PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Vurder boligmarkedet inden du vælger skifteform

Kan du ikke få solgt din afdøde slægtnings bolig, så kan det lige nu være en fordel at få en bobestyrer til at tage sig af bobehandlingen og boligsalget. På den måde får du længere tid til at sælge boligen.

Situationen på boligmarkedet har længe været præget af usikkerhed, og er det fortsat. Det presser boligsælgerne, fordi det tager lang tid at komme af med boligen, og fordi et salg ofte er ensbetydende med et markant nedslag i prisen. For arvinger, som sidder tilbage med en afdød slægtnings usælgelige bolig, er situationen særlig problematisk.

"Jeg har kendskab til mange arvinger, som ikke kan sælge boligen i et dødsbo inden for fristen på 12 måneder, som gælder for privat skifte. De er selvfølgelig frustrerede og rådvilde, fordi de ikke kan få afsluttet boet og komme videre," fortæller advokat Bodil Ravn fra Advodan.

 

Bobestyrerbehandling giver mere tid

Ifølge Bodil Ravn har arvingerne i princippet to muligheder. De kan vælge at arve boligen og holde den på markedet i håb om, at de kan sælge den senere. Eller de kan vælge at få en bobestyrer til at varetage boet og dermed automatisk få et år mere til at sælge boligen i boet.

"Hvis arvingerne tager boligen ud af boet, skal den værdisættes til en pris, som enten kan være den offentlige ejendomsvurdering eller en vurdering fra en mægler - og den værdi skal arvingerne betale arveafgift af. Men som boligmarkedet er i øjeblikket, er det langt fra sikkert, at boligen kan sælges til den pris, og det betyder, at arvingerne kommer til at betale arveafgift af noget, de ikke får. Hvis det alligevel lykkes at sælge boligen med fortjeneste, så skal arvingerne være opmærksomme på, at de bliver beskattet af fortjenesten, forklarer Bodil Ravn og fortsætter:

"Mit råd til arvingerne er lige nu, at de skal sælge boligen i boet - og hvis de ikke selv kan sælge den inden for et år, så skal de få en bobestyrer til at varetage bobehandlingen. På den måde får de længere tid til at sælge boligen, de skal kun betale arveafgift af det, de faktisk får, og samtidig løber de en mindre økonomisk risiko end, hvis de tager boligen ud af boet. Hvis det allerede fra starten ser ud som om, boligen bliver svær at sælge, så kan arvingerne også med fordel vælge at få udleveret boet til en bobestyrer til at begynde med".

 

Fakta: Hvad er privat skifte?

  • Privat skifte betyder, at arvingerne deler boet uden hjælp fra en bobestyrer
  • Privat skifte kræver, at alle arvinger er enige om samtlige dispositioner som fx deling af indbo og salg af ejendom
  • Bobehandlingen skal være afsluttet senest 12 måneder efter dødsdagen

 

Fakta: Hvad er bobestyrerskifte?

  • Hvis arvinger er uenige, hvis boet er forgældet, eller hvis afdøde i sit testamente har bestemt det, bliver boet skiftet ved bobestyrer
  • Bobestyreren kan være en advokat, som er autoriseret af skifteretten. Det kan også være en advokat, som afdøde har udpeget i sit testamente
  • Bobestyreren fungerer som dødsboets advokat og vil varetage boets interesser
  • Et bobestyrerbo skal være afsluttet senest 24 måneder efter dødsdagen

16 kommentarer

Lone Olsen

2 arvinger er enige om at beholde gældfri hus vurderet off.1450000. kontant beholdning stor nok til at betale boafgift . Kan vi afslutte skifteret sagen og som planlagt udleje sommerhuset? Hvis det ikke går. kan huset så sælges over vurdering senere skal der så betales boafgift af avance? Eller anden form for skat? Afgift?

