PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Et børnetestamente sikrer børnenes fremtid

Hvis du og børnenes anden forælder går bort, mens I har mindreårige børn, bestemmer Familieretshuset eller Familieretten, hvem der skal overtage forældremyndigheden.

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er et dokument, der kan give dig indflydelse på Familieretshuset eller Familierettens beslutning om, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du og den anden forælder dør, inden de bliver myndige. I testamentet tilkendegiver du, hvem du ønsker, der skal overtage forældremyndigheden i en sådan situation.

Du kender dine børn og deres behov bedst, og med et børnetestamente kan du gøre mest muligt for at sikre dine børn en tryg opvækst, skulle du og den anden forælder gå bort.

Her på siden kan du læse, hvorfor det er en god idé at oprette et børnetestamente, og hvordan du gør det.

Hvorfor skal vi have et børnetestamente?

Fælles forældremyndighed

Hvis en af jer dør, vil forældremyndigheden automatisk blive overført til den anden forælder, hvis børnene bor hos ham eller hende i forvejen. Hvis børnene ikke bor hos den efterlevende forælder, kan andre søge om forældremyndigheden hos Familieretshuset.

Sker det utænkelige, at I begge dør på samme tid, er det Familieretshuset eller Familieretten, der vurderer, hvem der skal have forældremyndigheden over jeres børn. Har I oprettet et børnetestamente, vil Familieretshuset følge jeres ønsker – medmindre forholdene taler imod.

Når I opretter et børnetestamente, kan I gøre jeres for at imødekomme, at der opstår en eventuel konflikt mellem to efterladte familier, som skal blive enige om, hvorvidt det fx er den ene forælders søster eller den anden forælders bror, som skal have forældremyndigheden.

 

Enlige forældre

Er du alene med dine børn, og har du eneforældremyndighed, kan du også med fordel oprette et børnetestamente. Hvis du dør, før børnene er myndige, er det nemlig Familieretshuset eller familieretten, der afgør, hvem der får forældremyndigheden. Både den anden biologiske forælder og andre kan ansøge om forældremyndigheden.

Mange enlige forældre vælger at oprette et børnetestamente, fordi de gerne vil forklare, hvorfor den biologiske far eller mor ikke skal have forældremyndigheden. Så er det op til Familieretshuset eller familieretten at afgøre, om en anden person end forælderen skal have forældremyndigheden.

Hvordan beslutter Familieretshuset, hvem der får forældremyndigheden?

Familieretshuset tager hensyn til børnenes egne ønsker.

Familieretshuset eller familieretten tager beslutningen om forældremyndighed ud fra, hvad der er bedst for børnene. Når det skal vurderes, hvem der overtager forældremyndigheden, bliver der derfor indhentet oplysninger om både børnene og ansøgerne.

Familieretshuset tager også hensyn til børnenes egne ønsker, i det omfang det giver mening i forhold til deres alder og modenhed.

Sådan opretter du et børnetestamente

I kan vælge at oprette testamentet på en af to måder: som et selvstændigt dokument eller som en del af et ”almindeligt” testamente.

Selvstændigt dokument

Der er ikke nogen juridiske krav til, hvordan et børnetestamente skal se ud. Det kan laves som et selvstændigt dokument, hvor I selv skriver, hvem I ønsker skal have forældremyndigheden over jeres børn, hvis I dør, før de er myndige. Herudover skal det indeholde en dato og underskrifter.

Du kan oprette et børnetestamente her.

Hvis I laver et børnetestamente selv, er det en god idé at fortælle den person, I skriver i testamentet, hvor det originale dokument befinder sig. I bør også give ham eller hende en kopi, så vedkommende kan aflevere det til Familieretshuset ved et eventuelt dødsfald. I kan også med fordel angive i testamentet, hvem der skal have forældremyndigheden, hvis den, I først har udpeget, ikke kan eller vil påtage sig ansvaret. Vi anbefaler dog, at dit børnetestamente underskrives for en notar, så er du sikker på, at det bliver fundet frem, og du er ikke afhængig af at der er andre, der skal give besked til Familieretshuset eller Familieretten.

Lad det indgå i testamentet

En anden mulighed er at lade børnetestamentet indgå i et “almindeligt” testamente, hvor I også tager stilling til andre vigtige ting om arvens fordeling og vilkår.

Vi anbefaler, at børnetestamentet indgår som del af et normalt testamente og underskrives for en notar. Når børnetestamentet indgår i et normalt testamente, kan I også bestemme om vedkommende, I vil give forældremyndigheden, skal arve et beløb for at tage sig af barnet eller børnene. Det er ikke billigt at have børn, og økonomi kan være afgørende for, om personen har mulighed for at efterkomme jeres ønsker.

 

Opret som notartestamente

Uanset om testamentet er et selvstændigt dokument med ønsker om jeres børn, eller om det er et ”almindeligt” testamente med bestemmelser om fordelingen af arven efter jer, så anbefaler vi, at testamentet underskrives for en notar.

Når det er underskrevet for notaren, opbevares det i et centralt arkiv (Centralregisteret for Testamenter) og kommer helt automatisk frem efter jeres død.

Indsender formularen...

Har du brug for hjælp til at oprette et børnetestamente?