PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Billeder der offentliggøres på internettet

Når du ønsker at dele billeder på internettet, bør du være opmærksom på, at offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer betragtes som behandling af personoplysninger, og derfor er underlagt databeskyttelsesretlige regler.

Datatilsynet har netop tilkendegivet ny praksis vedrørende offentliggørelse af billeder, da den tidligere afgrænsning mellem situations- og portrætbilleder har vist sig at være uklar. Datatilsynet har hidtil sondret mellem situations- og portrætbilleder, når det skulle vurderes, om offentliggørelse af billeder på internettet var lovlig.

 

Interesseafvejning

Fremover må offentliggørelse af et billede på internettet, uden samtykke fra den afbildede person, kun ske, på baggrund af en interesseafvejning, hvor det blandt andet kommer an på karakteren af billedet, hvor og hvorfor billedet er taget, i hvilken sammenhæng billedet indgår, og hvad formålet er med offentliggørelsen. Det er en konkret vurdering, som skal foretages ved hver offentliggørelse.

Du må således offentliggøre et billede, hvis du har en legitim interesse i at offentliggøre billedet, og din interesse overstiger den registreredes interesse eller rettigheder. Afgørende er, at de personer, der er på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

Som eksempel kan billeder af publikum til en koncert, besøgende i en forlystelsespark eller billeder optaget under et foreningsarrangement i udgangspunktet offentliggøres uden samtykke.

Derimod kan billeder af besøgende på en bar eller lignende i udgangspunktet ikke offentliggøres uden samtykke, ligesom billeder indeholdende følsomme oplysninger om den afbildede person sjældent vil være lovlig.

 

Børn og unge

Alderen på personen på billedet skal i forbindelse med afvejningen af interesser også tages i betragtning. Det er vigtigt at være særligt opmærksom ved billeder med børn og unge, da de er mindre bevidste om de risici og konsekvenser, som kan være forbundet med offentliggørelsen af deres billede. Du bør derfor sikre, at de gives en særlig beskyttelse og bør indhente samtykke fra værgen.

 

Offentlige myndigheder

En offentlig myndighed må ikke som led i udførelse af sine opgaver offentliggøre billeder på baggrund af ovenstående interesseafvejning, men skal i stedet vurdere, om der er hjemmel i persondataforordningens øvrige bestemmelser eller indhente samtykke fra den afbildede person.

 

Oplysningspligt

Inden du offentliggør billeder, skal du i almindelighed sørge for, at den afbildede person, er vidende om, at du har tænkt dig at offentliggøre billedet på internettet, så de har mulighed for at samtykke eller gøre indsigelse imod det.

Hvis den afbildede person er utilfreds med offentliggørelsen, skal personen oplyse, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor, hvorefter du bør fjerne det straks eller undlade at offentliggøre det. Hvis du ikke imødekommer anmodningen, skal du være opmærksom på, at den afbildede person kan klage til Datatilsynet.

Hvis du eller din virksomhed er i tvivl om offentliggørelse af billeder, kan vi bistå dig med forståelse af reglerne.

0 kommentar

0 / 700 tegn