PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Undgå at sende spam-mails: reglerne for e-mail markedsføring

Det er i strid med loven at benytte e-mails til markedsføring, medmindre modtageren selv har givet lov på forhånd og selv har oplyst sin e-mailadresse til din virksomhed.

Sender du e-mail markedsføring til en forbruger, virksomhed eller offentlig myndighed, er der tale om spam, hvis ikke modtageren har afgivet samtykke til det. Spam-mails er ulovlige i henhold til markedsføringsloven, og derfor er det vigtigt, at du kender reglerne, hvis du ønsker at udsende e-mail markedsføring.

E-mail markedsføring dækker over mere end mails, hvor du direkte prøver at sælge et produkt.

Hvad er e-mail markedsføring?

E-mail markedsføring er markedsføring på e-mail – men reglerne for e-mail markedsføring gælder generelt for elektronisk post. Elektronisk post kan fx være Facebookbeskeder og SMS’er, og det kan både være tekstbeskeder, talebeskeder og videobeskeder.

 

E-mail markedsføring dækker over mere end mails, hvor du direkte prøver at sælge et produkt. Det betragtes også som markedsføring, hvis mailen blot udbreder kendskabet til dit brand. Det betyder, at et nyhedsbrev fx også kan være spam.

Det er derimod ikke en spam-mail, hvis mailen udelukkende er en servicehenvendelse. Et elselskab må altså godt sende mail til sine kunder om, at der bliver lukket for elektriciteten i et givent tidsrum.

 

Din e-mail markedsføring er spam, hvis…

 1. Du ikke har modtaget gyldigt samtykke fra modtageren til at sende vedkommende markedsføring på e-mail
 2. Modtageren ikke nemt og gebyrfrit kan afmelde sig i enhver mail, du sender

Undtagelse ved markedsføring af lignende produkter

En undtagelse til pkt. 1 er, hvis du som erhvervsdrivende har modtaget en kundes e-mailadresse i forbindelse med, at du har solgt dine produkter til kunden. I så fald må du nemlig gerne markedsføre tilsvarende produkter til kunden ved brug af dennes e-mailadresse.

Det er et krav, at der er tale om markedsføring af tilsvarende produkter, som indgår i varesortimentet. Det er altså ikke er tilladt at markedsføre andre produkter eller andre erhvervsdrivendes tilsvarende produkter.

 

Sådan indhenter du et gyldigt samtykke til e-mail markedsføring

Selvom du indhenter samtykke til at sende e-mail markedsføring, er dine mails stadigvæk spam, hvis ikke samtykket lever op til flg. krav:

 1. Samtykket er indhentet, inden der sendes markedsføring til modtagerens e-mail
 2. Samtykket skal nemt og gratis kunne tilbagekaldes – og du skal oplyse om muligheden for dette i teksten, hvor modtageren afgiver sit samtykke
 3. Samtykket skal indhentes fra den person, som til daglig anvender mailadressen
 4. Samtykket skal være frivilligt, dvs. modtageren skal kunne takke nej uden derved at miste muligheden for at købe et produkt eller indgå en aftale
 5. Samtykket skal være specifikt, dvs. det skal tydeligt fremgå, 1) hvem der gives samtykke til at modtage markedsføring fra 2) om hvilke produkter eller produktkategorier og 3) på hvilken kanal/kommunikationsform
 6. Samtykket skal være informeret, dvs. virksomheden skal stille tilstrækkelig information om samtykket til rådighed for modtageren
 7. Samtykket skal gives gennem et aktivt valg, og må derfor ikke indhentes gennem et forhåndsafkrydset felt
 8. Samtykket må ikke være en del af virksomhedens handelsvilkår og -betingelser
 9. Samtykket må ikke være givet af børn under 13 år uden godkendelse fra barnets forældre
Vil du sikre dig, at din e-mail markedsføring overholder lovgivningen, kan du med fordel kontakte en advokat med speciale i markedsføring.

Er du i tvivl om, hvordan du undgår at sende spam-mails?

Forbrugerombudsmanden har lavet en FAQ, hvor du finder svar på generelle spørgsmål om spam-mails. Se den eller find Forbrugerombudsmandens spamvejledning her.

Vil du sikre dig, at din e-mail markedsføring overholder lovgivningen, kan du med fordel kontakte en advokat med speciale i markedsføring. Hos Advodan har vi erfarne advokater, som kan foretage en konkret vurdering af din situation.

 

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til