PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ophævelse af lejemål – det skal du vide som udlejer

Som udlejer har du i visse tilfælde lov til at ophæve lejeaftalen. En ophævelse af et lejemål sker med øjeblikkelig virkning. I modsætning til en opsigelse betyder det, at lejer skal flytte ud af lejeboligen straks.

Her på siden kan du læse om, hvornår du som udlejer har ret til at ophæve lejeaftalen, og hvad der sker efter ophævelsen. Du kan også kontakte en af vores lejeretsadvokater for personlig rådgivning.

Manglende betalinger som grund til ophævelse af lejemål

Hvis en lejer ikke betaler husleje, a conto varmebidrag, antennebidrag eller andre betalingsforpligtelser til tiden, er du som udlejer berettiget til at ophæve lejeaftalen.

Før du kan skride til ophævelse af lejemålet, skal din lejer have modtaget en rykker eller påkrav for den eller de manglende betalinger. Lejer skal have en frist på 14 dage til at betale det manglende beløb.

Har lejeren ikke betalt 14 dage efter, at brevet er kommet frem til lejer, skal udlejer sende et nyt brev til lejer med oplysning om, at lejemålet er ophævet, da det skyldige beløb ikke blev betalt inden for fristen.

Som udlejer bør du kontakte en advokat, da der er en række formelle regler, som skal være overholdt før et påkrav er gyldigt. 

 

Misligholdelse af grund til ophævelse af lejemål

Et lejemål kan også ophæves, hvis lejer misligholder det.

Som udgangspunkt er det udlejer, der er ansvarlig for god skik og orden i en udlejningsejendom. Det betyder, at udlejer fastsætter ordensreglerne for ejendommen. Det er lejers ansvar at overholde reglerne, ligesom lejer også er ansvarlig for, at hans eller hendes husstand og gæster overholder reglerne.

Lejers misligholdelse kan bl.a. bestå i uretmæssig brug af lejemålet (fx drive erhverv fra lejemålet, selvom det kun må bruges til beboelse), nægte at give udlejer adgang til lejemålet, når udlejer har en lovlig grund til at få adgang, overlade lejemålet til andre uden tilladelse osv. I de fleste tilfælde kræves det dog, at udlejer først har reklameret over adfærden og meddelt, at den vil medføre ophævelse.

Betaling af husleje efter ophævelsen

Når et lejemål ophæves, skal lejer stadigvæk betale husleje i hele opsigelsesperioden. Det er som hovedregel tre måneder – dog er det kun én måned, hvis lejemålet er et accessorisk enkeltværelse.

Lejer skal fraflytte lejemålet hurtigst muligt efter ophævelsen af lejemålet. Som udlejer skal du forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt. Finder du en ny lejer inden opsigelsesperiodens ophør, skal den tidligere lejer ikke fortsætte med at betale husleje. Du kan altså ikke opkræve dobbelt husleje i en periode.

Vi hjælper dig

Der er en række formelle krav, du som udlejer skal overholde ved ophævelse af et lejemål. Derfor kan det være en fordel at få rådgivning fra en advokat, hvis du ønsker at ophæve et lejemål.

Hos Advodan står vi klar til at rådgive dig om de formelle krav til ophævelse. Vi kan også hjælpe dig med at vurdere, om du har tilstrækkelig grund til at ophæve lejeaftalen.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?