Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Selskabskonstruktion og virksomhedsformer

Iværksætterselskab

Iværksætterselskaber er afskaffet. Det har Folketinget vedtaget d. 9. april 2019. Har du allerede et IVS, skal det omdannes til anden selskabsform indenfor 2 år fra lovens ikrafttræden. Loven trådte i kraft d. 15. april 2019.


Om iværksætterselskaber

Der kan ikke længere oprettes iværksætterselskaber. Eksisterende iværksætterselskaber skal omdannes til anden selskabsform senest 2 år fra loven trådte i kraft d. 15. april 2019.

 

For eksisterende iværksætterselskaber gælder:  

 

Skal ejerne registreres i det offentlige ejerregister?

Aktie-, anparts- og partnerselskaber skal registrere alle, der ejer 5 % eller mere af selskabet i det offentlige ejerregister.

Oplysningerne er offentligt tilgængelige fra den 15. juni 2015. Registrering i ejerregistret sker på virk.dk.

Hvem bestemmer?

Et iværksætterselskab skal have en direktion (direktør), som kan suppleres af en bestyrelse eller et tilsynsråd.

Hvem hæfter for gæld og med hvor meget?

Iværksætterselskabet hæfter alene for gæld. Det vil sige, at ejerne ikke hæfter personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre. Iværksætteranpartshaveren kan dermed højest miste det, hun eller han har købt anparter for.

Dog vil fx banker ofte kræve, at ejerne garanterer tilbagebetalingen af et lån, som de har ydet til selskabet ved eksempelvis at skulle stille personlig kaution, og på den måde kan ejerne alligevel komme til at hæfte for virksomhedens forpligtelser.

iværksætterselskab

Er der krav om en årsrapport?

Et iværksætteselskab skal indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven, og selskabet skal bogføre efter bogføringsloven. Årsrapporten skal revideres af en revisor, medmindre virksomhedens balancesum, omsætning og antal beskæftigede falder under bestemte grænser – se mere på www.erhvervsstyrelsen.dk.

udbytte og skatteregler

Iværksætterselskabet beskattes for sig, mens man som ansat ejer i selskabet bliver beskattet som almindelig lønmodtager. Et iværksætterselskab betaler en selskabsskat af selskabets overskud efter selskabsskattereglerne. Får du udbetalt løn fra selskabet, skal du betale A-skat og AM-bidrag på samme måde som andre ansatte, og får man som ejer udbetalt udbytte af sin ejerandel af selskabet, skal man betale udbytteskat. Se takster på Skatteministeriets hjemmeside.

Hvilke love skal følges i iværksætterselskabet?

Selskabsloven og generelle love og regler fx bogføringsloven, årsregnskabsloven og selskabsskatteloven.

Vigtige dokumenter at have styr på i iværksætterselskabet:

  • Vedtægter (lovkrav)
  • Stiftelsesdokument (lovkrav)
  • Ejerbog (lovkrav)
  • Forretningsorden for bestyrelsen (lovkrav, hvis der er en bestyrelse)
  • Ejeraftale (hvis flere ejere)

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Læs også

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.