Bodil Ravn

Hej Lone I har som arvinger ret til at beholde huset og kan skøde det over til jer som arvinger og eje det i fællesskab. Hvis I så vælger at benytte jer af sommerhuset ind i mellem og udleje det på andre tidspunkter, så kan I på et senere tidspunkt sælge det skattefrit, med mindre I har flere sommerhuse. Hvis boet er afsluttet ved skifteretten, så skal I ikke senere betale yderligere afgift ved at huset sælges over den offentlige værdi. Det er vigtigt at vide, at SKAT ikke i alle tilfælde godkender den offentlige vurdering som værdi. Håber det er svar på dine spørgsmål. Med venlig hilsen Bodil Ravn

Mette Spangenberg

Kære Bodil. Jeg er enearving efter min bror. Han har et hus, ejendomsvurdering 790.000 kr. Heri er der en BRF kredit gæld på 320.000 kr. Indestående på bankkonti samt udbetaling af opsparing ca. 450.000 kr. Herfra går afgift til staten og SKAT ca 36,25 %. 1) Hvis jeg selv ønsker at overtage huset, skal jeg så betale salgsprisen? 2) Hvornår kan jeg forvente at få udbetalt arven når der indgår ejendom? Jeg har en advokat som Bobestyrer. Er det mest hensigtsmæssigt at lade denne varetage både arv og salg af bolig, eller vil det være en fordel at afslutte ved åbningsstatus, få udbetalt arven, og herefter selv varetaget evt. salg af boligen. Her tænker jeg på honorar til advokaten. På forhånd tak. Mvh. Mette Spangenberg

Bodil Ravn

Hej Mette Du kan vælge at overtage huset og pengene i boet kan bruges til at betale boafgiften med og dermed kan du overtage huset som en del af din arv. Hvis boet skiftes som bobestyrer bo, så er det bobestyreren som bestemmer hvornår arv udbetales, men hvis du overtager ejendom, så kan det udlægges til dig tidligt. Hvis det er kontante midler man skal arve bliver de som udgangspunkt først udbetalt, når boet sluttes. Hvis du vælger at udtage huset og ikke sælge det i boet via bobestyrer, så skal du være opmærksom på, at ejendommen vil være en erhvervsejendom hos dig. Sælger du den efterfølgende for en højere pris, vil du blive beskattet heraf. Der ud over vil man ikke kunne fratrække omkostningerne ved salget i arven og du betaler derfor mere i boafgift end hvis udgiften til salget blev medtaget i boet. Modsat, så betaler du bobestyreren for arbejdet ved salget. Med venlig hilsen Bodil Ravn

Mette Spangenberg

Hej Bodil. Tak for dit fyldestgørende svar. Mvh. Mette Spangenberg

lisbeth christensen

Hvis der er tale om privat skifte, kan arving så selv bestemme prisen på boligen? Tænker at den offentlige ejendomsvurdering er 900.000,-, men jeg som køber måske kun tænker den er 7-800.000 værd. Skal boet så finde en køber som vil give 900.000,- eller må de sælge til den pris som de vil?

Bodil Ravn

Hej Lisbeth I et dødsbo kan en ejendom overtages af en arving til en pris svarende til, hvad den kan sælges for. I værdiansættelsescirkulæret fra 1982 fremgår det, at man kan overtage ejendommen til den offentlige vurdering +/- 15%. Dette kan være det ene udgangspunkt. Der er nogen forhold, som skal være opfyldt for, at dette kan lade sig gøre. Det andet udgangspunkt er, at man kan få en mægler til at vurdere ejendommen og så kan man som arving udtage ejendommen til vurderingsprisen. Med venlig hilsen Bodil Ravn

Lisbeth Christensen

Tak for svar. Troede jeg kunne handle direkte med boet. Men hvis en af arvingerne skal overtage det først, før det kan sælges til mig, så bliver der dobbelt omkostning på papirer og tinglysning.....Tror jeg ikke de er klar over at det skal ud til en af dem først. De kan jo komme til at sidde med tab så...hvis de kun kan købe med -15% og jeg kun vil købe til en endnu lavere pris

