PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Servitut – hvad er det?

Når du køber bolig, skal du være opmærksom på, om der er særlige bestemmelser eller begrænsninger på boligen – såkaldte tinglyste servitutter. De har nemlig betydning for, hvor meget du selv bestemmer over boligen.

Hvad er en servitut?

En servitut er en bestemmelse, som gælder for en fast ejendom. Den begrænser ejerens råderet over ejendommen og kan for eksempel indeholde kommunale byudviklingsplaner eller rettigheder til færden på ejendommen.

Servitutter kan opdeles i privatretlige rettigheder og offentligretlige rettigheder. Offentligretlige rettigheder er, når det er en myndighed, der har ret over ejendommen. Det kan for eksempel være, at der er nogle ting på ejendommen, du ikke må ændre på uden tilladelse fra kommunen. Det kan også være, at der er offentlig brugsret over en sti, som går igennem din grund.

 

Hvornår gælder servitutter?

En servitut skal være tinglyst for at være officielt gældende. Hvis noget er tinglyst, betyder det, at det er registreret offentligt og derfor er juridisk bindende. En servitut, der ikke er tinglyst, er vanskeligere at få håndhævet.

Der kan være tinglyste servitutter på alle typer ejendomme – villaer, rækkehuse, etageejendomme, kolonihavehuse, sommerhuse, jordstykker og lignende.

Kan de ophæves?

Det kan være meget vanskeligt at få ophævet en servitut. Som udgangspunkt er det nemlig kun den person eller offentlige instans, der har oprettet servitutten, som kan slette den igen. Denne person eller instans kaldes servituttens påtaleberettigede – og i mange tilfælde kan det være svært at finde frem til, hvem det er.

 

Eksempler på servitutter

Servitutter kan omhandle mange forskellige forhold. Nogle af dem kan nærmest virke ligegyldige, mens andre kan have stor betydning for, hvordan du kan bruge ejendommen.

En servitut kan fx bestemme, at

  • dit hegn eller din hæk ikke må være højere end halvanden meter
  • du kun må male dit hus hvidt
  • offentligheden må bruge en sti, der går gennem din ejendom
  • du må ikke have svin på ejendommen
  • du må ikke bygge på en bestemt del af din grund
  • din bolig må ikke må bygges over en bestemt højde
  • du kan ikke benytte dele af din bolig til erhvervsformål

Lad os tage hånd om det juridiske – så kan du koncentrere dig om at finde drømmeboligen.

Hvordan skal jeg forholde mig til servitutter som boligkøber?

Inden du skriver under på købsaftalen, bør du undersøge, hvilke servitutter du forpligter dig til. Køber du hus med forestillingen om at bygge en førstesal til børnene, er det ærgerligt senere at opdage en servitut, som forbyder det.

 

Tjek ejendommen

Når du har udset en bolig, du overvejer at købe, kan du undersøge eventuelle servitutter i tingbogen på tinglysning.dk.

Der er også altid en god idé at tjekke, om der er en gældende lokalplan for dit område. Hvis der er en lokalplan, vil den også ligge i tingbogen under fanebladet servitutter.

Vil du have det fulde overblik over grunden og ikke kun tinglyste servitutter, kan du hente en lang række informationer om den på dingeo.dk. Du kan fx tjekke jordforureningen, radonrisikoen, trafikstøj, oversvømmelsesrisiko, hårdhed i drikkevand mm. Alle data på DinGeo er hentet fra offentligt tilgængelige datakilder.

Få hjælp af en advokat

Det kan være en rigtig god idé at alliere dig med en boligadvokat, der kan hjælpe dig med at forstå, hvilken betydning servitutterne har, og hvordan de vil begrænse din råderet. Har du først skrevet under på købskontrakten, er du forpligtet til at overholde de tinglyste servitutter, uanset om du kender til dem eller ej. Hos Advodan har vi dygtige boligadvokater i dit nærområde, der står klar til at hjælpe dig.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?