Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Selskabskonstruktion og virksomhedsformer

Iværksætterselskab

I praksis er et iværksætterselskab (IVS) et anpartsselskab, der er i gang med at opbygge sin kapital. Bortset fra kravet om startkapital på 50.000 kr. er iværksætterselskabet derfor omfattet af de samme krav, der gælder for anpartsselskaber.


Hvorfor etablere et iværksætterselskab (IVS)?

Iværksætterselskabet er en god mulighed for iværksættere, der gerne vil drive deres virksomhed i selskabsform, men som ikke har kapitalen til at kunne lægge 50.000 kr. til et ApS.

Iværksætterselskabet vil generelt egne sig bedst til virksomheder, hvor kapitalgrundlaget ikke er afgørende, når omverdenen skal bedømme virksomhedens soliditet og image. Eksempelvis i virksomheder, hvor aktiviteterne ikke kræver driftsomkostninger. Det gælder typisk udvikling af IT-software, apps eller lignende.

Fordelen ved et IVS her er, at den immaterielle værdi af fx IT-software er indkapslet i et selskab. Det betyder nemlig, at aktivet kan sælges ud af selskabet alene til selskabsbeskatning. Hvis ejeren derimod udviklede IT-produktet i personligt CVR nummer, ville vedkommende skulle betale almindelig indkomstskat ved salg.

KAPITALKRAV OG STIFTELSE af iværksætterselskab

Et iværksætterselskab stiftes ved at underskrive et stiftelsesdokument, der indeholder vedtægter. Stiftelsen skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system eller anmeldes til registrering senest to uger efter, at stiftelsesdokumentet er underskrevet. Det skal samtidig over for Erhvervsstyrelsen dokumenteres, at den nødvendige kapital er til stede i selskabet.

For at starte skal der indskydes en selskabskapital på mindst 1 kr. Man kan løbende udbetale løn, men man har pligt til binde min. 25 % af selskabets overskud hvert år, indtil man når 50.000 kr. Når der er 50.000 kr. i selskabet (efter evt. gæld), kan selskabet omregistreres til et anpartsselskab.

Opret IVS med hjælp fra en advokat
Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til dit nærmeste ADVODAN-kontor. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder fra dette kontor. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

ejerforhold i et iværksætterselskab (IVS)

Der kan være en eller flere ejere. En ejer kan være såvel en fysisk person som en virksomhed, fx et interessentskab, anpartsselskab eller aktieselskab.

Virksomhedsformen er en mulighed, både hvis du skal starte og eje din virksomhed sammen med andre, og hvis du skal gøre det alene.

ADVODAN kan hjælpe dig med dit iværksætterselskab (IVS)

Skal iværksætterselskabet (IVS) føre ejerbog?

Alle kapitalselskaber herunder iværksætterselskaber har pligt til at føre en fortegnelse over selskabets ejere - en ejerbog.

Formålet med ejerbogen er at holde styr på samtlige ejerforhold i et selskab og løbende dokumentere ændringer i disse. Virksomheden vælger selv, om ejerbogen føres i eksempelvis et Word-dokument, et regneark, en app eller gennem advokaten.
Ejernes navn og adresse (evt.cvr-nr.) samt den procentvise andel i selskabets kapital og stemmeret skal registreres i ejerbogen. Den skal ikke offentliggøres, men være tilgængelig for offentlige myndigheder.

Skal ejerne registreres i det offentlige ejerregister?

Både nye og eksisterende aktie-, anparts-, iværksætter- og partnerselskaber skal registrere alle, der ejer 5 % eller mere af selskabet i det offentlige ejerregister.

Oplysningerne er offentligt tilgængelige fra den 15. juni 2015. Registrering i ejerregistret sker på virk.dk.

Hvem bestemmer?

Et iværksætterselskab skal have en direktion (direktør), som kan suppleres af en bestyrelse eller et tilsynsråd.

Hvem hæfter for gæld og med hvor meget?

Iværksætterselskabet hæfter alene for gæld. Det vil sige, at ejerne ikke hæfter personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre. Iværksætteranpartshaveren kan dermed højest miste det, hun eller han har købt anparter for.

Dog vil fx banker ofte kræve, at ejerne garanterer tilbagebetalingen af et lån, som de har ydet til selskabet ved eksempelvis at skulle stille personlig kaution, og på den måde kan ejerne alligevel komme til at hæfte for virksomhedens forpligtelser.

iværksætterselskab

Er der krav om en årsrapport?

Et iværksætteselskab skal indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven, og selskabet skal bogføre efter bogføringsloven. Årsrapporten skal revideres af en revisor, medmindre virksomhedens balancesum, omsætning og antal beskæftigede falder under bestemte grænser – se mere på www.erhvervsstyrelsen.dk.

udbytte og skatteregler

Iværksætterselskabet beskattes for sig, mens man som ansat ejer i selskabet bliver beskattet som almindelig lønmodtager. Et iværksætterselskab betaler en selskabsskat af selskabets overskud efter selskabsskattereglerne. Får du udbetalt løn fra selskabet, skal du betale A-skat og AM-bidrag på samme måde som andre ansatte, og får man som ejer udbetalt udbytte af sin ejerandel af selskabet, skal man betale udbytteskat. Se takster på Skatteministeriets hjemmeside.

Hvilke love skal følges i iværksætterselskabet?

Selskabsloven og generelle love og regler fx bogføringsloven, årsregnskabsloven og selskabsskatteloven.

Vigtige dokumenter at have styr på i iværksætterselskabet:

  • Vedtægter (lovkrav)
  • Stiftelsesdokument (lovkrav)
  • Ejerbog (lovkrav)
  • Forretningsorden for bestyrelsen (lovkrav, hvis der er en bestyrelse)
  • Ejeraftale (hvis flere ejere)

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Gør det selv
Stift et IVS

IVS er et selskab med begrænset hæftelse. Du kan stifte et IVS i dag med kun 1 kr. i kapital og derefter opspare 50.000 kr. 

Vi kan tilbyde dig at gøre det selv på Billigselskab.dk

DKK
995,-
ex moms + gebyr
Opret IVS

Har du brug for hjælp til Selskabskonstruktion og virksomhedsformer?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

GØR SOM 12.432 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.432 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.