Anne Jensen

Vi er 3 søskende der befinder sig midt i et privat skifte med at sælge min fars privat bolig - et parcelhus der desværre ligger i en by i udkantsdanmark hvor husene er svære at sælge og liggetiden er lang. Hvad gør vi hvis ikke huset er solgt inden for skæringsdatoen - betyder det så at boopgørelsen ikke kan afsluttes til tiden. Og hvad er kravene for at kunne erklære boligen for insolvent? Med venlig hilsen Anne Jensen

Bodil Ravn

Hej Anne Man kan ikke erklære boligen for insolvent - enten er boet insolvent eller også er det bare ejendommen som giver underskud. Det betyder, at boets øvrige midler vil kunne bruges til at dække underskuddet, hvis ejendommen ikke kan sælges for en pris der dækker gælden. Jeres mulighed er at bede om at få en bobestyrer på. Ved at få det, hæfter I ikke for den fremtidige gæld, hvis I i øvrigt ikke har fået arv ud over almindeligt indbo. Man kan altså ikke dele pengene i banken og så få bobestyrer på og slippe for den del af gælden, som så ikke kan betales, ved at ejendommen ikke kan sælges. Så længe I har privat skifte har i påtaget jer at betale gælden uanset, at den er større end hvad der er i boet. Husk at anmodning om bobestyrer skal ske inden 1 år efter dødsdagen, hvis I vil slippe for at hæfte for gælden. Med venlig hilsen Bodil Ravn

Anne Jensen

Kære Bodil Tak for svar. Der er et realkreditlån i huset på ca. kr. 614.000 kr. og en formuebeholdning på ca. kr. 300.000 på indestående bankkonti - vil du så stadig anbefale at boet overgår til bobestyrerbehandling inden for 1 år hvis vi ikke kan sælge huset? Formuen falder hvert år til boligudgifterne (husleje, forsikringer mv.), og vi kan risikere et meget stort underskud for at få huset solgt? Med venlig hilsen Anne Jensen

Bodil Ravn

Hej Anne Som du skriver, så risikere I at boet samlet giver underskud, så ja det anbefaler jeg. Med venlig hilsen Bodil Ravn

Anne Jensen

Hej Bodil Hvad sker der med boet og formuen hvis ikke huset bliver solgt i bobestyrerperioden efter 1 år? Overgår huset så til tvangsauktion, hvis ikke arvingerne ønsker at overtage boet? Betales udgifterne til bobestyreren ud af den likvide formue i boet og hvad beløber det sig typisk til for en periode på 1 år? Med venlig hilsen Anne Jensen

Bodil Ravn

Hej Anne Nej huset går ikke automatisk på tvangsauktion, hvis ikke boet er sluttet inden et år. Så længe I har privatskifte, så vil ejendommen i stedet overgå til jer som arvinger når 1 års fristen kommer og i hæfter for at betale gælden. Arvingerne har sagt ja til at overtage aktiverne - ejendommen og gælden ved at få privat skifte, I kan kun vælge det fra ved at få en bobestyrer på. Bobestyren får sin betaling ud af boets aktiver og hvis ikke der er penge nok, så betaler Skifteretten i nogen tilfælde. Jeg kan ikke oplyse, hvad prisen vil være, da der ikke er faste takster, så det må I spørge den konkrete bobestyrer om. Denne vil kunne svare, når man har et overblik over opgaven. Med venlig hilsen Bodil Ravn

Anne Jensen

Det er jeg godt klar over, men i det øjeblik vi frasiger os det private skifte efter 1 år og boet overgår til bobestyrer har han jo også 1 år til at sælge boligen, og hvis ikke det lykkes bobestyreren at sælge boet indenfor det år, hvad sker der så?

Bodil Ravn

Hej Anne Ok - så er jeg med. Det er op til bobestyren at vurdere om ejendommen skal forsøges solgt på auktion eller prisgives. Dette vil kun være i tilfælde af, at hele formuen er brugt. Det afhænger også af panthaver og Skifteretten hvilke muligheder bobestyren har. I nogen tilfælde kan bobestyren søge om udsættelse med afslutning af boet, så det kan vare ud over de 2 år. Med venlig hilsen Bodil Ravn

Anne Jensen

Hvis arvingerne er uenige om hvorvidt boet skal overgå til bobestyreren efter 1 år - ex. 2 er imod og 1 er for - beslutter skifteretten så at boet bliver overgivet til bobestyreren uafhængigt af hvem der har skiftefuldmagten? Mange tak for dine meget udførlige svar.

