PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Markedsføring via e-mail

Husk at indhente samtykke fra modtageren, inden du sender markedsføring ud via e-mail.

Karsten Holt
Partner, advokat (H)

Markedsføring via e-mail

Det er i strid med loven at benytte e-mails til markedsføring, medmindre modtageren selv har givet lov på forhånd og selv har oplyst sin e-mailadresse til din virksomhed. Forbuddet gælder al elektronisk post.

Ud over e-mails omfatter elektronisk post også talebeskeder, videobeskeder, MMS og SMS. Det er den såkaldte SPAM-paragraf i markedsføringsloven, der regulerer brugen af elektronisk post til markedsføring over for erhvervsdrivende.

Når en kunde afgiver sin e-mailadresse, skal du - hvis du ønsker at benytte den i din markedsføring, klart og utvetydigt oplyse kunden om, at adressen kan benyttes til fremsendelse af markedsføringsmateriale. Derudover skal det være nemt for kunden at framelde sig.

Muligheden for nemt og gebyrfrit at afmelde sig skal desuden fremgå klart af alle efterfølgende henvendelser.

For nyhedsbreve er det også i strid med lovgivningen at anvende et samtykkefelt, som på forhånd er afklikket. Kunden skal aktivt vælge at tilmelde sig nyhedsbreve.

Markedsføring af tilsvarende produkter 

Har du som erhvervsdrivende modtaget en kundes e-mailadresse i forbindelse med, at du har solgt dine produkter til kunden, må du gerne markedsføre tilsvarende produkter til kunden ved brug af dennes e-mailadresse.

Der er tale om en undtagelse til forbuddet mod uanmodet henvendelse ved brug af elektronisk kommunikation.

Det er et krav, at der er tale om markedsføring af tilsvarende produkter, som indgår i varesortimentet, hvilket betyder, at det ikke er tilladt at markedsføre andre produkter, eller andre erhvervsdrivendes tilsvarende produkter.

Derudover er det et krav, at kunden på en klar og utvetydig måde har mulighed for let og gebyrfrit at sig ”nej tak” til markedsføringen. Muligheden skal gives både i forbindelse med kundens afgivelse af e-mailadressen og ved efterfølgende henvendelser.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning om markedsføring via e-mail?