolitikkens funktioner

Personalepolitikken kan have mange forskellige funktioner afhængigt af virksomheden, fx:

  • At beskrive virksomhedens mål, visioner, værdier og kerneformål
  • At beskrive virksomhedens arbejdsmiljø, herunder forventninger til medarbejdernes og ledelses trivsel, udvikling og adfærd
  • At beskrive en række delpolitikker som fx stress- og seniorpolitik
  • At promovere virksomheden udadtil, hvis du vælger at offentliggøre den

Skal man have en personalepolitik?

Det er ikke bestemt ved lov, at du som virksomhedsejer skal udarbejde en personalepolitik. Personalepolitikken kan dog fungere som et godt bindingsmiddel, der er med til at sikre, at din virksomheds grundlæggende værdier og visioner efterleves i hele virksomheden. Det kan derfor være en rigtig god idé, at du udarbejder en personalepolitik for din virksomhed.

Indsender formularen...

Er du i tvivl om, hvorvidt en personalepolitik vil være et godt tiltag i din virksomhed?

Hvem udarbejder personalepolitikken?

Det er ledelsen i din virksomhed, der sætter rammerne for, hvordan personalepolitikken skal se ud. Når det er sagt, kan det være en god idé at tage dine medarbejdere med på råd, da personalepolitikken med al sandsynlighed vil blive en større succes, hvis medarbejderne føler sig hørt og set.

Det er vigtigt, at du ikke blot ser personalepolitikken som en engangsøvelse, men som et dynamisk dokument. Politikken skal udvikles og tilpasses løbende, så den altid afspejler virksomhedens situation.

Vi hjælper dig

Selvom der ikke er lovbestemmelser, der kræver en personalepolitik, er det vigtigt at være opmærksom på de juridiske forhold, hvis du indfører en. Fra et juridisk synspunkt betragtes personalepolitikken som en del af dine medarbejderes ansættelseskontrakt. Det kan give problemer, hvis der er konflikt mellem politik og kontrakt hos nogle eller alle medarbejdere. Du skal derfor være opmærksom på, om du skal varsle dine medarbejdere om personalepolitikken med de gældende opsigelsesvarsler.

Vores advokater hjælper dig gerne videre, hvis du overvejer at indføre eller opdatere en personalepolitik i din virksomhed. På den måde sikrer du, at politikken lever op til de gældende regler, og at du undgår at komme i klemme, fordi du fx ikke har retningslinjer for, hvordan du skal håndtere ændringer i politikken senere.

Få hjælp til

Din virksomheds personalepolitik

Lad en advokat fra Advodan gennemgå din virksomheds personalehåndbog. Vi rådgiver dig om, hvad den skal indeholde, og hvordan du som arbejdsgiver bør forholde dig til den.

Læs mere her

Vi rådgiver også om