Bodil Ravn

Hej Anne Bare en arving ønsker bobestyrer, så udpeger Skifteretten en bobestyrer. Hvis ikke arvingerne er enige om hvem, så bestemmer Skifteretten. Med venlig hilsen Bodil Ravn

Henning Pedersen

Vi er fire søskende der har arvet vores far. Han havde et gammelt hus som egentlig burde være revet ned for mange år siden. Det er bygget på kanten af en mose og har store sætnings skader. Det ligger på en dejlig 1200m3 grund i en hyggelig lille landsby med et godt lokalt sammenhold. I ejendoms registret er det sat til en ejendomsværdi på 650000 og grunden er værdisat til 350000. Dette beløb har min far betalt ejendomsskat af som er indefrosset i ejendommen. ialt 120000 og derudover er der en keditforenings gæld på 80000. Han efterlod sig 123000 på sin bakkonto hvoraf ca 23000 er gået til diverse begravelsesomkostninger og en del går til løbende termin og forsikring mm. så egentlig skulle der være penge nok i boet. I sidste uge havde vi en ejendoms handler ude og se på ejendommen. Det var lidt af et chok. Vi forventede jo at vi da nok kunne få grundværdien, men han fortalte at folk nu om dage ikke ønskede at bo i en lille landsby. Derudover er der blød bund, nedrivnings omkostninger og da der engang har været vognmandsforretning på ejendommen kan der ligge en potientel forureningssag. Hans vurdering var derfor at ejendommen højst kunne indbringe omkring 50000.hvilket iøvrigt var det samme som han skulle ha i salær hvis han skulle sælge det. Det efterlader os jo i en lidt kedelig situation hvor boet faktisk er insolvent. Der er stadig 10 mrd. tilbage af det første år fra dødsdagen så der er lidt tid endnu. Vi har valgt privat skifte og mine søskende har udpeget mig som bobestyrer. Hvad bør vi gøre? er det realistisk at få ændret hans ejendomsskat? Han har jo betalt en helt urealistisk høj skat i forhold til den reelle værdi. Skal vi simpelthen smide håndklædet i ringen og lade det gå på tvangsauktion eller satse på at finde en køber så vi ehvertfald kommer ud af det i nogenlunde balance. Med venlig hilsen Henning

Bodil Ravn

Hej Henning Min anbefaling vil være, at I arvingerne i fællesskab snarest muligt finder en autoriseret bobestyrer, som kan overtage boets behandling. Hvis I alene har betalt begravelsesomkostningerne, så vil I som arvinger kunne slippe ud af jeres gældshæftelse og så er det bobestyrens opgave at rydde op. I kan henvende jer til Skifteretten og få dem til at udpege en, hvis I ikke har specielle ønsker. Med venlig hilsen Bodil Ravn

jørgen sørensen

jeg er anmelder af min brors død og begravelse, og sørger for, via bedemand, at min bror får en anstændig begravelse. Jeg er ikke arveberettiget Er jeg så fritaget for at møde i skifteretten?

Bodil Ravn

Hej Jørgen Du vil modtage et brev fra Skifteretten, da du står som kontaktperson. Det fremgår af brevet, at du skal kontakte skifteretten pr. tlf. Der vil som udgangspunkt ikke være noget møde i Skifteretten. Der vil du kunne oplyse, hvem der er arvinger i boet. Du kan også bede en af arvingerne om at ringe til Skifteretten, når du får brevet. Med venlig hilsen Bodil Ravn

Bodil Ravn

Hej Birgitte Ja skifteretsattesten skal uploades som bilag og ja I skal begge underskrive tinglysningen. Med venlig hilsen Bodil Ravn

Birgitte Fausing

Vi har besluttet privat skifte. Vi er to arvinger. I boet er et gældfrit hus, som vi har en køber til. En købsaftale er underskrevet. Skal skifteattesten også vedlægges i billagsmappen ved anmeldelse til tinglysning, eller er det kun købsaftalen? Jeg har ikke skifte fuldmagt, så jeg regner med, at vi arvinger begge skal skrive under med NemID. Vh. Birgitte Fausing

Karina Nørgaard

Kære Bodil Ravn. Hvilket skifte skal man vælge (forenklet- eller privat skifte eller bobestyrer), hvis der ingen slægtninge eller ægtefælle er? Der er oprettet et notartestamente, hvor en institution arver alt. Det er aktiver for kr. 375.000 og kendt gæld for kr. 100.000. Vh. Karina

Bodil Ravn

Kære Karina Hvis man vælger privat skifte eller forenklet privat skifte, så har man også sagt ja til at påtage sig gældsansvaret i boet. Da man som arving i denne situation ikke kender afdødes forhold og dermed heller ikke ved om der er gæld ud over, hvad man kender, er det sikre valg at få en bobestyrer på. I den situation arver institutionen det, der er at arve, men har ikke nogen risiko. Afhængig af hvad aktiverne består af, kan der jo være usikkerhed i værdierne også - eksempelvis, hvis der er aktiver, som skal sælges. Hvis man er sikker på at have fuldt overblik over aktivernes værdi og gæld, så kan man jo fint skifte privat - men i denne situation, hvor margen ikke er større mellem aktiver og passiver, vil jeg uden at kende mere til boet end dine oplysninger anbefale en bobestyrer. Håber det er svar på dit spørgsmål Med venlig hilsen Bodil Ravn

Karina Nørgaard

Kære Bodil Ravn. Hvilket skifte skal man vælge (forenklet- eller privat skifte eller bobestyrer), hvis der ingen slægtninge eller ægtefælle er? Der er oprettet et notartestamente, hvor en institution arver alt. Det er aktiver for kr. 375.000 og kendt gæld for kr. 100.000. Vh. Karina

Annette Kristiansen

Spørgsmål vedr. gæld. Jeg skal arve efter min mor iflg. testamente, hus samt indestående. Mit spørgsmål er nu, der skyldes 350.000 kr. i kreditforening som min mor og ægtefælle ejer med hver 50 %. Jeg har fået oplyst at ægtefælle ikke hæfter for sine 50% fordi der er penge i boet til at dække hele gælden, er det korrekt? Hilsen Annette

Bodil Ravn

Hej Annette Kreditforeningsgælden har sikkerhed i huset og der ud over er der en personlig hæftelse. Jeg går ud fra, at både din mor og hendes ægtefælle har skrevet under på gælden til kreditforeningen. Hvis ejendommen sælges, så vil kreditforeningsgælden evt. blive dækket den vej, men hvis ejendommen ikke er ligeså mange penge værd, som restgælden på lånet, ja så kan kreditforeningen anmelde deres restgæld i det øvrige bo og få deres penge den vej, hvis der er værdier ud over ejendommen. Hvis ejendommen ikke sælges og ægtefællen ønsker at overtage ejendommen, så skal han betale ½ af friværdien til boet for at kunne overtage. Hvis der ikke er nogen friværdi, så skal han alene overtage boets ½ af kreditforeningslånet for at kunne få lov til at overtage ejendommen. Hvis gælden ikke kan dækkes ved salg af ejendommen, så kan kreditforeningen kræve den fulde betaling for restgælden i boet, da der er solidarisk hæftelse på lånet. Hvis boet, så kan betale den fulde gæld og gør det, så har boet et krav hos ægtefællen for den ½ vedkommende skulle have betalt. Hvis begge ægtefæller ikke har underskrevet lånet, så kan man ikke kræve noget ud over ejendommen hos den ægtefælle som ikke har underskrevet. Derved hæfter den anden ægtefælle alene for den del af gælden, som ikke indfries ved salg af huset. Jeg håber, at det er svar på dit spørgsmål ellers er du velkommen til at kontakte mig.

Annette Kristiansen

Tak for svar :) Huset er lige blevet solgt og der er penge til at dække hele gælden, hvis jeg forstår det du skriver, så skal han ikke betale sin del når der er penge i boet. Hilsen Annette

Bodil Ravn

Hej Annette Ægtefællen kommer til at betale halvdelen af gælden ved at han ejer halvdelen af huset - dermed skal overskuddet ved handlen deles mellem boet og den efterlevende ægtefælle. Med venlig hilsen Bodil Ravn

Annette

Der er bare det ved det at han ikke ejer noget af huset. Min mor ejede huset 100 % men han har ved ændring af lån i huset været med til at optage gæld og har underskrevet så han ejer "kun" lånet med 50%...

Bodil Ravn

Hej Annette Hvis gælden er dækket ved hussalget, så er han fri af sin hæftelse. Med venlig hilsen Bodil Ravn

Henriette Andersen

Kan man fortryde en skiftefuldmagt givet til længstlevende ægtefælle (min stedmor)

Bodil Ravn

Kære Henriette Andersen En skiftefuldmagt kan altid tilbagekaldes ligesom andre fuldmagter. Du skal blot meddele, at du ikke længere ønsker, at fuldmagten skal være gældende og så skal du bede om at få den retur. Hvis I har et privat skifte vil det betyde, at du nu selv skal skrive under sammen med øvrige arvinger på de beslutninger, der træffes eller du kan nå til, at du heller vil have boet behandlet ved en bobestyrer, da I nok ikke længere er enige om boets behandling. Jeg håber dette er svar på dit spørgsmål. Med venlig hilsen Bodil H. Ravn

Jette Klein

På skiftefuldmagten havde jeg i sin tid udstreget passus 1, som hedder anmode om at få boet udleveret til privat skifte. Dog er der ikke taget hensyn hertil, idet boet nu har været i privat skifte over 1 år(nu bobestyrerskifte). Hvem er ansvarlig for, at mit ønske blev overset,-gået?

Bodil Ravn

Hej Jette Jeg ved ikke hvem du har udstedt skiftefuldmagt til, men i princippet, så når man giver en fuldmagt, så skal den der får fuldmagten indestå for, at man har fuldmagt til de ting man gør. En skiftefuldmagt indeholder en række konkrete tilladelser som man kan strege ud og hvis du har streget ud, at boet ikke kan udleveres til privat skifte, så bør skifteretten også være opmærksom herpå. Så uden at vide de konkrete omstændigheder for, hvorfor du har givet en skiftefuldmagt, hvis der i boet skulle udpeges bobestyrer fra starten - så er mit bud, at fuldmægtigen er ansvarlig for at holde sig indenfor fuldmagten, så det er den umiddelbart ansvarlige, men det kan ikke udelukkes, at skifteretten også er ansvarlig. Med venlig hilsen Bodil Ravn

Jette Klein

Hej Bodil. Tak for dit svar-det er jeg glad for. Vi er 14 arvinger (10 søskende plus 4 børn fra en afdød bror). Mine søskende ikke ville høre på mine argumenter for bobestyrerskifte med det samme, da de ville have privat skifte,fordi de ikke ville betale for advokathjælp!!!Derfor tænkte jeg, at så gør jeg det på ovennævnte måde - nemlig at strege passus 1. Men det havde desværre som beskrevet ingen effekt. Skiftefuldmagten blev givet til min bror, da han var valgt til kontaktperson - dette valg blev jeg aldrig spurgt om. Og dertil skal siges, at jeg aldrig ville have valgt ham; men gjorde ikke noget ved det, da jeg mente flertallet bestemmer, og det har jeg bitterligt fortrudt.

karina nielsen

Privat skifte Vi har netop delt ca. 90% af et bo ved privat skifte. Da vi ikke nåede at blive færdige den dag vi var samlet, har vi aftalt at mødes igen om 1 måned. Vi er i alt 3 arveberettigede parter, hvoraf den ene part består af 3 personer, de øvrige parter af hver 1 person. Den ene part havde ikke plads i sin bil til hele sin del af bodelingen, den dag vi var samlet for at begynde at dele boet. Mit spørgsmål er nu - må personen hente resten af tingene alene, hvis der oplyses om dag og tidspunkt for afhentning? Er det nok, at den udpegede kontaktperson giver tilladelse derom eller SKAL alle arveberettigede være til stede ved afhentningen tingene?

Bodil Ravn

Hej Karina Da I har privat skifte, så kan I aftale hvordan I synes tingene skal foregå. Hvis en af jer har fået skiftefuldmagt fra de andre, ja så har de andre overladt til den ene, at tage beslutninger i boet og dermed kan vedkommende give lov til at der hentes indbo mm. Hvis ikke der er givet skiftefuldmagt, så skal I alle være enige om fremgangsmåden. Det letteste vil jo være hvis alle bekræfter via en mail, at de er indforstået med den foreslåede fremgangsmåde og hvis ikke man er enige, så er det bedst at vente til I mødes igen om en mdr. Håber det er svar på dit spørgsmål. Med venlig hilsen Bodil Ravn

Thor Kofod

Hvis boligen ikke kan sælges indenfor 2 år ved et bobestyrerskifte - er arvingerne så pligtige til at arve (tage boligen ud af boet) boligen, for at få bobestyrerboet afsluttet indenfor 2 år? Mvh Thor Kofod

Bodil Ravn

Hej Thor Hvis der er gjort en rimelig indsats for at få andelsboligen solgt i form af prisnedsættelser evt. mæglerskifte mm. under boets behandling, så vil bobestyren kunne søge om udsættelse med afslutning af boet. Jeg har flere gange fået længere tid end to år til at sælge. Det betyder jo så også desværre ofte, at man har store udgifter i form af husleje i en lang periode og man sælger til meget lav pris - prisen kan være mindre, end det man betaler ejendomsmægleren, så det giver underskud. Dette kan dog være den eneste mulighed for at stoppe de månedlige huslejer. Desværre altid en svær situation. Fordelen ved bobestyrer behandlingen er at man som arving ikke hæfter for huslejen og man har derfor heller ikke nogen forpligtigelse til at overtage et aktiv/passiv, som man ikke ønsker. Håber det er svar på spørgsmålet. Med venlig hilsen Bodil Ravn

Lars peter

Kan bobestyren bestemme om et evt. bud på ejendommen skal accepteres? Selvfølgelig et bud der ligger indenfor rimlighederne... f.eks... et gældsfrit hus der er udbudt til 2,650,000 og der kommer et bud på 2,300,000...... Ejendomsmægleren foreslår en pris nedsættelse til 2,495,000 hvis budet afslås..... Ligger det ikke indefor boet interesse? og er det ikke dette bobestyren skal varetage?

Bodil RAvn

Hej Lars Peter En bobestyrer skal forelægge en hver væsentlig beslutning for arvingerne i et bo og tage deres holdninger i betragtning, når bobestyren beslutter sig om et konkret forhold. Hvis arvingerne er uenige om en beslutning, så må bobestyren se på deres stemmeret i boet. Hvis bobestyren er af den opfattelse, at arvingerne som har stemmeflertallet træffer en beslutning som ikke er til boets bedste, så kan han vælge at tilsidesætte deres valg og træffe sin egen beslutning. Denne beslutning er underlagt klagemulighed til Skifteretten. Jeg kan ikke bare sige om et bud på kr. 350.000 under den udbudte pris er indenfor, hvad bobestyren kan beslutte. Dette afhænger af interessen for huset, hvor længe det har været til salg om andre mæglere har vurderet det anderledes mm. Men bobestyren kan træffe beslutningen og så vil det være op til arvingerne om der klages og op til Skifteretten om de vil følge klagen eller ej. Med venlig hilsen Bodil Ravn